Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

971.754

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyarország története III.

A feudalizmusról a kapitalizmusba való átmenet korszaka/1790-1849/Egyetemi tankönyv

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 643 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-17-0891-8
Megjegyzés: Fekete-fehér reprodukciókkal és kihajtható térképmellékletekkel. Tankönyvi szám: 4628
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

A Magyarország története című egyetemi tankönyvsorozat harmadik kötete a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet korszakát tárgyalja. Ez a fejlődés a keleteurópai országokra jellemző sajátos körülmények között Magyarországnak Ausztriától való függése, valamint soknemzetiségű jellegéből következően azonban egyedi formában ment végbe. A szerzők nyolc fő fejezetre bontva ismertetik azokat a nemzetközi és belpolitikai, társadalmi és gazdasági változásokat, amelyek a nagy francia forradalom után előbb a nemzetközi reakció megerősödéséhez, majd - éppen a forradalom eszméinek továbbéléseként - a megoldatlan ellentmondások hatására a reformmozgalom, a nemzetiségek önállósági harca s végül újabb forradalmi helyzet kialakulásához vezettek. Mindezek ismerete nélkül nem érthető a maga teljességében az 1848-49-ben lezajlott magyar polgári forradalom és nemzeti szabadságharc, mely végre hazánkban is eltörölte a jobbágyság feudális intézményét, s ha a földkérdésben és a nemzetiségi kérdésben... Tovább

Fülszöveg

A Magyarország története című egyetemi tankönyvsorozat harmadik kötete a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet korszakát tárgyalja. Ez a fejlődés a keleteurópai országokra jellemző sajátos körülmények között Magyarországnak Ausztriától való függése, valamint soknemzetiségű jellegéből következően azonban egyedi formában ment végbe. A szerzők nyolc fő fejezetre bontva ismertetik azokat a nemzetközi és belpolitikai, társadalmi és gazdasági változásokat, amelyek a nagy francia forradalom után előbb a nemzetközi reakció megerősödéséhez, majd - éppen a forradalom eszméinek továbbéléseként - a megoldatlan ellentmondások hatására a reformmozgalom, a nemzetiségek önállósági harca s végül újabb forradalmi helyzet kialakulásához vezettek. Mindezek ismerete nélkül nem érthető a maga teljességében az 1848-49-ben lezajlott magyar polgári forradalom és nemzeti szabadságharc, mely végre hazánkban is eltörölte a jobbágyság feudális intézményét, s ha a földkérdésben és a nemzetiségi kérdésben nem hozott is kellő megoldást, lehetővé tette az ország polgári fejlődését, eszméiből táplálkoztak a haladó mozgalmak, az ország függetlenségéért, az emberi szabadságért küzdők legjobbjai.
A könyv logikus szerkezetével, olvasmányos, néhol szinte lírai stílusával jól tanulható. Részletes időrendi áttekintés, szemléletes térképek és a kor építkezését, ruházkodását, művészetét negyven táblán bemutató képmelléklete csak növeli a könyv használhatóságát. Az egyetemi oktatás igényein túlmenően a történelemtanárok továbbképzéséhez is segítséget nyújt. Vissza

Tartalom

A feudalizmusról a kapitalizmusra való átmenet korszaka 1790-18495
A magyar nemzeti mozgalom kezdetei 1790-1794 (Varga Zoltán)14
A közép- és kisbirtokos nemesség első fellépése a gyarmati rendszer ellen18
A nemzetiségi kérdés jelentkezése 32
A közép- és kisbirtokos nemesség fokozatos visszavonulása és megalkuvása38
A magyar jakobinus mozgalom 1794 (Benáz Kálmán)45
Az osztrák és a magyar uralkodó osztályok forradalomellenes szövetsége 1795-1812 (Varga Zoltán)62
Az árutermelés fejlődése a háborús konjunktúra időszakában (Mérei Gyula)62
A parasztság feudális terheinek és ellenállásának fokozódása93
A magyar nemesség forradalomellenes tevékenysége97
A nemzeti kultúra - a nemzeti mozgalom legfőbb fegyvere a századforduló idején103
Az 1811-12. évi országgyűlés117
A magyar köznemesség ismételt szembefordulása a Habsburg-gyarmatosítókkal és a nemesi reformmozgalom közvetlen előzményei 1812-1831 (Mérei Gyula)120
A világgazdasági helyzet és a Habsburg-birodalom gazdasági vizonyai a francia háborúk befejezésétől az 1847. évi gazdasági válságig120
Magyarország gazdasági élete a feudalizmus válságának fokozódó elmélyülése idején 1815-1848123
Az osztályviszonyok alakulása a francia háborúk befejezését követő időkben156
Az osztrák és a magyar uralkodó osztályok ellentéteinek ismételt előtérbe nyomulása (Varga Zoltán9179
Kulturális fejlődésünk a tizes és a húszas években186
A parasztmozgalmak állandósulása Magyarországon190
Széchenyi István194
Ausztria külpolitika helyzetének megrendülése a Szentszövetség felbomlásának idején és a magyar nemesség202
Az 1831. évi parasztfelkelés és a nemesi reformmozgalom kibontakozása 1831-1840 (Mérei Gyula)206
Az 1831. évi parasztfelkelés207
A nemesi reformmozgalom kibontakozása a harmincas évek első felében210
A parasztmozgalmak fellendülése Magyarországon a harmincas évek második felében229
Az erdélyi parasztság mozgalmai231
A Habsburgok és a haladó magyar nemesség közötti feszültség növekedése a harmincas évek második felébwn234
A nemzetiségek nyelvi és kulturális mozgalmainek kibontakozása, a magyar és a nemzetiségi uralkodó osztályok között harc megindulása (Arató Endre)241
Átfogó liberális nemesi reformprogram és osztrákellenes nemzeti egységfront kialakulásának kezdetei 1840-1846 (Mérei Gyula)261
A Habsburg-abszolutizmus válságának elmélyülése a negyvenes évek első felében261
Kossuth reformporgramja a Pesti Hírlapban263
A liberális nemesség harca a Pesti Hírlapban kifejtett programért az 1843-44. évi országgyűlésen273
Nemzeti kultúránk virágkora 1848 előtt279
A nemzeti ellentétek kiéleződése a negyvenes években (Arató Endre)300
A Védegylet324
Forradalmi helyzet kialakulása Európában és Magyarországon. Liberális nemesi reformpárt létrejötte. Liberalizmus és demokratizmus elkülönülése. A liberális nemesi reformpolitika válsága 1846-1848 (Mérei Gyula)332
Forradalmi helyzet kialakulása Európában332
Forradalmi helyzet kialakulása Magyarországon337
A Fiatal Magyarország338
Az 1847-48. évi országgyűlés első szakasza. A nemesi reformpolitika válsága366
Polgári forradalom és nemzeti szabadságharc 1848-1849 (Spira György)380
A márciusi forradalom381
A pesti forradalom381
A pesti forradalom hatása a bécsi udvarra390
A pesti forradalom hatása a magyar uralkodóosztályra391
A pozsonyi rendek és a pesti nép394
Az ellenforradalom első támadó kísérlete397
Az 1848-i törvénykönyv401
Az ellenforradalom felkészülése a forradalom eltiprására és a Battyhány-kormány tétovázó magatartása405
Az ellenforradalom taktikája405
A Battyhány-kormány felemás politikája406
A tavaszi és nyári parasztmozgalmak410
Nemzetiségi mozgalmak 1848 tavaszán és nyarán (Arató Endre)416
A baloldal harca a Battyhány-kormány ellen437
A tavaszi és nyári munkásmozgalmak439
Kossuth fellépései az ország függetlenségének megvédelmezése érdekében444
A horvát tartománygyűlés (Arató Endre)447
Erdély uniója449
Az országgyűlési választások451
Az első népképviseleti országgyűlés tevékenységének kezdeti időszaka453
Az ellenforradalom támadásának küszöbén459
Az ellenforradalom fegyveres támadása és a szeptemberi fordulat. A szabadságharc nemzeti egységfrontjának megszilárdulása és az ellenforradalom első rohamának visszaverése. Az ellenforradalom második rohama és a szabadságharc nemzeti egységfrontjának meglazulása462
Az ellenforradalom fegyveres támadása és a szeptemberi fordulat462
A néptömegek csatasorba lépése473
Az ellenforradalom első rohamának visszaverése475
A honvédelmi bizottmány végleges felruházása a végrehajtó hatalom gyakorlásával477
A bécsi októberi felkelés és a magyar forradalom483
A szabadságharc megszervezése486
A szabadságharc nemzeti egységfrontjának belső gyengeségei494
A katonai helyzet kedvezőtlen alakulása a mellékhadszíntereken499
A nemzetiségek részvétele a fegyveresharcban (Arató Endre)499
Az ellenforradalom második rohama509
Ellenforradalmi önkényuralom a megszállot területeken515
A parasztság harca az ellenforradalom második rohamának visszaveréséért520
A honvédelmi bizottmány külpolitikai tevékenysége524
A honvédsereg főerőinek téli visszavonulása528
Erdély felszabadítása532
A további ellenállás megszervezése, a honvédsereg stratégiai ellentámadásának megalapozása536
A baloldal harca a békepárti árulás leküzdéséért 1849 elején541
Az első, sikertelen kísérletek a stratégiai ellentámadás megindítására és a liberális nemesség tömeges jobbratolódása545
Az ellenforradalom második rohamának visszaverése és a szabadságharc nemzeti egységfrontjának felbomlása. Az európai nagyhatalmak összefogása és az ellenforradalom harmadik rohama. A szabadságharc bukása555
A tavaszi hadjárat első szakasza: a gödöllői hadművelet555
A trónfosztás és a baloldal kiszorulása a hatalomból560
A tavaszi hadjárat második szakasza: a komáromi hadművelet565
A Szemere-kormánynak a forradalom felszámolására vezető tevékenysége568
A tavaszi hadjárat harmadik szakasza: Buda ostroma572
A cári beavatkozás575
Kísérletek a további fegyveres ellenállás megszervezésére581
Kísérletek szövetség létrehozására a nemzetiségekkel a közös ellenség ellen (Arató Endre)584
A szabadásgharc bukása593
Utószó601
Időrendi áttekintés603
Képek és hasonmások634
Térképek636
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyarország története III. Magyarország története III. Magyarország története III. Magyarország története III.

A védőborító elszíneződött, széle szakadt.

Állapot:
940 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba