1.016.759

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Statisztikai Szemle 1966. január-december I-II.

A Központi Statisztikai Hivatal folyóirata 44. évf. 1-12. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Általános elmélet. A statisztika története és szervezete
Branko Horvat: Gazdasági szimbolika188
N. K. Druzsinin: A statisztika elméletének egyes kérdései395
Dr. Remetey Ervin: A harmadik magyar statisztikai alaptörvény514
Botka Zoltán: Az adatfeldolgozás és számítástechnika hazai fejlesztésének helyzete és célkitűzései531
Dr. Gyulay Ferenc: Az első magyar hivatalos statisztikai publikációkról635
Kármán Tamásné: Statisztikánk első nemzetközi kapcsolatai (1867-1885)739
Dr. Kókay György: A politikai aritmetika magyarországi történetéhez898
Cseh-Szombathy László: A IV. Statisztikatörténeti Vándorülés Szegeden1026
Dr. Gyulay Ferenc: Megemlékezés Hunfalvy Jánosról (1820-1888)1129
Dr. D. A.: Információ - Elektronika. A Központi Statisztikai Hivatal új folyóirata1139
Dr. Kenessey Zoltán: A statisztikai tudomány értelmezéséről1220
Gazdaságstatisztika
Szilágyi László: A foglalkoztatottság főbb jellemzői az 1949-1963. években29
Dr. Szilágyi György: Nemzetközi összehasonlítások megbízhatósági határai68
Dr. Lengyel László: Vélemények és tények az életszínvonalról (I.)139
Branko Horvát: Gazdasági szimbolika188
Dr. Lengyel László: Vélemények és tények az életszínvonalról (II.)227
Dr. Baranyai István: A lakosság takarékoskodása265
Dr. Schmidt Ádám: A jövedelmi újraelosztás elméletéhez376
Árvay János: Az ipar és a mezőgazdaság aránya a társadalmi ráfordításokat tükröző árrendszerben451
Dr. Szilágyi György: Az értékmutatók nemzetközi összehasonlításáról753
Árvay János: A népgazdasági mérlegek keretrendszere865
Antal István: A bérarányok vizsgálata876
Ehrlich Éva: Nemzetközi összehasonlítás naturális mutatókkal971
Dr. Mikes Gábor: A foglalkozási struktúra vizsgálatának módjai1000
Albert L. Vajnstejn: A gazdasági fejlettség mérésének történetéhez1010
Dr. Kozma Ferenc: Nemzetközi összehasonlítások külkereskedelmi árakon1097
Virág Ildikó: A felhalmozási hányad és az időhorizont1120
Fáy József: Gazdasági szerkezet és külkereskedelmi hatékonyság1229
Dr. Némedi Mihály: A teljes termelés és kibocsátás értékének meghatározása1245
Dr. Nyáry Zsigmond: Az Ökonometriai Társaság varsói konferenciája1254
Népesség - egészségügy
Dr. Miltényi Károly: A Második Népesedési Világkonferencia Belgrádban82
Dr. Gyulay Ferenc: A II. Nemzetközi Demográfiai Symposionról195
Dr. Bédi Gyula:
Dr. Buda József:
Dr. Tényi Jenő: Települések hygiénés viszonyainak jellemzése pontszámok alapján474
Dr. Balevszki: Az 1965. évi bolgár népszámlálás629
Dr. Pálos István: A mezőgazdasági termékek a külkereskedelmi forgalomban686
Dr. Marton Zoltán:
Szabó Emilné: Adatfelvétel az elme-idegbetegségekről (I.)699
Dr. Marton Zoltán:
Szabó Emilné: Adatfelvétel az elme-idegbetegségekről (II.)831
Dr. Szabady Egon: A magyar családok demográfiai sajátosságai1059
Salamon Lajos: A férfiak és nők aránya1198
Ipar - építőipar
Dr. Nagy Sándor: Az állami gépipar megmunkálógép-állománya és kihasználása (1959-1964)51
A Központi Statisztikai Hivatal Építőipari Metodikai Bizottságának ülése86
Dr. Ormai Lászlóné:
Dr. Orosz László: A vegyipar fejlődése (1960-1964)158
Halkovics László: Hivatalos magyar iparstatisztikai adatfelvételek 1945-1948 között289
Péterffy Tibor: A fontosabb gépek, berendezések állománya és kihasználása az iparban351
Dr. Román Zoltán: Iparunk ágazati szerkezete563
Jely Endre:
Végvári Jenő: A magyar textilipar675
Nyitrai Ferencné: Az ipari termelés volumenének mérése715
Kerekes Ottó: A magyar építőipar, 1961-1965. (I.)787
Bán Ervinné:
Kondor Ferencné: Vállalati összevonások a gépgyártásban821
Antal István: A bérarányok vizsgálata876
Kerekes Ottó: A magyar építőipar. 1961-1965. (II.)947
Dr. Forgács Zoltán: A jövedelmezőség vizsgálata a szénbányászatban1075
Keller László: A szövetkezeti építőipar (1961-1965)1171
Dr. Némedi Mihály: A teljes termelés és kibocsátás értékének meghatározása1245
Mezőgazdaság
Dr. Fazekas Béla: A mezőgazdasági üzemek fejlődése, 1949-1964. (I.)3
Dr. Fazekas Béla: A mezőgazdasági üzemek fejlődése, 1949-1964. (II.)115
Dr. Nagy Imre: A szarvasmarha-tenyésztés területi szakosítása245
Szederkényi Henrik: A mezőgazdasági termelés színvonalának összehasonlítása279
Dr. Nagy Imre: A szarvasmarha-tenyésztés üzemi szakosítása339
Id. Dr. Nagy Loránd: A mezőgazdasági üzem ágazati kapcsolati mérlege491
Dr. Vági Ferenc: Termelési és jövedelmi különbségek a mezőgazdaságban584
Horváth Ferencné: Az öntözéses gazdálkodásról806
Vita a hústermelés egyes kérdéseiről
Dr. Kerekes György: Észrevételek Dr. Takács József tanulmányához842
Dr. Takács József: Válasz Dr. Kerekes György észrevételeire849
Dr. D. A.: Dr. Nagy Imre kandidátusi értekezésének vitája909
Dr. Csáki Csaba: Az állami gazdaságok üzemen belüli kapcsolatai987
Dr. László Lajosné: Baromfitenyésztésünk (1961-1965)1088
Dr. Tóth József: Optimális munkaerő-sűrűség és termelési szerkezet1108
Kereskedelem - közlekedés
Marton Ádám: Az átlagárak statisztikai vizsgálata176
Fekete András: Szállítási kapacitásszámítás Budapest Nyugati pályaudvaron369
Marton Ádám: Postaügyi reprezentatív felvétel728
Fáy József: Gazdasági szerkezet és külkereskedelmi hatékonyság1229
Szociális és kulturális kérdések
Csonka József:
Dr. Vavró István: Egy kriminálstatisztikai vizsgálat eredményei (I.)463
Csonka József:
Dr. Vavró István: Egy kriminálstatisztikai vizsgálat eredményei (II.)607
Békés Ferenc: A televízió hatása falun1188
Történeti dolgozatok
Halkovics László: Hivatalos magyar iparstatisztikai adatfelvételek 1945-1948 között289
N. K. Druzsinin: A statisztika elméletének egyes kérdései395
Dr. Remetey Ervin: A harmadik magyar statisztikai alaptörvény514
Dr. Gyulay Ferenc: Az első magyar hivatalos statisztikai publikációkról635
Kármán Tamásné: Statisztikánk első nemzetközi kapcsolatai (1867-1885)739
Dr. Kókay György: A politikai aritmetika magyarországi történetéhez898
Dr. Mikes Gábor: A foglalkozási struktúra vizsgálatának módjai1000
Albert L. Vajnstejn: A gazdasági fejlettség mérésének történetéhez1010
Cseh-Szombathy László: A IV. Statisztikatörténeti Vándorülés Szegeden1026
Dr. Gyulay Ferenc: Megemlékezés Hunfalvy Jánosról (1820-1888)1129
Nemzetközi statisztika
Dr. Szilágyi György: Nemzetközi összehasonlítások megbízhatósági határai68
Dr. Szilágyi György: Beszámoló a Nemzetközi Statisztikai Intézet XXXV. ülésszakáról310
Dr. Tamásy József: A Központi Statisztikai Hivatal küldöttségének látogatása Kubában413
A Magyar Közgazdasági Társaság Oskar Lange emlékülése414
Holka Gyula: A szovjet statisztikai évkönyv649
Kármán Tamásné: Statisztikánk első nemzetközi kapcsolatai (1867-1885)739
Dr. Szilágyi György: Az értékmutatók nemzetközi összehasonlításáról753
Ehrlich Éva: Nemzetközi összehasonlítás naturális mutatókkal971
Albert L. Vajnstejn: A gazdasági fejlettség mérésének történetéhez1010
Dr. Kozma Ferenc: Nemzetközi összehasonlítások külkereskedelmi árakon1097
Szemle
Dr. Miltényi Károly: A Második Népesedési Világkonferencia Belgrádban82
A Központi Statisztikai Hivatal Építőipari Metodikai Bizottságának ülése86
Dr. Gyulay Ferenc: A II. Nemzetközi Demográfia Symposionról195
A Magyar Közgazdasági Társaság Statisztikai Szakosztályának II. tisztújító közgyűlése198
Dr. Szilágyi György: Beszámoló a Nemzetközi Statisztikai Intézet XXXV. ülésszakáról310
Dr. Tamásy József: A Központi Statisztikai Hivatal küldöttségének látogatása Kubában413
A Magyar Közgazdasági Társaság Oskar Lange emlékülése414
Botka Zoltán: Az adatfeldolgozás és számítástechnika hazai fejlesztésének helyzete és célkitűzései531
Holka Gyula: A szovjet statisztikai évkönyv649
Dr. Szilágyi György: Az értékmutatók nemzetközi összehasonlításáról753
Dr. D. A.: Dr. Nagy Imre kandidátusi értekezésének vitája909
Cseh-Szombathy László: A IV. Statisztikatörténeti Vándorülés Szegeden1026
Dr. D. A.: Információ - Elektronika. A Központi Statisztikai Hivatal új folyóirata1139
Dr. Nyáry Zsigmond: Az Ókonometriai Társaság varsói konferenciája1254
Magyar szakirodalom
Makaruk Ludwik: A munkatermelékenység alakulása a magyar mezőgazdaságban az 1949-1960. évek között (Szilágyi József)88
Dr. Burgerné Dr. Gimes Anna: A fogyasztói szolgáltatások egyes közgazdasági kérdései (Dr. Csernok Attila)201
Dr. Kiss Albert - Dr. Manczel Jenő: A statisztika módszertana és alkalmazása a mezőgazdaságban (Oros Iván)312
Háló-tervezési rendszerek (PERT, CPM) (Paizs János)417
Üzemgazdasági összefüggések vizsgálata az állami gazdaságokban az 1960-1962. évi adatok alapján (Dr. Domokos Attila)536
Dr. Hajas József: Gazdasági mértékegységek (Dr. Dookos Attila)651
Dr. Szekér Gyula - Szerb Ferenc - Dr. Bontó László: A magyar vegyipar helyzete és fejlesztése (Dr. Orosz László)755
Megyék, városok, járások, gazdasági körzetek adatai (Dr. Nyáry Zsigmond)915
Dr. Lettrich Edit: Urbanizálódás Magyarországon (Dr. Horváth Lajos)1030
Bródy András: A termelés tőkeigényessége a kapitalizmusban - Rácz Jenő: Az állóalapok és a termelés összefüggése a magyar iparban (Dr. Ollé Lajos)1142
Dr. Molnár László: A parasztság árukeresletének és fogyasztásának távlati fejlődése (Árvay János)1257
Statisztikai híradó
Személyi hírek316
Szervezeti hírek - Közlemények93
Statisztikai irodalmi figyelő
Külföldi statisztikai irodalom95
Bibliográfia107
Külföldi folyóiratszemle219
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Statisztikai Szemle 1966. január-december I-II. Statisztikai Szemle 1966. január-december I-II. Statisztikai Szemle 1966. január-december I-II.

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
4.100 Ft
2.050 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba