Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.480

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Az állattenyésztés törzskönyvezési évkönyvei 1970

A szarvasmarha-törzskönyvezés és -utódellenőrzés évkönyve 1970/Sertéstörzskönyvezés és utódellenőrzés évkönyve 1970/A juhtörzskönyvezés évkönyve 1969/70/Kisállattenyésztési évkönyv 1969/70

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A mezőgazdaság szocialista átszervezése utáni időszakban, 1961 és 1970 között az állati termékek termelésének volumene mintegy 25 %-kal növekedett. Az évi 2,5 %-os átlagos fejlődési ütem azonban... Tovább

Előszó

A mezőgazdaság szocialista átszervezése utáni időszakban, 1961 és 1970 között az állati termékek termelésének volumene mintegy 25 %-kal növekedett. Az évi 2,5 %-os átlagos fejlődési ütem azonban nem volt egyenletes, mert egyes években a termelés stagnált, más években viszont, mint pl. 1970-ben, az átlagos ütem háromszorosát is meghaladta. Az állomány genetikai képességét csak az üzemek kisebb hányadában használták ki, az üzemek többségében a termelés színvonalát és volumenét nem a genetikai képességek, hanem a takarmányozási és tartási feltételek határozták meg.
A növekedés ellenére az állati termékekkel szembeni belföldi fogyasztási igényeket nem tudtuk folyamatosan kielégíteni, és áru hiányában a jelentkező exportlehetőségek kihasználására sem volt mód.
Magyarországon a jelenlegi fizikai leterheltség mellett táplálkozásunkban - egyrészt a tradíciók, másrészt a lehetőségek miatt - a szükségesnél átlagosan mintegy 10%-kal több kalóriát, 10-15 %-kal pedig kevesebb fehérjét fogyasztunk. Különösen nem lehet kielégítőnek tartani a fehérjefogyasztáson belül a biológiailag értékes állati eredetű fehérjék mennyiségét és arányát. Az állati termékek iránti belföldi igények jobb kielégítése szükségszerűen megköveteli, hogy állattenyésztésünk termelését az eddigieknél nagyobb ütemben fejlesszük.
A belföldi igények jobb kielégítése mellett szükséges exportpiacaink megtartása - a lehetőségekhez mérten - az exportvolumen növelése, annál is inkább, mert az állattenyésztés termékeinek exportjából adódó bevétel - különösen tőkés relációban - a mezőgazdasági és élelmiszeripari exportból csaknem 60%-ot képvisel.
Az állattenyésztés, az állatitermék-termelés fejlesztésének irányát és ütemét a IV. ötéves tervről szóló tervtörvény határozza meg. A törvény szerint az állatitermék-termelés növelésének üteme meg kell hogy haladja a mezőgazdaság egészének fejlődési ütemét, és évi átlagban 3-3,2%-os növekedést kell elérni úgy, hogy a vágóállat-termelés a tervidőszakban 24-26%-kal, a tejtermelés mintegy 20%-kal, a tojástermelés 22-24%-kal növekedjék.
Az egyes ágazatokban a termelő állatállomány tervszerű növelése mellett a termelésnövelést a populációk genetikai képességének szisztematikus emelésével, a takarmányozási, tartási, elhelyezési feltételek javításával lehet csak elérni.
Az állománynövelés nagyobb ütemének - különösen az egyet ellő fajoknál - határt szabnak a biológiai korlátok, emellett a nagyüzemekben a beruházási, állategészségügyi stb. nehézségek is. Ezért itt különösen nagy a jelentősége az eredményes tenyésztői munkának, a genetikai potenciál javításának és a genetikai képesség maximális kihasználásának. Vissza

Tartalom

A szarvasmarha-törzskönyvezés és -utódellenőrzés évkönyve 1970

Bevezetés 3
Törzskönyvezés 7
Országos termelési eredmények (keresztezések nélkül) 1965/66. évtől 1970-ig 11
Megyesoros 1970. évi termelési eredmények 14
Elsőborjas tehenek száma és laktációs termelésük 24
Éves termelésű tehenek csoportosítása termelés alapján 29
Tenyésztési és termelési összehasonlító adatok 29
Tenyésztési eredmények 35
Törzskönyvi bírálatok alkalmával mért testméretek alakulása 38
Fejhetőségi és tőgykapacitás-vizsgálatok 40
Fejhetőségi, tőgykapacitás- és fejésisebesség-vizsgálatok számszerű eredményei 43
Az 1970-ben végzett vizsgálat eredményeinek értékelése 44
Keresztezések és külföldi intenzív fajták honosítása 51
A keresztezési munka kerete 1965/66-tól 1970. évben 52
Tejtermelési és tenyésztési eredmények 54
Külföldi intenzív fajták 58
Termelési és tenyésztési eredmények 59
Külföldi egyhasznú húsfajták 64
Törzstenyésztés 67
A törzstenyészetek feladata, célkitűzései és az elmúlt év tenyésztési és termelési eredményei 67
A törzskönyvi zárások eredménye a magyar tarka törzstenyészetekben az 1970. ellenőrzési
évben 69
A növendékbika-nevelés helyzete 80
A törzstenyészetek 1970. évi állami támogatása 84
Törzstenyészeti bemutatók 85
Szarvasmarhatenyésztésünk a 67. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon
Mesterséges termékenyítés 89
Szervezet 89
A dolgozók létszáma 89
Feladatok 89
A tehén- és tenyészérett üszőállomány alakulása 89
Tervfeladat teljesítése 90
A munka eredményessége 91
A termékenyítési munka személyi feltételei 92
A termékenyítés költségei 94
A meddőségi kezelés 95
A mesterséges megtermékenyítésben használt bikák 96
Az állategészségügyi helyzet 100
Tenyésztői munka 101
A bikaondó mélyhűtése 101
Immungenetikai munka 102
Kutatási diagnosztikai munka 103
Apaállat-ellátás 105
Szarvasmarha-utódellenőrzés 111
Tenyészértékbecslés (A hústermelő képesség átörökítésének vizsgálata) 116
A bikák minősítése 119
1970. évi szarvasmarha-forgalmazás, -export és -import 137
Idegen nyelvű összefoglalások 141

Sertéstörzskönyvezés és -utódellenőrzés évkönyve 1970
Törzskönyvezés
A sertéstörzskönyvezési munka 1970. évi eredményeinek értékelése 3
A törzskönyvi ellenőrzés alatt álló állomány termelési eredményeinek ismertetése 8
A kocaállomány tenyésztési, termelési eredményei 8
Fehér hússertés 8
Lapály sertések 27
Cornwall 41
Öves sertések 50
Pietrain 50
Mangalica 54
Az apaállat-ellátás és -forgalmazás helyzete 56
Tenyészsertés-import 59
Tenyészsertések magasabb törzskönyvi osztályba sorolása 63
Az ellenőrzött tenyészetek és törzstenyészetek zárólétszámára vonatkozó adatok 67
A brucellózis-mentesítés helyzete 73
Az 1970. évi jubileumi Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár sertéstenyésztési bemutatójának értékelése 75
Utódellenőrzés
Az 1970. évi sertés-hízékonyságvizsgálati munka értékelése és elemzése 79
Baconsertés-vizsgálatok 81
A vizsgálatok átlagos eredményei állomásonként 81
A baconsertések átlagos eredményei tenyészetenként 85
Az értékelt fehér hússertés és lapály törzskanok hízékonyságvizsgálati eredményei 90
A vizsgálatok eredményei évenként 110
Az 1970. évben értékelt fehér hússertés és lapály fajták átlageredményeinek összehasonlítása származás alapján 112
Hízékonyságvizsgált fehér hússertés és lapály törzskanok minőség szerinti megoszlása
„H" pontszám alapján 117
Nehézhússertés-vizsgálatok
Az 1970. évi Vizsgálatok értékelése 117
A baconvizsgálatokban és -értékelésben végrehajtott módosítások és az azokkal kapcsolatos tapasztalatok 122
A központosított hízékonyságvizsgáló állomások hálózatának, valamint az állomások technológiai felszereltségének fejlesztésében elért eredmények 123
Idegen nyelvű összefoglalások 124

A juhtörzskönyvezés évkönyve 1969/70

Törzskönyvi ellenőrzés alatt álló fésűsmerinó juhtenyészetek 1969/1970. évi eredményei 3
Juhivadékvizsgálat 42
Apaállat-gazdálkodás 51
A 67. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár juhtenyésztési bemutatójának értékelése 61
Idegen nyelvű összefoglalások 64

Kisállattenyésztési évkönyv 1969/70

Bevezetés 3
Tyúktenyésztés 5
A Baromfi-teljesítményvizsgáló Állomáson végzett 1969/70. évi teljesítményvizsgálat eredményei 39
Gyöngytyúktenyésztés 55
Pulykatenyésztés 59
Lúdtenyésztés 81
Kacsatenyésztés 87
Mesterséges baromfikeltetés 95
Házinyúltenyésztés 105
Idegen nyelvű összefoglalás 110
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az állattenyésztés törzskönyvezési évkönyvei 1970 Az állattenyésztés törzskönyvezési évkönyvei 1970 Az állattenyésztés törzskönyvezési évkönyvei 1970 Az állattenyésztés törzskönyvezési évkönyvei 1970 Az állattenyésztés törzskönyvezési évkönyvei 1970 Az állattenyésztés törzskönyvezési évkönyvei 1970

A borító kopottas.

Állapot:
5.280 Ft
2.640 ,-Ft 50
13 pont kapható
Kosárba