Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.192

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Az adóreform és a gazdálkodás főbb összefüggései

A vállalati, a szervezetfejlesztési és a munkaügyi stratégia új tényezői a szövetkezetekben és az állami gazdaságokban

Előszó

Intézetünk az adóreform bevezetése kapcsán, tevékenységi körénél fogva a népgazdaság adótanfolyamainak közel egy ötödét szervezte. Feladatunknak tekintettük a jogszabály ismertetésén és... Tovább

Előszó

Intézetünk az adóreform bevezetése kapcsán, tevékenységi körénél fogva a népgazdaság adótanfolyamainak közel egy ötödét szervezte. Feladatunknak tekintettük a jogszabály ismertetésén és értelmezésén túlmenően a szaktanácsadás biztosítását is.
Ez a tevékenységünk részben az adófajták bevezetésével kapcsolatos volt. Számos olyan kérdés is felmerült azonban, amely az adóreform komplex vállalati-szövetkezeti hatásaira vonatkozott. Ilyen összefüggések:
- A vállalati tervezés 1988-ban lényegesen változik logikai rendszerében, az adóreformhoz és az árpolitikához igazodóan. A változásokat természetesen ezek a kormányzati lépések csak közvetítik, valójában a világgazdasághoz igazodó mezőgazdaságunk új vállalati stratégiáinak a kialakításáról van szó.
- Új helyzetet teremt az a körülmény is, hogy az adóreform verseny- és szektorsemlegességet biztosít. Ezért a bérgazdálkodást és a szervezeti racionalizálást össze kell hangolják a nagyüzemek. Az önelszámoló üzemek új működési feltételei, az átalánydíjas elszámolórészlegek és az integrált kistermelés fejlesztése a szektorsemlegesség elve alapján történhet. így kell a nagyüzemek fölényét vállalati-közösségi érdekből, de nem politikai tabuként kezelve biztosítani.
- A bérek egyéni bruttósítása és a vezetői érdekeltség új összefüggései szintén az adóreform követelményei. Sokkal többről -van azonban szó az új bér- és munkaerőstratégiában. Megváltozott ugyanis a munkaerő keresletének és kínálatának erőviszonya. Ebben az átalakuló helyzetben evidencia a teljesítmény elv következetes érvényesítése. Érdemes tehát áttekinteni a nagyüzemek és azok vezetőinek kialakult elgondolásait, az anyagi érdekeltség rendszerére vonatkozó újszerű törekvéseit. Nincs itt kevesebbről szó, mint arról, hogy gazdaságaink 1988-ban saját erőforrásból és kényszerhelyzetben, de új stratégia kialakítását valósítják meg a munkaügyi szférában. Vissza

Tartalom

BEVEZETÉS 5
1. A VÁLLALATI STRATÉGIÁRA HATÓ ÚJ TÉNYEZŐK 9
a/ A források szabadabb belső konvertálhatósága és a
vagyonérdekeltséget erősítő szabályozó elemek 10
b/ Az új adórendszerhez való igazodás a gazdálkodásban 12
c/ A vállalati gazdálkodás 1988. évi adófeltételei 21
d/ A nagyüzem szerény eszköz- és energiaigényű technológiáinak és az integrált kistermelésnek műszaki fejlesztése 39
e/ A természeti feltételekhez igazodó termelés hatása az eszközök hatékonyságára 48
f/ Gondok és megoldási lehetőségek a marhahús-termelésben és a juhászatban 54
g/ A mezőgazdasági nagyüzemek kiegészítő tevékenységének szervezése 59
h/ Műszaki fejlesztés a banki üzletpolitikában 62
i/ Az emberi erőforrás 66
2. AZ ÖNELSZÁMOLÓ- ÖNSZERVEZŐ ÜZEMRENDSZER 67
a/ Az önelszámoló egységek gazdálkodási önállóságának fejlődése 67
b/ Az önelszámoló egységek új érdekeltségi formáinak működési feltételei 73
c/ A vállalati és a szervezetfejlesztési stratégia összefüggései 93
d/ Az önelszámoló vagy átalánydíjas szervezeti egységek és a szocialista brigádok versenyvállalásai 95
A MUNKAÜGYI STRATÉGIA NÉHÁNY ÚJ VONÁSA 97
a/ Szövetkezeti és állami gazdasági vezetők véleménye a bérbruttósítással és a személyi jövedelemadó bevezetésével kapcsolatban 97
b/ Hátrányos természeti helyzetű, fejlődőképes gazdaság vezetőinek véleménye a vállalati
tervezés új munkaügyi nézőpontjairól 98
c/ A bérek egyéni bruttósítása és hatásuk a vállalati bérrendszerre 101
d/ Az üzemi keresettömeg kialakítására ható tényezők 106
e/ A fizikai dolgozók anyagi ösztönzésének néhány megfontolandó jó tapasztalata 110
f/ Munkaerő- és bérgazdálkodás tehermentesítése társvállalkozásokkal 112
g/ A magasabb vezetőállású dolgozók anyagi érdekeltségére
ható ökonómiai tényezők 124
h/ A vezetői biztonságérzet anyagi ösztönzéssel
nem befolyásolható érzékenységi pontja 127
FÜGGELÉK 131
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az adóreform és a gazdálkodás főbb összefüggései Az adóreform és a gazdálkodás főbb összefüggései

Az alsó lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
940 Ft
470 ,-Ft 50
2 pont kapható
Kosárba