1.039.136

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Az élet ritmusa

Katolikus költőink anthológiája

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Ugy érezzük, ennek az előszónak első sorban az a feladata, hogy megmagyarázza, miért szedjük külön csoportba a ma magyar költészetéből a katolikus költők termését, és talán még inkább azt, hogy mi... Tovább

Előszó

Ugy érezzük, ennek az előszónak első sorban az a feladata, hogy megmagyarázza, miért szedjük külön csoportba a ma magyar költészetéből a katolikus költők termését, és talán még inkább azt, hogy mi vezetett bennünket maguknak a katolikus költőknek a kiválogatásában.
Nyilvánvaló, hogy a katolicitás fogalma nem merül ki bizonyos törvények megtartásában; nem is áhitatgyakorlatok közössége, istentiszteleti szertartások egyezése, sőt még csak nem is a pápa főségének elismerése teszi a katolicizmust. A katolicizmus ennél sokkal több: mindent felölelő egységes világfelfogás.
P. Lippert, a mai Németország katolikus bölcselői közül a legmélyebbrelátók egyike, a katolikus ember jellegzetes vonásai között elsőnek azt állapítja meg, hogy annak szemében a valóság, amelyben él, gondolkozásától, elképzelésétől független, objektív valóság. Nem képzeletünk, érzésünk, vágyaink vagy álmaink alkotása, hanem valóság, amely rajtunk kivül, fölöttünk van, ami előttünk is megvolt, tehát valami Nem-Én, az Énnel szemben álló konkrétum. Mivel a katolikus ember hisz a valóság objektivitásában, vallja is a lét fensőbbségét, primátusát a gondolkodás felett. Ennek megértéséből fakad alázata a Nem-Énnel szemben, amely nélküle és előtte is megvolt és megvan, és ebből ered a magát készségesen alávető függés a nálánál magasabban levő, uralkodó, kérlelhetetlen és hajthatatlan Nem-Éntől, Istentől. Az Énnek és Nem-Énnek ez a viszonya nem mesterségesen alkotott ideológia, nem úgynevezett vallásos érzések reflexe, hanem az objektív valóság létének természetes, intuitív, naiv felismerése... Vissza

Tartalom

Előszó5
Anka János: Az élet énnekem nagy kincset adott9
Aradi Zsolt: Köd11
Auer István: Notturno12
Bán Aladár: Nagypénteken13
Berda József: Harmadik osztály14
Berda József: Roráté15
Bisztray Gyula: Erdély16
Dezsényi Béla: Műteremben17
Dobay Olga: Jákob kútjánál18
Dobrovich Ágoston: Bűnbánat21
Fehér Tibor: Örök bú22
Finta sándor: A pap fohászkodása mise előtt23
Finta Sándor: Áldozati ének25
Gáspár Jenő: Piano26
Gáspár Jenő: Gyónás27
Gáspár Jenő: Don Juan utolsó pohara 28
Gyula diák: A fiú29
Gyula diák: Panasz31
Harangi László: Karácsonykor33
Imádság34
Harsányi Lajos: Kiáltás az őrségen35
Harsányi Lajos: Chopin G-moll balladája36
Harsányi Lajos: Az öröm piros meséi37
Harsányi Lajos: Imádkozz értem38
Harsányi Lajos: Magyarok a Tiszánál39
Harsányi Lajos: Falun ilyen a halál40
Harsányi Lajos: A paraszt ősszel41
Harsányi Lajos: Öreg magyar42
Havas István: Anyám halála43
Havas István: A harangozó45
Hevesi M. Angelica: Lótuszevők46
Horváth Béla: Tán Isten ujja47
Horváth Béla: Minden mozdulatban48
Horváth Béla: Őszi pasztell49
Ijjas Antal: Beatrice50
Ijjas Antal: Ifjú leányok útja51
Jánossy Béla: Álarcos bálon53
Jánosy Béla: Hódolat a betűnek55
Juhász Gyula: Falusi harang verse57
Juhász Gyula: Ballada58
Juhász Gyula: A hegyi beszéd59
Juhász Gyula: Imitatio Christi60
Juhász Gyula: Credo61
Klement Ilonka: Ne sírjunk rajta62
Kocsis László: Gáspár63
Kocsis László: Lavalo65
Környey Paula: Kísértés hegyén66
Kövér Erzsébet: Perelj Uram velem67
Kövér Erzsébet: Lótuszok68
Krüzselyi Erzsébet: Sorsosaimnak69
Lendvai István: Hold Fehérvár felett70
Lendvai István: Magamon túl 73
Lendvai István: Hála a mosolyokért74
Lendvai István: Salviati Madonnája76
Liszt Nándor: Csillagos ég78
Liszt Nándor: Gyerekszem80
Lovich Ilonka: Fiam keze82
Lovich Ilonka: Szent Imréhez szólnak83
Magasi Artúr: Sakkfigurák84
Majthényi György: Harmonikaszó86
Magyar Bálint: Csak a harangjáték87
Magyar Bálint: Ideátról89
Mécs László: Szabó Pista esete91
Mécs László: Vigyázz-állásban92
Mécs László: Üveglegenda94
Mécs László: Hajnali harangszó96
Mécs László: A vakság dícsérete97
Mécs László: A tenger fekete és mély marad99
Mentes Mihály: Szabad-e, lehet-e?100
Mentes Mihály: Kell102
Mihály László: Költő higyj103
Miklós Jenő: Nyárfazúgás104
Móra László: Istenhez utazóban106
Móra László: A kenyér ünnepén107
Nagy Miklós: Alkonyodóban108
Nagy Miklós: Kolomp a templomban109
Nagy Miklós: Összefolyt folyók110
Németh István: Miért kerestél?112
Németh István: Egyszerű sorok114
Németh István: Így jó?116
Németh János: Egynémely régi emlék118
Ölbey Irén: A calalaunumi harc után120
Ölvedi László: Biblia121
Ölvedi László: Az Isten felé123
Ölvedi László: Könyörgés fájdalomért124
Ősz Iván: Az ódon boltos álma125
Pakocs Károly: Esti imádságom127
Pakocs Károly: Jairus leányai128
Pakocs Károly: Új egyiptomi jelenet130
Palasovszky Béla: Kisasszonynapja132
Pál Ödön: A Golgota alatt134
Pál Ödön: Otthon136
Pável Ágoston: Szegények hulló könnyeit...137
Pohárnok Jenő: Elmegyünk140
Radványi Kálmán: Szent Imre141
Radványi Kálmán: Kárpáti fenyő144
Rédey Tivadar: Domino147
Rónay György: Koldus az utcán148
Rozman József: Keresztes vitézek149
Rozman József: Bánatos szonett150
Rozman József: A szent151
Sajó Sándor: Mária keserve152
Sajó Sándor: Keresztfához megyek154
Sajó Sándor: Hit155
Sajó Sándor: Éj a szabadban157
Sajó Sándor: Hajnal és Alkony158
Sajó Sándor: Ragyog a csillag fönt az égen160
Sándor Dénes: Lukács 24, 29161
Sárközi György: Genezia162
Sárközi György: Angyalok harca164
Sidló András: Csendes elődeim165
Sík Sándor: Menyegzős ének166
Sík Sándor: Búzavirág168
Sík Sándor: Harangvirág169
Sík Sándor: Az andocsi Máriához170
Sík Sándor: Gyerekek az utcán172
Sík Sándor: Áldás174
Sík Sándor: Miserere182
Sík Sándor: Ribiszke187
Simándi Béla: Nagyszombat189
Szalay Mátyás: Ki nevet akkor?190
Szamolányi Gyula: Karácsonyi szonett191
Szathmáry István: Apa és fia192
Szemlér Ferenc: Megnyugvás193
Szemlér Ferenc: Megáldom a betűket194
Székely László: Imádság szegénységért195
Székely László: Gépek196
Székely László: Mint az útszéli fák198
Sziklay János: Az arácsi völgyben199
Szuhai Antal: Mikor az est leszáll200
Takács Erzsi: Zsoltár201
Takács István: Halál202
Tóth László: Szürke szonett204
Tordai Ágnes: Jézuska farag205
Turchányi István: Árvaság207
Városi István: A Szécsényi zárdában208
Városi István: Csak gyorsan, gyorsan209
Városi István: Rímek a Marsról210
Walter Gyula: Májusi áldás a világnak213
Walter Gyula: Izen a béke 214
Walter Gyula: A harang beszél215
Wlassics Gyula: Az ég217
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az élet ritmusa Az élet ritmusa Az élet ritmusa Az élet ritmusa Az élet ritmusa Az élet ritmusa Az élet ritmusa Az élet ritmusa

A borító enyhén kopott, foltos. A kötés megnyílt.

Állapot:
2.740 Ft
1.370 ,-Ft 50
21 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Az élet ritmusa Az élet ritmusa Az élet ritmusa Az élet ritmusa Az élet ritmusa Az élet ritmusa Az élet ritmusa Az élet ritmusa

A borító kopottas, a lapélekkel együtt enyhén foltos.

Állapot:
2.740 Ft
1.910 ,-Ft 30
29 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Az élet ritmusa Az élet ritmusa Az élet ritmusa Az élet ritmusa Az élet ritmusa

A gerinc enyhén kopott, néhány lap kissé foltos.

Állapot:
2.740 ,-Ft
41 pont kapható
Kosárba
konyv