983.954

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Bevezetés a filozófiába

Szerző
Fordító

Kiadó: Cartaphilus Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 408 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-9303-27-5
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Mi a filozófia15
Bevezető gondolatok15
A "filozófia" elnevezés eredete16
A filozófia kezdetének kérdése17
A tapasztalat18
A csodálkozás19
A kételkedés20
Előfeltevésmentesség21
A filozófia elhatárolása23
A filozófia és a résztudományok23
A filozófia és a vallás30
A filozófia és a művészet33
Kísérlet a filozófia meghatározására36
A filozófia tudomány36
A filozófia alaptudomány36
A filozófia egyetemes tudomány37
A filozófia észtudomány38
A filozófia kritikai tudomány38
Fogalomtörténeti példák38
Platón38
Arisztotelész39
Aquinói Szent Tamás39
René Descartes39
Thomas Hobbes40
Immanuel Kant40
Johann Gottlieb Fichte41
Georg Wilhelm Friedrich Hegel41
Karl Marx42
Ludwig Wittgenstein42
Martin Heidegger42
Karl Jaspers43
Karl Popper43
Jürgen Habermas43
A filozófia egysége - rendszereink sokasága44
A filozófia alapkérdései - a platóni háromszög46
A barlanghasonlat46
A tapasztalat kritikája48
A platóni háromszög50
A gyakorlat52
A filozófiai kutatás fő irányai52
A filozófia felosztása54
Létfilozófia56
Tulajdonképpeni és nem tulajdonképpeni létező57
A probléma megfogalmazása a Szókratész előtti filozófiában58
Descartes mechanikai világképe60
A folytonosság útvesztője (Leibniz)61
Az atomizmus63
A szubsztancia (Arisztotelész)64
A nem tulajdonképpeni létező66
Aktus és potencia68
A különbségtétel eredete és jelentése68
Szubsztancia és akcidens72
Anyag és forma (hülémorfizmus)76
Lényeg és lét80
A differenciák rendszere82
Az ontológiai okság83
A transzcendentálék86
Az egy88
Az igaz89
A jó90
A szép91
A természet92
Természettudomány és természetfilozófia92
A porphürioszi fa93
A test95
Az élőlény104
Animális létezés109
Énfilozófia117
Énfilozófia: transzcendentális reflexió117
A megismerés mint filozófiai probléma117
A képelmélet119
Kant kopernikuszi fordulata120
A transzcendentális differencia123
A "magánvaló" határfogalma126
Vita a világ létezéséről128
Érzéki és szellemi megismerés130
Külső és belső érzékelés130
Érzékelés és szellem132
Empirizmus és racionalizmus137
A megismerés szerkezete142
A megismerés szerkezete Aquinói Szent Tamás szerint142
A megismerés szerkezete Kant szerint146
A szubjektum irányába vett fordulat újabb formái151
Edmund Husserl fenomenológiája151
Az egzisztencializmus155
A hermeneutika157
A harmadik kiindulási pont162
Az isteni abszolútum162
Hegel rendszere164
Karl Marx történelmi materializmusa168
Az analitikus filozófia172
A pozitivizmus173
A korai Wittgenstein173
A Bécsi kör neopozitivizmusa176
A kritikai racionalizmus181
A kései Wittgenstein182
A szemiotika185
A nyelv csodája188
A nyelv jelen túli jellege189
A nyelv hármas irányultsága191
Nyelv és világkép192
A nyelv dialektikája194
Egyetemes grammatika (Noam Chomsky)196
Pragmatika: különböző irányzatok196
Dialogikus rekonsturkció (Erlangeni Iskola)197
Egyetemes pragmatika (Jürgen Habermas)198
Transzcendentális nyelvpragmatika (Karl-Otto Apel)200
Friedrich Nietzsche202
A kiindulás202
Ember és emberiség204
Az emberfölötti ember206
A posztmodern207
Az igazság210
Logika és tudományelmélet217
Logika217
Mi a logika?217
Szó és jelentés221
Kijelentéslogika227
Predikátumlogika229
Osztálylogika233
A logikai négyzet234
Szillogisztika235
Kitekintés237
Tudományelmélet237
Rendszer-elmélet-tudomány238
Dedukció és axiomatikus rendszer238
Az indukció240
Magyarázatok246
Néhány fogalom magyarázata247
Az empirikus elméletek jelentősége249
Az ember252
Az ember mint a tudomány tárgya252
Animális létezés és szellem253
Az ember mint fenomén254
Történetiség258
Halál-felé-való-lét260
Történetiség és történelem262
Természet és történelem264
Történetfilozófia266
Társadalmiság272
Konfliktusok273
A nemek275
Család279
Társadalom281
Állam283
Emberiség285
Test és lélek285
Lélek és szellem285
Megoldási kísérletek286
A szellem mint lélek289
A halhatatlanság kérdése292
Etika296
Az akarat szabadsága297
Elmélet és gyakolat297
Külső és belső szabadság299
A belső szabadság mint az ész gyakorlativá válása300
A jó és a rossz304
Szabadság és determináció308
A lelkiismeret310
Az erkölcsi a priori310
Az alkalmazás312
A lelkiismeret autonómiája313
A lelkiismeret a cselekvés előtt és után315
A norma kérdése316
Lelkiismeret és norma316
A normák szükségessége318
A normák megalapozása319
Az értelem kérdése327
Célok, amelyek egyúttal kötelességek is328
Az emberi gyakorlat értelemigényei329
Etika és hit333
Társadalometika341
Liberalizmus342
Szocializmus345
Az emberi jogok ethosza348
A jog352
Áttekintés354
Isten358
Valláskritika358
Feuerbach358
Marx359
Nietzsche361
Freud362
Carnap363
Sartre364
Sölle364
Áttekintés365
A filozófiai istentan366
A létfilozófiai istenkérdés366
Az énfilozófiai istenkérdés376
A szellemfilozófiai istenkérdés379
Kitekintés386
Vallásos hit388
Hit és filozófia388
Az Ige hallgatója390
Átfogó kísérlet391
Az európai filozófiai gondolkodást reprezentáló legfontosabb művek a kezdetektől a múlt század végéig393
Idézett és ajánlott irodalom396
A kötetünk német eredetijében szereplő irodalom401
Névmutató406

Arno Anzenbacher

Arno Anzenbacher műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Arno Anzenbacher könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem