Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Az ágazati kapcsolati mérlegek összeállításának és felhasználásának kérdései

A Budapesten, 1961. június 1-5. között tartott Statisztikai Tudományos Konferencia "A" tagozatának anyaga

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

E kötet az 1961. június 1-5. között Budapesten rendezett Statisztikai Tudományos Konferencia "A" tagozatának referátumait és a konferencián elhangzott hozzászólásokat tartalmazza. A konferencián a magyar szakembereken kívül a Szovjetunióból, Angliából, Csehszlovákiából, a Német Demokratikus Köztársaságból és Lengyelországból megjelent tudományos és gyakorlati szakemberek tartottak előadásokat és szóltak hozzá a vitához.
A kötet bevezetőjét Péter György egyetemi tanár, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke írta. A referátumok és hozzászólások az ágazati kapcsolatok mérlege összeállításának elvi és gyakorlati problémáival foglalkoznak, és ismertetik a konferencián képviselt országoknak ezen a területen eddig elért eredményeit. Az ágazati kapcsolatok mérlegének általános kérdései mellett foglalkozik a könyv az egy-egy részterületre vonatkozó, - az ún. a részmérlegek összeállításával is. A mérleg összeállításának kérdésein kívül megismerhetők a könyv anyagából a mérleg felhasználása... Tovább

Fülszöveg

E kötet az 1961. június 1-5. között Budapesten rendezett Statisztikai Tudományos Konferencia "A" tagozatának referátumait és a konferencián elhangzott hozzászólásokat tartalmazza. A konferencián a magyar szakembereken kívül a Szovjetunióból, Angliából, Csehszlovákiából, a Német Demokratikus Köztársaságból és Lengyelországból megjelent tudományos és gyakorlati szakemberek tartottak előadásokat és szóltak hozzá a vitához.
A kötet bevezetőjét Péter György egyetemi tanár, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke írta. A referátumok és hozzászólások az ágazati kapcsolatok mérlege összeállításának elvi és gyakorlati problémáival foglalkoznak, és ismertetik a konferencián képviselt országoknak ezen a területen eddig elért eredményeit. Az ágazati kapcsolatok mérlegének általános kérdései mellett foglalkozik a könyv az egy-egy részterületre vonatkozó, - az ún. a részmérlegek összeállításával is. A mérleg összeállításának kérdésein kívül megismerhetők a könyv anyagából a mérleg felhasználása területén végzett kísérleti munkák és ezek eredményei. Számos referátum foglalkozik a mérlegnek a tervezésben és a gazdaságossági számításoknál történő felhasználásával.
A munka elsősorban az elméleti közgazdászok körében tart számot érdeklődésre, de haszonnal forgathatják a statisztikusok , a tervezők és a különböző gazdaságossági számításokkal foglalkozó gyakorlati közgazdászok is. Vissza

