Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.805

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve 1961

Tartalom

Tanulmányok az oktatás és nevelés kérdéseiről
Dr. Somos Lajos: Az eldöntendő kérdés, mint didaktikai probléma5
Dr. Berecz János: A példák felhasználása pszicholóia oktatásunkban, különös tekintettel szocialista iskolareformunk alapelveire19
Bély Miklós: A tanulók fizikai és pszichikai sajátosságaink szerepe a testnevelésben43
Dr. Berencz János: Szempontok Rorschach formaértelmezési kísérleteinek megítéléséhez63
Darvas Andor: A műszaki irányú politechnikai tanárképzés elvei és feladatai67
Nagy Ferenc: A körsorok tárgyalása a főiskolai geometriai anyagban97
Járosi András: A negatív számok bevezetésével kapcsolatos néhány probléma az általános iskolai számtan tanításában107
Dr. Szőkefalvy-Nagy Zoltán: A kémiai ismeretek oktatása hazai iskoláinkban a XVIII. század első felében123
Dr. Bakos József: Comenius és Vesalius (Adatok a nyelvi nevelésben használt szemléltetés történetéhez)135
Juhász Lajos: Az Eger-környéki táj szerepe a főiskolai növénytani oktatásban143
Istók Barnabás: Gazdasági állataink növekedés-fejlődésének jellegzetességei s ezek felhasználása az állattenyésztési ismeretek oktatásában151
Dr. Chikán Zoltánné: Az írásjelek szerepe az általános iskolai anyanyelvi oktatásban163
Darvas Andor: Az általános iskolai fizikai táblai rajz technikája189
Légrády Gyula: A fordítás elméletének és gyakorlatának néhány kérdése didaktikai szempontból203
Rezessy László: Az úttörőzenekar problémái211
Dr. Balkos József: A Magyar Comenius-irodalom IV.227
Dr. Molnár József: Adatok népi demokratikus államunk iskolapolitikájának fejlődéséhez Heves megyében239
Tanulmányok a nyelv-, az irodalom- és a történettudományok köréből
Dr. Bakos József: Comenius és az emberi beszédhang vizsgálata (Adatok a beszédhang kutatásának fejlődéstörténetéhez)247
Raisz Rózsa: Adatok Mikszáth szóláskincséhez (Néhány csoportnyelvi eredetű frazeológiai eredetű kapcsolat Mikszáth nyelvében)287
Dr. Bakos József: Varia Comeniana Hungarica I. (Nyelvészeti és művelődéstörténeti vonatkozású adatok Comenius magyarországi utóéletéhez)305
Dr. Szokodi József: Revizionizmus és osztályárulás315
Dr. Kónya István: Lenin Materializmus és Empiriokriticizmus című műve, a fiedizmus elleni harc éles fegyvere341
Dr. Némedi Lajos: Bessenyei György utóélete355
Nagy Sándor: Adalékok Gárdonyi Géza regényírói módszeréhez (Az Egri Csillagok és forrásai)391
Lőkös István: Miroslav Krleza magyarul401
Dr. Bihari József: Az orosz vid-kategória kialakulásának kérdéséhez419
Dr. Szántó Imre: Megjegyzések a Balaton-környéki "avarkori" települések folytonosságának kérdéséhez471
Nagy József: Az 1945-ös földreform Heves megyében497
Dr. Szántó Imre: A majorsági gazdálkodás uralkodóvá válása a veszprémi püspökség sümegi uradalmában (1751-1802)511
Tanulmányok a természettudományok köréből
Dr. Udvarhelyi Károly. A földrajzi táj dialektikus problémái527
Dr. Zétényi Endre: Adatok az egri szőlők telepítés földrajzához547
Istók Barnabás: A silózott takarmány nedvességtartalmának jelentősége az erjedés sikeressége szempontjából557
Dr. Szőkefalvy-Nagy Zoltán: Torkos János, mint a hazai kémia egyik úttörője567
Szűcs László: A kéntelenítés termodinamikai feltételei a Siemens-Martin és Linz-Dommanovitz acélgyártási eljárásoknál hazai mangán szegény nyersanyag alapanyagot feltételezve577
Pelle Béla:
Perge Imre: Tittel Pál élete és munkássága593
Dr. Edelényi Béla: Adalékok a hazai siklók belső élősködő férgeinek ismeretéhez617
Miscellanea
Dr. Némedi Lajos: Bessenyei György levele a budai egyetem tanáraihoz635
Dr. Bakos József: Kazinczy Ferenc ismeretlen ajánló sorai "Kazinczy útja Pannonhalmára..." c. könyvének Mocsáry Antalhoz küldött példányában641
Dr. Szántó Imre: Kazinczy FErenc eddig ismeretlen levele gróf Eszterházy Károly egri püspöknek644
Berzy András. Adalékok Kemény Zsigmond utóéletéhez és korához (Ilicz Oláh János levelei Danielik Jánoshoz)643
Gyárfás Győzőné: Adatok Bartók Béla életútjához személyes emlékek alapján (Bartók Béla születésének 80. évfordulójára)656
Berzy András: Rudnay Gyula elfeledett írása663
Dr. Hortobágyi Tibor: A Chaerophyllum aromaticum L. emeletes összetett ernyős virágzata és kocsányka-fasciatioja664
Istók Barnabás: Betonkörsilók használhatóbbá alakítása666
Istók Barnabás: Tejérmérő-készülék leírása és használata669
Reprodukciók a rajztanszék tanárainak művészi munkáiból
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve 1961 Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve 1961

Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
2.780 Ft
1.110 ,-Ft 60
9 pont kapható
Kosárba