Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.495

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II.

A külső erők hatása a szilárd anyagok mechanikai tulajdonságaira

Szerző

Kiadó: Németh József Technikai Könyvkereskedése
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 447 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Második, bővített kiadás. Írta Rejtő Sándor gépészmérnök, műegyetemi tanár. 188 csoportba foglalt 608 ábrával. Nyomtatta "Pátria" r.-t., Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A fémek technológiáját felölelő elméleti mechanikai technológiám I. és II.-ik kötetét szaktársaim oly meleg érdeklődéssel fogadták és annyi példányt foglaltak le belőle, hogy a hadból visszatért... Tovább

Előszó

A fémek technológiáját felölelő elméleti mechanikai technológiám I. és II.-ik kötetét szaktársaim oly meleg érdeklődéssel fogadták és annyi példányt foglaltak le belőle, hogy a hadból visszatért nagyszámú hallgatóim részére elegendő példány nem maradt fenn.
Minthogy a hadból visszatértek a most dívó rövidített tanítási idő alatt e tudományágat segédkönyv használata nélkül kellőleg el nem sajátíthatják, az első és második kötet második kiadásáról sürgősen gondoskodnom kellett. Ezt azonban a mai papírhiány miatt, a Pátria nyomda előzékenysége dacára, csak kisebb méretű és különböző színű és csak fatartalmú papirossal valósíthattam meg.
Munkám második kiadásának függelékeként az ebben előforduló műszavak kimutatását és ezek német, francia és angol nyelvű egyenértékét közlöm. E kimutatást, valamint a második kiadás nyomdai korrektúráját dr. Miklósi Kornél műegyetemi magántanár volt szíves magára vállalni, miért is őneki e helyen is hálás köszönetemet fejezem ki. Vissza

Tartalom

Bevezetés 1
A KÜLSŐ ERŐ HATÁSA AZ ANYAGOK SZERKEZETÉRE.
ÁLTALÁNOS RÉSZ.
A MARADÓ ALAKVÁLTOZÁSOK MECHANIKÁJA.
I. A külső erő hatásának módjai 7
I. Az alakváltozások fizikai okai.
A) A tér egy irányában működő, folytonosan növekedő) egyenletesen elosztott,
lassan ható erők, vagyis a húzás és a nyomás 7
2. A húzó- és nyomóerő hatása 7
a) Az erőhatások alatt végbemenő rugalmas sűrűségváltozások 7
3. Az elemi csoportok sűrűségváltozása 7
4. A kohézió körzete és ennek helyzete a belső erők ábráján... 9
b) Az elmozdulások tovaterjedése 10
5. Az elmozdulások ábrázolása 10
6. A test fősíkjában észlelhető elmozdulások irányvonalainak
hálózata 11
c) Az elmozdulások fajai 13
7. Az elmozdulások minőségét befolyásoló körülmények 13
A m o r f anyagok ... 14
8. A rugalmas, az ideig tartó és a maradó alakváltozások 14
A kohézió körzete jóval magasabban fekszik
a pr változását jelző hiperbola csúcspontjánál 15
9. A külső erő rugalmas alakváltozása 15
10. A rugalmas sűrűségváltozás 15
II. Az arányosság törvénye 16
12. A rugalmas méretváltozás határa ... ... 17
A kohézió körzete a pr változását jelző hiperbola csúcspontjához közel áll. 17
13. A külső erő rugalmas és képlékeny alakváltozást okozhat ... 17
14. Amorf anyagoknál az elmozdulás irányának szöge 18
A kohézió körzete alatta van a változásátjelző
hiperbola csúcspontjának 19
15. A külső erő főleg képlékeny alakváltozást okoz 19
Kristályos anyagok 19
16. A kristályos anyag különleges sajátossága. A késleltetett
harmonikus forgás 19
17. A szívósság lényege 20
18. Ferde irányú erők komponenseinek hatása 20
19. A diszharmonikus mozgás befolyása az állapotábrára 21
A kohézió körzete jóval magasabban fekszik
a pr változását- jelző hiperbola csúcspontjánál 22
20. A szívósan rugalmas anyagok ... 22
21. A szívósan rugalmas anyagok törési határa 23
A kohézió körzete közel van a pr változását
jelző hiperbola csúcspontjához ... 23
22. A szívósan képlékeny anyag 23
23. Az orientálódás és a méretnövelés közötti összefüggés 23
24. A szemcse közötti kohézió befolyása az alakváltozásra 24
25. Ewing és Rosenhain megfigyelései 24
A kohézió körzete a pr változását jelző hiperbola csúcspontja alatt van 25
26. Rendkívül alacsony rugalmassági határral bíró szívós és képlékeny anyag. 25
d) A felszíni rajzok és a csúszás szöge 25
27. A felszíni rajzok képződésének oka ... 25
28. A felszíni rajzok élénkítése, Hartmann kísérleti eredményei 26
29. Kristályos anyagok elmozdulása, irányvonalainak szöge 27
e) Az összetartozó húzó- és nyomófeszültségek... 29
30. A feszültségek összetartozásának jellege 29
B) A tér két irányában ható, egyenletesen elosztott erők - 30
31. A palástra ható feszültségek viszonya az azonos alakváltozást
okozó, homloklapra ható feszültségekhez 30
C) A tér három irányában ható, egyenletesen elosztott erők 31
32. A feszültségek minőségére vonatkozó általános megjegyzés 31
33. Háromirányú húzófeszültség. A gátló anyagok hatása ... ... 31
34. A háromirányú, egyforma nagyságú nyomófeszültségek hatása 32
35. A háromirányú, egyenlőtlen nagyságú nyomófeszültségek hatása ... 32
36. Az összetett igénybevételek felbontása húzásra és nyomásra 33
II. A maradó alakváltozások kísérleti megállapítása s azoknak
a feszültségekkel való összefüggése.
A) A tér egy irányában működő, egyenletesen elosztott erők 33
Folytonosan növekedő, lassan hatóerők ... 33
a) A feszültségek meghatározás a 33
37. A maradó alakváltozások meghatározásának módja ... ... ...33
38. A kísérleteknél követendő szempontok 34
A húzás ... 39
39. A fejrészek befolyása 39
40. A próbatest méreteinek legalkalmasabb viszonya 40
41. A rugalmas alakváltozás kiküszöbölésének módja... 40
42. Az egyenletes fajlagos megnyúlás 43
43. A feszültség a fajlagos megnyúlás függvénye ... 43
44. A feszültségi ábra és a feszültség növekedésének hatása ... 45
45. A feszültség analitikai képlete ... 46
46. Négyszög keresztmetszetű próbatestek 47
A nyomás 48
47. A feszültség számításához alkalmazandó próbatestek méreteinek viszonya 48
48. A feszültség függvénye és a nyomóerő ábrája 49
49. A feszültség ábrája 51
50. A feszültség analitikai képlete ... 51
51. Vékony darabok nyomásánál szükségelt erőtöbblet 52
52. A kenőszerek s alátétlemezek befolyása a nyomóerőre 56
