Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.157

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az értelemig és tovább

Bevezetés az irodalmi szövegek olvasásába/Feladatsor és szöveggyűjtemény középiskolásoknak

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Feladatok
Értelmezés eőtt
A jó vers élőlény, akár az alma5
A jó vers már azelőtt közöl valamit, mielőtt az értelemig elhatolna5
Költői verseny5
Melyik vers, melyik nem?5
A vers hangzása5
Vers - szöveg nélkül6
Mit közöl a vers dallama?6
A mű hangulata7
A megértés nyelvi akadályai
Mi történt a tudós macskájával?8
Értjük, vagy félreértjük a költő szavát?8
A régi nyelv mint a megértés akadálya8
A versmondat szórendje9
Nyelvi tömörítés - költői mondatszerkesztés9
A költői helyesírás szabadsága mint a megértés akadálya9
Hogyan értelmezed?9
A hiány
Ki mondja? Kinek mondja?10
Kihagyások egy balladában10
A szépirodalmi művek értelmezése mint a hiányok feloldása10
Talányos szövegek11
Elmaradt kötőszavak11
Elmaradt mondatrészek11
Távirat és vers, avagy a szöveg sűrűsége12
Amikor a szerző mindent maga mond el, és amikor dolgot ad az olvasónak12
A "hiány" és az olvasó élményanyaga13
A "hiány" és az író életrajza13
A "hiány" és az író kora13
A "hiány" és az olvasó kora14
A megértés fokozatai14
A szöveg titkának megfejtése magából a szövegből14
A vers összefüggéshálózata15
Amikor egy művet a többiből érthetünk meg15
A művel való találkozás pillanata15
A hiány kiegészülése az olvasó előismereteiből15
A hiány kiegészülése a kollektív asszociációkból16
Túl sok vagy túl kevés "üres hely"16
A humor és a kollektív asszociációk16
Műértés és műveltség16
Néprajzi ismeretek17
Kulturális előismeretek szerepe a mű megértésében17
Mitológiák17
Szükségesek-e a történelmi "háttérismeretek"?17
Ki ne értené17
Fordítás plutói nyelvről18
Mi mindent kell tudnunk?18
Hiánykiegészítés és belső látás18
Megértés és képzelet
Kérdőjelek a szövegben19
Mit vársz a regénytől?19
Régi kastélyok19
"Készítsünk filmet"19
A művet mindig ketten alkotják - az író, aki írta, s az olvasó, aki olvassa20
Versértés és képzelet20
Érjük tetten a költőt20
A hitetlenkedés önkéntes felfüggesztése20
A szavakon túl
Képes beszéd21
Szó szerinti jelentés - költői jelentés21
Az olvasás nem képrejtvényfejtés21
Közelítés a vershez21
Ami a szöveg mögöt van22
Vágy, hogy indiánok lehessünk22
Akasszanak fel, hogyha értem22
A szimbólum tapogatódzó megsejtése valami kifejezhetetlennek22
Motívumrendszerek - költői világképek23
Egy ember, akinek abszoluta semmi érzéke a szimbolizmushoz23
Bevezetés a drámai művek olvasába
Ki a beszélő?24
Különös kommunikáció24
A drámai szöveg olvasásának ábécéje24
Mi lehet a szöveg mögött?25
Beszélgetés az időjárásról25
Szöveg alatti réteg25
Ellentmondás a szöveg és a hang között26
Részlet a színdarabból26
Hogyan kel életre a szöveg?26
Mit mondanak a madarak a szerelmeseknek?26
A színházi előadás mint a drámai szöveg hiányainak feloldása26
Tragédia vagy komédia?27
Jövés-menés27
Mi a szépirodalom?
Egy téma - többféle feldolgozásban28
Kihagyások a novellában28
Melyiknek van több29
Melyik tetszik jobban29
Két lány a zongoránál29
Nincsen benne semmi, ámde az legalább érthető29
Műalkotás vagy dokumentum29
Melyik a szépirodalmi mű?30
Irodalom, költészet, olvasás
Italo Calvino: Ha egy téli éjszakán egy utazó (részlet)31
Lázár Ervin: Dömdö-dömdö-dömdödöm32
Eörsi István: Párbeszéd a költészetről37
Sorok és sorközök (részlet) (beszélgetés Nemes Nagy Ágnessel)41
Karel Capek: A költő42
Madocsai László: Művészet és valóság (részlet)46
Edward T. Hall: Rejtett dimenziók (részlet)46
Hankiss Elemér: Az irodalmi mű mint az információrögzítés egyik sajátos eszköze (részlet)46
Karinthy Frigyes: Egy ember, akinek abszolute semmi érzéke a szimbolizmushoz49
Török Gábor: Meg lehet-e tanulni, hogy olvassunk modern verset? (részlet)51
Gondos Ernő: Egy nő életéről ad tömör összefoglalást52
Horgas Béla - Levendel Júlia: Mit jelent?53
Török Gábor: Horger Antal úr balesete a halhatatlanságról55
Értjük, vagy félreértjük a költő szavát? (beszélgetések Martinkó Andrással)57
Kölcsey Ferenc: Himnusz a magyar nép zivataros századaiból57
Versek, elbeszélések, regényrészletek és drámai szövegek
Jókai Mór: És mégis mozog a föld (részlet)61
Somogyi Tóth Sándor: Gyerektükör (részlet)61
Kosztolányi András: Aurelius63
Bálint György: Találkozás a borjúval65
Gondtalan élet66
Örkény István: Választék68
Itália68
Ballada a költészet hatalmáról68
Kivégzési szabályzat70
Mi mindent kell tudni71
Apróhirdetés71
Trilla71
A megváltó71
Franz Kafka: Vágy, hogy indiánok lehessünk72
William Golding: A legyek ura72
Dino Buzzati: Megszólítások73
Berzsenyi Dániel: A közelítő tél74
Csokonai Vitéz Mihály: A reményhez74
Mihály Csokonai Vitéz: An die Hoffnung75
Népdalok76
Kőmíves Kelemen77
A legnagyobb pallér78
Sziminik mester78
Júlia szép leány79
Egy bagoly-asszny80
Bagoly-asszonka, fejér gölice81
W. Shakespeare: Romeo és Julia (részlet)81
A. Sz.. Puskin: Anyegin (részletek)82
Arany János: A rab gólya83
Tengeri hántás83
Szondi két apródja85
Tetemre hívás86
Vörös Rébék87
Pázmán lovag88
A tudós macskája90
Petőfi Sándor: A négyökrös szekér91
A természet vadvirága91
Ady Endre: Szeretném, ha szeretnének92
Új vizeken járok92
Harc a Nagyúrral93
Jó Csönd-herceg előtt93
Sírni, sírni, sírni93
A hajnalok madara94
Az eltévedt lovas94
Frederico Garcia Lorca: A holdas hold románca95
Alvajáró románc96
Kavafisz: Ithaka97
Kosztolányi Dezső: Őszi reggeli97
József Attila: Perc97
Medáliák 1.97
Derengő rózsa98
Reménytelenül98
Születésnapomra98
Levegőt!98
Radnóti Miklós: Vénasszonyok nyara100
Nem tudhatom100
Péntek101
Pilinszky János: Harmadnapon101
Áprily Lajos: Tavaszi vizek101
Kányádi Sándor: Isten háta mögött102
Devecseri Gábor: Az egyes emberek dala együtt102
Szőcs Géza: Ásatás a Napon102
Születésnapomra103
Petri György: Nagy Imrének105
Weöres Sándor:106
Vázlat az új líráról106
Hangcsoportok106
Ciróka-játék107
Hegedűs-partira (részlet)107
Déli felhők108
Az éjszaka csodái108
Tapéta és árnyék110
Petőcz András: Levegőt!110
Egy iskola újságból111
Hajnal Anna: Szólítasz112
Károlyi Amy: A jegyszedők112
Madár tetem112
Szepesi Attila: Esernyő112
Lámpa112
Ladányi Mihály: Az erdőn át az ősz megyen112
Zelk Zoltán: Fák112
Csöngei népdal113
Lewis Carroll: A Gruffacsór113
Kormos István: Rajz a napköszörűsről113
Kálnoky László: Anyakirályné (részlet egy hosszabb műből)114
Henri Michaux: A nagy háború114
Roger McGough: Anyám a szekrény tele van katonákkal114
Podolszki József: A Koránból (részlet)114
Slawomir Mrozek: Károly115
Samuel Beckett: Jövés-menés127
Párhuzamok
Információ129
A tájékoztató129
1914130
Mikszáth Kálmán: A bágyi csoda131
Filó Lajos: Kemenes patakja133
Variációk a bágyi történetre134
Fiatal lány zongora mellett136
Czuczor Gergely: Népdal137
Petőfi Sándr: Megy a juhász a szamáron137
Nyírő József: Kopjafák XX.138
Sánta Ferenc: Sokan voltunk142
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az értelemig és tovább Az értelemig és tovább

Könyvtári könyv volt. A borító enyhén foltos.

Állapot: Közepes
980 Ft
780 ,-Ft 20
4 pont kapható
Kosárba