A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalom szöveggyűjtemény 10.

A középiskolák 10. évfolyama számára

Értesítőt kérek a kiadóról

Fülszöveg

Madocsai László megújult tankönyvsorozatának tagját tartja kezében az olvasó. A megújulás célja, hogy az eltérő képzési rendszerű négyosztályos középiskolák különböző érdeklődésű diákjai azonos taneszközből készülhessenek fel az egységes érettségire és felvételire is. E célunk érdekében nem csupán a tankönyv külsejét változtattuk meg, hanem a kerettanterv szerinti tananyag-beosztást is követtük az egyes évfolyamokon. Azt a tananyagot, amelynek ismerete a tanterv szerint a továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges, színes mezőben jelenítjük meg. Ugyanígy színessel emeltük ki a tantervben megjelölt kulcsfogalmakat is. Az ezekhez a leckékhez kapcsolódó, illetve a tankönyvben kiemelten elemzett műveket ugyancsak színes mezőben olvashatjuk a szöveggyűjteményben is.
A tankönyv és szöveggyűjtemény teljessége lehetőséget nyújt a tanároknak a differenciált oktatásra, a diákok számára pedig biztosítja, hogy érettségire, felvételire készülvén megszokott tankönyvükből bővíthessék - akár... Tovább

Tartalom

Az európai felvilágosodás irodalmából 5
JEAN LA FONTAINE:
A tücsök meg a hangya 7
A NAGY FRANCIA ENCIKLOPÉDIA (Részletek) 8
Enciklopédia (Részlet) 8
Józan ész (Részlet) 8
Babona (Részlet) 11
Fanatizmus (Részlet) 12
Ember (Részlet) 12
Természetes egyenlőség (Részlet) 12
JEAN-JACQUES ROUSSEAU:
Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól (Részletek) 14
JOHANN WOLFGANG GOETHE:
A kedves közelléte 17
Vándor éji dala 18
Vándor éji dala 18
Vándor éji dala 18
Vándor éji dala 18
Vándor éji dala 18
Faust (Részletek) 19
A tragédia első része 19
A tragédia második része 27
FRIEDRICH SCHILLER:
Az örömhöz 31
A naiv és szentimentális költészetről (Részletek) 33
JOHANN FRIEDRICH HÖLDERLIN:
Hüperión dala a sorsról 36
Menón panasza Diotimáért (Részlet) 37
Az élet felén 38
Az élet fele 38
Az élet felén 39
A magyar felvilágosodás irodalmából 41
BESSENYEI GYÖRGY:
Magyarság (Részletek) 43
BATSÁNYI JÁNOS:
A franciaországi változásokra 46
A látó 46
DAYKA GÁBOR:
A rettenetes éj 48
KÁRMÁN JÓZSEF:
Fanni hagyományai (Részletek) 48
KAZINCZY FERENC:
Tövisek és virágok (Részletek)
A nagy titok 55
írói érdem 55
Himfy 55
Fogságom naplója (Részletek) 56
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY:
Az estve 61
Konstancinápoly 64
A boldogság 68
Az esküvés 69
A Magánossághoz 69
Szerelemdal
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor 76
Tartózkodó kérelem 76
A tihanyi Ekhóhoz
A Reményhez 80
BERZSENYI DÁNIEL:
A magyarokhoz (Romlásnak indult...) 81
Horác 83
Osztályrészem 84
Búcsúzás Kemenes-Aljától 85
Levéltöredék barátnémhoz 87
A közelítő tél 88
A magyarokhoz (Forr a világ...) 89
Fohászkodás 90
A pesti Magyar Társasághoz 92
Az európai romantika irodalmából 97
NOVALIS:
Heinrich von Ofterdingen (Részlet) 99
Első fejezet 99
Himnuszok az éjszakához 102
Halálvágy 111
HEINRICH HEINE:
A dal szárnyára veszlek 112
A Loreley 113
Mint egy virág, olyan vagy 114
A kisasszony állt a parton 114
Mementó 114
Mit nekem már cifra zsoltár 115
WILLIAM WORDSWORTH:
Táncoló tűzliliomok 115
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE:
Kubla kán 116
GEORGE GORDON BYRON:
Don Jüan (Részletek) 118
PERCY BYSSHE SHELLEY:
Óda a nyugati szélhez 121
JOHN KEATS:
Óda egy görög vázához 125
VICTOR HUGO:
Az éj, az éj, az éj
A 19. század magyar irodalmából 131
KISFALUDY KÁROLY:
Mohács 133
KÖLCSEY FERENC:
Elfojtódás 136
Himnusz 136
Vanitatum vanitas 138
Zrínyi dala 140
Huszt 141
Emléklapra 142
Zrínyi második éneke 142
Nemzeti hagyományok (Részletek) 143
Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (Részletek) 147
VÖRÖSMARTY MIHÁLY:
Szebb az asszony, ha hamis 153
Zalán futása (Részlet) 154
Szózat 155
Késő vágy 156
A Guttenberg-albumba 157
Petike 158
Ábránd 160
A merengőhöz 160
Gondolatok a könyvtárban 162
Az emberek 166
Országháza 168
[Setét eszmék borítják...] 169
Előszó 170
A vén cigány 171
Fogytán van a napod 174
EÖTVÖS JÓZSEF:
Én is szeretném 174
PETŐFI SÁNDOR:
Szeget szeggel 176
Befordúltam a konyhára 177
Ivás közben 178
Megy a juhász szamáron 180
Az alföld 181
A természet vadvirága 182
Ha életében... 184
Fa leszek, ha... 184
Emlékezet ... 184
A bánat? egy nagy oceán 185
Sors, nyiss nekem tért... 185
Dalaim 186
Szabadság, szerelem! 187
Egy gondolat bánt engemet 188
A XIX. század költői 189
A Tisza 191
A nép nevében 193
Az ítélet 195
Sári néni 196
Beszél a fákkal a bús őszi szél 197
Szeptember végén 198
Minek nevezzelek? 199
A puszta, télen 201
Kiskunság 203
Nemzeti dal 206
Itt van az ősz, itt van ujra... 207
Európa csendes, újra csendes... 208
Pacsírtaszót hallok megint... 209
Szörnyű idő... 210
Úti levelek 211
ARANY JÁNOS:
A rab gólya 214
Évek. Ti még jövendő évek 215
Letészem a lantot 217
Ősszel 219
Kertben 222
Visszatekintés 224
V. László 226
Ágnes asszony 227
Szondi két apródja 232
A walesi bárdok 235
A lejtőn 240
Az örök zsidó 241
Epilógus 243
Tamburás öreg úr 245
Tengeri-hántás 247
Mindvégig 250
A tölgyek alatt 251
Híd-avatás 254
Vörös Rébék 257
Tetemrehívás 261
Sejtelem 264
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalom szöveggyűjtemény 10. Irodalom szöveggyűjtemény 10. Irodalom szöveggyűjtemény 10.

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
940 ,-Ft
5 pont kapható
Kosárba