Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.791

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Az Erdő 1965. január-december

Az 1862-ben alapított Erdészeti Lapok 100. évfolyama - XIV. évfolyama 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Mezőgazdasági Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 576 oldal
Sorozatcím: Az Erdő
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a kötetből:

Intenzív nyárfatermesztéshez 2/6 éves suháng nevelése
Simon Miklós

A korszerű nyárfatermesztés célja: rövid idő alatt, a legkisebb ráfordítással, értékes és nagy fatömeg... Tovább

Előszó

Részlet a kötetből:

Intenzív nyárfatermesztéshez 2/6 éves suháng nevelése
Simon Miklós

A korszerű nyárfatermesztés célja: rövid idő alatt, a legkisebb ráfordítással, értékes és nagy fatömeg szolgáltató nyárasok létesítése. Ennek elérése érdekében a modern agrotechnika minden eszközét fel kell használnunk olyan munkamódszerek alkalmazásával, amelyek eltérnek a hagyományos, állományszerű, termesztési módszerektől, sőt ezekkel szembenállók is lehetnek. Csemetetermelési eljárásaink mostanáig a külterjes nyárfatermesztési módszerek előírásaihoz igazodnak. Ezek, az intenzív nyárfatermesztés kívánalmait már nem tudják kielégíteni.
Az intenzív nyárfatermesztés sikerét biztosító ültetési anyag megtermelésére jelenleg a Casale Monferató-i nyárfakutató intézet által kidolgozott csemetenevelési eljárás felel meg. Ez a sajátos jellegű megoldás a reprodukciós anyagot nem anyatelepről, hanem az évente létesített, ún. dugványnevelő- és gyökereztető-telepekről nyeri. Az anyatelep a termelési folyamatból ki van zárva. Az ültetési anyag megneveléséhez három tenyészeti időszak szükséges. Vissza

Tartalom

Dr. Aujeszky László: A veszteglő időjárási frontok hatása az erdőben 177
Dr. Babós Károly: Talaj feltáró kutatófúrások besűrítése geoelektromos szondázással 319
Bakos Zoltán: Mit jelent az erdeifenyő szürke kérge 14
Bogár István - Haják Gyula: Erdőfeltárási tanulmányút Franciaországban 437
Cornides György: Beszámoló a svájci erdőfeltárási symposiumról 37
Csesznák Elemér: A tisztítások egyszerűsítése gyertyános-kocsánytalantölgyesekben 241
Csontos Gyula - Dr. Gál János - Dr. Tompa Károly: Nemzetközi fásítási tudományos konferencia Lipcsében 509
Dr. Csőre Pál: Erdő és történelem 271
Danszky István: Nemzetközi Erdőművelési konferencia 433
Dérföldi Antal: Hozzászólás dr. Rónay E. cikkéhez 491
Dérföldi Antal: Megjegyzések Véssey Tibor: „Az iparifahányad tervezése" tárgyú
cikkéhez 555
Fejér István: A Szentendrei-sziget erdőművelési feladatai 232
Földes Kálmán: Statisztikai választéktervezés lehetősége a göcseji bükktájon 145
Földi Tivadar - Dr. Szőnyi László: Hőmérsékletmérés elektromos módszerekkel 257
Roland Fritzsch: Az RS-09 eszközhordozó traktor az erdőgazdaságban 289
Fuisz József: Magvizsgálatunk helyzete 70
Gencsi László: Az erdeifenyő fejlődésének szakaszos jellege 168
Ghymessy László: A talajvédelem jelenlegi erdészeti feladatai 361
Gunda Mihály: Közelítési módok összehasonlító vizsgálata 293
Hiller István: Adatok a magyar erdészeti kísérletügy fejlődéséhez az első világháborúig 220
Horváth István: Hozzászólás az üzemi gazdaságtan szerepéhez 58
Horváth István: Az erdőgazdasági üzemtervek összesített adatai 97
Horváth Gyula: Gondolatok a szálfás, illetve szállítható hosszban való fakitermelés alkalmazásáról 451
Huszár Endre: Hozzászólás dr. Rónay E. cikkéhez 495
Dr. Igmándy Zoltán - Dr. Pagony Hubert: Fehér- és szürkenyárasaink veszélyes
gesztkorhasztó gombája 19
Jakóts László: A felújítóvágásokról 202
Jérome René: Negyven éves a szikfásítási kutatás 93
Jérome René: Az esztergomi erdészeti ankét 133
Jérome René: Egyetemi tudományos ülésszak Sopronban 230
Jérome René: Az Erdészeti Tudományos Intézet jubileumi tudományos ülésszaka 251
Jérome René: Természetszerű - ültetvényszerű erdőművelés 316
Jérome René: Erdészeti Nemesítési Konferencia 467
Kassai Jenő: Gondolatok a fahasználati munka termelékenységének növeléséről 179
Kassai Jenő: Gondolatok a rakodói feldolgozás hazai kikísérletezéséhez 396
Kassai Jenő: Hozzászólás dr. Rónay E. cikkéhez 494
Dr. Káldy József: Dr. Sébor János 1890-1965 193
Dr. Káldy József: Hozzászólás dr. Rónay E. cikkéhez 487
Kállay Árpád: A maximális növedék elnyerésének problémája 25
Dr. Keresztesi Béla - Dr. Szőnyi László: A Mariabrunn-i szövetségi erdészeti kutatási központ 372
Dr. Keresztesi Béla - Dr. Szőnyi László: Az IUFRO erdei fák nemesítésével foglalkozó 22. osztályának ülése Jugoszláviában 501
Király László: Hozzászólás az optimális vágásérettségi kor kérdéséhez 233
Kiss László: Rovarölőszerek hatása mikorriza gombákra 153
Kiss Rezső: Állófák koronaátmérőjének és gyérítettségi fokának meghatározása új viszonyszámok segítségével 126
Kis Tóth Tamás: Jó talajelőkészítés nélkül nem lehet eredményes a
dugványgyökereztetés 393
Dr. Kollwentz Ödön: A tölgyaknázó molypille fellépése a Baranya megyei tölgyesekben 329
Dr. Kollwentz Ödön: Néhány gondolat a magtermelő állományokról 355
Dr. Kolozsváry Szabolcsné: Az ugodi erdők történetéből 83
Kontra László: Gépi erdősítések üzemszervezési tapasztalatai a Kiskunsági
erdőgazdaságban 120
Kozma Ferenc: Tapasztalatok az 1961. évi VII. tv. végrehajtása során 217
Dr. Kulcsár Viktor: Nyárállományok kitermelési értéke 540
Kurdi István: Gondolatok egy 11 éves faállomány kitermeléséről 314
Laincsák István: Fagyártmánytermelő üzemeink szalagfűrészeinek gazdaságos vágástechnológiája 403
Dr. Márkus László: A magasbakonyi korán- és későnfakadó bükk fatermési viszonyai 300
Dr. Márkus László: A bükklomb őszi elszíneződése és hullása 399
Dr. Márkus László: Erdőgazdaságok és erdészetek csoportosítása a gazdasági összehasonlító vizsgálatokhoz 560
Mátyás Vilmos: Magtermelő állományok a magtermelés és nemesítés szolgálatában 357
Mészöly Győző - Dr. Tompa Károly: Korszerű út- és vasútfásítás 347
Dr. Mike Zsuzsa: Lejtőmérés és talaj eróziós vizsgálat sztereotoppal 535
Müller Jenő: A fa vágása vibrációs készülékekkel 78
D. Nagy András: Adatok a Békésmegyei Erdőgazdaságban folyó vágástörésről 157
Dr. Nagy László: Az üzemi gazdaságtan szerepe az erdőgazdasági produktivitás növelésében 49
Dr. Nemky Ernő: A magyarországi erdészeti nemesítés helyzete 471
Németh Ferenc: Az Erdészeti Fotogrammetriai Csoport munkájáról 123
Nyékes István: Aerosol károsítások az erdészetben 406
Nyékes István: A császlói som 566
Dr. Pagony Hubert: Érdemes védekezni az erdeifenyő-tükarcgomba ellen 513
Pallay Mária: Erdőtársulások biológiai felsőmagassági szórásmezeje 161
Palotay István: Fatömeg-tarifák 385
Palotás Ferenc: Termőhelyhasznosítás vizsgálata homoki óriásnyárasokban 246
Dr. Pankotai Gábor: Sorozatkötélpályák a közelítés szolgálatában 109
Dr. Papp László: 1964 őszének időjárása 135
Dr. Papp László: 1964/65 telének időjárása 281
Dr. Papp László: 1965 nyarának időjárása 378
Dr. Papp László: Az elmúlt nyár időjárása 517
Dr. Páris János: Az erdeifenyő oltványok élettani vizsgálata 263
Pásztor László: Meddig gazdaságos fenntartani a csereseket? 557
Reményfy László: Hozzászólás az optimális vágásérettségi kor kérdéséhez 235
Dr. Eugen Rónay: Központi rakodók gépesítési és munkatechnológiai koncepciója a CSSZK-ban 481
Roxer Egon: Normális eloszlású minták számtani középértékének és szórásának egyszerűbb számítása 389
Dr. Sali Emil: Az állami erdőgazdaságok termelésének szerkezetében bekövetkezett változások 196
Sas Barna: Szkarifikált akácmaggal végzett csemetetermelés tapasztalatai 307
Scheili Lipót: A választékolás értékelése 458
Schneider Jenő: Különleges őzetető 76
Dr. Simon Miklós: Intenzív nyárfatermesztéshez 2/3 éves suháng nevelése 1
Dr. Simon Miklós: Homoki nyárültetvényeink első értékelése 60
Dr. Simon Miklós: Homoki termőhely típusok kiegyenlítése mélyfúrásos plantázsokkal 210
Dr. Simon Miklós: Néhány fenológiai megfigyelés mélyfúrásos nyárültetvényben 529
Sipos Árpád - Vámos Ferenc: Hozzászólás Kurdi István cikkéhez 465
Dr. Solymos Rezső: Erdeifenyveseink ápolása és nevelése az erdőnevelési és fatermési kutatások tükrében 113
Dr. Solymos Rezső: Fatermési táblák hegy- és dombvidéki erdeifenyveseinkre 337
Dr. Sopp László: A nyárak kéregszázaléka 66
Dr. Sopp László: A bükk fatömege, törzsalakja és faterméstani vizsgálatainak
eredményei 418
Dr. Szász Tibor: Hozzászólás dr. Rónay E. cikkéhez 492
Dr. Szepesi László: Adatok a motorfűrészek rezgésének vizsgálati eredményeiből 444
Dr. Szepesi László: Az erdőgazdasági gépek gyártásszakosításának előzményei és várható
kihatásai 497
Dr. Szepesi László: Hozzászólás dr. Rónay, E. cikkéhez 491
Dr. Szőnyi László: A FAO/ECE Vegyes Bizottság 5. ülésszakának munkájáról 311
Dr. Szőnyi László: A talajvédelem újabb fásítási feladatai 366
Dr. Szőnyi László: Az intenzív gazdálkodásról 463
Standeiszky Andor: Mire használhatjuk a magyarvizslát? 409
Szappanos András: Néhány megfigyelés az erdeifenyő visszaszerzőképességéről 412
Szoukup. Ervin: Oduínség 567
Dr. Tompa Károly: A mezővédő erdősávok nevelése és felújítása 7
Tölgyesi György: Adatok az erdei fák és cserjék Ca-, P-, Mn-, Zn- és Cu-tartalmáról 275
Vas Zoltán: Akácállományok kitermelési és növedékértéke 545
Véssey Tibor: Az iparifahányad tervezése 552
Visy Géza: A nemesnyárak gyökérvizsgálata 224
Walter Ferenc: Tapasztalatok az alsó rakodók gépesítéséről a csehszlovák erdőgazdaságokban 323
Walter Ferenc: Finn gyártmányú kérgezőgépek a Brno-i vásáron 254
Irodalmi Szemle:
Dr. Nemesdy E.: Útívkitűző zsebkönyv (Rácz J.) 41
N. P. Anucsin: Az erdőbecslés új módszere (Dr. Somkuti E.) 43
Egységesítik az erdőgazdaságpolitikát az EGK országai (Jerome R.) 77
Terjed a munkakesztyű használata a nyugati országokban (Jerome R.) 82
Dr. Karel Mátyás: Az erdei utak gazdaságos tervezése (Dr. Pankotai G.) 96
Az erdősítés tervezésének és elszámolásának rendje az NDK-ban (Jerome R.) 125
Az erdősítési munkák gépesítése és minőségének fokozása Ukrajnában
(Dr. Keresztesi B.) 137
Az 'I-214' nem mindig rezisztens (Dr. Babos I.) 138
Nyártelepítésekben gyomirtószerekkel végzett kísérletek (Dr. Vlaszaty Ö.) 139
Az elegyítés kérdését boncolgatja Dr. E. Wagenknecht (Jerome R.) 139
TALMETER erdészeti mérőeszköz (Jerome R.) 141
A természetfényképezés (Jerome R.) 141
A „Rotor" tuskókiemelő (Kolozsváry Sz.-né) 142
A denevérkutatás az NDK-ban (Jerome R) 142
A seregélyeknek erdővédelmi jelentőségéről (Jerome R.) 143
Nemzetközi fenológiai kertek (Dr. Szőnyi L.) 143
Műanyagból készült karácsonyfák Amerikában (Jerome R.) 143
Farostlemez kéregből (Kolozsváry Sz.-né) 176
Dr. Tuskó L.: Erdészeti növény nemesítés (Dr. Szőnyi L.) 183
Orbán L.: Az első nemzetközi vadászati kiállítás (Jerome R.) 184
R. Carson: A néma tavasz (Mátyás V.) 184
H. J. Loycke: Az erdőtelepítés technikája (Kolozsváry Sz.-né) 185
L. F. Pravdin: Az erdeifenyő (Dr. Keresztesi B.) 186
E. Costin: A Duna-delta homokvidéke erdeinek ökológiája (Dr. Szőnyi L.) 188
Az alátelepítésről (Jerome R.) 189
A fakitermelés fejlesztése a teljes gépesítés felé halad (Jerome R.) 190
Titun ua.: Flóra Europea I. (Dr. Papp L.) 236
Hattemer, Hinkelmann, Meschning: Feketenyár hibridekkel végzett szabadföldi kísérletek első eredményei (Dr. Babos L.) 237
Füstgázok okozta károk szakértőinek IV. konferenciája (Jerome R.) 238
Erdőfelújítások karácsonyfával (Dr. Keresztesi B.) 239
N. Constantinescu: A faállományok felújítása (Szűcs F.) 284
Dr. Szász T.: A fadöntés kutatásának új elméleti és gyakorlati eredményei (Erdős L.) 286
Kanyó - Vilmon: A mező- és erdőgazdaság munkaegészségügye (Ákos L.) 286
A fakitermelés gépesítésének kérdése (Jerome R.) 287
A jugoszláviai homokvidék hasznosításáról (Dr. Keresztesi B.) 287
Tölgy rönk árverés szenzációjáról (Harkai L.) 288
Az erdei csillagfürt hatásáról Zsilkin, B. D. és Richter, I. E. (Dr. Keresztesi B.) 331
A csemetekert gazdaságos felhasználása (Partos Gy.) 332
A csehszlovák erdőgazdálkodás (Partos Gy.) 333
A jövedelmezőséget fokozó intézkedések csemetetermelési hatása (Dr. Papp L.) 333
Az erdőrendezés fejlesztésének iránya az NDK-ban (Jerome R.) 334
Soó R.: A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve I. (Dr. Csapody I.) 381
A. Scamoni: Bevezetés a gyakorlati növényföldrajzba (Dr. Csapody I.) 382
Kísérleti gyufatermelés négyéves 'I-215' nyárfából (Faragó S.) 332
A rovarkárosítás leküzdésének új útjai (Jerome R.) 382
Csemetekerti vetőgépek nemzetközi összehasonlító vizsgálata (Kolozsváry Sz.-né) 383
Erdeifenyő tűk mint a környezet radioaktivitásának bioindikátorai (Dr. Szőnyi L.) 383
Újra magyar őzagancs a világrekord (Országos Trófeabíráló Bizottság) 426
A bükk papír- és cellulózipari hasznosítása (Kolozsváry Sz.-né) 427
Az USA nemzeti erdeinek többoldalú hasznosítása (Dr. Keresztesi B.) 428
Az európai erdészeti ismeretek alapjai (Dr. Csőre P.) 428
Vegyszeres növényirtás (Dr. Vlaszaty Ö.) 477
Szeged „Széchenyijéről", Vedres Istvánról (Dr. Keresztesi B.) 478
Az erdőgazdaság gépesítettsége Ausztriában (Jerome R.) 478
Az erdei fák fenotípusának analízise (Jerome R.) 480
Dr. Pankotai G. - Dr. Herpay I.: Erdészeti Szállítástan (Fritsch A. - Haják Gy.) 520
E. Wagenknecht: A tisztítások racionalizálása (Dr. Solymos R.) 521
Hegyvidéki lejtők művelésbevétele (Vilcsek J.) 524
Új kitermelési technológia (Partos Gy.) 524
Az erdő jóléti hatásainak értékelése (Dr. Keresztesi B.) 525
Dr. Keresztesi B.: Akáctermesztés Magyarországon (Jerome R.) 569
M. Kriz: A tudományos munkaszervezés a gyakorlatban (Erdős L.) 570
Új fahasználati utasítás a SzU-ban (Dr. Keresztesi B.) 571
M. Prevosto: Az 'I-214' nyárfajta növekedési viszonyai (Szodfridt I.) 572
A fényélvezet befolyása a bükkújulatra (Jerome R.) 574
C. Scaramuzzi: Rostméretváltozások az 'I-214' törzsében (Dr. Kopecky F.) 575
Klón - vagy magtermelő plantázs? (Dr. Marjai Z.) 575
A fásítások fatermésének jelentősége (Jerome R.) 576
Az utat a csillagok mutatják (Cserjés A.) 576
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem