992.727

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

Az igazgatási szakvizsga tankönyve I-II.

Az 1/1961. (T. K. 7.) K. E. sz. utasítás III. fejezete 3. pontjában előírt igazgatási szakvizsga tananyaga

Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 902 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. kötet
Előszó3
Az igazgatási osztály feladata, szervezete működése
Az igazgatási munka jelentősége5
Az igazgatási osztályok szervezete, felügyelete9
Az igazgatási osztály kapcsolatai18
Kapcsolat a különféle bizottságokkal18
Az igazgatási munka társadalmi alátámasztása24
Kapcsolat a tanácsszervekkel28
Az osztályvezető jogállása, felelőssége és feladatai33
Az igazgatási osztály munkaszervezése és munkamódszere49
Munkaterv49
Munkaértekezlet51
Jogszabály nyilvántartás51
Kiküldetés52
Kapcsolat a vb. szakigazgatási szerveivel53
Érintkezés képviselőkkel, tanácstagokkal55
Alárendelt szervek felügyelete55
Hatályos jogszabályok mutatója57
Az államigazgatási eljárás általános szabályai
A törvény hatálya61
A törvény szervek szerinti hatálya61
A törvény ügyek szerinti hatálya64
A törvény személyek szerinti hatálya65
A törvény hatálya alól kivett eljárások68
Hatályukat vesztett eljárási rendelkezések68
Hatáskör és illetékesség69
A hatáskör69
A fokozatosság elve az államigazgatásban73
Az illetékesség79
A hatáskör és illetékesség vizsgálata82
Az eljáró államigazgatási szerv kijelölése84
Eljárás megkeresés alapján85
Az alapeljárás89
Az eljárás megindítása90
A beadvány93
Az anyanyelv használata96
A jegyzőkönyv felvétele és tartalma96
A képviselet98
A kizárás100
A tényállás tisztázása103
Idézés107
A meghallgatás helye111
Az ügyfelek meghallgatása112
A bizonyítás113
Írásbeli bizonyítékok115
A tanú116
A szemle119
A szakértő121
A tolmács és a fordító124
Az eljárás felfüggesztése126
Az egyezség128
A határidők számítása és az igazolási kérelem130
Az iratokba való betekintés joga134
Az államigazgatási szerv határozata136
Az érdemi intézkedés formája a határozat136
A határozat jellegű okiratok139
Intézkedési határidő141
A határozat tartalma144
A határozat közlése150
A határozat kijavítása és kiegészítése154
A határozat visszavonása és módosítása156
A fellebbezési eljárás166
A fellebbezés166
A fellebbezés előterjesztése172
Másodfokú szervek175
A fellebbezés elbírálása176
Az államigazgatási határozatok megtámadása a bíróság előtt180
A bíróság előtti eljárás megindításának feltételei181
A bíróság előtt keresettel megtámadható államigazgatási határozatok186
A bírósági eljárás szabályai189
Az államigazgatási szerv teendői a bíróság intézkedését követően194
Az ügyészi óvás197
A sérelem orvoslása fellebbezési eljáráson kívül199
A felügyelet200
A panasz206
A közérdekű bejelentés és javaslat218
Végrehajtási eljárás221
Általános rendelkezések221
A végrehajtás elrendelése223
A végrehajtás foganatosítása224
A végrehajtási kifogás228
A határozat végrehajtásának felfüggesztése229
Eljárási költségek230
Eljárási költség230
Költségmentesség231
A törvény egyéb rendelkezései232
Birság kiszabása232
Elővezetés233
Országos hatáskörű szervek jogállása233
Az eljárásban megállapított hibák és azokat előidéző okok megszüntetése234
Hatálybalépés234
Hatályos jogszabályok mutatója235
Irodalom236
Tárgymutató
II. kötet
Szabálysértési eljárás
Általános rendelkezések4
A szabálysértés elkövetője4
Eljáró hatóságok5
Az illetékesség szabályai7
Elévülés8
Az eljárás megindítása9
A feljelentés9
Áttétel10
Lefoglalás12
A feljelentés elutasítása12
A tárgyalás16
A tárgyalásról általában16
Tárgyaláson kívüli eljárás17
Az elkövető meghallgatása17
A tanú meghallgatása19
A szakértő meghallgatása21
A tárgyalás befejezése21
Eljárási költségek22
Pénzbirság25
A pénzbirság kiszabása27
Elkobzás29
Kártérítés30
Magánindítvány31
A határozatokról általában32
Megszüntető és áttételt elrendelő határozat34
A határozat közlése35
Az igazolási kérelem36
Jogorvoslatok37
A fellebbezés37
Az ügyészi óvás41
A törvénysértés orvoslása a felügyelet jogán42
Panasz és közérdekű bejelentés43
Pénzbírság átváltoztatása. Elővezetés. A pénzbírság és az eljárási költség behajtása44
A pénzbírság elzárásra történő átváltoztatása44
Elővezetés46
A pénzbírság lerovása, behajtása47
Részletfizetés49
A pénzbírság elengedése49
Fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések50
Iskolai fegyelmező intézkedés51
Fiatalkorú meghallgatása52
Fiatalkorú bírságolása52
Fiatalkorú figyelmeztetése52
Hatályos jogszabályok53
A gyámügyek intézése
A gyámhatóságokról általában55
Gyámhatósági szervezet55
A gyámhatósági munkában közreműködő állami és társadalmi szervek56
A gyámhatósági munka társadalmi alátámasztása58
A gyámhatósági eljárás különös szabályai59
Illetékesség59
A személyes eljárás és a képviselet60
Meghallgatás61
Előzmények vizsgálata61
Környezettanulmány62
Gyámhatósági nyilvántartások62
Gyámügyi feladatok a községekben63
Jogképesség és cselekvőképesség65
A kiskorúak és gondnokoltak képviselete67
A szülői felügyelet67
Gyámság és gondnokság70
A gondnokság alá helyezés nélküli gondnokrendelés esetei73
A családi jogállás rendezése74
Az eljárás megindulása75
A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat76
A családi jogállás megállapítására irányuló perek79
A családi jogállásnak az anya utólagos házasságkötése alapján való rendezése81
Képzelt apa adatainak megállapítása81
Képzelt szülők adatainak megállapítása83
Örökbefogadás84
Eljárás az örökbefogadás engedélyezése előtt85
Az örökbefogadás engedélyezése87
Az intézeti gyámság alatt álló kiskorú örökbefogadása90
Az örökbefogadás felbontása91
A kiskorúak házasságkötése93
A szülők láthatási jogának megállapítása95
A szülői ház elhagyásának engedélyezése102
Megelőzés és utógondozás102
A kiskorúak erkölcsi züllésének és bűnözésének megelőzése103
A gyámhatóság utógondozó tevékenysége104
A kiskorúak segélyezése106
Állami gondozás107
Az állami gondozásba vétel elrendelése108
A gondozási díj megállapítása110
A gyámhatóság teendői az állami gondozás fennállása alatt112
Az állami gondozás megszűnése113
Gondnokoltak házassági perei114
Eljárás zárt intézetben elhelyezett személyek ügyében114
Eljárás öröklési ügyekben115
Intézkedések a hagyatéki leltár alapján115
Intézkedések a hagyatékátadó végzés alapján115
Ingatlanokra vonatkozó jognyilatkozatok elbírálása116
Eljárás vagyonkezelési ügyekben119
A szülők vagyonkezelése119
A gyám és a gondnok vagyonkezelése120
Pénz- és értéktárgykezelés121
Eljárás számadási ügyekben122
A kiskorúak, gondnokoltak önjogúvá válása125
Eljárás tartási és elhelyezési ügyekben125
Tartási egyezségek125
Külföldön tartózkodó személyek tartási ügyei126
Eljárás a kiskorúak elhelyezési ügyében127
Családi pótlék127
Kiskorúak, gondnokoltak mezőgazdasági ingatlanának termelőszövetkezet közös használatába adása128
A gyámhatóság határozatának végrehajtása128
Hatályos jogszabályok129
Irodalom130
Anyakönyvi és kapcsolódó ügyek intézése
Szervezeti felépítés132
Anyakönyvi kerületek132
Anyakönyvvezetők, helyettesek133
Az anyakönyvvezető hivatali helyisége, munkaideje, felszerelése133
Anyakönyvi felügyelet134
Általános rendelkezések135
Eljárás az anyakönyvvezető és felügyelő előtt135
Az anyakönyvekre vonatkozó általános rendelkezések137
A bejegyzésekre vonatkozó általános szabályok139
Az alapbejegyzések általános szabályai 144
Az utólagos bejegyzések általános szabályai145
A születés anyakönyvezésének részletes szabályai146
A születés bejelentése146
A születés bejegyzése az anyakönyvbe147
Utólagos bejegyzések a születési anyakönyvbe154
A házasságkötés159
A házasságkötést megelőző eljárás159
Külföldi állampolgár házasságkötése Magyarországon és magyar állampolgár házasságkötése külföldön164
A házasság bejegyzése az anyakönyvbe166
Az anyakönyvvezető tennivalói a házasságkötés után166
Utólagos bejegyzések a házassági anyakönyvbe167
A haláleset anyakönyvvezése168
A haláleset bejelentése168
A haláleset bejegyzése az anyakönyvbe168
Tennivalók a haláleset anyakönyvezése után170
Utólagos bejegyzések a halotti anyakönyvbe171
Utólagos, újból való és hazai anyakönyvezés172
Utólagos anyakönyvezés172
Újból való anyakönyvezés173
Hazai anyakönyvezés174
Anyakönyvi okiratok, adatszolgáltatás175
Anyakönyvi okiratok175
Adatszolgáltatás179
Vegyes rendelkezések181
Az anyakönyvi másodpéldányok181
Megsemmisült anyakönyvek pótlása182
Névmutatók183
Iratkezelés184
Személyi igazolvánnyal kapcsolatos feladatok185
Általános szabályok185
Születéssel és örökbefogadással kapcsolatos bejegyzések185
Házasságkötéssel és felbontással kapcsolatos bejegyzések186
Halálesettel kapcsolatos bejegyzések187
Egyéb változások bejegyzése187
Be- és kijelentkezés188
Lakónyilvántartó könyv189
Névváltoztatási kérelmek kezelése190
Állampolgársági ügyintézés192
A magyar állampolgárság fennállásának megállapítása193
Állampolgársági bizonyítvány kiállítása194
A magyar állampolgárság kötelékébe való honosításra vonatkozó eljárási szabályok195
Visszahonosítás197
A honosításra és visszahonosításra vonatkozó eljárási szabályok198
Állampolgársági eskü198
Értesítés a honosítási és visszahonosítási kérelem elutasításáról199
A magyar állampolgárság kötelékéből való elbocsátás199
Az állampolgársági nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos feladatok201
Állampolgársági ügyekben lerovandó illetéskek203
Családi események társadalmi megünneplése203
Családi ünnepséget rendező állandó bizottságok204
Családi ünnepségek igazgatási teendői208
Családi ünnepséget rendező szervek211
Családi ünnepségek részére helyiség biztosítása212
Névadó ünnepség213
Házasságkötés216
Polgári temetés218
Személyi igazolvány ünnepélyes átadása221
Hatályos jogszabályok222
Irodalom223
A kisajátítás
A kisajátításról általában224
A kisajátítási eljárást lefolytató hatóság225
A kisajátítás alapelvei és fogalma226
A kisajátítási eljárásban résztvevő ügyfelek és hatóságok227
A kisajátítási eljárás díj- és illetékmentessége228
A kisajátítási eljárás mozzanatai228
Előmunkálatok228
A kisajátítási terv elkészítése230
Előzetes egyezségi tárgyalás231
A kisajátítási kérelem és mellékletei232
A kisajátítást engedélyező és a kisajátítási eljárás megindítását elrendelő határozat233
Egyezségi tárgyalás241
A kisajátítási terv közszemlére tétele, a kisajátítási tárgyalás243
A kisajátítást megállapító határozat247
A kártalanításra vonatkozó rendelkezések254
Birtokbaadás265
Zöldkártalanítást megállapító határozat268
A bíróság előtti eljárás270
Ideiglenes kisajátítás271
Hatályos jogszabályok272
Irodalom272
A polgári törvénykönyvből eredő igazgatási feladatok
A birtokviták eldöntése274
A birtok fogalma276
A birtokvédelem célja280
A birtokvédelem eszközei281
Károk, hasznok és költségek megállapítása286
A jogalap nélküli birtoklás289
Birtokvédelem államigazgatási úton293
A tartási és életjáradéki szerződésekkel kapcsolatos feladatok303
A tartási és életjáradéki szerződésekről általában303
A szerződések nyilvántartásbavétele306
A szerződések teljesítésének ellenőrzése307
A szerződést kötő felek közötti békéltetés309
Az 1957. évi IV. tv. alkalmazása311
Hatósági úton létesíthető telki szolgalom314
Általános kérdések314
Eljárás telki szolgalom létesítésével kapcsolatban316
Jogi képviselet az állam öröklése esetén318
Hatályos jogszabályok323
Irodalom324
Lakásügyi ügyintézés
A lakásügyi szervek326
Általános rendelkezések327
A lakásbérleti jogszabályok hatálya327
A bérleti jogviszony tárgya327
A társadalmi tulajdonban álló házban levő lakások329
A bérleti jogviszony keletkezése329
Az igényjogosultak köre329
A lakáskiutalásból kizárt személyek330
A bérleti szerződés megkötése330
Lakáscsere331
A jogos lakásigény mértéke335
Különszobára jogosultak336
A bérleti jogviszony megszűnésének esetei338
A bérleti jogviszony megszűnése felmondás esetében339
A bérleti jogviszony megszűnése bírói ítélet alapján340
A bérleti jogviszony megszűnése a bérlő halála esetén340
A bérleti jog megszűnése lemondás esetében345
A bérleti jogviszony megszűnése kiutasítás (kitiltás) és elítélés esetében346
A bérleti jogviszony megszűnése a lakás elhagyása esetén346
A bérleti jogviszony megszűnése a munkaviszony megszűnésével348
Társbérleti jogviszony348
Lakáscsere a lakásügyi hatósággal353
Bérlőtársi jogviszony353
Házastársak, rokonok jogviszonya354
Albérlet355
A szolgálati lakás fogalma358
A szervet megillető bérlőkijelölési jog365
A személyi tulajdonban levő tanácsi rendelkezés alatt álló lakások367
A személyi tulajdonban levő tanácsi rendelkezés alatt álló lakásokról általában368
A tulajdonos használati joga368
Lakáscsere. Lemondás372
A tulajdonát képező lakásába beköltözni kívánó tulajdonost megillető felmondási jog372
Társbérleti jogviszony373
Albérleti jogviszony373
Szolgálati lakás373
A szerv által bérelt lakás374
A gyógy- és üdülőhelyeken levő lakás mentesítése az igénybevétel alól374
Mezőgazdasági szempontból nélkülözhetetlen helyiségek igénybevételének tilalma375
Személyi tulajdonban levő szabadrendelkezésű lakások375
Személyi tulajdonban levő, szabadrendelkezésű lakásokról375
Szolgálati lakás létesítésének kizárása378
Lakáscsere378
Felmondás379
A bérleti jogviszony folytatása380
Lakásügyi eljárás380
Lakásügyi eljárás általános szabályai380
Lakás (lakrész) előzetes igénybevétele382
Jogorvoslatok383
A kiutaló határozat386
A határozatok végrehajtása387
A lakásban a bérleti jogviszony megszűdnése után jogcím nélkül visszamaradt személy388
Az önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése390
Lakásügyi iratok kézbesítése391
Állami erőből épült lakások elosztása391
Az állami erőből a tanácsok beruházásában épült lakások elosztására vonatkozó szabályok392
Az állami erőből a szakminisztériumok saját beruházásában épített új lakások393
A lakásszövetkezetek393
Lakás közületi szerv elhelyezése céljára történő felhasználásának korlátai396
hatályos jogszabályok és elvi állásfoglalások399
Egyéb igazgatási feladatok
Hatósági bizonyítványok404
Eljáró hatóságok405
Eljárási és ügykezelési szabályok406
A hatósági bizonyítványok kiadásának megtagadása412
Hatósági bizonyítványok külföldre továbbítása416
A bizonyítványok kiadványi illetéke420
Termelői igazolványok kiadása421
Hatályos jogszabályok423
Hagyaték leltározása424
Öröklési alapfogalmak424
A törvényes öröklés általános rendje425
Ági öröklés428
Végintézkedésen alapuló öröklés429
A haláleset bejelentése, illetékesség430
A leltározás előkészítése és a leltározásra kerülő vagyontárgyak432
A leltározás helye433
A leltár felvétele és továbbítása435
A leltárnyomtatvány rovatainak kitöltése436
A leltárelőadó kötelessége a leltározás után443
A leltározással kapcsolatos családjogi követelmények444
A leltárelőadó feladata kötelező leltározás alá eső vagyontárgy hiányában445
A leltárelőadó tájékoztatási kötelezettsége446
Biztosítási intézkedések446
A biztosítási intézkedések megtételének módja449
Nemzetközi vonatkozású rendelkezések452
Hatályos jogszabályok454
Helyiséggazdálkodásról456
Közületi szervek elhelyezését intéző bizottságok és azok hatásköre457
Közületi szervek elhelyezésének módja459
Helyiség, telek igénylése460
Az elhelyezés mértéke, helyiségnormák461
Az elhelyező hatóságok eljárása az igénylések elbírálása során462
Kártalanítási eljárás szabályozása464
Ideiglenes kiutalás465
A megüresedő és felszabaduló shelyiségek felhasználása közületi célra466
Közületi szerv által használt helyiségnek nem közületi célra való felhasználása467
Bérleti jogviszonyra vonatkozó rendelkezések467
Közületi szerv részére lakás igénybevétele munkakörrel kapcsolatos szolgálati lakás létesítése érdekében467
A személyi tulajdonban levő épületekkel kapcsolatos szabályok468
Illeték469
Magánszemélyek helyiségigényének elbírálása469
Helyiségcsere, albérlet471
Hatályos jogszabályok472
Raktárgazdálkodási ügyintézés476
A raktárakról477
A raktározókról478
A raktárkataszter, jogszerű raktárhasználat479
Raktárgazdálkodási hatóságok és jogkörük480
Eljárási szabályok482
Kártalanítás485
A raktár felhasználása más célra486
Szükségraktárak488
Bérleti díjak490
Hatályos jogszabályok491
Állami tulajdonban álló, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésbe adása494
Az állami ingatlanvagyon csoportosítása a kezelés irányítása szempontjából495
A bérbeadás útján hasznosított házingatlanok495
A városok (községek) belterületén be nem épített telkek497
A bérbeadás útján hasznosított ingatlanokat kezelő szervek498
A használati jog vizsgálata499
A bérbeadás útján hasznosított ingatlan kezelésének megosztása500
A bérbeadás útján hasznosított ingatlan kezelőjét kijelölő szervek501
A bérbeadás útján hasznosított ingatlan kezelőjének kijelölésére vonatkozó határozat meghozatala501
Hatályos jogszabályok504
Tűzrendészet504
A tűzrendészeti igazgatás504
A tanácsok tűzrendészeti feladatai506
A végrehajtó bizottságok tűzrendészeti feladatai507
Az igazgatási osztályok feladatai509
A tűzrendészeti bizottságokról510
Az önkéntes tűzoltóság511
Riasztás, tűzjelzés, vízszerzés feltételeinek biztosítása514
A tűz elleni védekezés tudatosítása514
Tűzoltó versenyek szervezése515
Hatályos jogszabályok515
Az árvíz- és belvízvédekezés igazgatási feladatai517
Az árvíz- és belvízvédekezés szervei517
Az árvíz- és belvízvédekezés igazgatási feladatai523
A közerők kiállításának terve524
A közerők mozgósításának terve526
A kiürítési (visszatelepítési) és mentesítési terv528
Az árvíz- és belvízkárok megállapítása530
Hatályos jogszabályok532
Irodalom533
Honvédelmi igazgatás533
A hadkötelesek összeírása533
A hadkötelesek katonai nyilvántartásba vétele535
A sorozás és bevonulás536
Hadkötelesek sorozásával stb.-vel kapcsolatos feladatok537
Sajtótermékek előállításának és terjesztésének engedélyezése538
Sajtóengedélyezési fogalmak és alapelvek538
Sajtótermék előállítását és terjesztését engedélyező szervek539
Engedélyezési eljárás541
Nyomdák ellenőrzése543
Hatályos jogszabályok544
A bányatörvényből eredő egyes igazgatási feladatok544
A bányakárokkal kapcsolatos egyes feladatok544
Bányaszolgalom létesítése554
Hatályos jogszabályok559
Folyamok és tavak melletti mentőszolgálat szervezése559
Hatályos jogszabály560
Az egyesületekkel kapcsolatos feladatok560
Egyesületek felügyelete561
Az egyesület megalakulása562
Az egyesület tagjai563
Az egyesület alapszabálya563
Az egyesület szervezete563
Az egyesület megszűnése564
Az egyesületek formái565
Hatályos jogszabályok565
Vagyonjogi ügyek566
Hatályos jogszabályok568
Ügyvitel
Alapfogalmak569
Az ügyiratnyilvántartás, kezelés jelentősége570
A kezelők571
A kezelők elhelyezése, munkafeltételek biztosítása572
A nyilvántartás és kezelés szervezete573
Segédletek és eszközök575
Ügyiratnyilvántartás szabályai578
Küldemények, beadványok, hivatalból indított eljárások iratai. Kezdőirat578
A küldemények, beadványok átvétele, elosztása és felbontása578
Iktatás581
Mutatózás. Idegenszám-mutató. szakszámmutató591
Gyűjtőív594
Az ügyiratok irattárba helyezése595
Az ügyiratkezelés szabályai595
Az ügyiratok csatolása595
Az ügyintéző kijelölése596
A tisztázatok elkészítése598
A küldemények továbbítása600
Határidő nyilvántartás601
Átfutó ügyiratok603
Az ügyiratok visszatartása604
Az iktatás ellenőrzése605
Irattározás és selejtezés607
Irattározás, iratvédelem607
Selejtezés612
Jelentősebb be- és kiadványi illetékek615
Beadványi illetékek615
Kiadványi illetékek616
Az illeték lerovatás és leletezés szabályai618
Hatályos jogszabályok619
Irodalom619
Hatályos jogszabályok mutatója621
Tárgymutató622
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem