Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.625

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Az első világháború

A XX. század őskatasztrófája

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Napvilág Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 314 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 978-963-9697-83-6
Megjegyzés: Első magyar nyelvű kiadás. Fekete-fehér fotókkal.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Az 1914 és 1918 között vívott nagy háború alapvetően megváltoztatta a világot: összeomlott a Török Birodalom, a cári Oroszország és a soknemzetiségű Osztrák-Magyar Monarchia, itt vette kezdetét a német és a szovjet totalitarizmus, Hitler, Lenin és Sztálin uralma, bomlásnak indult Nagy-Britannia és Franciaország gyarmatbirodalma. Ez az első világméretű fegyveres konfliktus csaknem 105 millió ember életét követelte.
A kötet szerzői a 20. század eme „őskatasztrófáját" sokféle izgalmas nézőpontból közelítik meg. Elemzik előtörténetét annak „csúcspontjával", a szarajevói merénylettel és az 1914. júliusi válsággal együtt. Ábrázolják az elkeseredett csatározásokat Belgiumban, Franciaországban, Olaszországban és Kelet-Európában. Leírják a háború mindennapjait, az éhínségeket, a hiánygazdálkodást a fronton és a hátországokban,- foglalkoznak a világméretű összeütközés globális dimenzióival és a háborús felelősség kérdésével is, nem elhanyagolva a nagy háború körül máig folyó civil és szakmai... Tovább

Fülszöveg

Az 1914 és 1918 között vívott nagy háború alapvetően megváltoztatta a világot: összeomlott a Török Birodalom, a cári Oroszország és a soknemzetiségű Osztrák-Magyar Monarchia, itt vette kezdetét a német és a szovjet totalitarizmus, Hitler, Lenin és Sztálin uralma, bomlásnak indult Nagy-Britannia és Franciaország gyarmatbirodalma. Ez az első világméretű fegyveres konfliktus csaknem 105 millió ember életét követelte.
A kötet szerzői a 20. század eme „őskatasztrófáját" sokféle izgalmas nézőpontból közelítik meg. Elemzik előtörténetét annak „csúcspontjával", a szarajevói merénylettel és az 1914. júliusi válsággal együtt. Ábrázolják az elkeseredett csatározásokat Belgiumban, Franciaországban, Olaszországban és Kelet-Európában. Leírják a háború mindennapjait, az éhínségeket, a hiánygazdálkodást a fronton és a hátországokban,- foglalkoznak a világméretű összeütközés globális dimenzióival és a háborús felelősség kérdésével is, nem elhanyagolva a nagy háború körül máig folyó civil és szakmai vitákat.
A magyar kiadás Hajdú Tibor utószavával kitér az Osztrák-Magyar Monarchia kötelékeiben harcoló magyar katonák sorsára, és saját képanyagával valamint részletes mutatóval járul hozzá az események jobb megértéséhez. Vissza

Tartalom

Előszó 11
A HÁBORÚ ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
Menetelés a barbárságba 15
Az I. világháború: Lenin és Hitler előkészítője
KLAUS WIEGREFE
A második harmincéves háború 23
Az I. világháború mint a második világháború nyitánya és előképe
HANS-ULRICH WEHLER
A HÁBORÚ KITÖRÉSE
„Igen nagy az ő vétke" 37
Beszélgetés II. Vilmos életrajzírójával,
JOHN RÖHLLEL a császár felelősségéről az I. világháború kitörésében
A szellemek háborúja 44
Az írók, tudósok és művészek nacionalista elvakultsága
RAINERTRAUB
„Pörölycsapás a szívre és az észre" 53
A néptömegek 1914 őszén mutatott háborús lelkesedésének mítosza
JOCHEN BÖLSCHE
A NYUGATI FRONT
A nagy halál 59
A felőrlő franciaországi állóháború,
amely katonák millióinak életébe került
ROMAIN LEICK
Háború a háború ellen 70
Hogyan próbáltak elmenekülni a katonák a gyilkos öldöklés elől
STEFAN STORZ
A mérnökök versengése 75
A győzelem és vereség kérdését az új haditechnika
és a modern gyártási módszerek döntötték el
CHRISTIAN HABBE
„Őrszem a Somme partján" 80
Az I. világháború mint propagandaháború
GERD KRUMEICH
Az utolsó katona 86
Charles Kuentz, a német hadsereg utolsó még életben lévő frontszolgálatosa
ALEXANDER SMOLTCZYK
„Vigyázat, életveszély!" 91
A belga-holland határ mentén felállított elektromos záróvonal
GERHARD HIRSCHFELD
Gránátok a kertben 94
Csatatér-turizmus Flandriában
PERHINRICHS
A KELETI FRONT
A megmérgezett győzelem 99
Kíméletlen harc országokért és népekért Kelet-Európában
VEJAS GÁBRIEL LIULEVICIUS
„Lengyelország mi vagyunk" 110
Pitsudski tábornagy mind a mai napig Lengyelország ünnepelt hőse
JAN PUHL
Lenin „kívánságunk szerint dolgozik" 113
A cári birodalom összeomlása
FRITJOF MEYER
Iszonytató mennybemenetel 118
A háború legképtelenebb ütközetei az osztrák-magyar csapatokat
és az olaszokat az Alpokba csalták
GEORG BÖNISCH
A HÁBORÚ A NÉMET BIRODALOMBAN
Harc a konyhában 127
Hogyan sodorta a hiánygazdaság forradalomba a németeket?
MICHAEL SCHMIDT-KLINGENBERG
Az „árnyékcsászár" 138
11. Vilmos statisztaszerepe az I. világháború során
JOACHIM MOHR
Sorbaállás a bordély előtt 141
A polgári szexuális erkölcs lesüllyedése
SIEGFRIED KOGELFRANZ
Az avantgárd szélcsatornájában 144
A háború hatása a kultúrára
JOHANNES SALTZWEDEL
„ Ő is az, ő is az!" 152
A félelem besúgóktól és kémektől
mindkét oldalon tömeghisztériát váltott ki
HANS MICHAEL KLOTH
Műlekvár és hadikenyér 155
Hogyan változtatta meg az I. világháború a gazdaságot?
A halál kufárai 160
A fegyvergyártók hatalmas profitja
NORBERT F. PÖTZL
Megtörve testben és lélekben 165
A rokkantak, nyomorékok és vakok serege
BRUNO SCHREP
A vereség bűnbakjai 171
Az antiszemitizmus radikalizálódása
CHRISTOPH JAHR
A munkásmozgalom csődje 175
A háború szétoszlatta a munkások nemzetközi szolidaritásának álmát
RAINER TRAUB
AZ IMPÉRIUMOK SZÉTHULLÁSA
A globalizált háború 185
Az I. világháború nem csak európai katasztrófa volt
STIG FÖRSTER
„Egy nép a vágóhídon" 195
Az örmények tömeges legyilkolása
KARÉN ANDRESEN
Álom a tengeri hatalomról 198
A német császári haditengerészet célja a brit hegemónia megtörése volt
MICHAEL SONTHEIMER
„Bátor, mint egy oroszlán" 205
Winston Churchill karrierje, bukása
és újabb felemelkedése az 1. világháborúban
MICHAEL SONTHEIMER
A HÁBORÚ VÉGE
„Rést ütünk" 211
Ludendorff veresége a nyugati fronton
MICHAEL SONTHEIMER
A versailles-i békétlen béke 216
A versailles-i békekötés elmélyítette Európa megosztottságát
KLAUS WIEGREFE
A HÁBORÚS FELELŐSSÉG KÉRDÉSE
Kié a felelősség? 223
Mi vezetett az I. világháború kitöréséhez?
HEW STRACHAN
„Egy bombaként ható könyv" 236
Beszélgetés KONRÁD H. JARAUSCH történésszel a kizárólagos német
felelősség tézise körüli vitáról
MELLÉKLETEK
Dokumentumok az I. világháborúról 245
I. Ausztria trónörökösének meggyilkolása, 1914. július 28. 245
II. Biankó csekk a háborúra. Szögyény-Marich László berlini követ
táviratai Leopold Brechtold külügyminiszternek, 1914. július 5. 247
III. „Nem ismerek többé pártokat". Részlet II. Vilmos trónbeszédéből,
1914. augusztus 4. 249
IV. „Ne hagyjuk cserben a hazát". A Reichstag szociáldemokrata
frakciójának nyilatkozata / 251
V. Német annexiós célok. Részlet Theobald Bethmann Hollweg
kancellár ún. szeptemberi programjából / 252
VI. „A fegyverek egész nap dörögnek". Német katonák levelei
a frontról / 254
VII. Barátkozás a fronton (az ún. karácsonyi béke). Részletek
háborús naplókból / 257
VIII. A dezetrőrök boldogtalansága. Athur Savage brit katona
beszámolója / 258
IX. Az örmények tömeges legyilkolása. Walter Rößler német konzul
beszámolója / 259
X. A totális háborúhoz vezető út. Részletek Erich von Falkenhayn
1915-ös feljegyzéséből / 261
XI. „A tömegmészárlás vértengere''. Kari Liebknecht
„Fel május ünnepére'' című röplapja, 1916 / 262
XII. A korlátlan tengeralattjáró-háború. Feljegyzés
Theobald von Bethmann Hollweg, Paul von Hindenburg
és Eric Ludendorff 1917. január 9-i megbeszéléséről / 264
XIII. „Háború az Egyesült Államok népe ellen". Woodrow Wilson
amerikai elnök beszéde a kongresszus mindkét háza előtt,
1917. április 2. / 266
XIV. Oroszország: béke a forradalom révén. Részlet
Vlagyimir Iljics Lenin beszédéből a munkás- és katonaküldöttek
szovjetjeinek második összoroszországi kongresszusán / 268
XV. Németország mint a háború felelőse. Részletek
a versailles-i békeszerződésből, 1919. június 28. / 269
Az I. világháború emlékhelyei Európában 272
Internetcímek 275
A kötet szerzői 277
FÜGGELÉK A MAGYAR KIADÁSHOZ
Utószó a magyar kiadáshoz (Hajdú Tibor) 281
Jegyzetek a magyar kiadáshoz (Gellériné Lázár Márta) 291
Tárgy- és névmutató 296
Térképek jegyzéke 312
A képek forrásai 313
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem