1.017.548

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Az angol irodalom kincsesháza

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Tudományos kisfilmekről emlékszünk a szemünk előtt kihajló, nyíló és megérő virágokra. Valahogy így hat az irodalom fejlődése is, egy kötetnyi szemelvény tükrében, kezdet és virágkor gyors... Tovább

Előszó

Tudományos kisfilmekről emlékszünk a szemünk előtt kihajló, nyíló és megérő virágokra. Valahogy így hat az irodalom fejlődése is, egy kötetnyi szemelvény tükrében, kezdet és virágkor gyors pergésében, kissé mesterségesen, de tanulságosan. Szemünk előtt ölti fel jellegzetes vonásait, választ formát, hogy néhány lappal később unottan elhagyja, cserél divatot és koreszmét, őriz makacsul egy-két alapsajátságot, tanul más irodalmaktól, válik végérvényesen egyénivé. Látjuk szeszélyeit, bizonyos időszakokban a dráma a kedvenc, majd a líra, máskor a regény tör elő és hosszú időre nyoma vész régi, népszerű műfajoknak. Érezzük hullámzásait, az időnként rajban áradó tehetségek sodrát, máskor a nyugodt egyenletes, meglepetéstelen felszínt. Követhetjük a bujkáló új eszmét és az elhanyatló régit, a stílus lassú erősödését, korlátlan uralmát és első kudarcait. Észrevesszük rejtélyes törvényszerűségeit, ész és ösztön, tekintély és szabadság, forma és formabomlás változásait. Néhány lapnyi időközben a féktelen díszítőkedv áhítatos egyszerűségre fordul, vagy a puritán hajlam válik nevetségessé, a hit élő lesz vagy elsorvad, az emberek nevetni szeretnek vagy sírni; századok színjátékát lapozzuk kényelmesen. Talán kételkedővé is tenne ennyi ellentétes törekvés, ha mindegyikben nem éreznők az erőfeszítést, a megújuló buzgalmat és az örök szépség kísértését. Egy-egy remekmű kárpótol az elhagyott fordulókért.
Az angol irodalom különösen gazdag az elölről kezdésben. Vissza

Tartalom

Előszó1
KÖZÉPKOR
Caedmon
Az angyalok bukása - Szász Béla9
Baeda Venerabilis
Psalmus ad Dominum - Babits Mihály11
Geoffrey of Monmouth
A sziklák elhozatala - Szigeti József12
John Pecham
De Sanctissima Trinitate - Babits Mihály14
Matthew Paris
A ferencesekről és dominikánusokról - Bóka László14
Ismeretlen himnuszköltők
Ének Krisztus szerelméről - Babits Mihály16
Föld földből vett - Kállay Miklós16
Ismeretlen világi költők
Alisoun - Szemlér Ferenc17
William Langland
Látomás a népes mezőről - Fodor József18
John Gower
A parasztok lázadása - Bóka László21
Geoffrey Chaucer
A "Canterbury-i történetek" prologusából - Szász Béla22
Thomas Malory
Az astolati szép leány szomorúságáról és haláláról - Országh László27
TIZENHATODIK SZÁZAD
Thomas More
A földművelésről - Kelen Ferenc33
Thomas Wyatt
Hűtlen - Keszthelyi Zoltán35
Edmund Spenser
Szerelmesének kincseiről - Szemlér Ferenc35
Szerelmeséhez - Imecs Béla36
A "Tündérkirálynő"-ből - Fodor József36
Walter Raleigh
A szótlan szerelmes - Szabó Lőrinc37
Befejezés - Szabó Lőrinc38
John Lyly
Tavasz köszöntése - Szabó Lőrinc38
A szerelem veszélyei - Szentkuthy Miklós38
Philip Sidney
Az álmatlan szerető - Szabó Lőrinc40
Splendidis longum valedico nugis - Szabó Lőrinc41
A szerelem - Szentkuthy Miklós41
Samuel Daniel
Gondbűvölő álom - Szabó Lőrinc42
Michael Drayton
Búcsú a szerelemtől - Szabó Lőrinc43
Thomas Nashe
London feslettsége és tisztátalansága - Vajda Endre43
Thomas Dekker
London képe a nagy dögvész idején - Vajda Endre44
Francis Bacon
Igazság - Mátrai László45
George Peele
A "Dávid és Bethsabe"-ből - Rózsa Dezső47
Thomas Kyd
Monológ a fiúgyermekről - Vas István48
Robert Greene
Faunia - Szabó Lőrinc49
Christopher Marlowe
Faustus monológja - Londesz Elek50
William Shakespeare
Erkélyjelenet - Kosztolányi Dezső52
A Mab királyné - Arany János54
Macbeth a tőrrel - Szabó Lőrinc55
Lear a viharban - Vörösmarty Mihály56
Hamlet második monológja - Arany János57
Falstaff - Lévay József58
Angliáról - Szász Károly60
Coriolanust anyja kérleli - Petőfi Sándor61
Antonius gyászbeszéde - Vörösmarty Mihály62
Puck és a tündér - Arany János63
Téli dal - Szabó Lőrinc64
Az idő éneke - Kosztolányi Dezső65
Az élet álom - Babits Mihály66
Prospero búcsúja - Babits Mihály66
Venus Adonist síratja - Szász Károly67
A szonettekből
A szégyen is mily szép lesz, hogy tiéd! - Babits Mihály68
Lányarcot festett néked ős kezével - Babits Mihály68
Az vagy nekem, mi testnek a kenyér - Szabó Lőrinc69
Az önzés bűne szállta meg szemem - Szabó Lőrinc69
Benjamin Jonson
A homokóra - Szabó Lőrinc69
Lusta báj - Szemlér Ferenc70
A kéjenc ostroma - Radnóti Miklós70
John Webster
Gyászdal - Képes Géza74
Szélfogó hálók - Képes Géza74
TIZENHETEDIK SZÁZAD
John Donne
Ébredés - Szemlér Ferenc77
Felkél a Nap - Jékely Zoltán78
Halotti rendelkezés - Imecs Béla79
Szent szonettek
Bensőmet hány ellentét ostromolja! - Képes Géza79
Halál, ne hencegj... - Szabó Lőrinc80
A prédikációkból
A halálról - Szentkuthy Miklós80
Van-e Isten? - Szentkuthy Miklós81
Robert Herrick
Szülőföldjéhez - Imecs Béla82
Mért siettek úgy, nárciszok? - Szabó Lőrinc82
Öröklét - Imecs Béla82
John Earle
A gyermek - Országh László83
Thomas Browne
Önmagáról - Szentkuthy Miklós84
Abraham Cowley
Kívánság - Keszthelyi Zoltán85
Andrew Marvell
Hideg úrnőjéhez - Vas István86
A képtár - Vas István88
Thomas Traherne
A világ ahogy egy gyermek látta - Szigeti József89
John Milton
A bukott angyal - Jánosi Gusztáv90
II Penseroso - Tóth Árpád92
A vak szonettje - Tóth Árpád96
Az "Areopagitica"-ból - Szentkuthy Miklós96
Samuel Butler
A "Hudibras"-ból - Szász Béla98
John Bunyan
Hiúság vására - Szabadi Béla100
John Dryden
Az angol és francia dráma - Mátrai László102
John Evelyn
A naplóból - Gál István
Marseillei gályarabok105
Húsvét Rómában106
Samuel Papys
A naplóból - Gál István
Évvégi számadás107
A nagy tűzvész108
William Wicherley
A "Vidéki feleség"-ből - Szerb Antal111
TIZENNYOLCADIK SZÁZAD
John Locke
Gondolatok a nevelésről - Mutschenbacher Gyula117
Daniel De Foe
Küzdelem a kenyérért - Szigeti József118
Jonathan Swift
Hauhnhnm oszág - Karinthy Frigyes120
Szerény javaslat - László Béla122
Joseph Addison
A maradi nemes - Sőtér István124
Richard Steele
Öregurak társasköre - Sőtér István126
Alexander Pope
Az embernek próbája - Bessenyey György127
Mary Wortley Montague
Utazás Magyarországon - Gál István129
Philip Chesterfield
Levele fiához - Sőtér István131
Samuel Richardson
Pamela - Bóka László133
Edward Young
Az "Éjszakák-ból" - Kazinczy Ferenc135
Henry Fielding
Tom Jones - Mátrai László137
Laurence Sterne
Páris - Kazinczy Ferenc141
A szamár - Bóka László143
Samuel Johnson
A metafizikus költőkről - Vajda Endre145
James Boswell
Dr. Johnson különcségei - Gál István148
David Hume
A sajtószabadságról - Mátrai László150
Thomas Gray
Elégia egy falusi temetőben - Szász Károly152
Egy elkényeztetett cicáról - Szabó Lőrinc153
Horace Walpole
Önelemzés - Sőtér István154
Oliver Goldsmith
A wakefieldi lelkész - Ács Zsigmond155
William Cowper
A csiga - Szabó Lőrinc157
Ossian
A bárd éneke - Bacsányi János158
Edward Gibbon
Konstantinápoly eleste 1453-ban - Bozóky Alajos160
Junius
Levél a királyhoz - Vajda Endre162
Edmund Burke
Elmélkedések a francia forradalomról - Vajda Endre164
Richard Brinsley Sheridan
A "Botrány iskolájá"-ból - Szerb Antal165
Robert Burns
Az ördög elvitte a fináncot - Arany János168
Jaj! A kacsa csípi apácskát - Lévay József169
Falusi randevu - Szabó Lőrinc169
John Anderson, szívem John - Szabó Lőrinc170
William Blake
Madárszerelem - Babits Mihály170
A tigris - Szabó Lőrinc171
A napraforgó - Jékely Zoltán171
Amerika - Fodor József171
Madarak és virágok - Fodor József172
TIZENKILENCEDIK SZÁZAD
William Wordsworth
Heten vagyunk - Szász Károly177
Tünemény - Babits Mihály179
Táncoló tűzliliomok - Szabó Lőrinc180
Az álomhoz - Babits Mihály180
A Westminster-hídon - Radnóti Miklós181
Samuel Taylor Coleridge
Kubla kán - Szabó Lőrinc181
Ének a vén tengerészről - Szabó Lőrinc183
Walter Scott
A bajvívás - G. Győry Ilona185
Jane Austen
A szerelmesek beszélgetése - Hevesi Sándor188
Charles Lamb
Egy agglegény panaszai - Sőtér István190
William hazlitt
Nemzeti jellem a művészetekben - Gál István192
George Gordon Byron
Childe Harold búcsúja - Tóth Árpád194
A Szépség lányai közt nincs - Szabó Lőrinc196
Az új görög dalnok - Arany János196
A hajótöröttek - Ábrányi Emil199
Manfréd és az apát - Ábrányi Emil203
Percy Bysshe Shelley
Az Érzékeny Plánta - Babits Mihály205
Óda a nyugati szélhez - Tóth Árpád208
Az éjhez - Kosztolányi Dezső211
A felhő - Szabó Lőrinc212
John Keats
La Belle Dame sans Merci - Babits Mihály214
Óda egy görög vázához - Tóth Árpád215
Az őszhöz - Tóth Árpád216
A melanchóliáról - Tóth Árpád217
Az álomhoz - Kosztolányi Dezső218
Utolsó szonett - Szabó Lőrinc218
Thomas De Quincey
Egy angol ópiumevő vallomásai - Kiss Dezső219
Thomas Moore
Itt alszik a költő - Petőfi Sándor221
Eszünkbe jusson - Arany János221
Thomas Babington Macaulay
Az angol hipokrizis - Nagypál István222
Bevezetés "Anglia történeté"-hez - Csengery Antal223
John Stuart Mill
A szabadságról - Kállay Béni225
Benjamin Disraeli
Sidonia elvei - Szigeti József226
Thomas Hood
Az ingdal - Szász Károly228
A sóhajok hídja - Szabó Lőrinc230
Charles Dickens
Pegotty háza - Mikes Lajos231
Pickwick-club - Hevesi Sándor233
A szegényház - Bálint György236
Alfred Tennyson
A lótuszevők - Babits Mihály240
Odysseus - Szabó Lőrinc244
Maud - Babits Mihály246
Minden meghal - Kosztolányi Dezső246
Robert Browning
Két vers - Babits Mihály248
Éjjeli találkozó - Kosztolányi Dezső249
Három nap mulva - Tóth Árpád249
Az elvesztett kedves - Tóth Árpád250
Egy gondolában - Babits Mihály251
Elizabeth Barrett Browning
A Portugál szonettekből
Mondd újra s újra mondd - Babits Mihály257
Hogyan szeretlek? - Máté József258
Charlotte Bronte
Jane Eyre - Karinthy Frigyes258
Emily Bronte
Üvöltő szelek - Sőtér István261
Bátyja halálára - Radnóti Miklós263
Edward Fitzgerald
A "Rubáiját"-ból - Szabó Lőrinc265
William Ewart Gladstone
A liberális párt leendő politkájáról - Julow Victor266
William Makepeace Thackeray
Sharp kisasszony térfoglalása - G. Győri Ilona267
George Eliot
A majorház - Salamon Ferenc270
Charles Robert Darwin
A hasznos szépség - Mikes Lajos273
Herbert Spencer
Illem és divat - Szabó László274
Matthew Arnold
A kritika feladata napjainkban - Mátrai László275
Thomas Carlyle
A hős mint költő - Végh Arthur277
A sarkantyúzás éjszakája - Baráth Ferenc278
John Henry Newman
Apologia pro vita sua - Vajda Endre282
John Ruskin
Velence kövei - Geöcze Sarolta283
Szezámok és liliomok - Farkas Klára284
Dante Gabriel Rossetti
A kártyásasszony - Babits Mihály285
Az üdvözült lány - Szabó Lőrinc287
Walter Pater
La Gioconda - Szigeti József290
Watteau a szülővárosában - Reichard Piroska292
George Meredith
Az Önző szívében - Tóth Árpád294
Az eső - Tóth Árpád295
Lucifer csillagfénynél - Babits Mihály296
Samuel Butler
Erewhon - Nagypál István297
Algernon Charles Swinburne
Ballada Álomhomról - Babits Mihály298
Árny, csönd és tenger - Babits Mihály299
Tenger és alkonyég között - Babits Mihály299
Ave atque vale - Kosztolányi Dezső300
Kossuth Lajosnak - Kosztolányi Dezső305
Gerard Manley Hopkins
Csillagos éj - Imecs Béla306
Duns Scotus Oxfordja - Imecs Béla306
Az ólom- és aranyvisszhang - Imecs Béla307
George Moore
A tizenkilencedik századi fiatalember - Nagypál István309
Oscar Wilde
Impression du matin - Babits Mihály310
Az arany-szobában - Babits Mihály311
Dorian Gray arcképe - Kosztolányi Dezső311
Salome - Szini Gyula313
A "Readingi fegyház balladájá"-ból - Tóth Árpád316
Thomas Hardy
A cséplés - Bóka László318
A kerti szék - Szabó Lőrinc320
Rigó a homályban - Keszthelyi Zoltán321
Egy holdfogyatkozáskor - Szabó Lőrinc321
Alfred Edward Housman
Nyolc óra - Szabó Lőrinc322
Az újonc - Imecs béla322
Gyomláltam és kapáltam - Imecs Béla323
William Butler Yeats
Lent, a fűzkertek alján - Szabó Lőrinc323
A vándor Aengus éneke - Szabó Lőrinc324
Innisfree - Szabó Lőrinc324
Francis Thompson
Az égi véreb - Végh György325
Rudyard Kipling
Mauglit felveszik a falkába - Mikes Lajos329
Joseph Conrad
A gyarmatos - Pogány Kázmér332
John Galsworthy
A jó társaság - Kiss Dezső333
Gilbert Keith Chesterton
Az "Orthodoxiá"-ból - Hévey Gyula335
A szamár - Sárközy György337
Giles Lytton Strachey
Gladstone és úrnője - Szinnai Tivadar337
Rupert Brooke
A halak - Szabó Lőrinc339
David Herbert Lawrence
A tánc - Julow Victor340
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az angol irodalom kincsesháza Az angol irodalom kincsesháza Az angol irodalom kincsesháza Az angol irodalom kincsesháza Az angol irodalom kincsesháza Az angol irodalom kincsesháza Az angol irodalom kincsesháza

A borító élei és sarkai kopottak, a könyv kötése megnyílt, meggyengült.

Állapot:
2.200 ,-Ft
11 pont kapható
Kosárba