Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az értelem bátorsága

Tanulmányok Perjés Géza emlékére

Fülszöveg

Páratlan tudományos seregszemle ez a könyv. Félszáz kutató tette le tanulmányait, esszéit, visszaemlékezéseit a történettudomány asztalára Perjés Géza Emlékkönyvében.
Fiatalok, idősek és középkorúak, különböző felfogású, szemléletű, eltérő érdeklődésű, meggyőződésű három nemzedék. Magyarok és külföldiek. Feledve régi vitákat és új határokat, a magyar történetírás tradicionális megosztottságait, közös kötetben adják közre írásaikat. Szerves egységgé szövődik össze ily módon, ami a magyar történetírásban annyiszor háttérbe szorult vagy megfeneklett a művi ellentétek, a mindenkori pártpolitikák, diktatúrák zátonyain. A kötet írásai így együtt az egységben látás magas követelményét tanúsítják, a teljesség igényét, a színvonalat, amit ma különösen fenyeget a kultúra értékvesztése, a dilettantizmus és a közöny.

Tartalom

R. Várkonyi Ágnes: A történetíró bátorsága7
Peter Broucek: Géza Perjés (1917-2003)11
Thomas M. Barker: Géza Perjés: A Found Personal Reminiscence15
Ács Tibor: Clausewitz első magyar átültetési kísérlete.
Raksányi Imre: Kalászok a hadtudomány mezején19
Ágoston Gábor: Birodalom és információ: Konstantinápoly, mint a koraújkori Európa információs központja31
Bánkúti Imre: Balsors vagy szükségszerű kudarc? Trencsén: 1708. augusztus 3.61
Bene Sándor: The 'ars historica' debate in Hungary and Transylvania75
Jean Bérenger: La politique ottomane de Léopold 1 er dans les premiéres années de son régne (1657-1665)91
Clementis-Záhony Botond: Miért volt sikertelen Kossuth 1951-es amerikai útja?107
Czigány István: Gróf Forgách Simon, a király katonája117
Csikány Tamás: Vetter Antal tábornok a táborkar élén135
Dávid Géza - Fodor Pál: A Habsburg-magyar és az oszmán határvédelmi rendszerek Magyarországon151
Dombrády Lóránd: Egy igaz katona távozása. Nagybaczoni Nagy Vilmos felmentése161
Domokos György: Kézműves mesterségek és szerszámaik a végvárakban (XVI-XVII. század)175
G. Etényi Nóra: Erőpróba a harctereken és a propagandában. "Nyilvános krónikák" európai eseményekről 1660-ból201
Gunst Péter: A "puszta" agrártörténeti értelmezései227
Hajdu Tibor: "De mi képtelenség - Mars könyvet olvas!" Küzdelem a korszerű magyar tisztképzésért 1848 előtt233
Hausner Gábor: Zrínyi Miklós könyvtárának hadtudományi kötetei247
Hegyi Klára: Esztergom török őrsége 1554-ben261
Hermann Róbert: Történetíróból katona - Vasvári Pál utolsó éve269
Ivanics Mária: Kozák segédcsapatok Habsburg-szolgálatban (1593-1606)291
Kápolnai Iván: A Statisztikai Tudósítóról és szerkesztőjéről, Móricz Miklósról297
Kelenik József: Egy végvidék születése. A Kanizsa ellen vetett végek kialakulásának története 1600-1601311
Kincses Katalin Mária: A hadi sebesültellátás kérdései Magyarországon (XVI. század - XVIII. század eleje)359
Király Béla: A szarajevói merénylet és az első világháború okai387
E. Kovács Péter: Jajca 1464. évi ostroma "Amikor a hollós nindzsák délre mentek büntetni a muzulmánt"403
Kovács Sándor Iván: "Katona volt: neve van versfejekben." A költő-katona Wathay Ferenc419
Köpeczi Béla: Bercsényi Miklós, a diplomata427
Kreutzer Andrea: Montecuccoli művei a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvgyűjteményében433
Kubinyi András: Logisztikai kérdések a Mohács előtti magyar hadszervezetben441
Makai Ágnes: Perjés Géza kitüntetéseiről459
Mészáros Kálmán: Egy reprezentatív testőrszázad II. Rákóczi Ferenc udvarában. A kapcsos palotások névjegyzékei (1706. május-szeptember)469
Pálffy Géza: Egy XVI. századi térképtörténeti rejtélyünkről: az Angielini várépítész-testvérek a horvát-szlavón és a magyarországi végeken az 1560-1570-es években479
Papp Sándor: Az első Habsburg-oszmán békekötés kétféle értelmezése, avagy Erdély két hatalom vonzásában493
Pollmann Ferenc: Conrad, Clausewitz és a háború539
Pritz Pál: Bethlen István 1940. évi emlékirata a várható békefeltételekről545
R. Várkonyi Ágnes: Európai játéktér - magyar politika 1657-1664577
Ságvári György: A kuruc regiment, mint gazdálkodó szervezet. (Pénz, ingóságok ezredvagyon)615
Seres István: Adatok Szegedinác Péró életéhez629
Szabó József János: Erődrekonstrukció térinformatikai támogatással645
Szakály Sándor: A magyar katonai hírszerzés és kémelhárítás vezetői 1919-1945671
Székely György: Szkanderbég, Albánia hőse a külhatalmak között691
Szoleczky Emese: Huszt várának helye és szerepe Magyarország védelmi rendszerében699
Ungváry Krisztián: Partizánháború - a magyar megszálló alakulatok tevékenysége a brjanszki erdő térségében753
Urbán Aladár: István nádor 1848 márciusában. A nádor megítélésének kérdéséhez791
Veszprémy László: Csatamének, paripák és hátaslovak. A középkori hadilovakról803
Zachar József: Egy hadtörténelmi epizód - Francia-Illíria katonai határőrei 1809-1813817
Andaházi Szeghy Viktor: Perjés Géza műveine bibliográfiája 1950-2005835
Hausner Gábor: A szerkesztő utószava851
Contents853
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem