A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az ellenforradalmi rendszer baloldali sajtójáról II.

1933-1944/Szöveggyűjtemény

Tartalom

1933
Nagy Endre: Optimista írások 7
Optimista írások 7
Goethe és Wagner
Élet vagy halál?! 12
Móra Ferenc: Diplomaták gyakorló-irkájába 16
Nincs megállás 19
Mónus Illés: Egy helyben topogás 21
„Nemzeti Munkaközpont" 25
Bálint György: Beszélgetés egy borjúval 27
Madzsar nélkül 29
Fábry Zoltán: Sajtószabadság és demokrácia 31
Zsolt Béla: Zsilinszky Endre 34
Bálint György: Irodalmi bumeráng 38
Márai Sándor: A sajtókuli 40
Márai Sándor: A fakír 43
Márai Sándor: A szégyenpad 47
1934
Az elismert szovjet 53
A szabadságért 55
Rendőrkordon mögött oltottak be ma 1800 embert az újpesti baraktelepen 58
Bálint György: Jegyzetek a szabadságról 60
Zsolt Béla: A tűzoltó 63
Harc a szocializmusért - a reakció ellen 67
Bálint György: Könnyező cenzorok 71
Bakos Ákos: Iskolai történet egy kisfiú inség-szvetteréről 73
Antal János: Harcban a fasisztaellenes munkásfront 79
József Attila: „Új szellemi front" 84
Mónus Illés: Választások után 93
Bálint György: Szélmalomharc 96
Karácsonyi szünet 98
Oláh Lillian: Látogatás a könyvtárban, ahol a melegedés fontosabb az olvasásánál 100
1936
Bálint György: Tavaszi töprengés 105
József Attila: Szerkesztői üzenet 108
Franciaország 111
A népfront 114
Mónus Illés: Gátszakadás előtt 116
A vér és tűz 121
Bakos Ákos: Éhes szegények nyüzsgése a nagyvásártelep hulladékain 124
Bálint György: Önarcképvázlat 126
Bálint György: Intelmek kezdő felháborodókhoz 128
Ignotus Pál: Jegyzetek a szabadságról 131
1937
Bálint György: Jégtáblák 139
Féja Géza: ,,Tessék azonnal elhagyni a falut. . .!" 141
Bálint György: Válasz 144
Babits Mihály: Cenzúra 147
József Attila: Miért nem járok színházba? 150
Viharsarok a címe 151
Göndör Ferenc: Közös harc a közös ellenség ellen 152
Magyar írók sorsa 154
Ignotus Pál: A baloldali mazochizmus 156
Bálint György: „Baloldali mazochizmus" vagy szektademokrácia? 158
Nagy Lajos: A mai magyar sajtóról 162
Féja Géza: Magyar város az írói szabadság ellen? 170
József Attila: Van-e szociológiai indokoltsága az új népies iránynak? 173
Révai József: Az Erdélyi-eset 175
Fábry Zoltán: Petronusunk: a Duce 178
Móricz Zsigmond: Vadelőny 180
Bálint György: Egy elesett katonához 182
1938
Késmárki Endre: Magyar élet 187
Révai József: Népiesek és humanisták 193
Bálint György: A szavak felkelése 197
Aludjunk-e hát? 199
Létai György: Tovább a megkezdett úton 202
A szó már nem segít! 205
Veres Péter: Hát; a parasztkérdéssel mi lesz? 208
Losonczy Géza: A ma kultúrájának helyzete és helye 211
Zsolt Béla: A végzetes toll 216
Bálint György: A hideg máglya 221
Új kormány - új helyzet 223
Elítélték a Márciusi Front cikkíróit 227
Révai József: A zsidótörvény és ami utána következik 231
Hárs László: Az utolsó szó jogán 234
Erdei Ferenc: Szövetkezeti napló 237
Kállai Gyula: Válasz a magyar parasztság levelére 242
Új helyi Szilárd: Levelek egy egyetemistához 245
Keéky István: Utazás a tiszántúli nyilasok körül 251
Fölmentő ítélet á „Viharsaroké-perben 256
A bírálat joga 258
A falukutatás - tilos 259
Laták István: Öt esztendő végeztével 261
1939
Nem erről van szó! 265
Nomád levele „Böszörmény apánk"-ról 269
Pethő Sándor: Egy történelmi miniatűr 272
Szabó Zoltán: Éjféli búcsú 277
Bálint György: A toronyőr visszapillant 281
Vörös Sándor: Nagyatádi vagy Dózsa? 283
Csécsy Imre: Utolszor a sajtószabadságért 290
Móricz Zsigmond: Kelet Népe 297
1940
Korolovszky Lajos: Nyilas kultúrtörténetem 301
Ignotus Pál: Mi bukott meg és mi nem? 303
Tersánszky J. Jenő: Őstehetség 306
Szekfű Gyula: A tévedés 308
Katona Jenő: „A gyanú" 313
Illyés Gyula: Bomlás 319
Kassák Lajos: Kegyelmet a betegnek 324
1941
Darvas József: A népi írók új útja 329
Zilahy Lajos krónikája 333
Fehér Lajos: Munkásság, parasztság, polgárság 337
Bajosy-Zsilinszky Endre: Széchenyi és Kossuth 342
Szekfű Gyula: Emlékezünk 345
Révész Mihály: Magyarság, szocializmus 348
Bajcsy-Zsilinszky Endre: Kossuth és magyar külpolitika 353
Gosztonyi Lajos: A haladás és ellenfelei a magyar közéletben 358
Szakasits Árpád: A mi földünk: a mi életünk 365
Szekfű Gyula: A szabadság fogalma 368
1942
Fizetni testvérek! 375
Németh László: Bánk bán a Magdolna utcában 377
Weninger Antal: Paranoiások 380
Kunszery Gyula: A visszhangtól a struccmadárig 384
A hírközlés tudománya 387
1943
T. J.: A háború 393
Olvassuk Petőfit! 393
Darvas József: Beszéljünk egyszer a tanítóról 397
Károlyi Mihály: Megmozdultak a földtelen parasztok 400
Kovács Imre: A magyar nép ízlése és annak megrontása 403
Tombor Jenő: A háború 408
Róma - Budapest 410
Az őszinteség jegyében, avagy Kitartás! Lesz még rosszabbul is! 4!2
Fehér Lajos: Huszonháromezer kötetes könyvtárat ad a parasztságnak Kisújszállás 415
Nép - a nemzet alatt 418
Kosáry Domokos: 1849. október 6. 420
Szakasits Árpád: Támadások 427
Gosztonyi Lajos: Jövendölések, álarclehullás, demagógia 431
Iliás Ferenc: Csendes vasárnapi beszélgetés a cselédsoron 435
Antalffy Gyula: Az Alföld iparosítása 438
Darvas József: A parasztság öntudatáról 442
Maron Ferenc: Eltűnt világ 445
Balogh Edgár: Turbán és kendő 447
Dessewffy Gyula: Vissza a józan vita útjára! 449
Kovács Imre: Népiség, demokrácia, szocializmus 452
Darvas József: „Az összkomfortos paraszt" 456
1944
Az elmebaj dicsérete 461
Balogh Edgár: A könyv és az ember egészséges viszonya 463
Szabó István: Az Egyedül Vagyunk önvallomásához 468
Kunszery Gyula: A boxertől a kesztyűs kézig 471
Lendvai István: Legyünk magyarpártiak! 473
A denunciálás
Kosáry Domokos: A márciusi napok 477
Udvarlókról 480
Szabadságeszme és őszinteség 481
Visszapillantás 483
Függelék (Összeállította: Ferch Magda) 487
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem