1.034.775

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Az elmúlástól tettenérten

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Kozmosz Könyvek
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 351 oldal
Sorozatcím: A magyar irodalom gyöngyszemei
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 17 cm x 12 cm
ISBN: 963-211-556-2
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó (Z. Szabó László)5
Halotti Beszéd9
Halotti Beszéd (Mai értelmezés szerint)10
Ómagyar Mária-siralom12
Ómagyar Mária-siralom (Mai értelmezés szerint)13
A halál diadala (Ismeretlen szerző) (Részlet)15
Janus Pannonius: Mikor a táborban megbetegedett (Kálnoky László fordítása)18
Janus Pannonius: A haldokló Janus Pannonius (Tellér Gyula fordítása)22
Megyericsei János: Saját gyulafehérvári sírjára (Geréb László fordítása)23
Batizi András: A halálról való emlékeztetés24
Batthyány Orbán: Az háborúságnak szenvedéséről való ének25
Dézsi András: Halott temetéskor való isteni dicséret27
Tinódi Sebestyén: Töredék29
Kecskeméti Vég Mihály: 55. zsoltár29
Pesti György: Az halálról való emlékeztető ének: Mintha beszélne az Ádám fiaival (Részletek)33
Heltai Gáspár: Hogy a halál nem fél37
Heltai Gáspár: Közbeszéd40
A végítélet közelgése (Ismeretlen szerző)41
Bornemissza Péter: Isten városáról, az mennyországról való ének (Részletek)44
Balassi Bálint: Adj már csendességet47
Balassi Bálint: Végtelen irgalmú... (50. zsoltár)49
Báthori Boldizsár: Füleidet hajtsad hozzám52
Lakatos Péter: Paradicsomnak kegyes szép hajléka54
Illésházy István: Ferendum et sperandum57
Kátai Mihály sírfelirata (Ismeretlen szerző)60
Ecsedi Báthory István: Boldog az ki akarsz lenni61
Szili Nagy Péter: Cantio62
Wathay Ferenc: Énekes könyv (XXVIII. ének)65
Keserű kínomban... (Ismeretlen szerző)67
Szepsi Csombor Márton: Mellyet írtam jó kimúlásomért (Részletek)68
Rimay János: Az idő ósága nevel magas fákot71
Szenci Molnár Albert: Discursus de summo bono (Verses részletek)71
Nyéki Vörös Mátyás: Egy szentelt vitéznek készülőt-fújó trombitája az emberi gyarlóságról73
Zrínyi Miklós: Az idő és hírnév76
Petrőczy Kata Szidónia: Sebes árvizeknek77
Petrőczy Kata Szidónia: Vale...79
Petrőczy Kata Szidónia: Az párkák fonala79
Szentjóbi Szabó László: A sírhalom80
Teleki József: Atyafiúi barátságnak oszlopa (Részlet)81
Csokonai Vitéz Mihály: Halotti versek (Részlet)82
Csokonai Vitéz Mihály: Tüdőgyúladásomról85
Barcsay Ábrahám: A télnek közelgetése87
Révai Miklós: A lélek halhatatlansága89
Bessenyei György: Magához90
Baróti Szabó Dávid: Élet, halál91
Fazekas Mihály: Végbúcsú91
Vitkovics Mihály: Poétai mi!92
Vitkovics Mihály: Végső kívánása93
Berzsenyi Dániel: A közelítő tél93
Berzsenyi Dániel: Életfilozófia94
Dukai Takács Judit: Az én sorsom (Részletek)97
Kisfaludy Sándor: Regeköltőnek hattyúdala (Tizenhatodik ének)98
Batsányi János: Tünődés101
Petőfi Sándor: Az ember ugyan hova lesz?103
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet...104
Petőfi Sándor: Szörnyű idő105
