Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.956

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az élet ritmusa

Katolikus költőink antológiája/A megváltó halálának 1900 éves jubileumára

Szerző

Kiadó: »Dom« Katolikus Könyvek Kiadóhivatala
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott gerincű kiadói vászonkötés
Oldalszám: 222 oldal
Sorozatcím: »Dom« Katolikus könyvek
Kötetszám: 4
Nyelv: Magyar  
Méret: 21 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: A Megváltó halálának 1900-ik szent-évi fordulójára megjelent díszkiadás.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Ugy érezzük, ennek az előszónak első sorban az a feladata, hogy megmagyarázza, miért szedjük külön csoportba a ma magyar költészetéből a katolikus költők termését, és talán még inkább azt, hogy mi... Tovább

Előszó

Ugy érezzük, ennek az előszónak első sorban az a feladata, hogy megmagyarázza, miért szedjük külön csoportba a ma magyar költészetéből a katolikus költők termését, és talán még inkább azt, hogy mi vezetett bennünket maguknak a katolikus költőknek a kiválogatásában.
Nyilvánvaló, hogy a katolicitás fogalma nem merül ki bizonyos törvények megtartásában; nem is áhitatgyakorlatok közössége, istentiszteleti szertartások egyezése, sőt még csak nem is a pápa főségének elismerése teszi a katolicizmust. A katolicizmus ennél sokkal több: mindent felölelő egységes világfelfogás.
P. Lippert, a mai Németország katolikus bölcselői közül a legmélyebbrelátók egyike, a katolikus ember jellegzetes vonásai között elsőnek azt állapítja meg, hogy annak szemében a valóság, amelyben él, gondolkozásától, elképzelésétől független, objektív valóság. Nem képzeletünk, érzésünk, vágyaink vagy álmaink alkotása, hanem valóság, amely rajtunk kivül, fölöttünk van, ami előttünk is megvolt, tehát valami Nem-Én, az Énnel szemben álló konkrétum. Mivel a katolikus ember hisz a valóság objektivitásában, vallja is a lét fensőbbségét, primátusát a gondolkodás felett. Ennek megértéséből fakad alázata a Nem-Énnel szemben, amely nélküle és előtte is megvolt és megvan, és ebből ered a magát készségesen alávető függés a nálánál magasabban levő, uralkodó, kérlelhetetlen és hajthatatlan Nem-Éntől, Istentől. Az Énnek és Nem-Énnek ez a viszonya nem mesterségesen alkotott ideológia, nem úgynevezett vallásos érzések reflexe, hanem az objektív valóság létének természetes, intuitív, naiv felismerése. A katolikus ember hisz az objektív valóságban; neki tehát a Végítélet nem vízió, nem álom, hanem valóság, amelynek a közelségét érzi, és erre a felfogásra nem a bűntudat félelme hajtja, hanem éppen a Végítélet valóságának a tudata készteti bűnvallásra és bánatra. Vissza

Tartalom

Előszó5
Anka János: Az élet énnekem nagy kincset adott9
Aradi Zsolt: Köd11
Auer István: Notturno12
Bán Aladár: Nagypénteken13
Berda József: Harmadik osztály14
Berda József: Roráté15
Bisztray Gyula: Erdély16
Dezsényi Béla: Műteremben17
Dobay Olga: Jákob kútjánál18
Dobrovich Ágoston: Bűnbánat21
Fehér Tibor: Örök bú22
Finta sándor: A pap fohászkodása mise előtt23
Finta Sándor: Áldozati ének25
Gáspár Jenő: Piano26
Gáspár Jenő: Gyónás27
Gáspár Jenő: Don Juan utolsó pohara 28
Gyula diák: A fiú29
Gyula diák: Panasz31
Harangi László: Karácsonykor33
Imádság34
Harsányi Lajos: Kiáltás az őrségen35
Harsányi Lajos: Chopin G-moll balladája36
Harsányi Lajos: Az öröm piros meséi37
Harsányi Lajos: Imádkozz értem38
Harsányi Lajos: Magyarok a Tiszánál39
Harsányi Lajos: Falun ilyen a halál40
Harsányi Lajos: A paraszt ősszel41
Harsányi Lajos: Öreg magyar42
Havas István: Anyám halála43
Havas István: A harangozó45
Hevesi M. Angelica: Lótuszevők46
Horváth Béla: Tán Isten ujja47
Horváth Béla: Minden mozdulatban48
Horváth Béla: Őszi pasztell49
Ijjas Antal: Beatrice50
Ijjas Antal: Ifjú leányok útja51
Jánossy Béla: Álarcos bálon53
Jánosy Béla: Hódolat a betűnek55
Juhász Gyula: Falusi harang verse57
Juhász Gyula: Ballada58
Juhász Gyula: A hegyi beszéd59
Juhász Gyula: Imitatio Christi60
Juhász Gyula: Credo61
Klement Ilonka: Ne sírjunk rajta62
Kocsis László: Gáspár63
Kocsis László: Lavalo65
Környey Paula: Kísértés hegyén66
Kövér Erzsébet: Perelj Uram velem67
Kövér Erzsébet: Lótuszok68
Krüzselyi Erzsébet: Sorsosaimnak69
Lendvai István: Hold Fehérvár felett70
Lendvai István: Magamon túl 73
Lendvai István: Hála a mosolyokért74
Lendvai István: Salviati Madonnája76
Liszt Nándor: Csillagos ég78
Liszt Nándor: Gyerekszem80
Lovich Ilonka: Fiam keze82
Lovich Ilonka: Szent Imréhez szólnak83
Magasi Artúr: Sakkfigurák84
Majthényi György: Harmonikaszó86
Magyar Bálint: Csak a harangjáték87
Magyar Bálint: Ideátról89
Mécs László: Szabó Pista esete91
Mécs László: Vigyázz-állásban92
Mécs László: Üveglegenda94
Mécs László: Hajnali harangszó96
Mécs László: A vakság dícsérete97
Mécs László: A tenger fekete és mély marad99
Mentes Mihály: Szabad-e, lehet-e?100
Mentes Mihály: Kell102
Mihály László: Költő higyj103
Miklós Jenő: Nyárfazúgás104
Móra László: Istenhez utazóban106
Móra László: A kenyér ünnepén107
Nagy Miklós: Alkonyodóban108
Nagy Miklós: Kolomp a templomban109
Nagy Miklós: Összefolyt folyók110
Németh István: Miért kerestél?112
Németh István: Egyszerű sorok114
Németh István: Így jó?116
Németh János: Egynémely régi emlék118
Ölbey Irén: A calalaunumi harc után120
Ölvedi László: Biblia121
Ölvedi László: Az Isten felé123
Ölvedi László: Könyörgés fájdalomért124
Ősz Iván: Az ódon boltos álma125
Pakocs Károly: Esti imádságom127
Pakocs Károly: Jairus leányai128
Pakocs Károly: Új egyiptomi jelenet130
Palasovszky Béla: Kisasszonynapja132
Pál Ödön: A Golgota alatt134
Pál Ödön: Otthon136
Pável Ágoston: Szegények hulló könnyeit...137
Pohárnok Jenő: Elmegyünk140
Radványi Kálmán: Szent Imre141
Radványi Kálmán: Kárpáti fenyő144
Rédey Tivadar: Domino147
Rónay György: Koldus az utcán148
Rozman József: Keresztes vitézek149
Rozman József: Bánatos szonett150
Rozman József: A szent151
Sajó Sándor: Mária keserve152
Sajó Sándor: Keresztfához megyek154
Sajó Sándor: Hit155
Sajó Sándor: Éj a szabadban157
Sajó Sándor: Hajnal és Alkony158
Sajó Sándor: Ragyog a csillag fönt az égen160
Sándor Dénes: Lukács 24, 29161
Sárközi György: Genezia162
Sárközi György: Angyalok harca164
Sidló András: Csendes elődeim165
Sík Sándor: Menyegzős ének166
Sík Sándor: Búzavirág168
Sík Sándor: Harangvirág169
Sík Sándor: Az andocsi Máriához170
Sík Sándor: Gyerekek az utcán172
Sík Sándor: Áldás174
Sík Sándor: Miserere182
Sík Sándor: Ribiszke187
Simándi Béla: Nagyszombat189
Szalay Mátyás: Ki nevet akkor?190
Szamolányi Gyula: Karácsonyi szonett191
Szathmáry István: Apa és fia192
Szemlér Ferenc: Megnyugvás193
Szemlér Ferenc: Megáldom a betűket194
Székely László: Imádság szegénységért195
Székely László: Gépek196
Székely László: Mint az útszéli fák198
Sziklay János: Az arácsi völgyben199
Szuhai Antal: Mikor az est leszáll200
Takács Erzsi: Zsoltár201
Takács István: Halál202
Tóth László: Szürke szonett204
Tordai Ágnes: Jézuska farag205
Turchányi István: Árvaság207
Városi István: A Szécsényi zárdában208
Városi István: Csak gyorsan, gyorsan209
Városi István: Rímek a Marsról210
Walter Gyula: Májusi áldás a világnak213
Walter Gyula: Izen a béke 214
Walter Gyula: A harang beszél215
Wlassics Gyula: Az ég217
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az élet ritmusa Az élet ritmusa Az élet ritmusa Az élet ritmusa Az élet ritmusa Az élet ritmusa Az élet ritmusa Az élet ritmusa Az élet ritmusa Az élet ritmusa Az élet ritmusa

A borító, a lapélek és néhány lap enyhén foltos.

Állapot:
2.540 ,-Ft
20 pont kapható
Kosárba