53. Négyszög-keresztmetszetű próbatestek 57
A szívósság mérőszámának meghatározása ... 57
54. A feszültségi ábra területének meghatározása 57
55. A húzó- és nyomóerő munkája 59
56. Az arányos testek törvénye 61
y)A képlékenység mérőszámának meghatározása 61
57. A nyujthatóság határát az elemi csoportok mérete szabja meg 61
58. A képlékenység mérőszáma - 62
59. A képlékenység mérőszámának szélső határai 63
60. A képlékenység mérőszámának valódi értéke ... 64
61. A kontrakció viszonya a képlékenységhez 67
e) A jellemző adatok meghatározása a diagramm
felvétele nélkül 68
62. Az egyenletes nyúlásnak, feszültségnek s a képlékenységnek
meghatározása 68
Az összetartozó feszültségek viszonyszámának meghatározása .. 68
A viszonyszám meghatározása grafikai eljárással 68
63. A viszonyszám értéke ... 68
64. Az egyenletes nyúlás határánál érvényesülő alkalmazhatóság határa ... ... 69
A viszonyszám meghatározása analitikailag a
belső súrlódás alapján ... ... 70
65. Duguet eljárása ... 70
66. A belső és külső súrlódás közötti összefüggés és a Duguet
eljárásának fizikai alapja 73
67. A Duguet és Rejtő eljárása közötti kapcsolat 74
68. A DuGUET-REJTŐ-MOHR-féle eljárások közötti kapcsolat 74
Közelítő eljárások az összetartozó feszültségek meghatározására 76
69. A Mesnager és a LUDWiK-féle eljárás 76
A leggyakrabban használt fémek jellemző adatai 78
70. A leggyakrabban használt fémek jellemző tulajdonságainak
számértékei 78
b) Megszakítással működő, lassan ható erők 80
71. Pihentetés nélkül ható növekedő erők 80
72. Pihentetéssel ható növekedő erők 83
73. Állandó nagyságú, ismételten ható erők 84
c) Az alakváltozások minőségének meghatározása
mikroszkóppal ... 89
74. A szemcse méreteinek változása húzásnál és nyomásnál ... 89
75. A sauveur-féle eljárás 92
B) A tér több irányában működő lassan ható erők 97
76. A több irányú erőhatások kifejtésének módjai 97
a) A módosított nyomás ... ... ... 97
77. A módosított nyomás jellemző fajai 97
A szúrás és a szúró megfogás ... 99
78. A felszínrajzokból levont következtetések 99
79. Az alakváltozás, vékony gátló réteg esetén 102
80. Az alakváltozás, vastag gátló réteg esetén . 103
81. Gömbded alakú test szúró megfogása 104
82. A szerszám metsző szögének befolyása '105
83. Az elmozdulásokkal járó jelenségek rideg, képlékeny és szívós
anyagok esetén 107
84. A Brinell-féle keménység 108
A harapás 111
85. A két fősíknak egymásra való hatása 111
86. Az elmozdulásokkal járó jelenségek rideg, képlékeny és szívós
anyag esetén 112
87. Változó metszőszögű szerszámok jellegzetes alakja 115
A nyírás és a lyukasztás 116
88. A kísérleti jelenségek ismertetése 116
89. Az elmozdulások és alakváltozások iránya 117
90. A szívós, képlékeny s rideg anyagok alakváltozása ... 118
91. A nyíróerő nagysága izotrópszerű szívós anyagnál 90 metszőszögű szerszámok használata esetén 119
92. A nyíróerő képlete nem izotrópszerű anyagokra vonatkozólag 122
93. A nyíróerő nagysága rideg anyagoknál 122
94. A nyírott tárgy berepedésének feltétele 124
95. A lyukasztásnál előálló jelenségek s a szükséges maximális erő 126
96. A lyukasztásnál észlelhető alakváltozások - 129
A hajlítás ... 129
A rövid karon való hajlítás 129
97. Rövid karon való hajlítás esetén érvényesülő felszínrajzok... 129
98. A hajlítóerő nagysága 131
A hosszú karon való hajlítás 132
99. A hosszú karon való hajlítás esetén a szívós alakváltozás
folyama alatt érvényesülő felszínrajzok és alakváltozási jelenségek 132
100. A külső erő nyomatékának kiszámítása 135
101. A belső erők nyomatékának általános képlete 136
102. A belső erők nyomatéka négyszögkeresztmetszetű testek
esetén 138
103. A belső erők nyomatéka körkeresztmetszetű testek esetén 142
104. A belső erők nyomatéka összetettebb keresztmetszetek esetén 144
105. A hajlítóerő képlete 145
106. A képlékeny alakváltozáskor érvényesülő alakváltozási jelenségek 143
107. Hajlításnál elérhető legkisebb görbületi sugár 148
A hajlított test berepedésének feltétele... - 149
108. Az egyszerű hajlítás berepedésének feltétele 149
109. Az ismételt hajlítás berepedésének feltétele 150
110. A szivóság határán belül végzett, ismételt hajtogatások száma 153
Bemetszett rudak hajlítása - - 154
111. Bemetszett rudak hajlítása lassan ható erővel 154
Bemetszett rudak hajlítása ütőhatással 155
112. A bemetszett rudak ütőhatású hajlításához használt gépek
és próbatestek 155
113. A szabványosan bemetszett rudak szélső szálainak megnyúlása lassú hajlításnál 159
114. Az ütőhatások által befolyásolt megnyúlás és hajlító munka
képlete 160
Forgásban levő tengelyek váltakozó irányú
hajlítása... 163
115. Forgásban levő sima tengelyek berepedésének feltétele 163
116. Forgásban levő változó keresztmetszettel bíró tengelyek ... 166
A csavarás 166
Az alakváltozás jelenségei 166
117. A csavarás lényege ... 166
118. A csavarás primér-hatása és a hatás komponensei ... 168
119. A tengelyirányú komponens zsugorító hatása 169
120. A sugárirányú komponens összenyomó hatása §170
121. Négyszög-keresztmetszetű tárgy szemcséinek alakváltozása... 171
122. A csavart test törésének alakja 172
A nyomaték számítása 174
123. Kör- és négyszög-keresztmetszetű testek csavaró nyomatéka 174
A berepedés feltétele ... 177
124. A berepedést okozó elcsavarás meghatározása 177
Váltakozó irányú el csavarás ok 179
125. Ludwik kísérletei váltakozó irányú elcsavarásokkal 179
A vágás és a forgácsolás 179
126. A vágás és a forgácsolás közötti viszony 179
127. A metszőszög hatása ... 179
128. A külső erő komponenseinek hatása ... 181
A vágás 182
129. A vágást kisérő alakváltozások 182
130. A vágás erőszükséglete - 184
A harapás 187
131. A harapás erőszükséglete 187
132. A tárcsás harapó szerszám ... ... 188
Forgácsolás 90°-ú metszőszögű szerszámmal 189
133. A 90°-ú szerszám erőszükséglete ... 189
134. A forgácsolt felület rideg anyagnál... 191
135. A forgácsolt felület szívós anyagnál 192
136. A forgácsolt felület szívós-képlékeny anyagnál 193
A forgácsolás hegyes metszőszögű szerszámmal ... 194
137. A hegyes metszőszögű szerszám erőszükséglete 194
138. A ferde él metszőszöge ... 196
A kaparás : 197
139. A kaparás erőszükséglete 197
A karcolás ... ... ... ... ... 202
140. A karcoló-szerszám erőszükséglete 202
A m e t s z é s 205
141. A metszőéi ... ... 205
142. A tárcsás metsző-szerszám 205
A nagyoló-szerszám erőszükséglete, alakja és
sebessége 211
143. A megmunkált felületek egyenlőtlensége 211
144. Az egyenes élű és a V alakú nagyoló-szerszám hatása 211
145. A nagyoló-szerszám erőszükséglete és a forgácsolásnál képződő meleg 213
146. A nagyolásnál képződő melegmennyiség 216
147. A nagyoláshoz használt szerszámok anyaga 217
148. A gyorsforgácsoló acél kovácsolása és edzése 218
149. A kedvező metsző- és elhelyezési szögek értéke 219
150. A főmozgás normálsebessége és a gazdaságos sebesség értéke 220
b) A t é r t ö b b irányában ható aktív erők 225
Kétirányú erők 225
Belső nyomással terhelt csövek 225
151. A cső belső falára ható nyomóerők 225
Belső és külső nyomással terhelt csövek ... ... 231
152. A belső és külső nyomás egyensúlyi feltéte... 231
Háromirányú erők ... 232
Tömör testre ható háromirányú erők 232
153. Egyenlőtlen nagyságú háromirányú erők... 232
Üreges testre ható háromirányú nyomóerők 234
154. Üreges testek minden oldalról való nyomása 234
Zárt csőre ható belső nyomás 237
155. A belső nyomás hatása zárt csőre 237
C) Nagysebességű erők 237
a) A tér egy irányában ható, folytonosan; növekedő nagysebességű erők... 237
156. Gyorsan végzett szakítókísérleteknek a feszültségekre való
hatása ... ... ... 237
157. Gyorsan végzett nyomókísérletek a feszültségekre való hatása 240
b) A tér több irányában ható nagysebességű erők... 240
158. Az alakváltozás körzetének kisebbedése lökő hatások folytán 240
D) A tér három irányában ható nyomóerőknek hegesztő hatása.... 242
a) Hegesztés kapcsoló-csoportok útján 242
159. A hegesztés feltételei 242
a) Oldalnyomással végzett hegesztés. 243
160. Szúróhatással létesített oldalnyomás 243
Palástnyomással végzett hegesztés 244
161. Palástnyomással létesített oldalnyomás 244
Ütközéssel végzett hegesztés 246
162. A SCHOPP-féle eljárás 246
b) Hegesztés kristályos csoportok útján 246
Termikus kezeléssel javított hegesztés 246
163. Kovácstűzben hegesztett tárgyak kilágyítása ... 246
Termikus kezeléssel végzett hegesztés.. . . ... 247
164. A termikus kezelés kristályosító hatásának felhasználása ... 247
165. Zárt üregek összehegesztésének feltételei ... 247
SZILÁRD ANYAGOK ALAKVÁLTOZÁSÁNÁL MEGOLDANDÓ FELADATOK.
166. A megmunkálás módja 251
167. Szállítható egyedek megmunkálásánál előforduló műveletek 252
168. Helyhez kötött egyedek megmunkálásánál előforduló műveletek -253
169. Szálas termények feldolgozásánál előforduló műveletek 253
170. Törmelékek feldolgozásánál előforduló műveletek 254
ALKALMAZOTT RÉSZ.
A FÉMEK ALAKÍTÁSA KÜLSŐ ERŐK HATÁSÁVAL.
I. Alakítás a tömegek egységes voltának fenntartása mellett.
171. Általános megjegyzések 259
A) Vasötvözetek 259
172. Izzó vasfajták ellenállása.259
173. Kovácstűzhelyek 261
a) Az anyag nyujthatóságán alapuló alakítás ...263
174. Az alakítások fajai 263
Kovácsolás 264
175. A kovácsolás eszközei... 264
A kézi kalapácsok 264
176. A kézi kalapács és az üllő 264
A transzmissziós kalapácsok 265
177. A nyeles kalapács 265
178. A léces-frikciós kalapács 265
179. A hevederes-frikciós kalapács 267
180. A közönséges rugós kalapács 267
181. Az «Ajax» rugós kalapács 268
182. Az amerikai rugós kalapács ... 268
183. A SCHMiDT-féle légpárnás kalapács ... 268
184. Az ARNS-féle légpárnás kalapács 270
185. A Yeakly-féle légpárnás kalapács 270
186. A kovácsoló gép 272
A mótorikus kalapácsok, vagy gőzpőrölyök272
187. A gőzpőrölyök osztályozása ... 272
188. A NASMYTH-féle gőzkalapács 273
189. A DAELEN-féle gőzkalapács 275
190. A gőzpőrölyök ütésszáma és munkakifejtése 276
A s a j t ó k 279
191. A sajtók csoportosítása 279
192. A kézi csavarsajtó 280
193. A frikciós csavarsajtó... 280
194. A hidraulikus sajtó 281
195. A sajtolás fokozatának néhány példája 282
196. A pneumatikus vagy szegecselő sajtó 285
Hengerlés 285
197. A henger járatok és hengersorok fajai 285
Kéthengerű henger járatok és hengersorok 287
198. A behúzás feltétele 287
199. Az egyenletes alakváltozás és az egyenletes erőelosztás feltétele 289
200. A szélesbedés mértéke 292
201. Az univerzális (egyetemes) hengerjárat 293
202. A négyszögű üregek szerkesztése 293
203. A tömörítő üregek szerkesztése 294
204. A profilos üregek szerkesztése 295
205. A hengerek energia-szükséglete 297
206. A tárgy lehűlése hengerlés közben 305
N é g y h e n g e r ű járatok...306
207. A OREY-féle hengerjárat 305
Excentrikus h e n g e r j á r a t o k 303
208. Változó vastagságú rudak hengerlése 305
Ferde tengelyű hengersorok 308
209. A MANNESMAN-féle hengerlés 308
210. Változó falvastagságú csövek hengerlése 310
A hengerelt árúk elnevezése és gyártásának
módja 310
211. A hengerelt árúk elnevezése 310
212. A rúdárúk gyártása 311
213. A lemezárúk gyártása 312
214. Vasúti kerékabroncsok gyártása 313
215. Hegesztett csövek gyártása 313
A mángorlás 314
216. A mángorlás eszközei és alkalmazásának módja 314
Áthúzás gyűrűs üregen 316
Drótok és rudak áthúzása gyűrűs üregen 316
217. A gyűrűs üreg szerkesztése és a tárgy alakításához szükséges munka 316
218. A drót minimális átmérője, valamint hosszúságának maximuma 320
219. Szívós anyagok ellenállása gyűrűs üregen való áthúzáskor 321
220. A dróthúzó motolla 323
221. A húzópad ... ... 324
Csövek és edények gyűrűs üregen való áthúzása 324
222. A cső falának méretváltozása 324
223. Edények húzása és alakos rudak üregen való sajtolása 326
224. A csőhúzás módja 327
b) A hajlítás 327
225. Lemezmélyítés és az ehhez szükséges külső erő 327
226. A nyomóeszterga 331
227. A peremezőgép 332
228. Kazánlemezek hajlítása 332
229. Párkánylécek húzása 333
c) A csavarás 333
230. A csavarás ipari alkalmazhatósága 333
B) Egyéb fémek 333
a) Vörösréz 333
231. Hengerelt árúk készítése vörösrézből 333
b) Sárgaréz 334
232. Hengerelt és préselt árúk készítése sárgarézből... 334
c) Cink 334
233. Hengerelt árúk készítése cinkből
d) Ólom 335
234. Hengerelt és sajtolt árúk készítése ólomból
e) Ón ... ... 335
235. Ónlemezek gyártása 335
f) Arany és ezüst 335
236. Az arany- és ezüstlemezek gyártása 335
II. Alakítása test tömegének több részre való osztásával.
A) Szabályos alakítás ... 336
a) Darabolás 336
237. A darabolás fajai 336
Nyírás 336
238. A párhuzamosan vezetett ferde élű ollók erőszükséglete ... 336
239. A párhuzamosan vezetett ferde élű olló szerkezete ... ... 341
240. Az aratógép ollója 343
241. A kézi olló .. 343
242. A tárcsaolló .. 344
243. A posztó- és a fűnyíró olló 345
Lyukasztás 345
244. A lyukasztógép szerkezete 345
Fűrészelés ... 346
245. A fűrészek szerkezete és munkaképessége 346
b) Forgácsolás 347
A forgácsoló gépek elnevezése 347
246. A forgácsoló gépek osztályozása 347
A szerszámgépek elemei 349
Haladó mozgást létesítő elemek 309
247. A visszamenés sebességének növelése 349
248. A WITHWORTH-féle elrendezés 349
249. A CAVÉ-féle elrendezés 350
250. A csavarral való mozgatás 350
251. A forgattyús elrendezés 351
252. A himbás elrendezés 351
F o r g ó f ő m o z g á s t létesítő elemek 353
253. A lépcsős szíjdobok elrendezése 333
254. A szídobokat helyettesítő fogaskerekek elrendezése.- 356
255. A forgás értelmének megváltoztatása 358
A mellékmozgásokat létesítő géprészek 358
256. A szupportszerkezetek 358
A szerszám és a tárgy befogása 359
257. A szerszám befogásának változatai 359
258. A tárgy befogásának változatai 360
A forgácsoló gépek leírása 361
A gyalúk 361
259. A közönséges hosszgyalú 361
260. A veremgyalú 362
261. A lemezgyalú - 363
262. A harántgyalú 363
263. A függőleges gyalu 364
Az esztergák 364
264. A esztergák fajai 364
A hosszesztergák 365
265. A közönséges hosszeszterga elrendezése ...365
266. A fejszeg és a nyeregszeg szerkezete 365
267. A szupport változtatható sebességét létesíthető szerkezetek 367
268. A szupport gyorsabb mozgatását végző szerkezet 369
269. A megkívánt sebességet biztosító áttevések meghatározása 369
270. Alakos tárgyak gyártásához szükséges szupportszerkezetek 370
271. Órás eszterga ... 372
272. A gyűrűs eszterga ...373
273. A vasúti eszterga 374
A f e j e s z t e r g á k 375
274. A vízszintes tengelyű fejeszterga 375
275. A függélyes tengelyű fejeszterga 376
A fúró k 376
A h e n g e r f ú r ó k 376
276. Hengerfúró, amelynél a főtengelybe ágyazott csavar végzi
a mellékmozgást 376
277. Hengerfúró, amelynél a főtengely csavarként van kiképezve 377
A ly u k f ú r ó ... 377
A lyukfúró-szerszámok 377
278. Az ágyúfúró 377
279. A csapos fúró 377
280. A hegyes fúró 379
281. A központos fúró 381
282. A spirálfúró 381
283. A fúró erő- és munkaszükséglete 3S2
P3) A lyúkfúró-eszközök és gépek 385
284. A fúró-eszközök 385
285. A közönséges szabadon álló fúrógép 386
286. A gyorsfúrógép... 386
287. A darufúrógép 388
A marók 389
A marószerszámok 389
288. A kézi szerszámok 389
289. A gépi szerszámok 391
290. A maró osztása és átmérője 391
291. A maróval megmunkált felület simasága ... 392
292. A maró metszőszöge 393
293. A maró forgásiránya 396
294. A homlokmaró... 396
295. A maró erő- és munkaszükséglete 397
A marógépek 398
296. Munkaléceket egyengető maró 398
297. Az egyetemes maró, mint síkmaró 398
298. Az egyetemes maró, mint fogmaró 398
299. A régibb fogaskerékmaró 401
300. Fogaskerékmaró készítésének módja .. 402
301. Csavaralakú fogaskerékmaró 403
A reszelők 404
302. A reszelők készítésének módja 404
A koptatás 407
303. A koptatás fajai 407
$2) A koptatás és a csiszolás 407
304. A köszörűlés főbb szabályai 407
305. A köszörűlés munkaszükséglete 409
306. A köszörűk szellőztetése s öblítése 411
307. A koptatáshoz használt anyagok ... 412
308. Csiszológép sikfelületek koptatásához 414
309. Illesztendő felületek koptatása 414
310. Csiszológép tengelyek koptatásához ... .415
311. Csiszológép hengerek koptatásához 416
312. Csiszológép alakos tárgyak koptatásához ... 416
313. Testsokaságok csiszolásához alkalmas dob 417
A f é n y e s í t é s 417
314. A fényesítés lényege 417
315. Fényesítő-eszközök és gépek 417
A c s a v a r k é s z í t é s 418
316. A csavarorsó készítéséhez szükséges szerszám ...418
317. A csavarhüvely feszítéséhez szükséges kézi szerszám ... 419
318. A csavarkészítő gép 420
B) Szabálytalan darabolás...421
319. A szabálytalan darabolás módjai 421
III. Alakítás több test tömegének összekapcsolásával.
A) Kohéziós kapcsolat 421
320. A hegesztés és bevonás 421
321. A Schoop- és a Shering-féle eljárás 422
B) Adhéziós kapcsolat 422
322. A lemezelés 422
C) Foglalatos kapcsolás... 423
323. A foglalatos kapcsolás csoportjai 423
324. Adhéziós kapcsolattal párosult foglalatos kapcsolás 423
325. Tiszta foglalatos kapcsoláson alapuló eljárások ... 423
FÜGGELÉK.
A maradó alakváltozások mechanikájának fontosabb eredményképletei ... ...425
Irodalom 430
Betűsoros tárgymutató és a magyar műszavak német, francia és angol egyenértékei ..431

Rejtő Sándor

Rejtő Sándor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Rejtő Sándor könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II. Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II. Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II. Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II. Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II. Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II. Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II. Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II. Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II.

A könyv gerince vászonnal pótolt. Belülről megerősített példány. A borító kissé sérült. A címlapon tulajdonosi bejegyzés, több oldalon ceruzás aláhúzás, bejegyzés és jelölés található. Néhány lap széle nedvességtől foltos.

A felső lapélek színezettek.

Állapot:
7.280 Ft
3.640 ,-Ft 50
55 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II. Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II. Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II. Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II. Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II. Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II. Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II. Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II. Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II. Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II. Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II. Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II. Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II.

A borító kissé foltos, kopott. Néhány lap enyhén foltos, rajtuk aláhúzások láthatók. Belülről megerősített példány.

A felső lapélek színezettek.

Állapot:
7.280 Ft
5.090 ,-Ft 30
76 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II. Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II. Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II. Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II. Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II. Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II. Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II. Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II. Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II. Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II. Az elméleti mechanikai technológia alapelvei és a fémek technológiája II.

Belülről megerősített példány. A borító kissé kopott, foltos. A lapélek és néhány lap enyhén foltosak. Néhány lapon ceruzás bejegyzések, a címlapon tulajdonosi bejegyzések találhatók.

A felső lapélek színezettek.

Állapot:
7.280 ,-Ft
109 pont kapható
Kosárba