Vörösmarty Mihály: Az ember élete106
Vörösmarty Mihály: Fogytán van a napod...109
Bajza József: Őszi dal110
Madách Imre: A halál költészete (Részlet)111
Tompa Mihály: Őszi tájnak113
Eötvös József: Végrendelet114
Arany János: A tölgyek alatt (Margitsziget)115
Arany János: Leányomhoz118
Arany János: Piroska betegségben119
Arany János: Évnapra119
Arany János: Sejtelem120
Reviczky Gyula: Útra készen121
Reviczky Gyula: Számlálgatom...123
Samarjay Károly: Hogyan haljunk?124
Komjáthy Jenő: Sírversek124
Vajda János: Őszi tájék126
Vajda János: Hosszú éjjel128
Gyóni Géza: Sírvers130
Ady Endre: Párisban járt az Ősz130
Ady Endre: A halál lovai131
Ady Endre: A meghívott halál132
Ady Endre: Emlékezés nagy halottra134
Endrődi Sándor: Üres csutorával135
Kiss József: Nagy fekete erdő...136
Tóth Árpád: A Palace-ban136
Tóth Árpád: Jó éjszakát!139
Tóth Árpád: Elkoptam140
Vargha Gyula: A halál hídjánál142
Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd143
Kosztolányi Dezső: Ének a semmiről145
József Attila: (Talán eltűnök hirtelen...)146
József Attila: (Karóval jöttél...)148
Juhász Gyula: Fák149
Juhász Gyula: Egy hangszer voltam..150
Komját Aladár: Öröm151
Somlyó Zoltán: Az őszi síp153
Dsida Jenő: A költő feltámadása154
Dsida Jenő: Csokonai sírjánál155
Emőd Tamás: Írás a palackban160
Babits Mihály: Ősz és tavasz között162
Babits Mihály: Balázsolás164
Babits Mihály: Jósán imája166
Nagy Imre: Tudom, sírom...167
Nagy imre: Kopár, néma vidék...168
Oláh Gábor: Nem tudom: mi jön169
Czóbel Minka: A fekete lovas171
Govrik Elemér: Az emlékek hadserege172
Salamon Ernő: Búcsú173
Berkó Sándor: Mielőtt kartács zúzna szét174
Forgács Antal: Mint az állat...176
Gulyás Pál: Közel és távol178
Lukács László: Utolsó vers182
Mata János: Mata Bálintrul való ének184
Radnóti Miklós: Ősz és halál186
Radnóti Miklós: Erőltetett menet187
Radnóti Miklós: Razglednica (3)188
Radnóti Miklós: Razglednica (4)189
Soltész János: Rhapsody in black189
Utolsó percek (Ismeretlen költő)190
Fenyő László: Hová lettek a költők?193
Nagy Zoltán: Halott hegedűk195
Sárközi György: Tűnődés a betegszobában196
Sárközi György: Esőcseppek198
Szerb Antal: Orfeusz az alvilágban199
Vető Miklós: Hideg mezőkön200
Szép Ernő: A nappal holdja voltam201
Nadányi Zoltán: Fekete zászló202
Nadányi Zoltán: Nyomtalanul204
Török Sophie: November204
Szabó Lőrinc: Húsz óra múlva205
Szabó Lőrinc: Halálfélelem208
Szabó Lőrinc: A huszonhatodik év (Részletek)210
Szabó Lőrinc: Szívtrombózis, Tihany212
Sík Sándor: A köpönyeg213
Bóka László: Titkaim214
Bóka László: Utolsó őszöm215
Berda József: A "Keserű strófák" ciklusból216
Berda József: Hát legyen így217
Áprily Lajos: Túl ötven erdőn217
Áprily Lajos: Intés kutyámnak219
Füst Milán: Intelem az aggastyánhoz220
Füst Milán: Végrendelet feleségemnek221
Gellért Oszkár: Egy tollpihe222
Kassák Lajos: Megadom magam224
Kassák Lajos: Rossz esztendő224
Kassák Lajos: Veled vagyok225
Sinka István: Testamentum226
Sinka István: Végy karjaidra, idő227
Váci Mihály: Sóvárgom a halált227
Váci Mihály: Mielőtt meghalok228
Váci Mihály: Kések között230
Devecseri Gábor: Flamingó-szekfű232
Kónya Lajos: Régi temető232
Fodor József: Ijesztő234
Simon István: Ballada a szekeresről235
Szilágyi Domokos: Pokolra-késre237
Szilágyi Domokos: Circumdederunt237
Kertész László: Itt mindig gyász van238
Kovács Vilmos: Testamentum239
Hajnal Anna: Töredék240
Kormos István: Szegény Yorick241
Kormos István: Rigó kiált fölöttem243
Kormos István: Egy keresztlevél hátára244
Rónay György: Térkép246
Rónay György: Szárszói napló247
Erdélyi József: Ősz hamara250
Nagy László: Balassi Bálint lázbeszéde251
Nagy László: Három nap, három éj253
Nagy László: Fejfáknak fejfa256
Nagy László: Vállamon bárányos éggel258
Bárdosi Németh János: Kezemnek adjon260
Zelk Zoltán: Vers a lehetről és a nem lehetről260
Pilinszky János: Halak a hálóban262
Pilinszky János: Kihűlt világ263
Ágh István: Utolsó földi szavak264
Bella István: Halotti beszéd265
Bella István: Mintha268
Benjámin László: Nap nap után268
Béri Géza: Talán a történelem269
Béri Géza: Végrendelet270
Buda Ferenc: Ősz271
Csanádi Imre: Kórházi változatok271
Csoóri Sándor: Verssel vigasztal valaki274
Csoóri Sándor: November emlékei275
Csorba Győző: Rákbeteg anyósom halála277
Csorba Győző: Nélkülem is278
Csorba Győző: Romantika278
Csukás István: Az égi kártyaparti279
Fodor András: Gyász280
Fodor András: Élni tovább281
Garai Gábor: Töredékek a halálról284
Hervay Gizella: Vagonlakók288
Illyés Gyula: Éva290
Illyés Gyula: Kik jöttök, évek -, évek?291
Illyés Gyula: Újév reggeli séta292
Illyés Gyula: Fogtam a kezük296
Illyés Gyula: Elégia egy öreg vincellérről297
Jékely Zoltán: Kormos Yoricktól kérdeztem298
Jékely Zoltán: Gyönyörű ősz300
Juhász Ferenc: Négy jaj301
Juhász Ferenc: Anyám (Részlet)302
Juhász Ferenc: A halottak királya (Részlet)306
Kalász László: Mintha rögtön308
Kalász Márton: A halál angyala309
Keresztury Dezső: Valaki tenyerében310
Kiss Anna: Most légy!311
Kiss Benedek: Őszi este314
Lator László: Mikor kormozva csonkig égnek316
Marsall László: Régi dal318
Mezei András: Egzitus319
Nagy Gáspár: Bátyám, aki névtelenül is belefáradt...320
Parancs János: Mégis321
Rába György: Előszó a halálhoz322
Ratkó József: Halóföldemen324
Rózsa Endre: Kortársaimhoz324
Somlyó György: Halálhír326
Székely Magda: Mártír329
Takács Imre: Elégia, 1965330
Takáts Gyula: Öt szonett neki333
Tornai József: Utolsó zsoltár336
Tornai József: Engem nem küldött senki337
Tóth Bálint: Fölveszem a halálos ingemet338
Tóth Bálint: Testamentom339
Utassy József: Pokolból jövet339
Vas István: Branyiszkó341
Vas István: Októberi este a kertben342
Vészi Endre: Célfotó343
Weöres Sándor: Kísértetek344
Weöres Sándor: Hatvanötödik év345
Weöres Sándor: Zelk Zoltán emlékére346
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az elmúlástól tettenérten Az elmúlástól tettenérten Az elmúlástól tettenérten

A gerinc foltos.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
980 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba
konyv