A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Észt költők

Huszadik századi észt líra

Fülszöveg

Úgy alakult az észt történelem, hogy a nekünk különösen kedves, ismerős atmoszféráú, rokon képalkotású, nagyszerű észt népköltészetből sokáig nem fakadt folyamatos észt nyelvű műköltészet. Az észt műköltészet forrását tulajdonképpen csak a tizenkilencedik század vége felé segítették napvilágra az észt nemzeti mozgalmak tektonikus erői - de akkor mindjárt találkozott a világlíra eleven áramával. Annak a kornak Gustav Suits volt a legnagyobb hatású költője, vele kezdődik ez az antológia, s a valamennyi európai költészetre jellemző irodalmi mozgalmakon, stílusirányzatokon át a legfiatalabb észt költőnemzedékig vezetve az olvasót, bemutatja a huszadik század észt líráját s így egyszesmind az egész észt líra javát.

Tartalom

Gustav Suits:
Az élet tüze (Képes Géza)7
Vég és kezdet8
Ifjú kovácsok8
Férfiak9
Egy dalt énekelnék egyszer10
Fiatalok dala 11
Az én szigetem12
Szélország I-II.13
Dal Észtországról15
Őszi dal16
Mai történet17
Egy gyermekhez18
A lélekharang20
Keserű hold22
Rezgőnyárfák alatt24
Tengeren túlra visz gondolatom25
Ernst Enno:
A vágy dala (Képes Géza)29
A vándor esti dala30
Lehetne újra kezdeni32
Fehér éjszaka33
Villem Grünthal-Ridala:
A megérkezett tavasz (Ágh István)37
Éjszaka, tél közepén 38
Marie Under:
A kék terrasz (Képes Géza)41
Orgonavirágzás42
Elragadtatás43
Tavasz44
Micsoda éj!45
Csók45
Tavaszi utópia47
Ideges tavasz49
A bárkák napja51
A rebours52
Himnusz a reggelhez54
Szegény bűnösök utcáján55
Külvárosban56
A csavargó dala59
Lédi60
Lázárok62
Ma63
Papagájok az állatkertben65
Hívatlan vendég66
Madár ősszel69
Utazás a reggelbe71
Madár, fiókákkal75
Este76
A szülők bibliája77
Elmenők80
Telihold81
A csikó83
Árva85
Szélben, viharban86
Kiengesztelődés90
Gyermekgyilkos91
Holdkóros95
Dávid citerája98
Mária Magdaléna99
Menekült100
Fekete szél101
Látomás102
Henrik Visnapuu:
Hullt, hullt a hó, a vérvörös hó (Képes Géza)107
Lemondás 108
Egy asszonynak II.109
Levél110
Lány a szaunában111
Fiatal anya imája a Szent Szűzhöz113
Vigasztalan éj113
Ne öljetek embert!114
A földgolyó meg van mérgezve116
Beszélgetések az úrral I.117
Beszélgetések az úrral II.118
Karácsony éjszakája120
Október Tartuban121
Keleti élettér123
Virágok anyámnak124
A tűzbe-repülő125
Úgy kötődöm én is126
Az utolsó tavasz127
Jaan Kärner:
A kort dalolom (Kormos István)131
Koraősz 132
Szeptemberi látomás133
A gyerek egy napja134
Elnyomottak harci éneke135
Magvető137
A gyerekek nyara138
Honvágy I.139
Johannes Barbarus:
Anarchista költemény (Tótfalusi István)145
Önarckép146
Embertípus147
A megszorzott reggel148
Gyújtópont152
Nagyváros154
Hálót szó a pók155
Olümposz156
Ismét hazai földön157
Valaki elment közülük 159
Johannes Semper:
Fehér orgona (Tandori Dezső)164
Visszhang (Képes Géza)164
Akarod?164
Virágos partokon165
Hóvihar (Tandori Dezső)166
Óda az élőhöz (Képes Géza)170
Óra (Kosztolányi Dezső)171
Zord idők (Tandori Dezső)175
Anyám keze176
Észt kenyér177
A csend variációi178
Nehéz csend (Képes Géza)183
Ha elgondolkodom184
Gyűlnek a gondok (Tandori Dezső)185
Ki tudja, meddig járok 186
Igazság 187
Kutató szemmel (Illyés Gyula)188
Sóvár pillanat (Képes Géza)189
Moment mélancolique 190
Hát a lovak hová tűntek? (Tandori Dezső)191
Kétkedés 193
August Alle:
Észt pasztorál (Tandori Dezső)197
Az észtek napja198
Holt vizek III.199
Szörnyű jelek 200
Valmar Adams:
Téma variációkkal (Németh Ágnes)205
Magunk-forma (Tandori Dezső)206
Szimpozion207
Fon az idő207
Az élvező (Képes Géza)208
Uku Masing:
Tudom, nem való vagyok e világra (Tandori Dezső)211
Augusztus-éjszakán (Tandori Dezső)213
Johan Sütiste:
Ősember 1925 (Ágh István)217
A partra jöttem (Tótfalusi István)219
Kenyér, kereszt, ember (Tótfalusi István)221
Esti dal 224
Egyszerűen (Képes Géza)225
A vén török227
Szonett228
A földgolyó keletnek fordul229
Szerelem231
Heiti Talvik:
Jégkeresztség (Képes Géza)235
A költő reggele236
Ősz volt236
Másnapos töprengések237
Igazság238
Dies Irae (1934)239
Istenek alkonyában241
Menekülő243
Reggel243
Őszi dal244
Szabadulás245
Haláltánc246
Rabok kórusa247
Az alvó248
Éj249
Elégia250
Betti Alver:
Enged a fagy (Rab Zsuzsa)255
Két tavaszi dal256
A tulipiros ernyő258
Boltossegéd leszek261
Ősz262
Krónika263
Fénypászta hull rám264
Tűzdal265
Az adakozó266
Faköpönyeg267
Csillagok órája268
Ez volt minden270
Rohamra272
A gép274
Életpelyhek276
August Sang:
Emajoe álmatag partján (Tótfalusi István)279
Bölcsődal (Kormos István)280
Szombat281
Galilei (Tótfalusi István)282
Emlék285
Álomkép (Kormos István)287
Hétköznap reggel (Tótfalusi István)288
Dal a türelmetlenségről289
Visszapillantás290
Rendőr, rendőr295
Kívánság (Kormos István)296
Kersti Merilaas:
Éjszaka (Kormos István)301
Törékeny este302
Az utolsó csónak303
Higgy a szemednek305
Parti fecske (Képes Géza)307
Almafa (Ágh István)311
Fülemülék völgye312
Virágos fák314
Nyárfatuskó315
A bunkó317
Kunyhó mögött318
Muzsikusok319
Bernard Kangro:
Az erdő (Csanádi Imre)323
Időtlen emlék (Képes Géza)324
A halál után (Tandori Dezső)325
Nyáréji dal326
Vágyakozás327
Vén almafa (Csanádi Imre)328
Tánc, nyár derekán (Tandori Dezső)329
Anyám ruhásládája (Képes Géza)331
Most úgy felkelnék, úgy kimennék (Tandori Dezső)333
Minden éjjel334
Ó, az én anyám az este 335
Lovas ének (Csanádi Imre)336
Strömmen (Tandori Dezső)337
Részletek egy önéletrajzi költeményből (Csanádi Imre)338
Az én házam (Tandori Dezső)339
Körbe-körbe340
Két változat341
Haza Kazohiniából342
Arno Vihalemm:
A jótékonykodó asszonyság (Tandori Dezső)347
Egész éjszaka348
Hajó a hazai kikötőből349
A gond351
A pegazus-környüli dilemmákról352
Halad a világ (Csanádi Imre)353
Kalju Lepik:
Lagziban (Csandádi Imre)357
Az özvegy napja358
Templomban359
Homályos igazságok (Tandori Dezső)360
Búzavirágszedő dal361
A kard és a pillangó363
Ivar Grünthal:
Mint hullámot hányt-vert az éj (Tandori Dezső)369
Katonaszökevény 370
Bajtárs370
Felix Kotta:
Hazám (Kormos István)375
Feleségemhez376
Kívánság a télapótól377
Aira Kaal:
Parti fenyők (Kormos István)381
Egy szürke hétköznap383
Ég magasában384
Töprengés386
Paul Rummo:
Dalapó szülőföldjén (Tótfalusi István)389
Este390
Tavaszi töredék391
Debora Vaarandi:
Nyárfa, madárral (Tandori Dezső)397
Esküvői kép (Csanádi Imre)398
Hattyúk 399
Találkozás (Tandori Dezső)400
Hiumaa, az elégikus sziget (Rab Zsuzsa)403
Nyugtalanság (Tandori Dezső)404
Egyszerű dolgok (Képes Géza)407
Borókák (Rab Zsuzsa)409
Éji hegedű (Képes Géza)410
Éj 411
Turdus musicus (Csanádi Imre)412
Bánat 414
Tengert fürkészők415
Áhítattal (Tandori Dezső)416
Auschwiz (Rab Zsuzsa)417
A bálnák élete 422
Régi könyv 424
Fenyő a hófútta síkon 425
Az észt humusz426
Ralf Parve:
Kérdések (Kormos István)431
A darvak krúgatásának szomorúsága messzire hallatszik az ég alatt 432
Vihar után (Ágh István)433
Lombhulláskor 434
Kortársamhoz435
A haza437
Juhan Smull:
Legkisebb húgom (Tandori Dezső)443
Én, ifjú kommunista 444
A cinege (Képes Géza)449
A fűz (Tandori Dezső)450
Meghitten (Képes Géza)452
Utcai kép 453
Rikoltó kő (Tandori Dezső)454
Fehér sötétség 456
Gond458
Esőben a Dél-Atlanti-óceánon459
Jártam szívemben ősszel 460
Hogyan rajzoljuk le a szomorúságot?461
Hogyan rajzoljuk le az örömöt?463
Az utolsó hajó464
Ellen Niit:
Azt hittem (Képes Géza)467
Hó és álom 468
Berkenyefa469
Esték Kassariban (Rab Zsuzsa)470
Agyagmadár-formázó (Tandori Dezső)474
Mészkő-ének (Képes Géza)475
Két nagy kő (Csanádi Imre)476
Önmagamat keresve (Képes Géza)477
Éger-dal478
A kősánc (Rab Zsuzsa)483
Ez a föld 484
Szélforgó (Képes Géza)487
Kislánykodásom napjai (Csanádi Imre)488
Lásd, szárnyuk van az éveknek is, édes (Németh Ágnes)489
Ha ismerlek gyerekkoromban (Rab Zsuzsa)490
Kankalin-tűzhalmok (Tandori Dezső)491
Anyám sírja (Illyés Gyula)492
Emléktűz egy vén tanya helyén (Illyés Gyula)493
Az idő végtelen (Tandori Dezső)497
Ne higgyetek a tájnak (Rab Zsuzsa)497
Vladimir Beekman :
Sosevolt-fa (Ágh István)503
Gyöngynevelő tenger (Ágh István)504
Ne ijesztegessétek a havasi embert! (Majtényi Zoltán)505
Csúcsforgalom506
Sajátmagammal507
Alkonyi pillanat508
Ha egyszer nem tudok509
Családfa510
Uno Laht:
Darvak (Ágh István)515
Petőfi Sándor, a Pesti Divatlap segédszerkesztője (Képes Géza)516
Hajdani osztályom (Kormos István)518
Nagyapám rókája (Tótfalusi István)523
Színjáték (Ágh István)524
Jaan Kross:
Áldott estő (Csanádi Imre)529
Béranger (Képes Géza)530
Vízi-óra 531
Feneketlen pillanatok (Csanádi Imre)532
Szálló szigeten 533
Közelség 535
Legyetek hajó535
Vasd rám nyájas szemed536
Csupán537
Reggeli zene (Illyés Gyula)539
A világ felfedezése (Képes Géza)540
Van 550
Történelem dalban elbeszélve552
Dal a repülő tóról 553
A jávorbika énekei555
Ain Kaalep:
Barátom, ha házat emelsz (Tandori Dezső)559
Augusztusi szonáta 560
A mahtrai ember 562
Mats Traat:
A falu bírája (Képes Géza)567
Helmi Sell 567
Raudheiding, az asztalos 568
A sors épülete569
Téli álom (Ágh István)569
A nyelvtani esetek574
Linda Ruud:
Tűznélküli emberek (Képes Géza)577
Paul-Eerik Rummo:
Giordano Bruno máglyája (Rab Zsuzsa)581
Játék 582
Az asszimmetria dicsérete 583
Karácsony reggelén (Képes Géza)584
Felhők 586
Télen át587
Pillanatokért588
Juhan Liivre emlékezve589
A gondolat591
Pálmafák átültetésekor énekeled (Rab Zsuzsa)592
Arvi Siig:
Tűzrakás (Tótfalusi István)597
Kék műterem 598
Enn Vetemaa:
Zápor (Rab Zsuzsa)603
Öregasszony, bicikli, domb 604
Országos hóolvadási vasárnap605
Este a nagyvárosban607
Rudolf Rimmel:
A tegnapból a holnapba (Tótfalusi István)613
Katasztrófa 614
Jaan Kaplinski:
Porból és színekből (Képes Géza)619
A fehér lóhere semmit se kérdez (Képes Géza)620
Vercingetorix így szólt 621
Honfoglalók623
Hando Runnel:
Parasztember (Tótfalusi István)627
Az örök asszony628
Munkából ballag629
Táj fagyban630
Októberi gondolatok (Rab Zsuzsa)631
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Észt költők
Állapot:
1.940 Ft
1.350 ,-Ft 30
20 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Észt költők Észt költők Észt költők Észt költők

A védőborító enyhén elszíneződött, szakadozott. A lapélek kissé foltosak.

Állapot:
1.940 ,-Ft
29 pont kapható
Kosárba