A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Nympholeptusok

Test, kánon, nyelv és költőiség problémái a 18-19. században

Fülszöveg

A tanulmánykötet irodalomtörténész szerzői - Dajkó Pál, Eisemann György, Hites Sándor, Milhacher Róbert, Onder Csaba, Z. Kovács Zoltán és mások - azt vizsgálják különféle nézőpontokból, hogy a 18-19. században miként válik az irodalom és az irodalomról való beszéd elbűvöltté saját nyelvétől. Megtudhatjuk többek közt, hogyan viszonyul az Arany-diskurzus a költő testéhez, olvashatunk Kölcsey retorikai programjáról a Parainesis tükrében, a 19. századi történetírás jellemzőiről, nemzet és személyiség viszonyáról Eötvösnél, a magyar verses regény fejlődéstörténetéről, vagy éppen a romantikus líra és a „képzelőerő" fogalmának viszonyáról.

Tartalom

Előszó 7
KANON
Onder Csaba: Hagyományozódó olvasatlanság. A Parainesis
avagy az oráció nemes popularitása 13
Zákány Tóth Péter: Az ideális olvasó megkonstruálása.
A Kölcsey-olvasás önéletrajzisága mint önmegerősítő diskurzus 33
Szűcs Zoltán Gábor: „Ad eum qui de tenebris pro túlit".
Kazinczy 1813-as Dayka-kiadásának helye Dayka értelmezéstörténetében 66
Benkő Krisztián: Osszianizmus: érzékenység és disszemináció 104
TESTPOLITIKA
Milbacher Róbert: Roncsolt anyag, fájó gép.
Arany János testéről 123
Dajkó Pál: Corpus auctoris 152
Vaderna Gábor: A temetőkert költője. Sztoicizmus
és epikureizmus Berzsenyi Dániel költészetében 177
Fésűs Ágnes: „Álla még Murányvár szűzi épségében".
Arany János: Murány ostroma 210
Lóránd Zsófia: Testiség, nőiség és szövegalkotás
Keats La Belle Dame sans Merci című versének tükrében 231
FOLYTATÓDÓ ROMANTIKA
Eisemann György: A képzelőerő és a romantikus líra viszonyainak történetiségéhez 261
Kovács Gábor: Kettős metaforizáció Vörösmarty Mihály Ábránd, című versében 268
Boross Balázs: A hiány teljessége („Töredékesség" és narrativitás Vörösmarty A' Délszigetében) 277
Molnár András: A művészet felé... (Madách Imre: Az ember tragédiája) 294
NEMZET ÉS IDENTITÁS
Z. Kovács Zoltán: A „belső kritika" horizontja. A magyar
verses regény fejlődéstörténeti megközelítésének lehetőségei) 303
Hites Sándor: Hozzáértés, köztudalom, dilettantizmus: történetírás a 19. században 315
Törők Lajos: Nemzet és személyiség (A szubjektum történetisége
Eötvös József Magyarország IS 14-ben című regényében) 328
RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 337
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem