926.550

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Halhatatlan szerelem

Nagy költők és nagy festők művészetének tükrében

Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

A régi mitológiák Istennek, központi Napnak, perzselő és elperzselő kozmikus energiának s egyúttal a legédesebb és legveszedelmesebb földi-emberi hatalomnak tekintették a Szerelmet. A modern... Tovább

Fülszöveg

A Halhatatlan Szerelem antológiáját Dr. Mikes Lajos szerkesztette. Az ő nagy világirodalmi tájékozottsága építette föl a mű irodalmi kereteit és végezte az összeválogatást; az ő legjobb meggyőződése osztotta ki és nagyrészt az ő szeretetteljes baráti sürgetése hívta életre az új versfordításokat. Nyár végén történt váratlan halála megakadályozta abban, hogy készen is láthassa utolsó munkáját: a sors különös rendelése az volt, hogy a szerkesztő most már társként álljon a halhatatlan halottak mellé. Ezért nem tesszük gyászkeretbe a nevét poszthumusz munkáján.
A szerkesztést minden külső és belső vonatkozásában az ő intencióinak megfelelően folytatták és fejezték be munkatársai:
Dr. Mihályfi Ernő és Szabó Lőrinc.
Az idegen költők verseit túlnyomó többségben teljesen új fordításban közöljük. Ady Endre, Arany János, Bérczy Károly, Mikes Lajos és Tóth Árpád műfordításai mellett a ma élő magyar költők közül Babits Mihály, Londesz Elek, Szabó Lőrinc és Telekes Béla versfordító... Tovább

Tartalom

Költemények
Villon: Tűnt idők szép asszonyai (Szabó Lőrinc)7
Heine: Salamon (Szabó Lőrinc)7
Salamon király: Énekek éneke (Babits Mihály)8
Sappho: Aphoridétéhez (Babits Mihály)9
Sappho: Boldog legény (Ady Endre)9
Theokritos: Paraszt hexameterek (Babits Mihály)12
Catullus: Lesbiához (Babits Mihály)12
Catullus: Catullus, büszke légy! (Szabó Lőrinc)13
Catullus: Szerelem és gyűlölet (Szabó Lőrinc)13
Catullus: Lányhűség (Szabó Lőrinc)13
Catullus: Rabság betege (Szabó Lőrinc)14
Meleagros: Nyíl a fehér szekfű (Babits Mihály)16
Anakreon: Szerelem játéka (Babits Mihály)16
Anakreon: Erósz mint kovács (Szabó Lőrinc)16
Kallimachos: Mint a vadász (Babits Mihály)16
Bion: Esthajnalcsillag (Szabó Lőrinc)17
Ibykos: Tavasz és szerelem (Szabó Lőrinc)17
Mimnermos: Szerelem nélkül (Szabó Lőrinc)17
Tibullus: Megbánás (Babits Mihály)18
Horatius: Megszegett sok esküvésed (Arany János)18
Propertius: Cynhia Baiae-ban (Szabó Lőrinc)19
Ovidius: Beszélgetés a cirkuszban (Szabó Lőrinc)19
Martailis: Az idő és a szerelem (Szabó Lőrinc)19
Alfred de Vigny: Római hogy fürdője (Szabó Lőrinc)20
Omár Khájjám-Fitzgerald: Bor és szerelem (Szabó Lőrinc)24
Háfiz: Háfiz esküje (Londesz Elek)24
Aucasin és Nicolete: Szerenád a börtönben (Tóth Árpád)26
Aucasin és Nicolete: Nicolete búcsúja (Tóth Árpád)26
Petőfi: Rózsabokor a domboldalon29
Petőfi: Szerelemnek rózsafája30
Petőfi: Szerelemnek rózsákkal30
Petőfi: Reszket a bokor mert.......31
Arany János: Óh, ne nézz rám32
Tompa: Nálad nélkül33
Vörösmarty: A merengőhöz33
Musset: Velence (Tóth Árpád)34
Goethe: Rád gondolok (Szabó Lőrinc)35
Baudelaire: Útra-hívás (Szabó Lőrinc)35
Victor Hugo: Mert minden földi lélek (Szabó Lőrinc)36
Byron: A Szépség lányai közt (Szabó Lőrinc)36
Goethe: Újra együtt (Szabó Lőrinc)39
Shelley: Indián szerendád (Babits Mihály)39
Tennyson: Maud (Babits Mihály)39
Mörike: Elutazás (Szabó Lőrinc)39
Rimbaud: Komédia három csókban (Szabó Lőrinc)42
Verlaine: Gyümölcsök és virág (Szabó Lőrinc)42
Baudelaire: A balkon (Tóth Árpád)43
Tennyson: Fordulj Keletnek, drága Föld (Szabó Lőrinc)43
Burns: John Anderson, szivem, John (Szabó Lőrinc)44
Verhaeren: Ülj mellém s nyujtsd kezed (Szabó Lőrinc)44
Wordsworth: Tünemény (Babits Mihály)45
Werhaeren: Vénülő kezemet (Szabó Lőrinc)45
Moore: A májusi hold (Sazbó Lőrinc)47
Byron: Szépségbe öltözött (Szabó Lőrinc)47
Shakespeare: Az vagy nekem, mint testnek a kenyér (Szabó Lőrinc)48
Goethe: Ezer alakba rejtőzhetsz (Szabó Lőrinc)48
Burns: Valakiért! (Szabó Lőrinc)49
Walter von der Vogelweide: A hársfaágak csendes árnyán (Babits Mihály)49
Vrhlicky: Tedd homlokomra (Telekes Béla)50
Swinburne: Egy nap meg egy éj (Szabó Lőrinc)50
Tóth Árpád: Hajnali szerenád52
Baudelaire: A Múzsád és Madonnád (Babits Mihály)53
Hölderlin: Este (Szabó Lőrinc)53
Tennyson: Búgj kürt, visszhang felelj (Szabó Lőrinc)54
Burns: Óh, ha volna kedvesem bokor (Szabó Lőrinc)54
Burns: Falusi randevú (Szabó Lőrinc)55
Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú55
Blake: Madárszerelem (Babits Mihály)58
Petőfi: Szeretlek, kedvesem58
Elizabeth B. Browning: A portugál szonettekből (Babits Mihály)59
Robert Browning: Szerelem az életben (Babits Mihály)60
Robert Browning: Élet a szerelembe (Babits Mihály)60
Coleridge: Kubla Kán (Szabó Lőrinc)60
Coleridge: Szerelem (Babits Mihály)61
Baudelaire: Szökőkút (Babits Mihály)61
Baudelaire: Egy malabár nőhöz (Tóth Árpád)62
Ady: Elbocsátó szép üzenet67
Streidberg: Mi ez? Ki ez? (Mikes Lajos)68
Verlaine: Hittem egykor, de ma már nem hiszek (Szabó Lőrinc)69
Reviczky Gyula: Perdita I. Rózsakínálás zene mellett69
Reviczky Gyula: Perdita II. Szeretlek, mint egy elhagyottat69
Vajda János: Találkozunk majd72
Shakespeare: A szellemet rút szennybe ölni (Szabó Lőrinc)72
Camoens: Remény, mit remélsz? (Szabó Lőrinc)73
Vajda János: Mintha örvény74
Ady : Meg akarlak tartani74
Shelley: Ha hull a levél s jön a fagy (Szabó Lőrinc)75
Lenau. Szív az éjszakában (Szabó Lőrinc)75
Vörösmarty: Ábránd78
Verlaine: Óh, lelkem, mennyi bánat ért! (Szabó Lőrinc)78
Robert Browning: Három nap múlva (Tóth Árpád)79
Dehmel: Fülledt levegő (Szabó Lőrinc)79
Vörösmarty: Nem mondom, hogy szeretlek80
Tolsztoj Alexej: Az árny (Telekes Béla)80
Heine: A fiatalokhoz (Szabó Lőrinc)81
Lermontov: Egy kis gyermekhez (Telekes Béla)81
Puskin: Tatjána levele Anyéginhez (Bérczy Károly)83
Chénier: Gyötrelmes éj (Szabó Lőrinc)86
Burns: Még egy csók (Szabó Lőrinc)87
Lermontov: A Démon vallomása (Telekes Béla)88
Ronsard: Ha már öreg lesz Ön (Tóth Árpád)91
Heine: Lótuszvirág (Szabó Lőrinc)91
Keaats: La belle dame sans merci (Babits Mihály)94
Vörösmarty: Késő vágy94
Lenau: A száraz falvél (Telekes Béla)96
C. F. Meyer: Lábnyomok (Szabó Lőrinc)97
Kiss József: Óh, mért oly későn97
Tennyson: Ne jöjj, ha meghalok (Szabó Lőrinc)97
Ady: Nézz, drágám, kincseimre97
Csokonai: A Reményhez98
Szász Piroska: Kertben este100
Mikes Lajos: Virág elhervadt100
C. F. Meyer: Egy halott nőhöz (Szabó Lőrinc)100
Shakespeare: Tél volt, rideg tél (Szabó Lőrinc)101
Robert Browning: Az elveszett kedves (Tóth Árpád)101
Balassa Bálint: Búcsú-ének101
Tennyson: Döngj, döngj, döngj (Szabó Lőrinc)102
Edgar Poe: Lee Annácska (Babits Mihály)105
Vajda János: Húsz év múlva 107
Vajda János: Szegény öreg koldus108
Vajda János: Harminc év múlva109
Ady: A Patyolat üzenete107
Ady: Halálvirág: a csók110
Petőfi: Szeptember végén111
Tóth Árpád: Eredj Szerelem, szép sehonnai112
Leopardi: Szilviához (Babits Mihály)112
Swinburne: Tenger és alkonyég között (Babits Mihály)113
Ady: Csolnak a Holt - tengeren113
Thomas Hood: A sóhajok hídja (Szabó Lőrinc)114
D. G. Rossetti: Az üdvözült lány (Szabó Lőrinc)115
Michelangelo: Művészet és Szerelem (Babits Mihály)115
Edgar Poe: A Holló (Tóth Árpád)117
Verlaine: Érzelmes párbeszéd (Szabó Lőrinc)119
Goethe: A szenvedély trilogiája I. Wertherhez122
Goethe: A szenvedély trilogiája II. Elégia123
Goethe: A szenvedély trilogiája III. Megenyhülés (Szabó Lőrinc)124
Művek, sorsok, művészek129
Színes műmellékletek
Johann Baptist Lampi: Nyilazó Ámor
Carlo Cignani: Ádám és Éva
Giulio Cesari Arpino: Diana szarvassá változtatja Akteont
Szinyei Merse Pál: Pogányság
Willem van Mieris: Ámor megfenyítése
Jean Honoré Fragonard: Lopott csók
Francois Boucher: Ámor lefegyverzése
Jean Baptiste Greuze: Leányarckép
Mélynyomású képek
Agnolo Bronzino: Venus, Ámor és a féltékenység10
Gerard: Psyché az első csókot kapja Ámortól11
Pietro Liberi: Artemis és Niké14
Brocky Károly: Ámor és Psyíché15
Guercino: Cupido22
Luca Giordano: Venus és Adonis23
Pierre Charles Tremolliere: Venus becézi Ámort25
Hollósy Simon: Tengerihántás30
Rubens: Castor és Pollux37
Cornelisz van Haarlem: Páris ítélete40
Johann Rottenhammer: Diana és Akteon41
Jean Baptiste van Loo: Daphne átváltozása46
Rubens: Pásztorjelenet51
Gerard: Daphnis és Chloe56
Francois Boucher: Pásztorjelenet57
Annibale Carracci: Pásztor és pász torlány60
Weber Henrik: Szép Ilonka61
Francois Lemoyne: Sámson és Delila70
Cigoli: József és Pitifárné71
Marco Liberi: Jupiter és Mnemosyne76
Cagnacci: Tarquinius és Lukrécia77
Cornelisz van Haarlem: Bacchanália82
Rembrandt: Zsuzsánna és a két öreg84
Favretto: Zsuzsánna és a két öreg85
Lucas Cranach: Szerelmes agg nő92
Lucas Cranach: Szerelmes aggastyán93
Adriaen van der Werff: Zsuzsánna a fürdőben95
Jacob Jordaens: Háromkirályok ünnepén99
Jacob Jordaens: Ádám és Éva a paradicsomban102
J. Baptiste Pater: A parkban103
Daniel Vertangen: Menádok és Szatírok108
Joachim Wttewael: Páris ítélete109
Giulio Carpione: Bacchanália116
Ifj. David Teniers: Parasztlakodalom120
Dirk Hals: Mulató társaság121
Charles Hutin: Hágár a pusztáben128
Annibale és Agostino Carracci: Jupiter és Juno138
Correggio: Venus és Ámor139
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Halhatatlan szerelem Halhatatlan szerelem Halhatatlan szerelem Halhatatlan szerelem Halhatatlan szerelem Halhatatlan szerelem Halhatatlan szerelem

Védődoboz nélküli példány.

Állapot:
3.600 Ft
1.800 ,-Ft 50
27 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Halhatatlan szerelem Halhatatlan szerelem Halhatatlan szerelem Halhatatlan szerelem Halhatatlan szerelem Halhatatlan szerelem Halhatatlan szerelem Halhatatlan szerelem

A borító kissé foltos.

Állapot:
3.600 Ft
2.520 ,-Ft 30
38 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Halhatatlan szerelem Halhatatlan szerelem Halhatatlan szerelem Halhatatlan szerelem Halhatatlan szerelem Halhatatlan szerelem Halhatatlan szerelem Halhatatlan szerelem Halhatatlan szerelem Halhatatlan szerelem Halhatatlan szerelem Halhatatlan szerelem Halhatatlan szerelem

A borító enyhén kopott, foltos. Néhány lap kissé foltos, amatőr módon javított. Néhány lapon és a borítóm tollvonás, ceruzás bejegyzések találhatók. A címlapon tulajdonosi bejegyzés látható.

Állapot:
3.600 ,-Ft
54 pont kapható
Kosárba