Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Az Országgyűlés feladatai

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Országgyűlés Hivatala
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 275 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN: 963-204-509-2
Megjegyzés: 2. átdolgozott és bővített kiadás. További szerzők a könyvben.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Az Országgyűlés törvényekben meghatározott feladatai 1990-től számottevően és folyamatosan bővültek. Az Országgyűlés Főtitkársága e törvényalkotási folyamatot nyomon követve szisztematikusan és... Tovább

Előszó

Az Országgyűlés törvényekben meghatározott feladatai 1990-től számottevően és folyamatosan bővültek. Az Országgyűlés Főtitkársága e törvényalkotási folyamatot nyomon követve szisztematikusan és folyamatosan vezeti az Országgyűlés (ezen belül a tisztségviselők és a bizottságok) feladatait és hatáskörét, továbbá a képviselők jogainak és kötelességeinek szabályozását és annak változásait. A különböző jogszabályokban található feladatok e nélkül szinte áttekinthetetlenek lennének, hiszen a parlamenti hatáskörökből ma már több mint 400-at regisztrálhatunk.
A képviselők és az Országgyűlés munkája iránt érdeklődők tájékozódását megkönnyítheti, ha rendszerezett formában megismerkedhetnek az Országgyűlés, a tisztségviselők, a frakciók, a bizottságok és a képviselők feladataival és jogaival, továbbá a különböző típusú parlamenti döntésekkel. Örömünkre szolgál, hogy kiadványunkat nemcsak a parlamenti munkában résztvevők forgatják, hanem a tudományos feldolgozásokhoz és a tankönyvek megírásához is forrásként használják.
A kötet első kiadása 1998-ban jelent meg az Országgyűlés alakuló ülésére. Az elmúlt négy év jogszabályi változásait figyelembe véve, kiadványunkat jelentősen átdolgoztuk, újabb alfejezetek és táblázatok beiktatásával tettük teljesebbé.
A kötet új kiadásával továbbra is az a célunk, hogy a képviselők, a kormányzat, a parlamenti munkával hivatásszerűen foglalkozók, a szakértők és a tudományos kutatók eligazodását, munkáját segítsük elő.
Az összeállításban szereplő anyagok egyébként az Országgyűlés információs rendszerének részét képezik. A változásokat folyamatosan vezetjük, az adatok a belső informatikai hálózaton (intranet) az Országház és a Képviselői Irodaház munkaállomásain bármikor hozzáférhetőek. A kötet összeállítói és a szerkesztő köszönettel vesznek minden javaslatot és észrevételt. Vissza

Tartalom

ELŐSZÓ 13
AZ ORSZÁGGYŰLÉS, A TISZTSÉGVISELŐK, A BIZOTTSÁGOK, A KÉPVISELŐCSOPORTOK, A KÉPVISELŐK FELADATAI
Az Országgyűlés feladatai, hatásköre és működése
Bevezetés 17
Az Országgyűlés feladatai és hatásköre 23
Törvényalkotási (jogalkotási) feladatok 23
Az alapvető jogokkal és kötelességekkel kapcsolatos feladatok 25
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosaival kapcsolatos feladatok 26
A nemzetközi szerződések megkötésével (illetve a megállapodások végrehajtásával) kapcsolatos feladatok 26
A köztársasági elnökkel kapcsolatos feladatok 27
Az Alkotmánybírósággal kapcsolatos feladatok 28
Az Állami Számvevőszékkel kapcsolatos feladatok 29
A kormánnyal és a miniszterelnökkel kapcsolatos feladatok 30
A honvédelemmel, a fegyveres erőkkel, továbbá a hadi-, a rendkívüli és a szükségállapottal, a veszélyhelyzettel. valamint a polgári védelemmel összefüggő feladatok 31
A nemzetbiztonsággal, a közrend és közbiztonság védelmével és a rendőrséggel kapcsolatos feladatok 34
A helyi önkormányzatokkal és a területszervezéssel kapcsolatos feladatok 35
Az igazságszolgáltatással (a bíróságokkal és az ügyészségekkel) kapcsolatos feladatok 37
A választásokkal kapcsolatos feladatok 38
Az országos népszavazással, a népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok 38
Az államháztartással a központi költségvetéssel, a pénzügyekkel és a társadalombiztosítással összefüggő feladatok (A Magyar Nemzeti Bank, Közbeszerzési Tanács) 39
Gazdasági feladatok (Gazdasági Versenyhivatal) 53
Az agrárgazdasággal kapcsolatos feladatok 55
A környezetvédelemmel, a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos feladatok 56
A foglalkoztatás elősegítésével, a munkanélküliek ellátásával és a munkavédelemmel kapcsolatos feladatok 58
Az egészségüggyel kapcsolatos feladatok 58
Az ifjúsággal és a sporttal kapcsolatos feladatok 59
A felsőoktatással kapcsolatos feladatok 59
A tudománnyal kapcsolatos feladatok 60
A közművelődéssel kapcsolatos feladatok 60
A rádiózással, a televíziózással és a nemzeti hírügynökséggel kapcsolatos feladatok 61
A pártokkal, a szakszervezetekkel és a társadalmi szervezetekkel kapcsolatos feladatok 64
A nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos feladatok 65
Az egyházakkal kapcsolatos (illetve az egyházakat érintő) feladatok 65
A saját működéssel (illetve a képviselőkkel) kapcsolatos feladatok 66
Személyi döntések (eskütétel) 72
A köztisztviselőkkel és a közalkalmazottakkal kapcsolatos feladatok 72
A közalapítvánnyal (alapítvánnyal) kapcsolatos feladatai 72
Egyéb feladatok (címer, zászló, Szent Korona, kitüntetések) 73
Az Országgyűlés előtt beszámolásrajelentéstételre és tájékoztatásadásra kötelezett szervek 74
A beszámolás, jelentéstétel és tájékoztatás időbeni gyakorisága 84
Az Országgyűlés tisztségviselőinek feladatai
Bevezetés 93
Az Országgyűlés elnökének feladatai 95
Általános feladatai 95
Részletes feladatai 95
A köztársasági elnökválasztással, illetve köztársasági elnök helyettesítésével kapcsolatos feladatai 96
Az Alkotmánybírósággal kapcsolatos jogköre 96
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosával kapcsolatos feladatai 97
A hadi-, a rendkívüli és a szükségállapottal összefüggő feladatai 97
A nemzetbiztonsággal kapcsolatos feladatai 98
Az országos népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatai 98
A választásokkal összefüggő feladatai 99
A mandátumigazolással összefüggő feladatai 99
A mentelmi és összeférhetetlenségi ügyekkel kapcsolatos feladatai 99
A képviselőkkel kapcsolatos más feladatai 101
Az Országgyűlés működésének biztosításával kapcsolatos feladatai 101
Az önálló indítványok (törvényjavaslatok) tárgyalásának előkészítésével kapcsolatos feladatai 102
Az interpellációkkal, a kérdésekkel és az azonnali kérdésekkel kapcsolatos feladatai 103
Az Országgyűlés tanácskozásairól készült jegyzőkönvvekkel kapcsolatos feladatai 104
A jogalkotási eljárással kapcsolatos feladatai 104
