Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Az érem 1980-1984/1-2.

XXXVI. évfolyam 1-2. szám/XXXVII. évfolyam 1-2. szám/XXXVIII. évfolyam 1-2. szám/XXXIX. évfolyam 1-2. szám/XL. évfolyam 1-2. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Az érem 1980. 1.
Bíróné Sey Katalin: Pannoniai verdék1
Pohl Artúr: A késő középkor magyar aranyforintjai II.6
Zombori Lajos: Hamis konvenciós húsz krajcárosok11
Zsák József: Az 1849. évi NB verdelejű 6 krajcáros változatai16
B. Nánási Éva: Az önálló magyar papírpénz-kibocsátás áttekintése19
Pásztory Tibor: A magyarországi uralkodók címei pénzeiken23
Várhidy Imre: A keszthelyi Georgikon emlékérme26
Dr. Molnár József: A Dél-Vietnamban diplomáciai és katonai szolgálatot teljesített magyar polgári és katonai személyek kitüntetései28
Pataki Ferenc: Adatok a tűzoltó érmek készülő katalógusához33
Gosztonyi József: József Attila a magyar éremművészetben38
Madarassy Walter érmeinek jegyzéke44
Gindl József: Peröcsényi pénzlelet
Az érem 1980. 2.
Dr. Grád Gusztávné: A galliai imperátorok pénzverése1
Pohl Artur: Magyar pénzverés a Kárpátokon túl (14. század)7
B. Nánási Éva: Az önálló magyar papírpénz-kibocsátás (2. rész)9
Dr. Kahler Frigyes: Egy törvényszéki iratra varrt hamis "Váltóczéduláról"16
Pataki Ferenc: Adatok a tűzoltóérmék készülő katalógusához (2. rész)20
Tóth László: Keszthelyi csoportunk eddig kiadott érmei30
V. Gy.: A Nemzetközi Numizmatikai Bizottság tájékoztatója35
Dr. Varannai Gyula: Madarassy Walter érmeinek jegyzéke (befejezés)36
Dr. Káplár László: Az Érem tartalomjegyzéke 1975-től 1980-ig41
Könyvismertetés, hírek
Az érem 1981. 1.
Gáspár Dorottya: Éremlenyomatok egy római kori ládikavereten1
Dr. Hegedűs Zoltán: A római bélelt denárok (subaeratusok) készítése a korabeli és mai ismeretek tükrében4
Dr. Nagy Lóránt. Lovagrendi pénzverés Zsigmond korában?9
Rádóczy Gyula: Mária Terézia körmöcbányai 1 és 2 dukátosai az 1765 utáni évekből11
Pohl Artúr: A Merániák Magyarországon13
Ambrus Béla: Az oroszországi hadifogolytáborokban kibocsátott magyar vonatkozású szükségpénzek (1916-1920)17
Leányfalusi Károly: Kiegészítés az 1848-49-es Magyar Szabadságharc pénzjegyeinek feldolgozásához35
Zsámboki László: A pénzverészet oktatásának története a Selmeci Bányászati Akadémián36
Ifj. Menner Ödön: Emlékérmek Kabay János gyógyszerész-feltalálóról41
Dr. Huszár Lajos: A Georgikon érmek mestere44
Gosztonyi József: Bartók Béla a magyar éremművészetben46
Az érem 1981. 2.
A nyolcvanesztendős Magyar Numizmatikai Társulat köszöntése1
Bíróné Sey Katalin: Mitológia és a pénzek2
I. Ferndinánd király budai ezüstpénzei (P.A.)4
Pohl Artúr: A magyar pénzverés korszerűsítése Anjou Károly király alatt I.rész5
Kőhegyi Mihály: Bővül a Mária Terézia-szakirodalom8
Rádóczy Gyula: Túlzott lojalitás, vagy gyűjtői hamisítás?9
Ambrus Béla: Az oroszországi hadifogolytáborokban kibocsátott magyar vonatkozású szükségpénzek (1916-1920) (2)11
Pataki Ferenc: Adatok a tűzoltóérmék készülő katalógusához (3)35
Dr. Molnár József: Hogyan készül az éremrend?40
Gosztonyi József: Bartók Béla a magyar éremművészetben44
Az érem 1982. 1.
Pohl Artúr: A magyar pénzverés korszerűsítése Anjou Károly alatt II. rész1
Dr. Sassi Nagy Béla: A CNH. II. 89/a szerecsenfejes névtelen denár5
Dr. Nagy Lóránt: Mária királynő hibrid denára7
Huszár Lajos: Miért volt hatos, vagy picula a 20 filléres neve?9
Ambrus Béla: Az oroszországi hadifogolytáborokban kibocsátott magyar vonatkozású szükségpénzek (1916-1920)11
Dr. Szabó Antal: Hamis pénzverőtő Székesfehérvárott32
Kenyeres Dénes: Szenttamási Emlékérem33
Gosztonyi József: Száz éve született Berán Lajos36
Roznai István: Kétszáz éve halt meg Wályi István tudós, numizmatikus41
Dr. Pásztory Tibor: Az erdélyi fejedelmek címei44
Barbalics Imre János: Batthyány Károly herceg tallérjának verőtövei47
Az érem 1982. 2.
Bíróné Sey Vera: Mitológia és a pénzek (III.)1
Dr. Sassi Nagy Béla: János Zsigmond ismeretlen verdjegyű denárja 1556-ból3
Unyi János: Hol verték a "G 1779" rézkrajcárt?6
Nagy Sándor: Az 1762-es évszámú körmöci rézkrajcáros hátlapváltozatai8
Ambrus Béla: Az oroszországi hadifogolytáborokban kibocsátott magyar vonatkozású szükségpénzek (1916-1920) IV.31
B. Nánási Éva: Az egymilliárdos adópengő adójegy-ről33
Dr. Somogyi Tamás: Egy magyar vonatkozású Mária Terézia emlékéremről34
Gosztonyi József: Kodály Zoltán a magyar éremművészetben40
Leányfalusi Károly: Tízéves a kiskunhalasi csoport41
Dr. Lázár László: Vanádium-érem43
Tálas Géza-Zeidler Sándor: Magyar pilóta és ejtőernyős jelvények43
Az érem 1983. 1.
Martin Ferenc: Néhány észrevétel a Vimináciumban vert kolonális bronz pénzekkel kapcsolatban1
Dr. Bakos Miklós: Az első tetrarchia follisai (I.)7
Dr. Nagy Lóránt: Zrínyi III. Miklós pénzverése13
Dr. Pásztory Gyula: Még egyszer a szabadságharccal kapcsolatos "ellenjegyek"-ről22
Kőszegi Tivadar: Magyar verdékben készült külföldi pénzekről24
Ambrus Béla: Az oroszországi hadifogolytáborokban kibocsátott magyar vonatkozású szükségpénzek (1916-1920) V.rész30
Dr. Süle Tamás: Martyn Ferenc orvosi érmei40
Gosztonyi József: Mikus Sándor éremművésete43
Tálas Géza-Zeidler Sándor: Magyar pilóta és ejtőernyős jelvények (1931-1945) II. rész46
Az érem 1983. 2.
Dr. Bakos Miklós: A római bélelt demariusok (subaeratusok) készítésének technikájáról1
Vadász György: Néhány észrevétel a XI. századi magyar pénzekkel kapcsolatban6
Dr. Rátkai László: Bethlen Gábor tallércsegelyének másolata10
Ambrus Béla: Az oroszországi hadifogolytáborokban kibocsátott magyar vonatkozású szükségpénzek (1916-1920) VI.rész12
Dr. Kupa Mihály: Rudas Valéria arcmása a pengős bankjegyeken 22
Dr. Huszár Lajos: Egy eltűnt plakett26
Gosztonyi József: Mikus Sándor szobrászművész érmeinek és plakettjeinek jegyzéke28
Hidvégi Lajos: Magyar Katonai Érdemrend-kereszt a negyvennyolcas emigrációból33
Márton Sándor: Kiegészítések, adalékok "A Magyar Népköztársaság kitüntetései" című, 1979-ben megjelent kiadványhoz38
Saltzer Ernő: Volt-e Aspremont gróf zbórói uradalmának felezett igásrobot üvegbárcája?45
Az érem 1984. 1.
Torbágyi Melinda: Koracsászárkori ellenjegyek a római pénzeken1
Kisvölcsey Frigyes: Theodosius I. (379-395) és Theodosius II. (402-450) császárok bronz pénzeinek megkülönböztetése6
Rádóczy Gyula: A "Breslavva civitas" denárral kapcsolatos gondolatok8
Vadász György: Megjegyzések a Breslavva civ feliratú denár éremképéhez13
Dr. Unger Emil: I. Ferndinánd ismeretlen széles garasa15
Unyi János: Kisebb eltérések néhány konvenciós pénzünkön16
Zombori Lajos: Alumíniumpénz a negyvenes évek elejétől20
Dr. Kupa Mihály-Dr. Kupa Mihály Tamás: A papírpénz keletkezése24
Dr. Süle Tamás: A pécsi Zsolnay gyár eozin mázas orvosi érmei és plakettjei26
Dr. Varannai Gyula: Egy rendhagyó jutalomérem30
Gosztonyi József: Babits Mihály a magyar éremművészetben35
Dr. Molnár József: A "Magyar Szabadság Érdemrend" első változata (1. rész)41
Hadgyakorlati emlékérmek (szerkesztő)44
Leányfalusi Károly: Bárcák, zsetonok45
Ajánló bibliográfia a pénzhamisítás témaköréhez45
Az érem 1984. 2.
Bíróné Sey Katalin: Consecratiós pénzek1
Martin Ferenc: I. Philippus ANII és ANIII jelű Vimianicium-i pénzei6
Szeles László: Az 1849.évi N-B verdejelű hat karjcáros változatainak kiegészítése10
Berta József: Körmöcbányán vert olasz 20 cemtesimi11
Gosztony József: Ispánki József éremművészete12
Pataki Ferenc: Adatok a tűzoltó érmek készülő katalógusához (4)26
Dr. Molnár József: A "Magyar Szabadság Érdemrend" első változata (2)30
Balázs Péter: II. Rákóczi Ferenc hamvainak Kassára hozatala alkalmából vert emlékérmek43
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az érem 1980-1984/1-2. Az érem 1980-1984/1-2. Az érem 1980-1984/1-2.
Állapot:
9.800 Ft
4.900 ,-Ft 50
25 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!