1.042.573

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Az Országgyűlés feladatai és működése a jogszabályok tükrében

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Országgyűlés Hivatala
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 311 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN: 978-963-9848-35-1
Megjegyzés: 4. átdolgozott és bővített kiadás. Színes képekkel.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Az Országgyűlés törvényekben meghatározott feladatai 1990-től számottevően és folyamatosan bővültek. Az Országgyűlés Hivatalának Főtitkársága ez idő óta szisztematikusan nyomon követi e... Tovább

Előszó

Az Országgyűlés törvényekben meghatározott feladatai 1990-től számottevően és folyamatosan bővültek. Az Országgyűlés Hivatalának Főtitkársága ez idő óta szisztematikusan nyomon követi e törvényalkotási folyamatot, regisztrálja az Országgyűlés (ezen belül a tisztségviselők, a bizottságok és a frakciók) feladatait és hatáskörét, továbbá a képviselők jogainak és kötelességeinek szabályozását és annak változásait. Rendszerezés nélkül a különböző jogszabályokban meghatározott feladatok áttekinthetetlenek lennének, hiszen a parlamenti hatáskörökből, feladatokból ma már több mint négyszázat tartunk számon.
A képviselők és a parlamenti munka iránt érdeklődők tájékozódását megkönnyítheti, ha e feldolgozás révén megismerkedhetnek az Országgyűlés, a tisztségviselők, a frakciók, a bizottságok és a képviselők feladataival és jogaival, továbbá az Országgyűlés működésével. E kötet immáron negyedik átdolgozott és bővített kiadása is elsősorban ezt kívánja elősegíteni.
Az egyes fejezetek, főcímek bevezetései arra vállalkoztak, hogy a rendszerváltó Országgyűlés időszakáig visszatekintve rövid ismertetést adjanak az Országgyűlés legfontosabb feladatairól, szervezetéről és működéséről. E bevezetők átfogó bemutatásra, elemzésre nem vállalkozhattak. Az eziránt érdeklődők figyelmébe ajánljuk „Az Országgyűlés. Az Országgyűlés szervezete, feladatai és működése 1990-2010" című kötetünket (Parlamenti Módszertani Iroda, Bp. 2010. 4. átdolgozott és bővített kiadás). Szándékunk szerint a két kötet egymást kiegészítve szolgálhat teljes körű ismeretekkel a magyar parlamentről.
Az összeállításban szereplő anyagok az Országgyűlés információs rendszerének részét képezik. Az Országgyűlés feladataiban bekövetkezett változásokat folyamatosan vezetjük. Az összeállítás az Országgyűlés belső számítógépes hálózatán egybeszerkesztve, az Országgyűlés honlapján (www.parlament.hu) pedig a vonatkozó főcímeknél hozzáférhetők.
Dr. Soltész István Vissza

Tartalom

ELŐSZÓ
(Dr. Soltész István, az Országgyűlés főtitkára) 11
Az összeállításban előforduló jogszabályok címének rövidítései 13
I. AZ ORSZÁGGYŰLÉS, A TISZTSÉGVISELŐK, A BIZOTTSÁGOK, A KÉPVISELŐCSOPORTOK ÉS A KÉPVISELŐK FELADATAI
Az Országgyűlés feladatai és hatásköre
Bevezetés 19
Az Országgyűlés feladatai és hatásköre 24
Az alkotmányozással kapcsolatos feladatok 24
A törvényalkotási (jogalkotási) feladatok 24
Az állami irányítás egyéb jogi eszközei körébe tartozó feladatok 26
Az alapvető jogokkal és kötelességekkel kapcsolatos feladatok 27
A választásokkal kapcsolatos feladatok 28
Az országos népszavazással és a népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok 28
A köztársasági elnökkel kapcsolatos feladatok 29
Az Alkotmánybírósággal kapcsolatos feladatok 30
Az Állami Számvevőszékkel kapcsolatos feladatok 31
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosával és a külön biztosokkal kapcsolatos feladatok 32
A kormánnyal és a miniszterelnökkel kapcsolatos feladatok 33
A nemzetközi szerződések megkötésével (illetve a megállapodások végrehajtásával) kapcsolatos feladatok 34
Az európai uniós ügyekkel kapcsolatos feladatok 35
A honvédelemmel, a fegyveres erőkkel, továbbá a hadi-, a rendkívüli és a szükségállapottal, a veszélyhelyzettel, valamint a polgári védelemmel összefüggő feladatok 36
A nemzetbiztonsággal, a terrorizmus elleni küzdelemmel, a közrend és közbiztonság védelmével, a rendőrséggel és a menekültüggyel kapcsolatos feladatok 39
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával kapcsolatos feladatok 40
A helyi önkormányzatokkal és a területszervezéssel kapcsolatos feladatok 40
Az igazságszolgáltatással (a bíróságokkal és az ügyészséggel) kapcsolatos feladatok 43
Az államháztartással, a központi költségvetéssel, a zárszámadással és a pénzügyekkel összefüggő feladatok (Magyar Nemzeti Bank, Költségvetési Tanács, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Közbeszerzések Tanácsa) 44
A társadalombiztosítással és szociálpolitikával kapcsolatos feladatok 53
A gazdasággal kapcsolatos feladatok (Gazdasági Versenyhivatal, Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács) 55
Az agrárgazdasággal és a vidékpolitikával kapcsolatos feladatok 57
A környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok 58
A területfejlesztéssel, a területrendezéssel és az építésüggyel kapcsolatos feladatok 60
A foglalkoztatás elősegítésével, a munkanélküliek ellátásával és a munkavédelemmel kapcsolatos feladatok 61
Az egészségüggyel és a kábítószer elleni küzdelemmel kapcsolatos feladatok 61
A fogyatékos emberekkel kapcsolatos feladatok 62
A gyermekvédelemmel és az iijúsággal kapcsolatos feladatok 62
A közoktatással és a felsőoktatással kapcsolatos feladatok 63
A tudománnyal kapcsolatos feladatok 63
A közművelődéssel és a kultúrával kapcsolatos feladatok 64
A rádiózással, a televíziózással és a nemzeti hírügynökséggel kapcsolatos feladatok 65
A sporttal kapcsolatos feladatok 68
A pártokkal, a szakszervezetekkel és a társadalmi szervezetekkel kapcsolatos feladatok 69
A nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos feladatok (Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fóruma) 69
A határon túli magyarokkal kapcsolatos feladatok 71
Az egyházakkal kapcsolatos (illetve az egyházakat érintő) feladatok 71
A köztisztviselőkkel és a közalkalmazottakkal kapcsolatos feladatok 72
Egyéb feladatok 72
Személyi döntések (eskütétel) 73
A saját szervezetével kapcsolatos feladatok 73
Az interpellációkkal és kérdésekkel kapcsolatos feladatok 73
A képviselőkkel kapcsolatos feladatok 74
A mentelmi és összeférhetetlenségi ügyekkel kapcsolatos feladatok 74
Tervekről, koncepciókról, programokról, stratégiákról, intézkedésekről és irányelvekről szóló törvények és országgyűlési határozatok 1990-2010 75
Az Országgyűlés előtt beszámolásra jelentéstételre és tájékoztatásadásra kötelezett szervek 92
A beszámolás, a jelentéstétel és a tájékoztatás időbeni gyakorisága 105
Az Országgyűlés tisztségviselőinek feladatai
Bevezetés 116
Az Országgyűlés elnökének feladatai 118
Általános feladatok 118
Részletes feladatok 118
A köztársaságielnök-választással, illetve a köztársasági elnök helyettesítésével kapcsolatos feladatai 118
Az Alkotmánybírósággal kapcsolatos jogai 119
Az országgyűlési biztosokkal kapcsolatos feladatai 119
Az Állami Számvevőszékkel kapcsolatos feladatai 119
A Magyar Nemzeti Bank tisztségviselőivel kapcsolatos feladata 119
A Költségvetési Tanáccsal kapcsolatos jogköre 120
A hadi-, a rendkívüli és a szükségállapottal összefüggő feladatai 120
A nemzetbiztonsággal kapcsolatos feladatai 121
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával kapcsolatos feladatai 121
A Független Rendészeti Panasztestülettel kapcsolatos feladatai 122
Az európai uniós ügyekkel kapcsolatos feladatai 122
A külügyekkel, nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatai 123
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumával kapcsolatos feladata 123
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fórumával kapcsolatos feladata 123
A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanáccsal kapcsolatos feladatai 123
Az országos népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatai 124
A választásokkal összefüggő feladatai 124
A mandátumigazolással összefüggő feladatai 124
A mentelmi és az összeférhetetlenségi ügyekkel kapcsolatos feladatai 125
A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatai 125
A képviselőkkel kapcsolatos más feladatai 126
Az önálló indítványok (törvényjavaslatok) tárgyalásának előkészítésével kapcsolatos feladatai 127
A jogalkotási eljárással kapcsolatos feladatai 128
A törvények kihirdetésével, illetve az országgyűlési határozatok közzétételével kapcsolatos feladatai 128
Az interpellációkkal, kérdésekkel és az azonnali kérdésekkel kapcsolatos feladatai 129
Az Országgyűlés tanácskozásairól készült jegyzőkönyvekkel kapcsolatos feladatai 129
A Házbizottsággal kapcsolatos feladatai 129
A képviselőcsoportokkal kapcsolatos feladatai 130
A bizottságok tevékenységével, illetve a bizottsági tisztségviselők és tagok választásával kapcsolatos feladatai 130
A kormánnyal kapcsolatos (tájékoztatási) feladatai 131
Titokvédelemmel kapcsolatos feladatai 131
Az Országgyűlés Hivatalával kapcsolatos feladatai 132
Eskütétellel kapcsolatos feladatai 133
Egyéb feladatai 134
Összeférhetetlenségi szabályok 134
Az Országgyűlés elnökének rendelkezései 135
Az Országgyűlés ülés vezető elnökeinek feladatai 136
Az Országgyűlés korelnökének feladatai 136
Az Országgyűlés alelnökeinek feladatai 136
Összeférhetetlenségi szabályok 137
Az Országgyűlés jegyzőinek feladatai I37
Az Országgyűlés korjegyzőinek feladatai 137
Összeférhetetlenségi szabályok 137
A Házbizottság feladatai
Bevezetés I33
Az Országgyűlés Házbizottságának feladatai 139
A bizottságok hatásköre és feladatai
Bevezetés 141
A bizottságok általános feladatai és jogai 144
A bizottságok részletesebb feladatai és jogai 145
A plenáris ülések előkészítésével kapcsolatban 145
A törvényalkotással kapcsolatban 146
Az Országgyűlés ellenőrző tevékenységével kapcsolatban 148
Az európai uniós ügyekkel kapcsolatban 149
Személyi döntésekkel kapcsolatban 149
Az egyes állandó bizottságok különböző jogszabályokban meghatározott hatásköre és feladatai 150
Alkotmányossággal foglalkozó bizottság 150
Egészségügyi kérdésekkel foglalkozó bizottság 153
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi kérdésekkel foglalkozó bizottság 154
Európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság 155
Gazdasági kérdésekkel foglalkozó bizottság 157
Honvédelemmel és rendészettel foglalkozó bizottság 159
Ifjúsági, szociális és családügyi kérdésekkel foglalkozó bizottság 162
Költségvetésssel, pénzügyekkel és számvevőszéki kérdésekkel foglalkozó bizottság 163
Környezetvédelemmel foglalkozó bizottság 166
Kulturális és sajtóügyekkel foglalkozó bizottság 167
Külügyekkel és a határon túli magyarok ügyeivel foglalkozó bizottság 168
Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgálati ügyekkel foglalkozó bizottság 170
Mezőgazdasági kérdésekkel foglalkozó bizottság 172
Nemzetbiztonsággal foglalkozó bizottság 173
Oktatási és tudományos kérdésekkel foglalkozó bizottság 175
Önkormányzatokkal és területfejlesztéssel foglalkozó bizottság 176
Sportügyekkel foglalkozó bizottság 177
Ügyrendi kérdésekkel foglalkozó bizottság 178
Kinevezésük, illetve megválasztásuk előtt a bizottságok által meghallgatott tisztségviselők 179
A bizottságok által az OIT-ba, a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumba, egyes közalapítványokba és alapokba delegált, valamint a Független Rendészeti Panasztestületbe jelölt tagok 187
Az ideiglenes és egyéb bizottságok feladatai 191
Ideiglenes (vizsgáló- és eseti) bizottságok 191
Jelölőbizottságok 198
Egyéb „bizottságok" 198
A pártok képviselőcsoportjának, illetve vezetőjének feladatai
Bevezetés 199
A képviselőcsoport jogai és feladatai 201
A képviselőcsoport működésével kapcsolatos jogok 201
Az Országgyűlés feladataival és működésével összefüggő jogok és kötelességek 202
Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásával (jelölésével) kapcsolatos jogok 202
A bizottságok működésével összefüggő jogok és kötelességek 203
Egyéb jogok és kötelességek 203
A képviselőcsoport vezetőjének feladatai (jogai és kötelességei) 204
A képviselőcsoport működésével kapcsolatos feladatai 204
Az Országgyűlés üléseivel kapcsolatos jogok és kötelességek 205
A Házbizottság működésével kapcsolatos jogok és kötelességek 205
Egyéb jogok és kötelességek 205
A képviselőcsoport helyettes vezetőjének feladatai jogai 206
Az országgyűlési képviselők jogai és kötelességei
Bevezetés 207
A képviselők jogai 210
A köztársasági elnöki tisztséggel kapcsolatos jogok 210
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa megbízatásának megszüntetésével kapcsolatos jogok 211
A Költségvetési Tanáccsal kapcsolatos jogok 211
A képviselői tevékenység gyakorlásával kapcsolatos jogok 211
A képviselők tájékoztatását (tájékozottságát) elősegítő jogok 216
A mentelmi jog 217
Összeférhetetlenség 218
A munkaviszonnyal és a javadalmazással kapcsolatos jogok 219
A képviselők kötelességei 223
A képviselő tevékenységével összeférhetetlen tisztségek, foglalkozások és tevékenységek 225
II. AZ ORSZÁGGYŰLÉS MŰKÖDÉSE
Az Országgyűlés működése
Bevezetés 233
Az Országgyűlés feladatai saját működésével kapcsolatban 236
Az Országgyűlés elnökének feladatai az Országgyűlés működésével (az ülésszakokkal és az ülésekkel) kapcsolatban 239
Az Országgyűlés ülésvezető elnökeinek feladatai 241
Az Országgyűlés jegyzőinek feladatai 243
Az Országgyűlés korjegyzőinek feladatai 244
Az állandó bizottságok feladatai a plenáris ülések előkészítésével kapcsolatban 245
A képviselőcsoportok jogai és kötelességei az Országgyűlés feladataival és működésével kapcsolatban 245
A bizottságok működésével összefüggő jogok és kötelességek 203
Egyéb jogok és kötelességek 203
A képviselőcsoport vezetőjének feladatai (jogai és kötelességei) 204
A képviselőcsoport működésével kapcsolatos feladatai 204
Az Országgyűlés üléseivel kapcsolatos jogok és kötelességek 205
A Házbizottság működésével kapcsolatos jogok és kötelességek 205
Egyéb jogok és kötelességek 205
A képviselőcsoport helyettes vezetőjének feladatai jogai 206
Az országgyűlési képviselők jogai és kötelességei
Bevezetés 207
A képviselők jogai 210
A köztársasági elnöki tisztséggel kapcsolatos jogok 210
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa megbízatásának megszüntetésével kapcsolatos jogok 211
A Költségvetési Tanáccsal kapcsolatos jogok 211
A képviselői tevékenység gyakorlásával kapcsolatos jogok 211
A képviselők tájékoztatását (tájékozottságát) elősegítő jogok 216
A mentelmi jog 217
Összeférhetetlenség 218
A munkaviszonnyal és a javadalmazással kapcsolatos jogok 219
A képviselők kötelességei 223
A képviselő tevékenységével összeférhetetlen tisztségek, foglalkozások és tevékenységek 225
II. AZ ORSZÁGGYŰLÉS MŰKÖDÉSE
Az Országgyűlés működése
Bevezetés 233
Az Országgyűlés feladatai saját működésével kapcsolatban 236
Az Országgyűlés elnökének feladatai az Országgyűlés működésével (az ülésszakokkal és az ülésekkel) kapcsolatban 239
Az Országgyűlés ülésvezető elnökeinek feladatai 241
Az Országgyűlés jegyzőinek feladatai 243
Az Országgyűlés korjegyzőinek feladatai 244
Az állandó bizottságok feladatai a plenáris ülések előkészítésével kapcsolatban 245
A képviselőcsoportok jogai és kötelességei az Országgyűlés feladataival és működésével kapcsolatban 245
Tartalom 9
A bizottságok működése
Bevezetés 249
A bizottságok működésével (és szervezetével) kapcsolatos feladatok és jogok 250
Az Országgyűlés feladatai 250
Az Országgyűlés elnökének feladatai 251
A pártok képviselőcsoportjainak (vezetőik) feladatai 251
A képviselő(k) feladatai 251
A Házbizottság feladatai 251
A Bizottsági elnöki értekezlet feladatai 252
A bizottság(ok) feladatai 252
A bizottság elnökének feladatai 254
A bizottság alelnökének feladatai 255
A bizottság tagjainak jogai, illetve kötelességei 256
Az Országgyűlés döntései
Bevezetés 257
Az Országgyűlés minősített többséget igénylő döntései az Alkotmány, más törvények és a Házszabály szerint 259
Az Országgyűlés által választott tisztségviselők választásának szabályai 267
Az Országgyűlés által választott tisztségviselők 277
A választás, illetőleg kinevezés előtti nemzetbiztonsági ellenőrzés 288
FÜGGELÉK
Kiadványok
Az Országgyűlés (bizottságai, Hivatala, az Országgyűlési Könyvtár és a Parlamenti Módszertani Iroda) kiadványai 293

Soltész István

Soltész István műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Soltész István könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az Országgyűlés feladatai és működése a jogszabályok tükrében Az Országgyűlés feladatai és működése a jogszabályok tükrében
Állapot:
2.740 Ft
1.370 ,-Ft 50
21 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Az Országgyűlés feladatai és működése a jogszabályok tükrében Az Országgyűlés feladatai és működése a jogszabályok tükrében

Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
2.740 Ft
2.190 ,-Ft 20
33 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Az Országgyűlés feladatai és működése a jogszabályok tükrében Az Országgyűlés feladatai és működése a jogszabályok tükrében
Állapot:
2.740 ,-Ft
41 pont kapható
Kosárba