Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyarország története III.

A feudalizmusról a kapitalizmusba való átmenet korszaka/1790-1849/Egyetemi tankönyv

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 643 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér reprodukciókkal és kihajtható téképmellékletekkel. Tankönyvi száma: 4628.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A feudalizmusról a kapitalizmusra való átmenet korszaka 1790-18495
A magyar nemzeti mozgalom kezdetei 1790-1794 (Varga Zoltán)14
A közép- és kisbirtokos nemesség első fellépése a gyarmati rendszer ellen18
A nemzetiségi kérdés jelentkezése 32
A közép- és kisbirtokos nemesség fokozatos visszavonulása és megalkuvása38
A magyar jakobinus mozgalom 1794 (Benáz Kálmán)45
Az osztrák és a magyar uralkodó osztályok forradalomellenes szövetsége 1795-1812 (Varga Zoltán)62
Az árutermelés fejlődése a háborús konjunktúra időszakában (Mérei Gyula)62
A parasztság feudális terheinek és ellenállásának fokozódása93
A magyar nemesség forradalomellenes tevékenysége97
A nemzeti kultúra - a nemzeti mozgalom legfőbb fegyvere a századforduló idején103
Az 1811-12. évi országgyűlés117
A magyar köznemesség ismételt szembefordulása a Habsburg-gyarmatosítókkal és a nemesi reformmozgalom közvetlen előzményei 1812-1831 (Mérei Gyula)120
A világgazdasági helyzet és a Habsburg-birodalom gazdasági vizonyai a francia háborúk befejezésétől az 1847. évi gazdasági válságig120
Magyarország gazdasági élete a feudalizmus válságának fokozódó elmélyülése idején 1815-1848123
Az osztályviszonyok alakulása a francia háborúk befejezését követő időkben156
Az osztrák és a magyar uralkodó osztályok ellentéteinek ismételt előtérbe nyomulása (Varga Zoltán9179
Kulturális fejlődésünk a tizes és a húszas években186
A parasztmozgalmak állandósulása Magyarországon190
Széchenyi István194
Ausztria külpolitika helyzetének megrendülése a Szentszövetség felbomlásának idején és a magyar nemesség202
Az 1831. évi parasztfelkelés és a nemesi reformmozgalom kibontakozása 1831-1840 (Mérei Gyula)206
Az 1831. évi parasztfelkelés207
A nemesi reformmozgalom kibontakozása a harmincas évek első felében210
A parasztmozgalmak fellendülése Magyarországon a harmincas évek második felében229
Az erdélyi parasztság mozgalmai231
A Habsburgok és a haladó magyar nemesség közötti feszültség növekedése a harmincas évek második felébwn234
A nemzetiségek nyelvi és kulturális mozgalmainek kibontakozása, a magyar és a nemzetiségi uralkodó osztályok között harc megindulása (Arató Endre)241
Átfogó liberális nemesi reformprogram és osztrákellenes nemzeti egységfront kialakulásának kezdetei 1840-1846 (Mérei Gyula)261
A Habsburg-abszolutizmus válságának elmélyülése a negyvenes évek első felében261
Kossuth reformporgramja a Pesti Hírlapban263
A liberális nemesség harca a Pesti Hírlapban kifejtett programért az 1843-44. évi országgyűlésen273
Nemzeti kultúránk virágkora 1848 előtt279
A nemzeti ellentétek kiéleződése a negyvenes években (Arató Endre)300
A Védegylet324
Forradalmi helyzet kialakulása Európában és Magyarországon. Liberális nemesi reformpárt létrejötte. Liberalizmus és demokratizmus elkülönülése. A liberális nemesi reformpolitika válsága 1846-1848 (Mérei Gyula)332
Forradalmi helyzet kialakulása Európában332
Forradalmi helyzet kialakulása Magyarországon337
A Fiatal Magyarország338
Az 1847-48. évi országgyűlés első szakasza. A nemesi reformpolitika válsága366
Polgári forradalom és nemzeti szabadságharc 1848-1849 (Spira György)380
A márciusi forradalom381
A pesti forradalom381
A pesti forradalom hatása a bécsi udvarra390
A pesti forradalom hatása a magyar uralkodóosztályra391
A pozsonyi rendek és a pesti nép394
Az ellenforradalom első támadó kísérlete397
Az 1848-i törvénykönyv401
Az ellenforradalom felkészülése a forradalom eltiprására és a Battyhány-kormány tétovázó magatartása405
Az ellenforradalom taktikája405
A Battyhány-kormány felemás politikája406
A tavaszi és nyári parasztmozgalmak410
Nemzetiségi mozgalmak 1848 tavaszán és nyarán (Arató Endre)416
A baloldal harca a Battyhány-kormány ellen437
A tavaszi és nyári munkásmozgalmak439
Kossuth fellépései az ország függetlenségének megvédelmezése érdekében444
A horvát tartománygyűlés (Arató Endre)447
Erdély uniója449
Az országgyűlési választások451
Az első népképviseleti országgyűlés tevékenységének kezdeti időszaka453
Az ellenforradalom támadásának küszöbén459
Az ellenforradalom fegyveres támadása és a szeptemberi fordulat. A szabadságharc nemzeti egységfrontjának megszilárdulása és az ellenforradalom első rohamának visszaverése. Az ellenforradalom második rohama és a szabadságharc nemzeti egységfrontjának meglazulása462
Az ellenforradalom fegyveres támadása és a szeptemberi fordulat462
A néptömegek csatasorba lépése473
Az ellenforradalom első rohamának visszaverése475
A honvédelmi bizottmány végleges felruházása a végrehajtó hatalom gyakorlásával477
A bécsi októberi felkelés és a magyar forradalom483
A szabadságharc megszervezése486
A szabadságharc nemzeti egységfrontjának belső gyengeségei494
A katonai helyzet kedvezőtlen alakulása a mellékhadszíntereken499
A nemzetiségek részvétele a fegyveresharcban (Arató Endre)499
Az ellenforradalom második rohama509
Ellenforradalmi önkényuralom a megszállot területeken515
A parasztság harca az ellenforradalom második rohamának visszaveréséért520
A honvédelmi bizottmány külpolitikai tevékenysége524
A honvédsereg főerőinek téli visszavonulása528
Erdély felszabadítása532
A további ellenállás megszervezése, a honvédsereg stratégiai ellentámadásának megalapozása536
A baloldal harca a békepárti árulás leküzdéséért 1849 elején541
Az első, sikertelen kísérletek a stratégiai ellentámadás megindítására és a liberális nemesség tömeges jobbratolódása545
Az ellenforradalom második rohamának visszaverése és a szabadságharc nemzeti egységfrontjának felbomlása. Az európai nagyhatalmak összefogása és az ellenforradalom harmadik rohama. A szabadságharc bukása555
A tavaszi hadjárat első szakasza: a gödöllői hadművelet555
A trónfosztás és a baloldal kiszorulása a hatalomból560
A tavaszi hadjárat második szakasza: a komáromi hadművelet565
A Szemere-kormánynak a forradalom felszámolására vezető tevékenysége568
A tavaszi hadjárat harmadik szakasza: Buda ostroma572
A cári beavatkozás575
Kísérletek a további fegyveres ellenállás megszervezésére581
Kísérletek szövetség létrehozására a nemzetiségekkel a közös ellenség ellen (Arató Endre)584
A szabadásgharc bukása593
Utószó601
Időrendi áttekintés603
Képek és hasonmások634
Térképek636
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyarország története III. Magyarország története III. Magyarország története III. Magyarország története III. Magyarország története III. Magyarország története III.

Néhány lapon ceruzás aláhúzás látható.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
940 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba
4 antikvár könyvből 1 INGYEN!