Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.612

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Árufuvarozási ismeretek

A közúti fuvarozási vállalkozások számára

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A 31/1995. (111.24) Kormányrendelettel módosított a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988 (XII.20) MT rendelet a közúti fuvarozó vállalkozók... Tovább

Előszó

A 31/1995. (111.24) Kormányrendelettel módosított a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988 (XII.20) MT rendelet a közúti fuvarozó vállalkozók személyi alkalmasságának bizonyítására vizsgakötelezettséget írt elő. Eredményes vizsgát azonban, csak megfelelő felkészülés alapján lehet tenni. A felkészülés történhet tanfolyami képzés keretében vagy egyéni tanulással. Mind a két esetben szükséges azonban, hogy megfelelő írott anyag álljon rendelkezésre. Ezt a célt igyekszünk megvalósítani a közlekedési szakkönyvtár sorozattal, melynek negyedik kötetét tartja kezében az olvasó. A sorozat egyes kötetei nemcsak a vizsgára készülőknek, hanem a vizsgára felkészítőknek is hatalmas segítséget nyújtanak, mert közérthetően foglalják össze mindazon ismereteket, amelyek a közúti fuvarozási vállalkozók részére szükségesek, így a képzés során fel kell dolgozni azokat. A jegyzetsorozat egyes köteteit a vizsga után is célszerű megőrizni, mert a gyakorlati életben később is felmerülhetnek olyan kérdések, amelyek a jegyzetet feldolgozva könnyen megválaszolhatók. A sorozat egyes kötetei a megíráskor érvényes jogszabályok és ismeretanyag alapján készültek. Terveink szerint időnként a sorozatot aktualizáljuk. Mind az oktatóknak, mind a vállalkozóknak figyelni kell a hatályos jogszabályokra valamint a megfelelő újabb technikákra, technológiákra. Az átdolgozott tananyag megjelenéséig a változásokat önállóan is alkalmazniuk kell. Jó tanulást sikeres vizsgát és még sikeresebb vállalkozást kívánunk!
Dr. Tóth Lajos
a Szerkesztőbizottság elnöke Vissza

Tartalom

Bevezetés 7
1. Az árufuvarozás általános feltételrendszere hazánkban 8
1.1 A közlekedési alágazat irányításának szervezeti rendszere 8
1.2. Az árufuvarozási tevékenység végzésének személyi és tárgyi feltételei 9
1.3. A fuvarozók érdekképviseleti és más szervei 14
1.4. Különleges szállítások végzésének feltételei 15
1.41. Veszélyes áru továbbítás 15
1.42. Hűtőfuvarozás 19
1.43.Túlsúlyos és túlméretes áruk közúti fuvarozása 24
2. Fuvarozási szerződés, árképzés 32
2.1. Az árutovábbítás fogalma és változatai 32
2.2. Az árutovábbítás szabályozásának rendszere 35
2.21. A jogszabályi szint 35
2.22. A közvetítő szabályozási szint 36
2.23. Az árutovábbítási szerződések szintje 39
2.3. A fuvarozási szerződés 39
2.31. A fuvarozási szerződés fogalma és gazdasági funkciója 39
2.32. A fuvarozási szerződés változatai 41
2.33. A fuvarlevél 43
2.34. A fuvarozás szakaszai 44
2.35. A fuvarozási szerződés megszegése 44
2.4. A szállítmányozási szerződés 47
2.41. A szállítmányozási szerződés tárgya 47
2.42. A szállítmányozási szerződés alanyai 49
2.43. A belső jogviszony 49
2.44. A külső jogviszony 51
2.45. A szállítmányozói felelősség alapjai 53
2.46. Az elévülés 54
2.5. Az árképzés alapjai 55
2.51. Vállalkozási árpolitika 56
2.52. Az árképzés elvei, módszerei 57
2.521. A költségekről 57
2.522. Árképzési elvek 58
2.53. A fuvarozói árképzés alapjai 60
2.531. Árudíjszabási rendszerek 60
2.532. A közúti fuvarozás önköltségének összetevői 61
2.533. A tarifaképzés elvei, a fuvardíj összetevői 62
2.534. A belföldi közúti kocsirakományú árutovábbítás ajánlott tarifarendszere 63
3. Közlekedésföldrajz 65
3.1. A térképek, mint a földrajzi megjelenítés eszközei 65
3.2. Magyarország közlekedésföldrajza 66
3.21. A hazai közúthálózat felépítése 66
3.22. A közutak számozásának rendszere 67
3.23. Az úthálózati térképek használata 69
4. Fuvarozásszervezés 70
4.1. Közúti üzemtani fogalmak 70
4.11. A fuvarozási kapacitás meghatározása 71
4.12. A kapacitás kihasználás tervezése 74
4.2. A szállítási útvonal meghatározásának főbb szempontjai 75
4.21. Útvonal tervezés és kijelölés helyközi fuvarok esetén 75
4.22. Útvonal kijelölés városi (helyi) fuvarozásoknál 75
4.23. Útvonal meghatározás módosítása az átlagostól eltérő körülmények esetén 76
4.24. A kombinált fuvarozás lehetőségei, típusai és alkalmazásuk az útvonal meghatározásakor 76
4.3. Hatósági ellenőrzési lehetőségek a fuvarfeladat teljesítése közben
5. Forgalmi ismeretek 78
5.1. A forgalmi személyzet vezénylésének szabályai 78
5.2. Menetrendkészítés speciális -elsősorban gyűjtő-terítő- járatoknál 80
5.3. A fuvarfeladat végrehajtása 81
5.31. A fuvarozást megelőző tevékenységek 81
5.32. Okmányok átvétele, kezelése, vezetése és leadása 81
5.33. A fuvarozást befejező (kiegészítő) tevékenységek 83
5.4. Közlekedésstatisztika 83
5.41. A statisztika -ezen belül a közlekedésstatisztika- fogalma, célja 83
5.42. Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, megjelenési formái, felhasználási lehetőségek 84
5.43. Adatszolgáltatási kötelezettség 84
6. Árukezelési ismeretek 86
6.1. A fuvarozó és a fuvaroztató kötelezettségei a fuvarozás előkészítése során 86
6.11. A fuvarozási szerződés megkötése 86
6.12. A jármű megrendelése és kiállítása 88
6.13. Az áru felvétele fuvarozásra 89
6.2. A felek kötelezettségei a fuvarozás végrehajtása során 95
6.21. A fuvarozás útvonala 96
6.22. Az árukíséret 97
6.23. A kísérő okmányok kezelése 98
6.24. A fuvarozási határidő 98
6.25. A fuvarozási akadály 99
6.26. A fuvarozási szerződés módosítása és az utólagos rendelkezés 100
6.3. A fuvarozó és a fuvaroztató tevékenysége a fuvarozás befejezésének szakaszában 102
6.31. A kiszolgáltatás 102
6.32. Az igényérvényesítés 106
6.4. A biztosítás, a biztosítás lényege 107
6.41. A biztosítás szükségessége 107
6.42. A biztosítás jogi szabályozása 107
6.421. A biztosítási tevékenység jogszabályi feltételei 107
6.422. A biztosítási jogviszony szabályozása 108
6.43. A biztosítási szerződés fogalma, a biztosítási jogviszony
alanyai és fajai 108
6.5. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 109
6.6. A CASCO biztosítás 110
6.7. Fuvarozók felelősségbiztosítása (CMR-felelősségbiztosítás) 111
6.8. Szállítmánybiztosítás 112
6.81. A biztosítás tárgya 112
6.82. Szállítmánybiztosítási módozatok 113
6.83. Klasszikus árubiztosítás 113
6.84. Szállítmánybiztosítási kockázatok és biztosításuk 115
6.85. Kockázatmódosítások 117
7. Rakodástechnológia 119
7.1. A rakomány-elhelyezés tervezése a méret- és súlykorlátozások, valamint a szállítás közbeni igénybevétel figyelembevételével 119
7.11. Méret- és súlykorlátozási előírások 119
7.111. A járművekkel kapcsolatos fogalmak 119
7.112. A járművek tömegére és méretére vonatkozó előírások 121
7.12. A rakományok szállítás közbeni igénybevétele 122
7.121. Az árukat érő igénybevételekről általában 122
7.122. Közúti szállítás során fellépő igénybevételek 126
7.13. A rakodásra vonatkozó előírások 128
7.131. A rakományelhelyezés és -rögzítés szabályozása 128
7.132. Rakodási módok és eszközök 130
7.14. A különböző rakományok rögzítésének általános elvei 132
7.15. A rakomány-elhelyezés tervezése 142
7.151. A rakodással kapcsolatos létesítmények 142
7.152. A rakodásnál betartandó általános szempontok 145
7.153. A rakomány elhelyezése 146
7.2. A rakományrögzítés főbb szabályai 148
7.21. A rakományrögzítés eszközei 148
7.211. Rögzítő- és biztosítóeszközök 148
7.212. Az egységrakomány képzés 154
7.22. A gépjárművezető felelőssége a rakomány rögzítésekor 158
8. Környezetvédelmi szempontok a közúti árufuvarozásban 161
8.1. A közúti árufuvarozás környezeti hatásai 161
8.2. A környezetkárosítás mérséklésére vonatkozó előírások 164
Ellenőrző kérdések 168
Mintapéldák 171
Mellékletek 178
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem