Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.036

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Aranytól Aranyról

Tartalom

Előszó5
"Nagy-Szalonta nevezetes város"
Szülőhelyem... (Arany János)9
A szalontai hajdúk - Benedek Marcell9
Öreg szülők reménysége - Arany János10
A megzsarolt gyermek - Voinovich Géza11
Tanpályán - Arany János12
Bolond Istók (Részlet) - Arany János14
Kisújszállás: nyugodt önművelés - Keresztury Dezső15
A színészkaland - Arany János16
Arany szerepei - Keresztury Dezső18
Klárcsi - Riedl Frigyes18
Hazatérés Szalontára - Arany János19
A szülőváros segítsége - Arany János20
Arany mint házitanító Rozványékhoz - Sáfrán Györgyi21
Nőmhöz (Részlet) - Arany János22
Arany házassága - Keresztury Dezső24
Ercsey Julianna - Ercsey Sándor24
A szalontai másodjegyző - Keresztury Dezső25
Szilágyi István - az első igazi barát - Arany János26
Szilágyi szerepe Arany költővé válásában - Horváth János27
Az elveszett alkotmány születése - Arany János28
Az elveszett alkotmány (Részlet) - Arany János29
Mit jelentett Nagyszalonta Arany számára? - Keresztury Dezső31
"Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem Majd kilenc-tíz ember-öltő régiségben."
A Kisfaludy Társaság pályázatának szövege35
A Toldi ihletői - Voinovich Géza36
Toldi (Részlet) - Arany János38
Miklós alakja - Sőtér István43
"S döbbenve ismerek fel rajzomon Egy-egy vonást, mit szellemujja von."
A magyar népiesség példaadó műve - Keresztury Dezső45
A Toldi folytatása - Keresztury Dezső47
Toldi estéje (Részletek) - Arany János47
A Toldi estéje szigorú szerkezete - Barta János52
A két Toldi egyező és eltérő motívumai - Horváth János53
Arany helye a magyar irodalomban - Riedl Frigyes54
Petőfi első levele Arany Jánoshoz - Petőfi Sándor57
Arany Jánoshoz - Petőfi Sándor57
Válasz Petőfinek - Arany János59
Petőfi és Arany kapcsolata - Illyés Gyula63
Úti levél Kerényi Frigyeshez - Petőfi Sándor64
Arany Lacinak - Petőfi Sándor65
Örök kapocs - Voinovich Géza67
Tompa Mihály levele Petőfiről és a Toldiról - Tompa Mihály68
Levél Arany Jánoshoz - Petőfi Sándor70
Petőfi házasságkötés előtt írt levele - Petőfi Sándor73
Petőfi beszámolója a forradalomról - Petőfi Sándor75
Arany levele Petőfihez a forradalom hírére - Arany János76
Nemzetőr-dal - Atany János78
Mit csinálunk? - Arany János79
Arany levele Vas Gerebenhez a Néplapról - Arany János79
Fellázadunk-e mi magyarok? - Arany János82
Petőfi egyik rövid, tréfás levele - Petőfi Sándor84
Arany levele nemzetőr szolgálatáról - Arany János84
Április 14-én - Arany János86
Rásüt az esthajnal... - Arany János88
Petőfi utolsó levele Aranyhoz - Petőfi Sándor89
A vezér Petőfi volt - Horváth János90
Arany és Petőfi különbsége - Riedl Frigyes91
Emlények - Arany János92
"Ember lenni mindég, minden körülményben"
Szilágyi István levele Aranyhoz a szabadságharc bukása után - Szilágyi István97
Arany válaszlevele Szilágyi Istvánnak - Arany János97
Lírája a nemzeti fájdalom kifejezője - Horváth János98
Koldus-ének - Arany János99
Szalontai epizód: Arany szaval - Rozvány György101
Évnapra - Arany János102
A kétségbeesett fásultság költője - Riedl Frigyes102
Letészem a lantot - Arany János103
Hullámzó szerkezet - Korompay János105
Romantikus kitérő - Keresztury Dezső106
Katalin (Részlet) - Arany János106
Ősszel - Arany János108
Népi idill - Keresztury Dezső111
Családi kör - Arany János112
Kertben - Arany János115
Tisza Domokos nevelője Geszten - Voinovich Géza117
Domokos napra (Részlet) - Arany János120
"Hej Nagy-Kőrös híres város..."
Határozat Arany Nagykőrösre való meghívásáról (Jegyzőkönyvrészlet)123
Úton Nagykőrös felé - Törös László124
Arany tanár úr - Tolnai Lajos126
A dolgozatjavító Arany - Hegedűs András128
Milyen volt a "professzori lak"? - Törös László129
A nagyidai cigányok (Részlet) - Arany János130
A mű értelme - Keresztury Dezső134
Bolond Istók (Részlet) - Arany János135
Arany családi versei - Törös László136
Fiamnak - Arany János137
Oh! ne nézz rám... - Arany János139
Juliskához - Arany János141
Arany-vers a firenzei Dante-Albumban - Voinovich Géza141
Dante - Arany János142
A vigasztaló - Arany János143
A Keveháza: a megálmodott magyar ősrege - Keresztury Dezső146
Keveháza (Részlet) - Arany János146
Kőrösön írt vidám versek - Törös László149
Pázmán lovag - Arany János149
A magyar nemzeti versidomról című tanulmány keletkezése - Törös László156
Mi a ritmus? - Arany János156
Kirándulás a tetétleni pusztára - Törös László157
A tetétleni halmon - Arany János158
A vén gulyás - Arany János160
A vén gulyás temetése - Arany János164
Szemben a várossal - Keresztury Dezső165
Részlet egy Tompának írt panaszkodó levélből - Arany János167
Kinyíló lehetőségek - Benedek Marcell167
Arany segítséget kérő levele Csengery Antalhoz - Arany János168
Arany folyóirata - Benedek Marcell171
Nagykőrös - mérlegen - Keresztury Dezső173
"...a balladákhoz fordulék."
Hogyan kezdett Arany balladákat írni? - Arany János177
Arany balladakorszakai - Sőtér István177
V. László - Arany János178
Mátyás anyja - Arany János180
Balladák és románcok - Sőtér István185
Ágnes asszony - Arany János186
A versmondás ürügyén az Ágnes asszonyról - Tóth Tibor191
Zács Klára - Arany János192
Politikai mondanivaló - Sőtér István196
Szondi két apródja - Arany János196
Különös párbaj - Sőtér István201
Egy rendkívüli felkérés - Törös László201
Arany utalása a felkérésre - Arany János204
A walesi bárdok - Arany János205
A kései balladák világa - Sőtér István210
Tengeri-hántás - Arany János210
A Tengeri-hántás: festmény - szavakban - Benedek Marcell213
Milyenek a Tengeri-hántás színei? - Losonczi Miklós214
A modern kor szorongásainak kifejezője - Sőtér István214
Híd-avatás - Arany János215
Vörös Rébék - Arany János219
Mit neveztek tetemre hívásnak? - Arany János222
Tetemre hívás - Arany János222
Arany őrültjei - Riedl Frigyes226
"Arany a ballada Shakespeare-je" - Keresztury Dezső227
"Nem hal meg az, ki milliókra költi Dús élte kincsét, ámbár napja múl;"
Egy nehezen vállalt kötelezettség - Benedek Marcell231
Széchenyi emlékezete (Részlet) - Arany János231
Két nagy vers születése - Keresztury Dezső233
Rendületlenül - Arany János234
Magányban - Arany János235
Arany alkotókedve - Keresztury Dezső238
Arany levele Madáchhoz Az ember tragédiájáról - Arany János238
Versek helyett - hivatali tevékenység - Benedek Marcell240
A szerkesztői munka - Keresztury Dezső241
Arany szerkesztői üzeneteiből - Arany János242
A Szépirodalmi Figyelő glosszáiból - Arany János243
Volt-e naiv eposzunk? - Arany János245
Miért írt Arany eposzt? - Benedek Marcell246
Buda halála (Részletek) - Arany János247
Ó formában új szellem - Riedl Frigyes252
"A palota foglya" - Keresztury Dezső253
Arany tevékenysége az Akadémián - Gergely Pál255
Juliska betegsége és halála - Arany László258
Leányomhoz - Arany János259
Feljajdulás - Arany János260
Arany és a kiegyezés - Benedek Marcell262
A csillag-hulláskor (Részlet) - Arany János263
Arany Shakespeare-fordításairól - Németh László265
Mab királynő (Részlet) - Arany János267
Arany dolgozószobája - Debreczeni István268
Bánk bán-tanulmányának jellemzői - Riedl Frigyes270
Bánk bán lelki összeomlása - Arany János270
Mi jellemző Arany prózájára? - Riedl Frigyes271
"A lantot a lantot Szorítsd kebeledhez Ha jő a halál..."
Arany a Margitszigeten - Szilágyi Ferenc275
Az Őszikék - Keresztury Dezső277
Epilogus - Arany János278
Vásárban - Arany János282
"Ezrek közt egyedül" - Keresztury Dezső283
Mindvégig - Arany János283
Tárgy: az alkotó személyiség - Balogh László285
A régi panasz - Arany János286
A mondanivaló és a forma sajátos kapcsolata az Őszikékben - Barta János287
A tölgyek alatt - Arany János289
Ének a pesti ligetről - Arany János292
Szembenézni azzal, ami volt - Sőtér István296
Arany és a zene - Debreczeni István297
Arany dalgyűjteménye - Kodály Zoltán298
Az Őszikék versei: önkéntelen sóhajok - Péterfy Jenő299
Dal fogytán - Arany János301
Melyik talál? - Arany János301
"Oh, ha még egy olyat énekelni tudnék!"
Toldi szerelme (Részlet) - Arany János305
A Toldi "dereka" - Orosz László305
A mű összetevői - Riedl Frigyes306
Toldi szerelme (Részlet) - Arany János307
Rozgonyi Piroska alakjának ihletője - Sáfrán Györgyi309
Toldi szerelme (Részletek) - Arany János311
Mese és valóság a Toldi szerelmében - Benedek Marcell314
Toldi szerelme (Részlet) - Arany János314
A bűn és bűnhődés motívuma - Sőtér István317
Mi jellemző a Toldi szerelme cselekményére? - Riedl Frigyes318
Műfaji kérdések - Benedek Marcell319
Toldi szerelme (Részlet) - Arany János319
"...életműve élő, termékenyítő része a magyar művelődésnek."
Arany János utolsó napjai - Voinovich Géza323
Isten veled! - Gyulai Pál325
Arany Jánoshoz - Babits Mihály325
Etelei álmú Buda király - Ady Endre326
Arany Jánoshoz - Juhász Gyula327
Gazdagság és mélabú - Német László328
Arany - József Attila329
Arany életműve a magyar művelődés termékenyítő része - Keresztury Dezső329
Az én Arany Jánosom - Csorba Győző331
Néhány gyakorlati tudnivaló335
Szavak, kifejezések, nevek magyarázata337
Felhasznált és ajánlott irodalom
A képek jegyzéke
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Aranytól Aranyról Aranytól Aranyról Aranytól Aranyról Aranytól Aranyról Aranytól Aranyról Aranytól Aranyról

A védőborító szakadozott, elszíneződött. A borító enyhén kopott. Néhány lapon bejegyzések és jelölések láthatóak. A címlapon ajándékozási bejegyzés található.

Állapot:
840 Ft
580 ,-Ft 30
5 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Aranytól Aranyról Aranytól Aranyról
Állapot:
840 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba