A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Az Országgyűlés feladatai és működése 2006.

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Parlamenti Módszertani Iroda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 272 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-8420-19-7
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Az Országgyűlés törvényekben meghatározott feladatai 1990-től számottevően és folyamatosan bővültek. Az Országgyűlés Hivatala Főtitkársága szisztematikusan nyomon követve e törvényalkotási... Tovább

Előszó

Az Országgyűlés törvényekben meghatározott feladatai 1990-től számottevően és folyamatosan bővültek. Az Országgyűlés Hivatala Főtitkársága szisztematikusan nyomon követve e törvényalkotási folyamatot, regisztrálja az Országgyűlés (ezen belül a tisztségviselők, a bizottságok és a frakciók) feladatait és hatáskörét, továbbá a képviselők jogainak és kötelességeinek szabályozását és annak változásait. Rendszerezés nélkül a különböző jogszabályokban található feladatok áttekinthetetlenek lennének, hiszen ma már a parlamenti hatáskörökből, feladatokból több mint négyszázat tartunk számon.
A képviselők és a parlamenti munka iránt érdeklődők tájékozódását megkönnyítheti, ha e feldolgozás révén megismerkedhetnek az Országgyűlés, a tisztségviselők, a frakciók, a bizottságok és a képviselők feladataival és jogaival, továbbá az Országgyűlés működésével, a különböző típusú parlamenti döntésekkel.
E kötet immáron harmadik átdolgozott és kibővített kiadása elsősorban ezt kívánja elősegíteni. Az első kiadás 1998-ban, második kiadás 2002-ben jelent meg, szintén az alakuló ülést megelőzően.
Korábbi köteteink kedvező visszhangot váltottak ki. Azokat nemcsak a parlamenti munka résztvevői forgatták, hanem a tudományos feldolgozásokhoz és a tankönyvek megírásához forrásként is felhasználták. A korábbiakhoz képest az új kiadásban módosítottuk a kötet szerkezeti felépítését. A könyv megváltozott címe is erre utal. Külön fejezetbe csoportosítottuk az Országgyűlésnek a saját működésével, továbbá a bizottságok működésével kapcsolatos feladatait. E fejezetbe illesztettük be az Országgyűlés döntéseit rendszerező összeállítást is. A szerkezeti változtatásokon túl igyekeztünk áttekinthetőbbé tenni a kötet belső tagolását. Új címszavakat iktatunk be, logikusabbá tettük az egyes altémák sorrendjét, és elhagytuk - ahol lehetett - az ismétléseket. A kötet anyagát új összeállításokkal, táblázatokkal és ábrákkal tettük gazdagabbá és szemléletesebbé.
Az egyes fejezetek, főcímek bevezetései arra vállalkoztak, hogy a rendszerváltó Országgyűlés időszakáig visszatekintve rövid, de átfogó ismertetést adjanak az Országgyűlés legfontosabb feladatairól, a magyar parlament szervezetéről és működéséről. E bevezetéseket ezért is ajánljuk különösen a most először megválasztott képviselők figyelmébe. Vissza

Tartalom

ELŐSZÓ
(Dr. Soltész István, az Országgyűlés főtitkára) 11
Az összeállításban előforduló jogszabályok címének rövidítései 13
I. AZ ORSZÁGGYŰLÉS, A TISZTSÉGVISELŐK, A BIZOTTSÁGOK, A KÉPVISELŐCSOPORTOK ÉS A KÉPVISELŐK FELADATAI
Az Országgyűlés feladatai és hatásköre
Bevezetés 19
Az Országgyűlés feladatai és hatásköre 30
Az alkotmányozással kapcsolatos feladatok 30
A törvényalkotási (jogalkotási) feladatok 30
Az alapvető jogokkal és kötelességekkel kapcsolatos
feladatok 32
A választásokkal kapcsolatos feladatok 33
Az országos népszavazással és a népi kezdeményezéssel
kapcsolatos feladatok 34
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosával
kapcsolatos feladatok 34
A köztársasági elnökkel kapcsolatos feladatok 35
Az Alkotmánybírósággal kapcsolatos feladatok 36
Az Állami Számvevőszékkel kapcsolatos feladatok 37
A kormánnyal és a miniszterelnökkel kapcsolatos feladatok 38
A nemzetközi szerződések megkötésével
(illetve a megállapodások végrehajtásával)
kapcsolatos feladatok 39
Az európai uniós ügyekkel kapcsolatos feladatok 40
A honvédelemmel, a fegyveres erőkkel, a hadi-, a rendkívüli és a szükségállapottal, a veszélyhelyzettel, továbbá a polgári védelemmel összefüggő feladatok 40
A rendszerezés logikájából következően egy adott feladatot, illetve hatáskört esetenként két fejezetbe is besoroltunk.
A nemzetbiztonsággal, a terrorizmus elleni küzdelemmel, a közrend és közbiztonság védelmével, a rendőrséggel és a menekültüggyel kapcsolatos feladatok 44
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával kapcsolatos feladatok 45
A helyi önkormányzatokkal és a területszervezéssel kapcsolatos feladatok 45
Az igazságszolgáltatással (a bíróságokkal és az ügyészséggel) kapcsolatos feladatok 48
Az államháztartással, a központi költségvetéssel, a zárszámadással és a pénzügyekkel összefüggő feladatok (A Magyar Nemzeti Bank, Közbeszerzések Tanácsa) 49
A társadalombiztosítással és a szociálpolitikával kapcsolatos feladatok 58
A gazdasággal kapcsolatos feladatok (Gazdasági Versenyhivatal) 60
Az agrárgazdasággal és a vidékpolitikával kapcsolatos feladatok 62
A környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok 63
A területfejlesztéssel, területrendezéssel és az építésüggyel kapcsolatos feladatok 64
A foglalkoztatás elősegítésével, a munkanélküliek ellátásával és a munkavédelemmel kapcsolatos feladatok 65
Az egészségüggyel és a kábítószer elleni küzdelemmel kapcsolatos feladatok 66
A fogyatékos emberekkel kapcsolatos feladatok 67
A gyermekvédelemmel, az ifjúsággal és a sporttal kapcsolatos feladatok 67
A közoktatással és a felsőoktatással kapcsolatos feladatok 68
A tudománnyal kapcsolatos feladatok 69
A közművelődéssel és a kultúrával kapcsolatos feladatok 69
A rádiózással, a televíziózással és a nemzeti hírügynökséggel kapcsolatos feladatok 70
A pártokkal, a szakszervezetekkel és a társadalmi szervezetekkel kapcsolatos feladatok 73
A nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos feladatok 73
A határon túli magyarokkal kapcsolatos feladatok 74
Az egyházakkal kapcsolatos (illetve az egyházakat érintő) feladatok 75
A közalapítvánnyal (alapítvánnyal) kapcsolatos feladatai 75
A köztisztviselőkkel és a közalkalmazottakkal kapcsolatos feladatok 76
Egyéb feladatok 76
Személyi döntések (eskütétel) 77
A saját szervezetével kapcsolatos feladatok 77
Az interpellációkkal és kérdésekkel kapcsolatos feladatok 77
A képviselőkkel kapcsolatos feladatok 78
A mentelmi és összeférhetetlenségi ügyekkel kapcsolatos feladatok 78
Tervekről, koncepciókról, programokról, stratégiákról, intézkedésekről és irányelvekről szóló törvények ésországgyűlési határozatok (1990-2006) 79
Az Országgyűlés előtt beszámolásra, jelentéstételre és tájékoztatás-adásra kötelezett szervek 96
A beszámolás, a jelentéstétel és a tájékoztatás időbeni gyakorisága 107
Az Országgyűlés tisztségviselőinek feladatai
Bevezetés 117
Az Országgyűlés elnökének feladatai 119
Általános feladatai 119
Részletes feladatok 119
A köztársasági elnök-választással, illetve a köztársasági elnök
helyettesítésével kapcsolatos feladatai 119
Az Alkotmánybírósággal kapcsolatos feladata 120
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosával kapcsolatos feladatai 120
Az Állami Számvevőszékkel kapcsolatos feladatai 120
A Magyar Nemzeti Bank tisztségviselőivel kapcsolatos feladatai 120
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével kapcsolatos jogköre 121
A hadi-, a rendkívüli és a szükségállapottal összefüggő feladatai 121
A nemzetbiztonsággal kapcsolatos feladatai 121
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával kapcsolatos feladatok 122
Az európai uniós ügyekkel kapcsolatos feladatok 123
Az országos népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatai 123
A választásokkal összefüggő feladatai 124
A mandátumigazolással összefüggő feladatai 124
A mentelmi és összeférhetetlenségi ügyekkel kapcsolatos feladatai 124
A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatai 125
A képviselőkkel kapcsolatos más feladatai 126
Az önálló indítványok (törvényjavaslatok) tárgyalásának
előkészítésével kapcsolatos feladatai 126
A jogalkotási eljárással kapcsolatos feladatai 127
A törvények kihirdetésével, illetve az országgyűlési határozatok közzétételével kapcsolatos feladatai 127
Az interpellációkkal, kérdésekkel és az azonnali kérdésekkel kapcsolatos feladatai 128
Az Országgyűlés tanácskozásairól készült jegyzőkönyvekkel
kapcsolatos feladatai 128
A Házbizottsággal kapcsolatos feladatai 128
A képviselőcsoportokkal kapcsolatos feladatai 129
A bizottságok tevékenységével, illetve a bizottsági tisztségviselők
és tagok választásával kapcsolatos feladatai 129
A kormánnyal kapcsolatos (tájékoztatási) feladatai 130
A titokvédelemmel kapcsolatos feladatai 130
Az Országgyűlés Hivatalával kapcsolatos feladatai 130
Egyéb feladatai 131
Összeférhetetlenségi szabályok 132
Az Országgyűlés ülésvezető elnökeinek feladatai 133
Az Országgyűlés alelnökeinek feladatai 133
Összeférhetetlenségi szabályok 133
Az Országgyűlés jegyzőinek feladatai 133
A Házbizottság feladatai
Bevezetés 134
A Házbizottság feladatai 135
A bizottságok hatásköre és feladatai
Bevezetés 137
A bizottságok általános feladatai és jogai 140
A bizottságok részletesebb feladatai és jogai 142
A plenáris ülések előkészítésével kapcsolatban 142
A törvényalkotással kapcsolatban 142
Az Országgyűlés ellenőrző tevékenységével kapcsolatban 144
Európai uniós ügyekkel kapcsolatban 144
Személyi döntésekkel kapcsolatban 145
Az egyes állandó bizottságok különböző jogszabályokban
meghatározott hatásköre és feladatai 146
Alkotmány- és igazságügyi bizottság 146
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi kérdésekkel foglalkozó
bizottság 147
Európai ügyek bizottsága 148
Gazdasági kérdésekkel foglalkozó bizottság 150
Honvédelmi bizottság 151
Ifjúsági és sportügyekkel foglalkozó bizottság 154
Költségvetési és pénzügyi bizottság 154
Környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó bizottság 157
Kulturális és sajtóügyekkel foglalkozó bizottság 157
Külügyi bizottság 158
Mentelmi, összeférhetetlenségi és
mandátumvizsgáló bizottság 158
Mezőgazdasági kérdésekkel foglalkozó bizottság 160
Nemzetbiztonsági bizottság 160
Oktatási és tudományos kérdésekkel foglalkozó bizottság 163
Önkormányzati és rendészeti kérdésekkel foglalkozó bizottság 163
Számvevőszéki ügyekkel foglalkozó bizottság 164
Társadalmi szervezetek ügyeivel foglalkozó bizottság 164
Ügyrendi kérdésekkel foglalkozó bizottság 164
A bizottságok által az OIT-be, a közalapítványokba
és alapokba választott, illetve jelölt tagok 165
Az ideiglenes és egyéb bizottságok feladatai 168
Ideiglenes (vizsgáló- és eseti) bizottságok 168
Jelölőbizottságok 173
Egyéb „bizottságok" 174
A pártok képviselőcsoportjának, illetve vezetőjének feladatai
Bevezetés 175
A képviselőcsoport jogai és feladatai 178
A képviselőcsoport működésével kapcsolatos jogok 178
Az Országgyűlés feladataival és működésével összefüggő jogok és kötelességek 179
Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásával (jelölésével) kapcsolatos jogok 179
A bizottságok működésével összefüggő jogok és kötelességek 180
Egyéb jogok és kötelességek 180
A képviselőcsoport vezetőjének feladatai (jogai és kötelességei) 181
A képviselőcsoport működésével kapcsolatos feladatai 181
Az Országgyűlés üléseivel kapcsolatos jogai és
kötelességei 181
A Házbizottság működésével kapcsolatos jogai és kötelességei 181
Egyéb jogok és kötelességek 182
A képviselőcsoport helyettes vezetőjének feladatai jogai 182
Az országgyűlési képviselők jogai és kötelességei
Bevezetés 183
A képviselők jogai 187
A köztársasági elnöki tisztséggel kapcsolatos jogok 187
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa megbízatásának megszüntetésével kapcsolatos jogok 188
A képviselői tevékenység gyakorlásával kapcsolatos jogok 188
A képviselők tájékoztatását (tájékozottságát) elősegítő jogok 193
A mentelmi jog 194
Összeférhetetlenség 194
A munkaviszonnyal, költségtérítéssel, juttatásokkal, kedvezményekkel kapcsolatos jogok 195
A képviselők kötelességei 198
A képviselői jogállással összeférhetetlen tisztségek,foglalkozások és tevékenységek 199
II. AZ ORSZÁGGYŰLÉS MUKODESE (DÖNTÉSÉI)
Az Országgyűlés működése
Bevezetés 207
Az Országgyűlés feladatai saját működésével kapcsolatban 212
Az Országgyűlés elnökének feladatai az Országgyűlés
működésével (az ülésszakokkal és az ülésekkel) kapcsolatban 215
Az Országgyűlés ülésvezető elnökeinek feladatai 216
Az Országgyűlés jegyzőinek feladatai 219
Az állandó bizottságok feladatai a plenáris ülések előkészítésével kapcsolatban 220
A képviselőcsoportok jogai és kötelességei az Országgyűlés feladataival és működésével kapcsolatban 221
A képviselőcsoportok vezetőinek jogai és kötelességei az Országgyűlés üléseivel kapcsolatban 222
A bizottságok működése
Bevezetés 225
A bizottságok működésével (és szervezetével) kapcsolatos
feladatok és jogok 226
Az Országgyűlés feladatai 226
Az Országgyűlés elnökének feladatai 227
A pártok képviselőcsoportjainak (vezetőik) feladata 227
A képviselő(k) feladatai 227
A Házbizottság feladatai 228
A bizottsági elnöki értekezlet feladatai 228
A bizottság(ok) feladatai 228
A bizottság elnökének feladatai 230
A bizottság alelnökének feladatai 232
A bizottság tagjainak jogai, illetve kötelességei 232
Az Országgyűlés döntései
Bevezetés 233
Az Országgyűlés minősített többséget igénylő döntései az Alkotmány, más törvények és a Házszabály szerint 236
Az Országgyűlés által választott tisztségviselők megválasztásának szabályai 243
Az Országgyűlés által választott tisztségviselők megbízatásának időtartama 253
FÜGGELÉK
Kiadványok
Az Országgyűlés (bizottságai, Hivatala), az Országgyűlési Könyvtár és a Parlamenti Módszertani Iroda kiadványai 263
Ábrák, képek
Ülésezik az Országgyűlés 274
Az Országgyűlés honlapjának címoldala 275
A törvényalkotás folyamata 276
Törvényalkotás kivételes eljárásban 278
A költségvetési törvényjavaslat tárgyalása 280
Az Országgyűlés jogalkotása 1990-2006 283

Soltész István

Soltész István műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Soltész István könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az Országgyűlés feladatai és működése 2006.
Állapot:
1.740 Ft
650,-Ft 50 25
13 pont kapható
Kosárba
25% garantált kedvezmény!