Tartalom

A konferencia előadói és hozzászólói9
A kiadó előszava11
Bevezető13
Előadások
Lukács Ottó: A magyar ágazati kapcsolati mérlegek és ősszeállításuk statisztikai alapjai19
Az ágazati kapcsolatok mérlegéről19
A mérleg összeállításának statisztikai alapjai22
Ipar23
Építőipar24
Mezőgazdaság25
Közlekedés25
Belkereskedelem26
Külkereskedelem26
Beruházás-felújítás26
Lakossági és egyéb fogyasztás és készletváltozások27
M. R. Ejdelman: A termelési és elosztási ágazati kapcsolatok mérlege a Szovjetunióban28
Az ágazati kapcsolati mérleg jelentősége és helye a mérlegmunka rendszerében28
A Szovjetunió ágazati kapcsolati mérlegének kidolgozásával kapcsolatos tapasztalatok29
Az értékben kidolgozott ágazati kapcsolati mérleg29
A természetes mértékegységben kifejezett ágazati kapcsolati mérleg32
Az ágazati kapcsolati mérleg elkészítéséhez felhasznált statisztikai adatok forrásai33
B. Szybis: A lengyel népgazdaság ágazati kapcsolati mérlege36
A vizsgálatok két csoportja36
Néhány probléma37
Az ágazati kapcsolati mérleg modellje37
Az ágazatok kialakítása38
A szállítási és kereskedelmi szolgáltatások értékelése és meghatározása39
Az ágazati kapcsolatok mérlege, valamint a társadalmi termék és a nemzeti jövedelem termelésének és elosztásának mérlege40
A teljes ráfordítási együtthatók43
Kenessy Zoltán: Az ágazati kapcsolatok mérlege összeállításának és felhasználásának nemzetközi összehasonlítása43
A mérlegek formális jellemzői47
Az aggregálás kérdései49
Az ágazati kapcsolatok mérlege a szocialista gazdaságban51
A továbbhaladás néhány kérdése54
Zala Júlia: A népgazdaság fő összefüggéseinek rövididőközi elemzése61
Rácz Albert: Az ágazati kapcsolatok mérlege és a társadalmi termékmérleg, valamint a nemzeti jövedelemmérleg főbb összefüggései
Az anyagi termelés ágainak elhatárolása
A külkereskedelem, export és import kezelése az ágazati kapcsolatok mérlegében63
A halmozódás problémája az ipar társadalmi termékében66
Újlaki Lászlóné: A forgalmi jellegű és a termelés anyagi-műszaki kapcsolatait tükröző ágazati mérlegekről70
A forgalmi és anyagi-műszaki jellegű mérlegekről72
Az anyagi-műszaki kapcsolatokat tükröző mérleg összeállításának néhány kérdése72
Nyitrai Ferencné: Az ágazati kapcsolatok mérlege inverzéről77
Bod Péter: Néhány gyakorlati megjegyzés az ágazati kapcsolatok formális elemzéséhez (Az ágazati és igazgatási rendszerű sakktábla - input-output - mérlegek kapcsolatáról)81
Csepinszky Andor: A termelő ágazatok kapcsolatának néhány kérdése a mezőgazdaságban89
A mérleg leírása 98
A termelő ágazatok fogalma98
Adatforrások99
Értékelés100
A nemzeti jövedelem-számítás és az ágazati kapcsolatok mérlege100
Az import kezelése101
Bérek és jövedelmek101
Néhány megjegyzés a mérlegre támaszkodó gazdaságelemzés korlátaival és lehetőségeivel kapcsolatban102
A termelés folyó ráfordításai és a beruházások elhatárolásának kérdése102
Simon György - Kondor György: Ágazati kapcsolati részmérlegek és kombinált alkalmazásuk néhány kérdése108
"Ágazati kapcsolati részmérlegek" és "kombinált mérlegek"108
A kombinált mérlegek felhasználásának módszereiről110
A kombinált mérlegek alkalmazásának jelentősége115
Cukor György: Az ágazati kapcsolatok mérlegének felhasználása a távlati tervezésben (Az ipar és a külkereskedelem kapcsolatainak jelentősége)117
Tervezés változatlan struktúra feltételezésével118
A struktúraváltozás hatásának vizsgálata123
J. Rudolph: Az ágazati kapcsolatok mérlege és a népgazdaság optimális termelési terve127
J. M. Bates: Input-output problémák az előrevetítésekkel és a programozással kapcsolatban137
Bevezetés137
A modellek általános ismertetése137
Az importok138
A termelékenység növekedése144
Az input-output együtthatók; Vajon állandóak-e?146
Román Zoltán: Az ágazati kapcsolati mérlegek felhasználása gazdaságossági számításokhoz147
A gazdaságossági számítások néhány problémája149
Az ágazati kapcsolati mérlegek felhasználása a közvetett hatások és a népgazdasági munkaráfordítások mérésére154
Az ágazati kapcsolati mérlegek felhasználása gazdaságossági számításokhoz157
Augustinovics Mária: Az 1965. évi sakktábla-mérleg161
Közelítő számítások az 1965. évi sakktábla-mérleg meghatározására164
Az 1965. évi sakktábla-mérleg összeállítása166
Havas Péter: Az árrendszer vizsgálata az ágazati kapcsolatok mérlegével166
Az alkalmazott módszer és korlátai166
Kiinduló adatok166
Az értékarányos árak képzése167
Módszerünk néhány legfontosabb hiányossága169
A számítások eredménye és néhány következtetés171
Az árrendszer hatása a nemzeti jövedelem felhasználásának megoszlási arányaira és a nemzeti jövedelem változásának mértékére171
Az 1959. I. 1-i árrendezés hatása a felhalmozás mértékére és az ipar ágazatai közötti megoszlásra175
Az árak összetevőinek arányai az ipari ágazatokban177
Morva Tamás: A társadalmi termék sakktábla-mérlegével végzett árvizsgálatok néhány tapasztalata180
Kornai János - Martos Béla: Az ágazati kapcsolatok mérlegének felhasználása az alumíniumipar optimális fejlesztési programjának meghatározására193
A programozási modell193
Az indirekt beruházások196
A hazai anyagfelhasználás reálköltsége198
Néhány probléma199
A számítás jelentősége és korlátai202
Kádár Iván: Az ágazati kapcsolatok mérlegének építőipari felhasználásáról204
Bródy András: A termelési árak és az átlagprofitráta unicitásáról. Egy konvergens számítási eljárás211
A modell212
A probléma felvetése212
A megoldás212
A számítás konvergenciájáról213
Néhány gyakorlati megjegyzés214
Hozzászólások
Zárószó253
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem