A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Buksz 1994. tavasz-tél

Budapesti Könyvszemle/Kritikai írások a társadalomtudományok köréből - 6. évfolyam 1-4. szám

Szerző

Kiadó: Budapesti Könyvszemle Alapítvány
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 532 oldal
Sorozatcím: Buksz
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér illusztrációkkal. Angol nyelvű tartalomjegyzékkel és összefoglalóval.

Tartalom

1. szám - Tavasz
A szerkesztő megszólal: Bence György, Klaniczay Gábor, Lackó Mihály 3
LEVELEZÉS
Tengelyi László levele 6
VITA
Dávidházi Péter: A bibliográfusi mundér becsülete megjelent bírálatáról 14
Varga Pál: Egy műbútorasztalos a könyvészet tudományában 18
BÍRÁLAT
Benda Kálmán - Tóth István György: "A jezsuiták mecsetje" 20
Egy forráskiadvány margójára
Szécsényi Endre: A természet vagy képzeletünk új rendje? 26
Fokasz Nikosz: Fraktál kép(telenség)ek 34
Major Iván: Privatizációs kalendárium 40
Forrai Gábor: Az ész és az érvek 44
PROBLÉMA
Miskolczy Ambrus: A karó mint metafora 54
Tallózás a Drakula-irodalomban II.
TISZTELETKÖR
Szentpály-Juhász Miklós - Cs. Gyimesi Éva - Tatár György - Fehér Márta - Szilágyi János György: Komoróczy Géza: Bezárkózás a nemzeti hagyományba 61
BUKSZ-BESZÉLGETÉS
Csáky Marianne interjúja Hofer Tamással 76
SZÖVEGEK ÉS FORDÍTÁSOK
Albert Sándor: A magyar Eco 88
SZEMLE
Kovács M. Mária: Rogers Brubaker: Citizenship and Nationhood in France and Germany 91
Szakács Béla Zsolt: Bakó Zsuzsanna Ildikó: Gerecze Péter fényképhagyatéka 94
Borhi László: Fischer Ferenc: A megosztott világ. A Kelet-Nyugat, Észak-Dél kapcsolatok fő vonásai, 1945-1989 96
Peter Burke 98
MI A PÁLYA?
Kozmács István: Turulmadarunk 102
Lakner Judit: Budapesti Negyed: lap a városról 104
Gyáni Gábor: Műhely 106
Nádasdy Ádám: Mijében él a mi? 108
BIBLIOGRÁFIA
Ruzsa Ágnes (összeáll.): Fontos könyvek - A BUKSZ válogatott bibliográfiája, 1993 111

2. szám - Nyár
LEVELEZÉS
Szilágyi János György levele 131
VITA
Laurent Stern: Egy tanulságos tévedés Altrichternél 135
BÍRÁLAT
Bene Sándor: A köpönyegforgatás dicsérete 140
Dupcsik Csaba: Korunk hősei 151
Pléh Csaba: Piaget sokadik újrafelfedezése 156
Hárs Ágnes: Exodus-kutatások 163
Tallér Ferenc: A nyilvános okoskodástól a deliberatív politikáig 170
Babarczy Eszter: Egy ihletett szerző 187
György Péter: A kultúrpolitika teremtette pop-art 187
PROBLÉMA
Kovács András Bálint: A tömegkultúra esztétikája 196
Zirkuli Péter: A múlt és a pillér 205
BUKSZ-BESZÉLGETÉS
Csáky Marianne interjúja Boglár Lajossal 214
SZÖVEGEK ÉS FORDÍTÁSOK
Albert Sándor: Posztmodern szerzők magyarul 222
SZEMLE
Lányi Kamilla: Wim Swaan: Behaviour and Institutions under Economic Reform 225
Price regulation and Market Behaviour in Hungary
Grád András: Mavi Viktor: Az Európa Tanács és az emberi jogok 227
Miskolczy Ambrus: Erdély öröksége 230
Erdélyi emlékírók Erdélyről I-III. 230
Fábián Zoltán: Erich Fromm: Menekülés a szabadság elől 232
Kende Tamás: Gecse Géza: Bizánctól Bizáncig 235
Epizódok az orosz pánszlávizmus történetéből
Örlősy Dorottya - Peter Stamatov: Nanette Funk - Magda Mueller (eds.): Gender Politics and Post-Communism 237
Rerlections from Eastern Europe and the Former Soviet Union
MI A PÁLYA?
Lakner Judit: Repedések Freud szex-rémvára falán 240
Pósán László: Aetas 243
Sipos András: A Rubicon a városról 244
Szilágyi Imre: A Nova Revija küzdelme a független Szlovéniáért 247
Nádasdy Ádám A körülárkolt fa 250

3. szám - Ősz
LEVELEZÉS
Szentpály-Juhász Miklós levele 259
BÍRÁLAT
Dr. Paneth Gábor: Pszichoanalízis in tempore belli 260
Rugási Gyula: A Bölcsesség Kertje 268
Szabó Júlia: Avantgárd, országhatárokkal 276
Bak János: Az Elefánthy saga 280
Bodnár M. István (összeáll.): Újabb filozófiai tankönyvekről 285
Golden Dániel: Amo Anzenbacher: Bevezetés a filozófiába
Szalai Judit: Nigel Warburton: A filozófia világa
Szabó Réka: Steiger Kornél: Bevezetés a filozófiába
Ábrahám Zoltán: Szabó Árpád - Ferge Gábor: Bevezetés a filozófiába
Schreiner Orsolya: Maria Fürst: Bevezetés a filozófiába
Bodnár M. István: Dörömbözi János: A filozófia története és elmélete I-II.
PROBLÉMA
Madarász Aladár: Hogyan lett politikai gazdaságtan? 296
Roger Chartier: A kódextől a képernyőig 305
Kürti László: Antropológia, filmen 312
TISZTELETKÖR
Klaniczay Gábor - Laszlovszky József - Petrovics István - Zsoldos Attila - Pirnát Antal - Gyimesi Sándor - Rugási Gyula: Szűcs Jenő: Az utolsó Árpádok 321
BUKSZ-BESZÉLGETÉS
Csáky Marianne interjúja Maróth Miklóssal 340
SZÖVEGEK ÉS FORDÍTÁSOK
Ordasi Zsuzsa: Magyarul minden bonyolult 353
SZEMLE
Bródy András: Rimler Judit: Pazarlás az emberrel. Elméleti előzmények és alapok 356
Gyáni Gábor: Timár Lajos: Vidéki városlakók. Debrecen társadalma 1920-1944 358
Szécsényi Endre: Kokas Klára: A zene felemeli a kezeimet 360
Örkény Antal: valami történik (Szempontok az elit tagolódásának értelmezéséhez) 362
Laki Mihály: Szalai Erzsébet: A civil társadalomtól a politikai társadalom felé 364
Munkástanácsok 1989-1993
Erős Ferenc: Vikár György: Az emlékezés ösvényein 365
Nyíri Tamás: Mélylélektan és ateizmus
Sigmund Freud kultúraelmélete
Valentiny Ákos: Jan Winiecki - Andrzej Kondratowicz (eds.): Tha macroeconomics of transition 367
Developments in East Central Europe
Sánta Gábor: Rónay László: Erkölcs és irodalom 370
A magyar irodalom rövid története
MI A PÁLYA?
Lakner Judit: Political Correctness - PC 374
Multikulturalizmus az amerikai egyetemeken
Ronald Dworkin: A cenzúra új térképe 379
Margócsy István: Átváltozások 382
Nádasdy Ádám: A nyelv végtelen gazdagsága 383
BIBLIOGRÁFIA
Ruzsa Ágnes (összeáll.): Fontos könyvek 386
A BUKSZ válogatott bibliográfiája, 1994. I. félév

4. szám - Tél
LEVELEZÉS
Böröcz József, Dupcsik Csaba, Bojtár Endre, Klaniczay Gábor, Kontler László - Miklós Tamás, Adamik Lajos, Ordasi Zsuzsa és Vörös Miklós levele 399
BÍRÁLAT
Gábor Eszter: Az önkorlátozás könyve 410
Dessewffy Tibor: AIDS-gondolkodás 415
Róna-Tas Ákos: Elit- és rendszerváltás 420
Szabó Judit: bennszülöttek és etnográfusok 426
Bihari Péter: Történelem iskolás fokon 431
Vermes Gábor: Félelem és nemzet 441
Gáll Ernő: Sikertelen kompromisszumkeresés 446
Jékely Zsombor: A "Horror vacui" füzetekről 451
PROBLÉMA
Jacques Le Goff: Franciaország emlékezete 456
Anthony Krause: Az Annales befejezetlen kalandja 460
Hofer Tamás: Kiállíthatók-e a magyar "emlékezet helyei"? 465
Szalai Júlia: Merengések a szociológiáról 471
TISZTELETKÖR
Simonovits András, Václav Klaus - Dusan Triska, Gedeon Péter, Csaba László, Szamuely László, Kazimierz Z. Poznanski 478
SZÖVEGEK ÉS FORDÍTÁSOK
Balogh Tamás: "Kapcsolat int" 498
Gera Judit: "Uram... jó és szép a Te világodban élni..." 502
SZEMLE
Kocziszky Éva: Heller Ágnes: Nietzsche és a Parsifal Prolegomena egy személyiségetikához 506
Csetri Lajos: Dávidházi Péter: Hunyt mesterünk 508
Arany János kritikusi öröksége
Romsics Ignác: Barcza György: Diplomataemlékeim 1911-1945, I-II 510
Magyarország volt vatikáni és londoni követének emlékirataiból
Halmai Gábor: Pokol Béla: A magyar parlamentarizmus 511
Romsics Ignác: Vermes Gábor: Tisza István 514
Molnár Péter: Aquinói Szent Tamás: Az értelem egysége 515
MI A PÁLYA?
Lakner Judit: The Portable Lower East Side 520
Sarah Lyall: Könyv ez, vagy micsoda? A CD-ROM és az irodalmi ipar 521
Tom Rosenstiel: A CNN-mítosz. Miért rossz hír Ted Turner forradalma? 525
Nádasdy Ádám: Ilyen állat van 529
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem