Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az 1956-os Intézet évkönyve 1999

Magyarország a jelenkorban

Előszó

Megismerhető-e a múltról bármiféle igazság olyan forrásokból, amelyeket az intézményesített hazudozás műhelyei, a kommunista állambiztonsági szervek hoztak létre? Miféle történet születik e papírok... Tovább

Előszó

Megismerhető-e a múltról bármiféle igazság olyan forrásokból, amelyeket az intézményesített hazudozás műhelyei, a kommunista állambiztonsági szervek hoztak létre? Miféle történet születik e papírok alapján, amelyek előre megadott szempontok szerint maguk eleve hazug történetet konstruálnak a megfigyeltről, a letartóztatandóról, az elítélendőről, a „játszmában", „legendával" megtévesztendőről, a levélfelbontással, telefon- és objektumlehallgatással kifürkészendőről?
„Habár a közéleti hazudozás intézményes rendszerébe vezetjük be az olvasót, forrásaink igazat beszélnek. Egy képmutató rendszer valóságát tolmácsolják az utókornak" - válaszolta a kérdésre Kenedi János, amikor Magyarországon elsőként adott azóta is egyedülálló válogatást az állambiztonság 1956 utáni irataiból.2 Csakhogy a válogatás a hazai adatvédelmi, „ügynök" és más törvények miatt nem nevezhette néven (sőt: „valódi" fedőnéven sem) a szereplőket, vagy legalábbis azok többségét.3 Kivételszámba mentek azok, akik személyes nyilatkozatban járultak hozzá ehhez. így azután Kenedi könyvének értő kritikusa, Rév István joggal mutatott rá bírálatában: „Történelmi mű és fiktív történet - többek között és formai szempontból - azon az alapon különböztethető meg egymástól, hogy az előbbi mások által is hozzáférhető dokumentumokkal igazolható történetet ad elő, míg a fikciónak általában nem kell levéltári iratokkal védenie az igazát. Egy történeti mű szakmai hiteléért - többek között - valóságos, vagyis valódi nevükön szereplő, forrásokban fellelhető, azonosítható szereplők szavatolnak.
Történelmi mű és fikció autenticitása más-más pilléreken nyugszik: egy történeti narratíva hiteléhez nem elegendő a belső konzisztencia."4 A posztmodern történelemfelfogás ugyan némiképp vitatja ezt az állítást,5 de ebben a sajátos esetben, a jelenlegi helyzetben Rév István számomra meggyőzően fogalmazta meg az alapkérdést. Lehetséges-e egyáltalán, s ha igen, mi módon lehet hiteles történelmi narratívát alkotni a (magyar) állambiztonsági szervek működéséről? Vissza

Tartalom

ÁLLAMBIZTONSÁGI DOSSZIÉ
Rainer M. János: Állambiztonsági szervezet és személyes történelem
Gondolatok dossziénk előtt, T. G. Ash könyve kapcsán 11
Szakolczai Attila: A fegyveres erőszakszervek restaurálása 1956-1957 fordulóján 18
Kajári Erzsébet: Két 1958-as dokumentum a politikai nyomozó szervek tevékenységéről 61
Baráth Magdolna: A Belügyminisztérium „megtisztítása" a volt AVH-soktól, 1956-1962 95
Standeisky Éva: Egy születésnap következményei 109
Litván György: Bibó-megemlékezés a Rajk-kollégiumban, 1980 Dokumentumközlés 123
Körösi Zsuzsanna-Molnár Adrienne: „Hosszú, idegőrlő lélektani harc volt" 128
Összeállítás az Oral History Archívum visszaemlékezései alapján
Tischler János: A lengyel állambiztonság, 1954-1964 154
Uncváry Rudolf: Besúgók az írók között
Német könyv a keletnémet titkosszolgálat tevékenységéről Joachim Walther: Sicherungsbereich Literatur. Schriftsteller und Staatssicherheit
in der Deutschen Demokratischen Republik 165
MINDENNAPI ÉLETUTAK, ÉLETSTRATÉGIÁK A XX. SZÁZADBAN
Rainer M. János: Bevezetés183
Balázs Bálint: Ella élettörténete 186
Egy arisztokrata életút a XX. században
Keller Márkus: „Úristen, még sötétebb lesz?!..." 197
Sisák Zita: Irén néni kincsesládikája 204
Mit rejt egy 77 éves falusi özvegyasszony emlékezete?
TANULMÁNY, ESSZÉ
Békés Csaba: A hidegháború eredete 217
Balogh Margit: Elvetélt fordulatok az egyházpolitikában
Kísérletek a nemzeti katolikus egyház megteremtésére 227
Széchenyi Ágnes: A „fordulat évei" egy folyóirat történetében
A Válasz újraindulása és ellehetetlenülése, 1946-1949 242
Kende Péter: A szovjet tábor belső kapcsolatrendszerének módosulása 1953 után 250
Kozák Gyula: Szent csőcselék 255
Lőcsei Pál: Békéscsaba tizenkét napja az 1956-os forradalomban 282
Eörsi László:A Kisfaludy utcai felkelőcsoportok 301
Peter I. Hidas: Kanada és a magyar zsidó menekültek, 1956-1957 312
Kenedi János: Kismester-dalnokok
Egy-két szó Kun Miklós könyve ürügyén 323
SZEMLE
Rainer M. János:
Jelentés a kelet-európai végekről
Vosztocsnaja Jevropa v dokumentah rosszijszkih arhivov, 1944-1953 333
Palasik Mária: Ez volt a KALOT 341
Balogh Margit: A KALOT és a katolikus társadalompolitika, 1935-1946
Germuska Pál: A magyar pléhkatonák 346
Okváth Imre: Bástya a béke frontján Magyar haderő és katonapolitika, 1945-1956
Körösi Zsuzsanna: Nőtörténelem 351
Petó Andrea: Nőhistóriák. A politizáló magyar nők történetéből, 1945-1951
Valuch Tibor: A politikai struktúra újjászervezésének kísérlete 1956-ban
1956 és a politikai pártok
Politikai pártok az 1956-os forradalomban, 1956. október 23.-november 4. 355
Eörsi László: Münchausen főhadnagy kalandjai 360
Gajassy G. István: '56 - elárult szabadságharc
Egy Széna téri szabadságharcos beszámolója
Eörsi László: Válogatás 1998 történelmi dokumentumfilmjeiből
Ki volt Tóth Ilona? „Magasabbak az egek a földnél'
Pulzusszáma '56. Portréfilm Naszlady Attila orvosprofesszorról
Halál a hálaadás napján. A „Bang Jensen-ügy" 363
Tóth Eszter Zsófia: Két könyv a megtorlásról 375
Jobbágyi Gábor: „Ez itt a vértanúk vére". Az 1956 utáni megtorlási eljárások
Kahler Frigyes: A Brusznyai-per
Beck Tibor: A soproni Erdészettörténeti Közlemények 1956-os tematikus számainak ismertetése 384
Völgyesi Zoltán: Felemás modernizáció, felemás tásadalomtörténet
Szöveggyűjtemény a második világháború utáni korszakról Magyarország társadalomtörténete III., 1945-1989. Válogatott tanulmányok 391
Molnár Adrienne: Feldolgozandó örökségünk
Oral History: Challenges for the 21th Century
Xth International Oral History Conference 397
BESZÁMOLÓK
Germuska Pál: Beszámoló az 1956-os Intézet 1998. évi tevékenységéről 409
Molnár Adrienne: Viharos hónapok
Az 1956-os Intézet és az 1999. évi költségvetés 415
A munkatársak publikációinak jegyzéke 419
Győri László: 1998. június-1999. június
Győri László:Az 1956-os forradalom történetének válogatott bibliográfiája, 1998-1999 426
Litván György: Hoffmann Gertrúd 1928-1999 440
Summaries 443
Az 1956-os intézet kiadványai 451
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az 1956-os Intézet évkönyve 1999 Az 1956-os Intézet évkönyve 1999

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
2.900 ,-Ft
23 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!