Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.080

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Az ókor izgalmas világa

Történelmi olvasókönyv általános iskolásoknak

Szerkesztő
Grafikus
Lektor

Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 167 oldal
Sorozatcím: Megidézett múlt
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-19-1018-0
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz. Tankönyvi száma: 80260.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Az olvasókönyv Horváth Péter 5. osztályos történelemtankönyvéhez készült, de a más tankönyvből tanulók vagy más korosztályhoz tartozók is érdeklődéssel forgathatják. Az ókor mellett az őskorhoz és a magyar őstörténethez is forrásokat ad: törvények, levélrészletek, színes életrajzok, kortársi feljegyzések hozzák életközelbe a tárgyalt időszakot és helyszínt. Megelevenednek az eseményeket meghatározó személyiségek, s megismerjük az akkor élt emberek hétköznapjait, gondjait, örömeit. Fontos, hogy az olvasókönyv ízelítőt ad az emberi kultúra olyan értékeiből, mint a Biblia, a Dalok könyve, a Gilgames eposz, az Odüsszeia, Hésziodosz versei, Cicero beszédei, a klasszikus ókori történetírók művei stb. Több mint 200 forrás került a válogatásba, érthető feldolgozásban. Csak olyan tartalmú és hosszúságú szövegeket, szövegrészleteket közlünk, amelyeket a 10-11 éves gyerekek képesek befogadni, és amelyeket szívesen elolvasnak. A források feldolgozását rövid bevezető magyarázat és kérdések,... Tovább

Fülszöveg

Az olvasókönyv Horváth Péter 5. osztályos történelemtankönyvéhez készült, de a más tankönyvből tanulók vagy más korosztályhoz tartozók is érdeklődéssel forgathatják. Az ókor mellett az őskorhoz és a magyar őstörténethez is forrásokat ad: törvények, levélrészletek, színes életrajzok, kortársi feljegyzések hozzák életközelbe a tárgyalt időszakot és helyszínt. Megelevenednek az eseményeket meghatározó személyiségek, s megismerjük az akkor élt emberek hétköznapjait, gondjait, örömeit. Fontos, hogy az olvasókönyv ízelítőt ad az emberi kultúra olyan értékeiből, mint a Biblia, a Dalok könyve, a Gilgames eposz, az Odüsszeia, Hésziodosz versei, Cicero beszédei, a klasszikus ókori történetírók művei stb. Több mint 200 forrás került a válogatásba, érthető feldolgozásban. Csak olyan tartalmú és hosszúságú szövegeket, szövegrészleteket közlünk, amelyeket a 10-11 éves gyerekek képesek befogadni, és amelyeket szívesen elolvasnak. A források feldolgozását rövid bevezető magyarázat és kérdések, feladatok segítik.
Bízunk benne, hogy olvasókönyvünket tanár s diák egyaránt megkedveli, s használata a tanórai munka szerves része lesz. Vissza

