Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.634

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Az 1907. évi Szabadtanítási Kongresszus naplója

Tartalom

A Kongresszus szervezete
A Kongresszus elnöksége1
Végrehajtó Bizottság3
Intéző Bizottság5
A csatlakozott hatóságok, testületek, intézmények, egyesületek és körök névsora7
Szervezési Szabályzat11
Ügyrend16
Az együttes ülések
Az alakuló ülés naplója21
A megnyitó ülés naplója
Dr. Beöthy Zsolt elnöki megnyitója23
Dr. Márki Hugó: A szabad tanítás történeti fejlődése27
Dr. Hegedüs István: A szabad tanítás jelentősége általában és különösen hazánkban43
Vita Dr. Hegedüs István előadása fölött48
Dr. Hegedüs István előadó zárószava51
Az október 5-iki együttes ülés naplója
Dr. Pikler Gyula: A szabad tanítás tárgyai és módjai53
Dr. Gaal Jenő: A szabad tanítás tárgyai, eszközei és módszere66
Együttes vita Pikler és Gaal előadásai fölött80
Dr. Pikler Gyula előadó zárószava89
Dr. Gaal Jenő előadó zárószava90
A záró ülés naplója
Pályi Sándor: A szabad tanítás szervezése95
Dr. Beke Manó: A szabad tanítás és a tanítók100
Vita Dr. Beke Manó előadása fölött108
Dr. Beke Manó előadó zárószava112
Dr. Petri Mór: Az ifjúsági egyesületek a népművelés terén113
Dr. Beöthy Zsolt elnöki zárószava125
A szakosztályi ülések
Az első szakosztály naplója (A tudományokat és elméleti, valamint gyakorlati ismereteket terjesztő előadások és tanfolyamok szakosztálya. - Tárgyalt négy külön csoportban.)
A szakosztály csoportjai130
Első csoport
Megalakulás131
Dr. Alexander Bernát: A filozófia a szabad tanításban132
Vita Dr. Alexander Bernát előadása fölött139
Dr. Alexander Bernát előadó zárószava144
Dr. Marczali Henrik: A történelmi oktatás146
Dr. Hornyánszky Gyula: A történet eszméje és a szabad oktatás149
Együttes vita Marczali és Hornyánszky előadásai fölött148
Dr. Marczali Henrik előadó zárószava182
Dr. Hornyánszky Gyula előadó zárószava183
Dr. Cholnoky Jenő: A földrajz a nagy közönségnek184
Vita Dr. Cholnoky Jenő előadása fölött191
Dr. Pikler Gyula: A társadalmi tudomány szabad tanításáról193
Vita Dr. Pikler Gyula előadása fölött194
Dr. Pikler Gyula előadó zárószava198
Dr. Balassa József: Nyelvtudomány és irodalom199
Dr. Négyesy László: Nyelvtudomány és irodalom a szabad tanításban203
Dr. Hegedűs István: A nyelv és irodalom mint a szabad tanítás tárgya209
Dr. Geréb József: A klasszikus világ a szabad tanításban213
Együttes vita Balassa, Négyesy, Hegedűs és Geréb előadásai fölött225
Dr. Négyesy László: előadó zárószava228
Dr. Hegedűs István előadó zárószava229
Második csoport
Megalakulás231
Dr. Beke Manó: A mathematikai oktatás a szabad tanításban232
Vita Dr. Beke Manó előadása fölött237
Dr. Ilosvay Lajos: A természettudománynak, különösen a kémiának tanításáról a szabad tanítás iskolájában239
Vita Dr. Ilosvay Lajos előadása fölött250
Dr. Ilosvay Lajos előadó zárószava252
Dr. Gerlócsy Zsigmond: Az egészségtan tanítása a szabad tanítás iskolájában253
Vita Dr. Gerlóczy Zsigmond előadása fölött262
Dr. Gerlóczy Zsigmond előadó zárószava265
Harmadik csoport
Megalakulás267
Dr. Schack Béla: Kereskedelmi oktatás a szabad tanításban268
Vita Dr. Schack Béla előadása fölött272
Dr. Schack Béla előadó zárószava274
Gaul Károly: A szabad tanítás fejlődése és szervezete a technika és az ipar terén275
Vita Gaul Károly előadása fölött290
Gaul Károly előadó zárószava293
Dr. Waldapfel János: Falusi közművelődési egyesületek294
Vita Dr. Waldapfel János előadása fölött300
Dr. Waldapfel János előadó zárószava304
Özv. Végess Sándorné: Nők gazdasági oktatása305
Vita Özv. Végess Sándorné előadása fölött317
Özv. Végess Sándorné előadó zárószava319
Negyedik csoport
Megalakulás321
Dr. Wildner Ödön: Kik tanítsanak a szabad tanítás iskolájában?322
Vita Dr. Wildner Ödön előadása fölött329
Dr. Wildner Ödön előadó zárószava337
Dr. Márki Hugó: A hallgatók milyen módon számoljanak be szerzett ismereteikről?338
Glücklich Vilma: A munkásnők továbbképzéséről343
Vita Glücklich Vilma előadása fölött345
Glücklich Vilma előadó zárószava347
A második (könyvtári és múzeumi) szakosztály naplója
A szakosztály tárgyai350
Megalakulás351
Dr. Ferenczi Zoltán: Népkönyvtárak, vándorkönyvtárak, ezek szervezése és az eseti könyvtárak kérdése352
Dr. Móczár József: A középiskolai tanári könyvtárak átalakítása közkönyvtárakká379
Dr. Szabó Ervin: Általános irányelvek népkönyvtárak könyveinek megválogatására383
Dr. Tóth Rezső: Könyvjegyzék a népkönyvtárak számára392
Együttes vita Ferenczi, Móczár, Szabó és Tóth előadásai fölött408
Dr. Ferenczi Zoltán előadó zárószava424
Dr. Szabó Ervin előadó zárószava424
Dr. Czakó Elemér: Múzeumok a népművelés szolgálatában425
Vita Dr. Czakó Elemér előadása fölött430
Dr. Czakó Elemér előadó zárószava431
Dr. Meller Simon: Minő katalógusokat kíván a szabad tanítás?432
Vita Dr. Meller Simon előadása fölött434
Ács Lipót: Múzeális vándorkiállítások435
Vita Ács Lipót előadása fölött440
A harmadik (sajtó-) szakosztály naplója
A szakosztály tárgyai444
Megalakulás445
Dr. Kenedi Géza: A sajtó bevonása a szabad tanítás szervezetébe445
Vita Dr. Kenedi Géza előadása fölött449
Dr. Kenedi Géza: előadó zárószava453
A negyedik (művészeti szakosztály) naplója
A szakosztály tárgyai456
Megalakulás457
Dr. Jászi Oszkár: Fordítanak-e elég gondot ma a nép nemesebb élvezeteire?457
Vita Dr. Jászi Oszkár előadása fölött463
Dr. Jászi Oszkár előadó zárószava466
Lyka Károly: Mik a tennivalók a képzőművészetek terén467
Sztojanovits Jenő: Állami föladatok a zenetanítás terén478
Vita Sztojanovits Jenő előadása fölött486
Dr. Molnár Géza: Néphangversenyek. Vándorzenekarok487
Vita Dr. Molnár Géza előadása fölött490
Dr. Molnár Géza előadó zárószava490
Az ötödik (turista- és testnevelési) szakosztály naplója
A szakosztály tárgyai494
Megalakulás495
Dr. Stankovits Szilárd: A testnevelés terjesztése a nép között495
Dr. Wein Dezső: A testi nevelés fejlesztéséről az ipari munkásság körében502
Lauber Dezső: Munkások sportűzése515
Együttes vita mindhárom előadás fölött521
Az elmaradt előadások szillabusai, vezérfonalai
Dr. Erődi Béla: A földrajz tanítása527
Dr. Schwarz Gusztáv: A jogtudományi ismeretek népszerűsítése527
Dr. Timon Ákos: A jogrend alapfogalmainak szabad tanítása528
Dr. Kosutány Tamás: Mezőgazdasági ismeretek529
Magyar Kázmér: Szabad tanítás a tanya, a falu és a város gazdanépének532
Radisics Jenő: Milyen módon használjuk a múzeumokat és tudományos gyűjteményeket a szabad tanításban?533
Dr. Váradi Antal: Színházak a népművelés szolgálatában533
Dr. Téry Ödön: A turistaság fejlesztése az ipari munkásság körében533
Kongresszus népszerű tudományos előadásai
Dr. Ilosvay Lajos: Az égés-jelenségekről537
Dr. Beöthy Zsolt: Munkácsyról559
A Kongresszus története
Hogyan merült föl a Kongresszus eszméje?565
A mozgalom megindítása566
Az első lépések572
Az előkészítő bizottság576
Szervezkedés. - Intéző Bizottság580
Szervezési Szabályzat. Végrehajtó Bizottság588
A «Szózat» és terjesztése593
Tisztelgés a kormány tagjainál598
A munkatervezet602
Az «Értesítő» megindítása606
Támadások609
A pénzügyi bizottság611
Az ügyrend611
Az Értesítő 2-4. számai612
A végleges munkatervezet és napirend615
Az Értesítő 5., utolsó száma625
Zárószó626
Függelék
Az adományok jegyzéke633
A rendes tagok névsora637
A rendkívüli tagok névsora646
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem