Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.625

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Az új gazdasági mechanizmus tanácsokra vonatkozó jogszabályainak gyűjteménye I.

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány az új gazdasági mechanizmus jellegének megfelelően számos területen — elsősorban gazdasági vonatkozásban — újra szabályozta a tanácsok feladatát,... Tovább

Előszó

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány az új gazdasági mechanizmus jellegének megfelelően számos területen — elsősorban gazdasági vonatkozásban — újra szabályozta a tanácsok feladatát, hatáskörét, az irányítás és a működés rendjét. Az ezekre vonatkozó jogszabályok többsége 1967-ben, egy része 1968-ban jelent meg. Indokoltnak látszott, hogy ezeket a fontos jogszabályokat egy gyűjteménybe összefoglaljuk és közreadjuk. Úgy véljük, hogy ezzel segítséget nyújtunk a tanácsok tagjainak, vezetőinek és a helyi közigazgatás dolgozóinak gyakorlati munkájukhoz.
J. gyűjtemény összeállításánál az alábbi három nagyobb tevékenységi területre helyeztünk különös figyelmet: a gazdálkodásra; a hatósági feladatokra; az irányításra és működésre vonatkozó új jogszabályokra.
A gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok gyűjteményén belül külön-külön csoportban soroljuk fel: az egyes tanácsi szervek és a különböző szintű tanácsok gazdasági feladatainak elhatárolásáról, a tervezés és költségvetés új rendjéről, a beruházások lebonyolításáról és az ezzel kapcsolatos koordinációs jogkörökről szóló jogszabályokat. Külön csoportba foglaltuk össze a bevételi forrásokra, valamint a vállalatgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokat. Vissza

Tartalom

Bevezető 5
I. Az egyes tanácsi szervek gazdasági feladatai 7
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 2045/1967 (VIII. 8.) számú határozata az egyes tanácsi szervek és a különböző szintű tanácsok gazdasági feladatainak elhatárolásáról 9
II. Tervezés és költségvetés 19
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 2025/1967. (V.28.) számú határozata a tanácsi tervezés és költségvetés új rendjéről 21
A pénzügyminiszter 109/1968. (PK 4.) PM számú utasítása a tanácsok költségvetési rendszeréről, valamint a tanácsok, végrehajtó bizottságok és szakigazgatási szerveik költségvetési feladatairól és hatásköréről szóló 1032/1967. (X. 12.) Korm. számú határozat végrehajtásáról 30
A pénzügyminiszter 107/1968. (PK 4.) PM számú utasítása a költségvetési szervek gazdálkodási rendjéről 65
Az építésügyi és városfejlesztési miniszter 43/1968. (ÉpÉrt 31.) ÉVM számú utasítása a
Városrendezési Tervtanácsokról 140
Az építésügyi és városfejlesztési minisztérium 76/1968. számú közleménye a Városrendezési Tervtanácsok működési területéről, székhelyéről és működési szabályairól 143
III. A beruházás 145
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 38/1967. (X.12.) számú rendelete a beruházások rendjéről 147
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 32/1968. (IX. 19.) számú rendelete a beruházások rendjéről szóló 38/1967. (X. 12.) Korm. számú rendelet kiegészítéséről 163
Az Országos Tervhivatal elnöke és a pénzügyminiszter 1/1967. (XI.17.) OT—PM számú együttes rendelete a beruházások rendjéről szóló 38/1967. (X. 12.) Korm. számú rendelet végrehajtásáról 164
Az Országos Tervhivatal elnöke és a pénzügyminiszter 2/1968. (IX.19.) OT—PM számú együttes rendelete a beruházási jellegű építési-szerelési munkák pénzügyi fedezetének igazolásáról 208
Az Országos Tervhivatal és a Pénzügyminisztérium 100/1969. OT—PM számú együttes közleménye a tanácsi fejlesztési alapból megvalósuló beruházás jellegű építési-szerelési munkák pénzügyi fedezetének igazolásáról 211
A Minisztertanács Tanácsszervek Osztálya Vezetőjének 30—8/1968. (TK 50.) TO számú utasítása a tanácsi szerv és beruházó között a terület használatának feltételeire vonatkozó megállapodásról 213
A Gazdasági Bizottság 47/1967. (XI. 29.) GB számú határozata az egy településen belüli beruházások
koordinációjáról 215
A Gazdasági Bizottság 18/1967. (V. 23.) GB számú határozata az 1968. január 1-én folyamatban levő beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a célcsoportos állami beruházások köréről 219
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 17/1967. (VI.25.) számú rendelete a helyi erőből megvalósuló gázelosztó hálózatok létesítéséről 223
IV. Adók, bevételi források 227
A pénzügyminiszternek és az Országos Tervhivatal elnökének 4/1967. (XII. 22.) PM—OT számú együttes rendelete a tanácsi fejlesztési alap helyi bevételi forrásairól és felhasználásáról 229
A Magyar Nemzeti Bank 414/1968. MNB számú tájékoztatója hitelpolitikai irányelvekről 251
A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1967. évi 28. számú törvényerejű rendelete a lakosság községfejlesztési hozzájárulása rendszeréről 259
A pénzügyminiszter 15/1967. (XI. 24.) PM számú rendelete a lakosság községfejlesztési hozzájárulása rendszeréről 261
A pénzügyminiszter 28/1967. (XII. 15.) PM számú rendelete az állami vállalatok és szövetkezetek által fizetendő kommunális adóról 265
A pénzügyminiszter 12/1967. (XI. 24.) PM számú rendelete a termelési adóról 272
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 42/1967. (X.22.) számú rendelete a nyereségadózás és a vállalati érdekeltségi alapok képzésének rendszeréről 275
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 43/1968. (XII.4.) számú rendelete a nyereségadózás és a vállalati érdekeltségi alapok képzésének rendszeréről szóló 42/1967. (X. 22.) Korm. számú rendelet módosításáról 281
A pénzügyminiszter 11/1967. (XI. 24.) PM számú rendelete a nyereségadózásról és a vállalati érdekeltségi alapok képzéséről 282
A pénzügyminiszter 34/1968. (XII. 15.) PM számú rendelete a nyereségadózásról és a vállalati érdekeltségi alapok képzéséről szóló 11/1967. (XI. 24.) PM számú rendelet módosításáról 304
A pénzügyminiszter 13/1967. (XI. 24.) PM számú rendelete a tartalékalap felhasználásáról 306
A pénzügyminiszter 32/1968. (XII. 15.) PM számú rendelete a tartalékalap felhasználásáról szóló 13/1967. (XI. 24.) PM számú rendelet módosításáról 308
A pénzügyminiszter 14/1967. (XI.24.) PM számú rendelete az eszközlekötési járulékról 309
A pénzügyminiszter 33/1968. (XII. 15.) PM számú rendelete az eszközlekötési járulékról szóló 14/1967. (XI. 24.) PM számú rendelet módosításáról 316
A pénzügyminiszter 22/1967. (XII. 13) PM számú rendelete az illetményadóról 319
A pénzügyminiszter 35/1968. (XII. 15.) PM számú rendelete az illetményadóról szóló 22/1967. (XII. 13.) PM számú rendelet módosításáról 322
A pénzügyminiszter 21/1967. (XII. 8.) PM számú rendelete a forgalmi adóról és az árkiegészítésről 324
A pénzügyminiszter 40/1968. (XII. 28.) PM számú rendelete a forgalmi adóról és az árkiegészítésről szóló 21/1967. (XII. 8.) PM számú rendelet módosításáról és kiegészítéséről 333
A pénzügyminiszter 4/1969. (I. 25.) PM számú rendelete az általános jövedelemadóról szóló 4/1969. (I. 25.) Korm. számú rendelet végrehajtásáról 335
A pénzügyminiszter 16/1967. (XI. 25.) PM számú rendelete a mezőgazdasági termelőszövetkezetek jövedelemadójáról szóló 30/1967. (XI. 13.) Korm. számú rendelet végrehajtásáról 376
A pénzügyminiszter 17/1967. (XI. 25.) PM számú rendelete a földadóról szóló 31/1967. (IX. 13.) Korm. számú rendelet végrehajtásáról 380
A pénzügyminiszter 33/1967. (XII. 22.) PM számú rendelete a mezőgazdasági lakosság jövedelemadójáról szóló 51/1967. (XI. 24.) Korm. számú rendelet végrehajtásáról 393
A pénzügyminiszter 38/1967. (XII. 29.) PM számú rendelete a mezőgazdasági nagyüzemek forgalmi adójáról és árkiegészítéséről 418
A pénzügyminiszter 41/1968. (XII. 28.) PM számú rendelete a mezőgazdasági nagyüzemek forgalmi adójáról és árkiegészítéséről szóló 38/1967. (XII. 29.) PM számú rendelet módosításáról és kiegészítéséről 430
A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, valamint az építésügyi és városfejlesztési miniszter 18/1968. (V. 23.) MÉM—ÉVM számú együttes rendelete egyes állami tulajdonban levő külterületi földek értékesítéséről, illetőleg haszonbérbe adásáról 442
Az építésügyi és városfejlesztési miniszter és a pénzügyminiszter 4/1968. (III. 6.) ÉVM—PM—ÁH számú együttes rendelete az állami telkek használati és igénybevételi díjáról 448
Az építésügyi és városfejlesztési miniszter és a pénzügyminiszter 13/1968. (XII. 15.) ÉVM— PM—ÁH számú együttes rendelete az állami telkek használati és igénybevételi díjáról szóló 4/1968. (III.6.) ÉVM —PM—ÁH számú együttes rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról 455
325/1968. PM Bev. Főig. számú közlemény az állami telkek használati és igénybevételi díjának bevallásáról, kivetéséről és befizetéséről 456
A közlekedés- és postaügyi miniszter 5/1968. (III. 25.) KPM számú rendelete a gépjármű-őrzőhelyekről 461
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetőjének 30/1967. (ÁT 46.—VE 1968. 2.) OVF—AH számú utasítása a lakossági és a mezőgazdasági termelőszövetkezeti ivóvíz- és csatornahasználati díjak megállapításáról 464
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetőjének 31/1967. (ÁT 46.—VÉ 1968. 2.) OVF—ÁH számú utasítása az üzemi és a közületi víz- és csatornahasználati díjak megállapításáról 466
A pénzügyminiszter 7/1968. (II. 4.) PM számú rendelete a társadalmi tulajdonban levő felesleges vagyontárgyak hasznosításáról és selejtezéséről, valamint a hiányzó és megsemmisült vagyontárgyak elszámolásáról szóló 3/1968. (I. 16.) Korm. számú rendelet végrehajtásáról 472
A pénzügyminiszter 31/1968. (XII. 11.) PM számú rendelete a házadóról szóló 49/1962. (XII. 31.) Korm. számú rendelet végrehajtására vonatkozó 6/1963. (IV. 5.) számú rendelet módosításáról 481
V. Vállalatok 483
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 11/1967. (V. 13.) számú rendelete az állami vállalatról 485
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 47/1967. (XI.6.) számú rendelete az állami vállalatok vállalatfejlesztési alapjáról 499
Az Országos Tervhivatal elnökének és a pénzügyminiszternek 3/1967. (XII. 15.) OT—PM számú együttes rendelete az ipar arányos területi fejlesztését és a kitelepítési célkitűzések fokozott megvalósítását elősegítő intézkedésekről 503
A pénzügyminiszter 9/1967. (XI. 6.) PM számú rendelete az állami vállalatok vállalatfejlesztési alapjáról szóló 47/1967. (XI. 6.) Korm. számú rendelet végrehajtásáról 512
A pénzügyminiszter 108/1968. (PK 4.) PM számú utasítása a költségvetési üzemről 517
A pénzügyminiszter 24/1967. (XII. 15.) PM számú rendelete a vállalatok nyilvántartásáról és képviseleti könyvéről 525
A pénzügyminiszter 102/1968. (PK 1.) PM számú utasítása a helyi-ipari termelési dotációról 539
A pénzügyminiszterek, az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetőjének és a Minisztertanács Tanácsszervek Osztálya vezetőjének 104/1968. (PK— 1.) PM—OVF—MTTO számú együttes utasítása a közüzemi ivóvíz- és csatornadíjak kiegyenlítéséről, valamint a közüzemi víz- és csatornaművek részére a Vízügyi Alapból nyújtott támogatás rendjéről 544
Az ingatlankezelő vállalatok érdekeltségi rendszeréről a 43 770/1967. PMI. d. sz. utasítás 550
A pénzügyminiszter, az építésügyi és városfejlesztési miniszter és a munkaügyi miniszter 3/1969. (I. 24.) PM—ÉVM—MüM számú együttes rendelete a lakásépítés vállalati támogatásáról 554
A pénzügyminiszter 29/1967. (XII. 15.) PM számú rendelete a vállalatok és szövetkezetek adóigazgatására, költségvetési kapcsolatainak lebonyolítására és pénzügyi revíziójára vonatkozó eljárás szabályairól 560
A pénzügyminiszter 143/1968. (PK 34.) PM számú utasítása a vállalatok és szövetkezetek költségvetési kapcsolatainak 1968. évi lebonyolítási rendjét szabályozó 29/1967. (XII. 15.) PM számú rendelet mellékletének módosításáról 570
A pénzügyminiszter 25/1967. (XII. 15.) PM számú rendelete a felügyelő bizottságról
A munkaügyi miniszter, az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter 1/1967 (XI. 22.) MüM—EüM—PM számú együttes rendelete a csökkent munkaképességű dolgozók helyzetének rendezéséről 579
VI. Hatósági jogkörök (általános gazdasági, beruházási, árhatósági, munkaügyi, helyiséggazdálkodási,
mezőgazdasági) 601
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 2044/1967. (VIII. 8.) számú határozata a tanácsok gazdasági tevékenységének összefüggő hatósági jellegű feladatok rendezéséről 603
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1035/1967. (XI. 19.) számú határozata a beruházásokkal összefüggő hatósági engedélyezési eljárások rendszerének egyszerűsítéséről 609
Az építésügyi és városfejlesztési miniszter 1/1968. (I. 11.) ÉVM számú rendelete a területfelhasználási engedélyezési eljárásról 619
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 56/1967. (XII.19.) számú rendelete az árszabályozásról 636
Az Országos Anyag- és Árhivatal elnökének 1/1968. (VI. 8.) AH számú rendelkezése az árhatósági hatáskörökről 647
Az Országos Anyag- és Árhivatal elnökének 4/1968. (XII. 21.) AH számú rendelkezése az árhatósági hatáskörökről szóló 1/1968. (VI.8.) AH számú rendelkezés kiegészítéséről 656
Az Országos Anyag- és Árhivatal elnökének 2/1968. (X. 19.)
AH számú rendelkezése az árellenőrzés egyes kérdéseinek szabályozásáról 657
Az Országos Anyag- és Árhivatal 107/1968. (ÁT 44.) ÁH számú közleménye az árellenőrzés irányelveiről 662
A könnyűipari miniszter 1/1968. (I. 13.) KipM—ÁH számú rendelete a magánkisipari és háziipari árak szabályozásáról 667
21/1968. (KipÉ 30.), KipM-ÁH számú utasítás a helyi árhatóságok hatásköre a kisipari szövetkezetek árellenőrzésére 682
A Gazdasági bizottság 10 129/1966. GB számú határozata a szolgáltatások új díjrendszeréről 683
A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1967. évi 29. számú törvényerejű rendelete az időleges munkakötelezettségről 687
A munkaügyi miniszter 11/1967. (X. 20.) MüM számú rendelete a munkaközvetítésről és a munkaerő-toborzásról 688
A munkaügyi miniszter 12/1967. (X. 20.) MüM számú rendelete a munkakönyvek kiállításáról, kezeléséről, nyilvántartásáról, a munkakönyvbe történő bejegyzésekről 694
Az építésügyi és városfejlesztési miniszter 7/1967. (X. 19.) ÉVM számú rendelete az építőipari kivitelezési jogosultság szabályozásáról 707
Az építésügyi és városfejlesztési miniszter 4/1969. (I. 23.) ÉVM számú rendelete a közületi szervek elhelyezéséről szóló 2/1969. (I. 23.) Korm. számú rendelet végrehajtásáról 711
A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 6/1967. (X. 24.) MÉM számú rendelete a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről szóló 1967. évi IH. törvény, valamint a 35/1967. (X. 11.) Korm. számú rendelet
végrehajtásáról 743
Tájékoztató a mezőgazdasági (halászati) termelőszövetkezetek, a szövetkezeti társulások, a területi szövetségek állami felügyeletének ellátásáról 747
A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 8/1967. (XI. 3.) MÉM számú rendelete az állategészségügyi szolgálat egyes kérdéseinek újabb rendezéséről szóló 43/1967. (X. 22.) Korm. számú rendelet végrehajtásáról 774
A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 49/1968. (XII. 31.) MEM számú rendelete az állategészségügyi szolgálat egyes kérdéseinek újabb rendezéséről szóló kormányrendelet végrehajtásáról kiadott 8/1967. (XI. 3.) MÉM számú rendelet módosításáról és kiegészítéséről 803
A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 47/1968. (XII. 19.) MEM számú rendelete az egyes bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző (járványos) állatbetegségek leküzdésében az államhatalmi, az államigazgatási és társadalmi szervek szervezett együttműködéséről szóló 14/1967. (V. 28.) Korm. számú rendelet végrehajtásáról 806
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 45/1968. (XII.6.) számú rendelete a személyi földhasználattal kapcsolatos egyes kérdésekről 820
A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 44/1968. (XII. 11.) MÉM számú rendelete a személyi földhasználattal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 45/1968. (XII. 6.) Korm. számú rendelet végrehajtásáról, valamint a 7/1967. (X. 24.) MÉM számú rendelet egyes rendelkezéseinek kiegészítéséről 823
A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 43/1968. (XII. 6.) MÉM számú rendelete a növényvédelemről szóló 1968. évi 32. számú törvényerejű rendelet és a 44/1968. (XII. 6.) Korm. számú rendelet végrehajtásáról 830
A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 14/1968. (IV. 24.) MEM számú rendelete a termelőszövetkezeti személyzeti munkáról 898
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 18/1967. (VI. 29.) számú rendelete a mezőgazdasági nagyüzemek gazdasági tevékenységének kiszélesítéséről 904
A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 5/1967. (VIII. 3.) MEM számú rendelete a mezőgazdasági nagyüzemek kiegészítő tevékenységéről 908
Tájékoztató a termelőszövetkezetek kiegészítő tevékenységéről 919
A belkereskedelmi miniszter 7/1967. (XII. 13.) BkM számú rendelete a termelői borkimérési engedélyekről 960
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 13/1968. (III.11.) számú rendelete a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelméről szóló 1961. évi VI. törvény végrehajtásáról kiadott 7/1962.
(III. 13.) Korm. számú rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról 964
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az új gazdasági mechanizmus tanácsokra vonatkozó jogszabályainak gyűjteménye I. Az új gazdasági mechanizmus tanácsokra vonatkozó jogszabályainak gyűjteménye I. Az új gazdasági mechanizmus tanácsokra vonatkozó jogszabályainak gyűjteménye I. Az új gazdasági mechanizmus tanácsokra vonatkozó jogszabályainak gyűjteménye I.

A borító enyhén elszíneződött, foltos, sérült.

Állapot:
3.280 ,-Ft
16 pont kapható
Kosárba