Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Az MSZMP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága és Oktatási Igazgatóságának kiadványa a decemberi Jubileumi Tudományos Ülésszakról I-II.

1944-1969

Tartalom

I. kötet
Kovács Béla: Elnöki megnyitó 5
Meruk Vilmos: Ünnepi megnyitó 7
Szabó Bálint: A forradalom kibontakozásának feltételei 1944-45-ben 13
Tokody Gyula: Magyarország második világháborús szereplése a nyugatnémet polgári
történeti irodalomban 22
Ölvedi Ignác: Tiszántúl felszabadítása (a debreceni páncélos csata) 33
Mikecz Ferenc: A demokratikus pártok megalakulása Hajdú megyében. Az Ideiglenes
Nemzetgyűlés és Kormány megalakulásának körülményei * 65
Kiss István-. Adalékok az Ideiglenes Nemzetgyűlés és Kormány megalakulásához 78
Szilágyi Miklós: A debreceni nemzeti bizottság szerepe és tevékenysége a kibontakozó
népi demokratikus forradalomban 86
Onosi László: A parasztság demokratikus szervezkedésének kezdete és fejlődése Balmazújvároson 1944-1945-ben 94
Pallás Imre: Az 1944-45-ös demokratikus kibontakozás (Megyei sajtó) a Néplap tükrében 104
Újlaki Zoltán: Mezőgazdasági politika Hajdú megyében az 1945-49-es években 111
Ránki György: Gazdasági növekedés és struktúra változások a kelet-európai szocialista országokban a második világháború után 118
Kun László: A népi demokratikus forradalom kibontakozásának néhány sajátossága Miskolcon 134
Gazdag István: A pártoktatás kezdetei Hajdú-Bihar megyében a felszabadulást követő időszakban 146
Kiss András: Az 1945-ben született hadsereg jellegéről 159
Kun Ferenc: A debreceni őrzászlóalj magalakulása 172
Kónya István: A magyar református egyház politikai-ideológiájának néhány jellemző vonása 1945-1949 között 181
Bimbó Mihály: A nemzet válságának megoldására kidolgozott koncepció a „népi írók"
ideológiájában a második világháború alatt 198
Molnár Tivadar: Szocializmus és egypártrendszer 213
Szokodi József - Kovács László: A szocialista közélet és az értelmiség 230
A. J. Kuzmicsov: A Szovjet Hadsereg internacionalista küldetése a második világháború
éveiben 239
Kardos Pál: Irodalmunk helyzete a felszabadulás után 246
Fülöp László: Szocialista líránk fejlődése a felszabadulás után 258
Kelemen László: A nevelés-lélektani kutatások fejlődése a felszabadulás utáni 25 évben 265
Kurucz Albert: Művelődéspolitikánk kialakulásának, fejlődésének néhány kérdése 276
Vaskó László: Iskolapolitikánk egyes kérdései a felszabadulás után, különös tekintettel
a társadalmi szervezetek iskolaügyi tevékenységére (1945-1948) 290
Jurcsák Lászlóné: Az ifjúsági mozgalom kibontakozása Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében 1944-1948 között 304
Kiss Albert: A korszerű műveltség tartalma, jellemző vonásai 315
Bognár Rezső: A kémiai tudományok fejlődése és eredményei hazánkban az elmúlt 25 év
alatt 323
Szarvas Pál: A kémiai kutató- és oktatómunka a Kossuth Lajos Tudományegyetemen az
elmúlt 25 év alatt 337
Vecsey Tibor: Kémiai kutató- és oktatómunka a debreceni Agrártudományi Főiskolán az
elmúlt 25 év alatt 343
Rapcsák András: A matematikai tudományok fejlődése hazánkban az elmúlt 25 esztendő
alatt 349
Gyires Béla: Kutató- és felsőfokú oktatómunka a matematika területén Debrecenben az elmúlt 25 év alatt 360
Tóth József: A matematika felhasználása a közgazdasági tevékenységben 365
Pál Lénárd: A magyar fizika 25 éve 370
Szalay Sándor: Atommagfizikai kutató- és oktatómunka Debrecenben 395
Pantó Gábor: A geo-tudományok negyedszázados fejlődése és eredményei hazánkban.
Az ásványtani és földtani oktató- és kutatómunka a Kossuth Lajos Tudományegyetemen az elmúlt 25 év alatt 405
Kádár László: Földrajzi oktató- és kutatómunka az elmúlt 25 év alatt a Kossuth Lajos
Tudományegyetemen 416
Berényi Dénes.- Meteorológiai kutató- és oktatómunka az elmúlt 25 év alatt a Kossuth
Lajos Tudományegyetemen 425
Szász Gábor: Az agrometeorológia helyzete az Agrártudományi Főiskolán 433
Haraszty Árpád: Biológiai oktató- és kutatómunka az elmúlt 25 év alatt a Kossuth Lajos
Tudományegyetemen 438
Polgár Sándor: Növényélettani kutatás és oktatás( a debreceni Agrártudományi Főiskolán 454
Tartalomjegyzék 459

II. kötet
Kesztyüs Lóránd: Az oktatás és a kutatás 25 éves fejlődése a Debreceni Orvostudományi
Egyetemen 7
Árvay Sándor: Egyetemünk 25 éves gyógyítómunkája és területi kapcsolatai 17
Kulin László: A csecsemőkori sorvadás mai állása 28
Törő Imre: A magyar biológiai tudományok fejlődése az elmúlt 25 évben 39
Munkácsi Ferenc: Állatélettani kutatás és oktatás a Debreceni Agrártudományi Főiskoián 53
Helmeczi Balázs: Mikrobiológiai kutatás és oktatás a Debreceni Agrártudományi Főiskolán 57
Mórik József: Az experimentális higiéné néhány egészségtudományi vonatkozása, különös
tekintettel a levegőegészségügy kérdéseire 64
Károlyi György: A szocialista egészségügy alapjainak lerakása hazánkban 79
Dóczy Emil: A közegészségügy és járványügy fejlődése a felszabadulás óta 84
Biró Zsigmond: A mezőgazdasági üzemek közegészségügyi helyzete 99
Laurencsik Mária: Az ipari dolgozók munkahelyi és szociális körülményeinek alapvető
változásai a debreceni üzemekben 108
Mándi László: A gümőkór epidemiológiájának alakulása a felszabadulás óta 114
Jókai Márta: Az iskola és üzemi közétkeztetés megjelenésével kapcsolatban felmerült új
problémák a hygiénés gyakorlatban 120
Enyedi Tibor: Debrecen megyei jogú város lakossága kommunális ellátottságának fejlődése 1945. után 130
Seres György: A szocialista építőipar kialakulása és 25 éves fejlődése 143
Letényi Árpád: A regionális településfejlesztés problémái és eredményei Hajdú-Bihar megyében 155
Mikolás Tibor: Az építőművészet fejlődése 163
Barócsi Mihály: Az építőipar műszaki fejlesztésének dinamikája 172
Varga Pálné: A vegyipar fejlődésének alakulása 178
Nyíri László: A gyógyszeripari kutatás mint a fejlődés bázisa 183
Seres László: A műanyagfeldolgozás fejlődése a megyében 187
Kusztós Ferenc A földgáz szerepe a háztartási és kommunális energiaellátásban 191
Kovács Sámuel: A háztartási és kommunális gázfogyasztás gazdaságossági kérdései 200
Emődy Károly: A szocialista iparosítás eredményei és struktúrája a megyében 203
Csedreki László: A gépipar fejlődése Hajdú-Bihar megyében 219
Földes István: A munkaerő-gazdálkodás és a megye iparosításának kölcsönhatásai 223
Barbai Kálmán: A szolgáltató ipar fejlődése és fejlesztésének szükségessége 228
Bencsik István: A szocialista mezőgazdasági nagyüzemi termelés kialakulása és az agrárfelsőoktatás 235
Papp Imre: A Hajdú-Bihar megyei állami gazdaságok 25 éves fejlődése és a tudományok
szerepe eredményeik elérésében 247
Bodnár Miklós: A termelőszövetkezeti mozgalom fejlődése Hajdú-Bihar megyében 255
Orbán Sándor: A gazdaságirányítás reformja és a termelőszövetkezeti jog 266
Bocz Ernő: Növénytermesztési kutatás és oktatás fejlődése a Debreceni Agrártudományi
Főiskolán 276
Szelényi Ferenc: Talajtani oktató- és kutatómunka a Debreceni Agrártudományi Főiskolán 288
Kádár Béla: A technika fejlődése a mezőgazdasági termelésben 293
Papp Ferenc: A vízgazdálkodás fejlődése és szerepe a tiszántúli mezőgazdaságban 300
Kovács Béla: A mezőgazdaság gépi ellátottságának ipari háttere 305
Varga Frigyes: A mezőgazdaság gépesítésének fejlődése és perspektívái 318
Kellerman Márton: A szarvasmarhatenyésztés helyzete és fejlődésének lehetőségei Hajdú-Bihar megyében 325
Kocsis Sándor: A tehenészeti munkarend ésszerűsítésével kapcsolatos kutatások a Debreceni Agrártudományi Főiskola Gazdaságában 332
Vadász László: A korszerű állattartási rendszerek kialakulása a nagyüzemi mezőgazdaságban 338
Radnóczi Ferenc: A gyümölcs- és zöldségtermesztés regionális fejlődése Hajdú-Bihar megyében 348
Simon Imre: A konzervipar kialakulásának feltételei Hajdú-Bihar megyében 360
Márkus Béla: A dohányipar műszaki fejlesztése 367
Bognár Rezső: Ünnepi záróbeszéd 379
Tartalom 391
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az MSZMP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága és Oktatási Igazgatóságának kiadványa a decemberi Jubileumi Tudományos Ülésszakról I-II. Az MSZMP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága és Oktatási Igazgatóságának kiadványa a decemberi Jubileumi Tudományos Ülésszakról I-II. Az MSZMP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága és Oktatási Igazgatóságának kiadványa a decemberi Jubileumi Tudományos Ülésszakról I-II. Az MSZMP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága és Oktatási Igazgatóságának kiadványa a decemberi Jubileumi Tudományos Ülésszakról I-II. Az MSZMP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága és Oktatási Igazgatóságának kiadványa a decemberi Jubileumi Tudományos Ülésszakról I-II.

A borítók és a lapélek enyhén elszíneződtek, foltosak.

Állapot:
5.280 Ft
2.640 ,-Ft 50
21 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!
Állapotfotók
Az MSZMP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága és Oktatási Igazgatóságának kiadványa a decemberi Jubileumi Tudományos Ülésszakról I-II. Az MSZMP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága és Oktatási Igazgatóságának kiadványa a decemberi Jubileumi Tudományos Ülésszakról I-II. Az MSZMP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága és Oktatási Igazgatóságának kiadványa a decemberi Jubileumi Tudományos Ülésszakról I-II. Az MSZMP Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága és Oktatási Igazgatóságának kiadványa a decemberi Jubileumi Tudományos Ülésszakról I-II.

A kötetek gerince enyhén töredezett.

Állapot:
5.280 ,-Ft
42 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!