Tartalom

Játsszunk történelmet!4
A történelem forrásai4
A Csörsz árka4
Régészeti leírás a Csörsz-árokról5
Három szem búza, szilvás gombóc és a Luca széke6
Az "elsüllyedt" történelem6
A leletmentő ásatás6
A leggyakoribb lelet: a cserépmaradvány7
Egy elsüllyedt hajó8
Egy rejtélyes tárgy9
Az őskor10
A történelem kezdete10
A kő megmunkálása10
Hogyan élt az őskori ember?10
Őskori nyomok egy barlangban11
Mamutvadászat11
Egy hatékony fegyver az őskorban12
Művészet vagy varázslat?13
A kettős nézőpont13
Pozitív és negatív kép13
Az élelemtermelés kezdete14
Melyik jobb szerszám?14
Hogyan változtak meg az állatok a háziasítás során?14
Ősi eke egy pecséthengeren15
Mesterségek születése16
Egy kézműves műhely16
Az első földművelő közösségek17
A vályog17
A jerikói torony17
Az ókori kelet18
Mezopotámia18
Egy ókori "házirend"18
Gilgames király története19
Az írnokiskola20
A földműves feladatai - egy agyagtábla szerint20
A "Tél és a Nyár" versengése21
A kapa fontossága22
Az Egyiptomi Birodalom23
Narmer király palettája23
Éhínség Egyiptomban24
Egy egyiptomi királylista24
Mire volt büszke egy egyiptomi előkelő?25
Egy hivatalnok életútja25
A kadesi csata26
Egyiptomi hétköznapok és ünnepek27
Az írnoki munka dicsérete27
Ozirisz és Ízisz története28
Tutanhamon fáraó sírja29
A holttestből múmia lesz30
Az orvostudomány30
A Naphimnusz30
Távol-Kelet I. India32
Az indiai társadalom32
A bölcs király feladatai33
A legfontosabb tanítás34
Buddha élete ősi mondák alapján34
Távol-Kelet II. A Nagy Fal mögött: Kína36
Az Énekek könyve36
Munkák a földeken37
A vörös szemöldökűek felkelése37
A herceglány panasza38
Az "ígéret földje"39
Fönícia39
Palesztina40
Az ókori Görögország45
Istenek és hősök45
Prométheusz, az emberbarát titán45
Odüsszeusz és az egyszemű óriás46
Midasz király kívánsága48
Hermész, a furfangos isten49
Mondák és valóság50
Kréta Homérosz hőskölteményében és egy ókori történetíró munkájában51
Thészeusz és Ariadné52
Daidalosz és Ikarosz53
Mükéné romjainak feltárása54
Thészeusz intézkedései55
Az olajprés56
Görög mesék56
Az olümpiák57
A játékok fejlődése57
Az olümpia dicsérete59
Azokról, akik csak a sporthoz értenek60
A "dicső Athén"60
A görög mezőgazdaságról60
Honnan származik Athén neve?62
Pénzhamisítók az ókorban62
Az adósrabszolgaságról63
Szolón csoportokra osztja a társadalmat64
A bajokat termő föld65
Spárta, a katonaállam66
Választás kiabálással66
Pénz helyett nyársak?67
A rejtőzködés68
A helóták elnyomásáról68
A híres-hírhedt spártai nevelés69
A marathóni csata70
Hérodotosz írása a perzsákról70
Felkelés a perzsa uralom ellen71
A marathóni csata72
A perzsák újabb támadása74
Xerxész a perzsa előkelőkkel tanácskozik74
Hogyan váltak az athéniek tengerészkatonákká?74
Az athéni népgyűlés egyik határozata75
A tengeri csata76
Egy szemtanú a szalamiszi ütközetről77
Themisztoklész félrevezeti a perzsákat78
Themisztoklész hírneve78
Hogyan menekült el Xerxész?79
Athén a nagy győzelem után80
A demokrácia alapelvei80
Két vélemény a demokráciáról81
Periklész jelleme82
A cserépszavazás83
Arisztotelész a rabszolgákról84
A spártai földrengés84
Periklész korának műveltsége86
Mire használjuk a szövetség pénzét?86
Csalt-e a szobrász?87
A Parthenón87
A Diszkoszvető88
Honnan származik a korinthoszi oszlopfő?89
Antigoné89
Nagy Sándor birodalma91
Háború Athén és Spárta között91
Egy ókori napfogyatkozás92
Járvány Athénben92
Érdekességek Nagy Sándorról93
Nagy Sándor a csatában94
Nagy Sándor, a hadvezér95
A rodoszi Kolosszus96
Az ókori Róma97
A város alapítása97
Aeneas bolyngása97
A köztársaság98
Patríciusok és plebejusok98
Egy zendülés és következményei99
A XII táblás törvények101
Hogyan mentették meg a szent ludak Rómát?102
Hogyan legyünk láthatatlanok?103
"Hannibál a kapuk előtt!"104
Karthágó alapítása104
A csapóhíd105
Két történetíró Hannibálról106
Hannibál átkel az Alpokon107
A köztársaság gondjai107
A Spartacus-féle felkelés107
"Egy rögnyi saját földjük sincsen"108
A polgárháború110
A Catilina-féle összeesküvés112
Kalandos menekülés112
A császárság113
Caesar, a pazarló113
Caesar, a hadvezér és politikus114
Caesar halála115
Csata Caesar örökösei között116
Két forrás Augustusról117
A római hadsereg118
A diadalmenet119
A Római Birodalom120
Utak és utazók120
Levél a császárhoz121
"Gyűlöljenek, csak féljenek!"121
Egy természeti katasztrófa123
Ókori graffitik125
Királynő a felkelők élén125
Az "Örök Város"126
A város égése126
Néró palotája127
Róma, a zajos világváros128
Seneca halála129
A városi tűzoltóság129
Két forrás arról, hogy a rómaiak sem vetették meg a finom ételeket130
A tóga131
A kereszténység132
A "nagy Ígéret"132
Jézus születése132
Jézus tanításaiból és cselekedeteiből133
Jézus feltámadása134
Felnőttkeresztelés134
A szeretet himnusza135
Pannónia provincia137
A provincia meghódítása137
Erődök állítása137
A barbár népekről138
Pannóniai hadjárat139
A kereszténység elterjedése a birodalomban141
A keresztény közösségek141
Levélváltás a keresztények ügyében142
Keresztényüldözések143
A türelmi rendeletből144
Róma bukása144
Rabszolgák helyett colonusok144
A császár haddal vonul Itália ellen!145
A gótokról146
Két forrás a hunokról147
Róma kirablása148
A Római Birodalom bukása149
A magyar nép őstörténete150
A magyar nép születése150
A magyar nép eredete - Anonymus szerint150
Attila, az "Isten ostora"151
Finnugor vagy hun rokonság?153
Élet a sztyeppén154
Julianus barát154
A honfoglaló magyarok életmódja154
A táltos-hit sokfelé szinte máig él155
A vérszerződés156
Levedi és Árpád156
Ki volt az első fejedelem?158
A honfoglaló magyarok harcmodora159
A honfoglalás160
"A hely gyönyörűséges"160
A fehér ló161
Függelék163
Felhasznált irodalom163
Névmutató164
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az ókor izgalmas világa Az ókor izgalmas világa Az ókor izgalmas világa Az ókor izgalmas világa Az ókor izgalmas világa Az ókor izgalmas világa Az ókor izgalmas világa Az ókor izgalmas világa

A borító enyhén elszíneződött. Néhány lapon jelölések, bejegyzések, aláhúzások láthatóak.

Állapot:
2.280 ,-Ft
18 pont kapható
Kosárba