A törvények kihirdetésével, illetve az országgyűlési határozatok közzétételével kapcsolatos feladatai 104
A Házbizottsággal kapcsolatos feladatai 105
A képviselőcsoportokkal kapcsolatos feladatai 105
A bizottságok tevékenységével, illetve a bizottsági tisztségviselők és tagok választásával kapcsolatos feladatai 106
Az Országgyűlés Hivatalával kapcsolatos feladatai 106
A kormánnyal kapcsolatos feladatai 108
Egyéb feladatai 108
Összeférhetetlenségi szabályok 109
Az Országgyűlés alelnökeinek feladatai 110
Összeférhetetlenségi szabályok 110
Az Országgyűlés ülésvezető elnökének feladatai 111
Az Országgyűlés jegyzőinek feladatai 114
Összeférhetetlenségi szabályok 115
A Házbizottság feladatai
Bevezetés 117
A Házbizottság feladatai 118
A bizottságok feladatai és jogai
Bevezetés 121
A bizottságok általános feladatai és jogai 124
A bizottságok részletesebb feladatai és jogai 125
Az egyes állandó bizottságok különböző jogszabályokban meghatározott feladatai 130
Alkotmány- és igazságügyi bizottság 130
Ügyrendi bizottság 131
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság 132
Európai integrációs ügyek bizottsága 132
Gazdasági bizottság 133
Honvédelmi bizottság 134
Költségvetési és pénzügyi bizottság 136
Környezetvédelmi bizottság 138
Kulturális és sajtóbizottság 138
Külügyi bizottság 139
Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság 139
Mezőgazdasági bizottság 141
Nemzetbiztonsági bizottság 141
Ifjúsági és sportbizottság 144
Oktatási és tudományos bizottság 145
Rendészeti bizottság 145
Számvevőszéki bizottság 145
Társadalmi szervezetek bizottság 145
Az ideiglenes és egyéb bizottságok feladatai 146
Ideiglenes eseti és vizsgálóbizottságok 146
„Jelölő" bizottságok 149
Egyéb „bizottságok" 149
A bizottságok működésével kapcsolatos feladatok és jogok 150
Az Országgyűlés feladatai 150
A bizottság(ok) feladatai 151
Az Országgyűlés elnökének feladatai 153
A képviselő(k) feladatai 153
A Házbizottság feladatai 153
A bizottsági elnöki értekezlet feladatai 154
A bizottság elnökének feladatai 154
A bizottság alelnökének feladatai 155
A bizottság tagjainak jogai, illetve kötelességei 156
A pártok képviselőcsoportjának, illetve vezetőjének feladatai (jogai)
Bevezetés 157
A képviselőcsoport jogai és feladatai 160
A képviselőcsoport vezetőjének feladatai (jogai) 164
A képviselőcsoport helyettes vezetőjének feladatai (jogai) 167
Az országgyűlési képviselők jogai és kötelességei
Bevezetés 169
A képviselők jogai 171
A köztársasági elnöki tisztséggel kapcsolatos jogok 171
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa megbízatásának megszüntetésével kapcsolatos jogok 171
A képviselői tevékenység gyakorlásával kapcsolatos jogok 172
A mentelmi jog 177
Összeférhetetlenség 178
A munkaviszonnyal, költségtérítéssel, juttatásokkal, kedvezményekkel kapcsolatos jogok 178
A képviselők kötelességei 181
A képviselői jogállással összefüggő alkotmánybírósági határozatok 183
A képviselői jogállással összeférhetetlen tisztségek, foglalkozások és tevékenységek 185
AZ ORSZÁGGYŰLÉS DÖNTÉSEI
Bevezetés 193
Az Országgyűlés minősített többséget igénylő döntései az Alkotmány, más törvények és a Házszabály szerint 196
Személyi döntések:
Az Országgyűlés által választott tisztségviselők választásának szabályai 203
Az Országgyűlés által meghatározott időre választott tisztségviselők 212
FÜGGELÉK
Bibliográfia
Az Országgyűlés feladatai 225
Az Országgyűlés szervezete 239
A képviselők jogai és kötelességei 258
Kiadványok
Az Országgyűlés bizottságainak és Hivatalának kiadványai 271
A Parlamenti Módszertani Iroda kiadványai 274
Az Országgyűlési Könyvtár kiadványai 275
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az Országgyűlés feladatai
Állapot:
1.660 Ft
1.160 ,-Ft 30
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Az Országgyűlés feladatai Az Országgyűlés feladatai

A címlapon bejegyzés látható.

Állapot:
1.660 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba