933.619

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Bábel tornya

Az ókori közel-kelet mítoszai és mondái

Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 566 oldal
Sorozatcím: Regék és mondák
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Bevezetés (Írta Trencsényi-Waldpfel Imre)5
Egyiptomi mítoszok és mondák
Bentres királylány csodálatos gyógyulásának története27
Hórusz és Széth32
Az elátkozott királyfi története45
Kheopsz fáraó és a varázslók51
Ízisz és Ozirisz története64
Hogyan mentette meg Ámon isten a kádesi csatában II. Ramszesz fáraót?71
Hogyan akarta a napisten elpusztítani az emberiséget?78
Hogyan tudta meg Ízisz a napisten legtitkosabb nevét?81
Thot isten meggyógyítja a gyermek Hóruszt85
A hajótörött története88
A két testvér94
Mezopotámiai mítoszok és mondák
Gilgames107
Adapa és a halhatatlanság141
Etana útja az egekbe144
Zú madár elrabolja a sorstáblákat150
Istár leszáll az alvilágba154
Nergál és Ereskigál története159
Sarrukín akkád király születésének legendája162
A teremtés története164
Hettita mítoszok és mondák
Az égi királyság története183
Az istenek első nemzedékei183
Ullikummi története184
Illujanka és a Viharisten189
Telipinus elrejtőzésének története189
Ugariti mítoszok és mondák
Dániel és Akhat története195
Keret király mondája201
Héber mítoszok és mondák
Mítoszok az ősi időkről209
A világ kezdete (Teremtés könyve 1-2)209
Kiűzetés az Édenkertből (Uo. 3)213
Kain és Ábel (Uo. 4)215
A vízözön (Uo. 6-10)217
Bábel tornya (Uo. 11: 1-9)222
Ábrahám élettörténete224
Ábrám elindul Ur városából (Uo. 12)224
Ábrám és Lót elválnak (Uo. 13)225
Hágár fiút szül (Uo. 16)226
Ábrám és Száráj új nevet kap (Uo. 17)227
Az angyalok Ábrahámnál (Uo. 18: 1-16)228
Ábrahám pere Jahvéval (Uo. 18: 17-33)229
Szodoma és Lót (Uo. 19)230
Izsák (Uo. 21-22)232
A halál (Uo. 23; 25: 1-11)235
Izsák és fiai237
Izsák házassága (Uo. 24)237
Rebeka fiai (Uo. 25: 20-34)242
Az elorzott apai áldás (Uo. 27)243
Jákób vándorlásai247
Jákób menekül (Uo. 27: 41-28:5)247
Az égbe nyúló lajtorja (Uo. 28: 11-22)248
Lábán házában (Uo. 29-31)249
Jákób Ézsautól retteg (Uo. 32)256
A találkozás (Uo. 33; 35: 9-21, 27-29)258
József és testvérei260
"Az álmok ura"260
Potifár házában (Uo. 37)263
A tömlöcben (Uo. 39: 1-20)265
A fáraó álmai (Uo. 41: 1-46)266
A bőség és ínség évei (Uo. 41: 47-47; 47: 13-26)269
A testvérek első útja Egyiptomba (Uo. 42)271
Ismét József előtt (Uo. 43; 44: 1-13)274
József felfedi kilétét (Uo. 44: 14-45: 24)278
Jákób Egyiptomba költözik (Uo. 45: 25-46: 7; 46: 28-47: 27-31; 48; 50)281
Mózes és küldetése285
A héberek élete Egyiptomban (Kivonulás könyve 1)285
Mózes születése és neveltetése (Uo. 2: 1-10; Népszámlálás könyve 26:59)286
Mózes menekülni kényszerül (Kivonulás könyve 2: 15-25)287
Az égő csipkebokor (Uo. 3-4)289
Másik hagyomány Mózes küldetéséről (Uo. 6: 1-13)292
A héberek elhagyják Egyiptomot294
Mózes a fáraó előtt (Uo. 5)294
A "tíz csapás" (Uo. 7-10 alapján)297
A héberek útra készülnek (Uo. 12: 1-33)299
A kivonulás (Uo. 12: 34-41; 13: 17-22)300
Átkelés a Vörös-tengeren (Uo. 14-15)301
A sivatagban304
Manna hull az égből (Uo. 16)304
A viszály vizei (Uo. 17: 1-7)305
Az első harc a sivatagban (Uo. 17: 8-16)306
Jitró látogatása Mózesnél (Uo. 18)307
Mirjám és Áron fellázad Mózes ellen (Népszámlálás könyve 12)210
Szináj hegye312
Az aranyborjú (Uo. 32-33; 34: 1-8)315
Kémek Kanaán földjén (Uo. 13-14)320
Rézkígyó (Uo. 21: 6-9)324
Korah lázadása (Uo. 16; 17:1)325
Áron és Lévi nemzetsége papokká tétetnek (Uo. 17: 16-29; 20: 22-19)327
Bileám és szamara (Uo. 22-24; Jósua könyve 13:22)328
Mózes búcsúja és halála (Népszámlálás könyve 27:12-23; Törvényismétlés könyve 31)334
Kanaán elfoglalása337
Kémek Jerikóban (Jósua könyve 1-2)337
Leomlanak Jerikó falai (Uo. 6)340
Áj elfoglalása (Uo. 7: 2-5; 8)342
Gibeon lakói (Uo. 9)344
Jósua megállítja a napot (Uo. 10)346
A bírák kora348
Harc az őslakók és a környező népek ellen (Bírák könyve 1-2; 3: 12-30)348
Sisera hada (Uo. 4-5)350
Gideon (Uo. 6-7)353
Abimelek uralma (Uo. 9)358
Jefta feláldozza a lányát (Uo. 11)360
Sámson (Uo. 13-16)362
Ruth története (Ruth könyve)372
A királyság kezdetei379
Sámuel próféta (Sámuel I. könyve 1-7)279
A királyság megalapítása (Uo. 8-10)383
Saul, a filiszteusok és Jóátán (Uo. 13-14)388
Dávid elhivatása (Uo. 16: 1-13)392
Dávid hárfája (Uo. 16: 14-23; Zsoltárok könyve 23)393
Dávid és Góliát (Uo. 17)394
Saul üldözi Dávidot (Uo. 18-24)400
Nábál és Abigail (Uo. 28)406
Saul pusztulása (Sámuel I. 31- II. 1)408
Dávid és Salamon a trónon411
Dávid király (Sámuel II. könyve 2-10)411
Batseba és Uriás (Uo. 11-12)415
Absálóm lázadása (Uo. 13-20)420
Salamon trónralépte (Királyok I. könyve 1-2)435
Salamon kérése (Uo. 3: 5-15; 5)439
A salamoni ítélet (Uo. 3: 16-28)440
Izráel és Júda királyai443
Az ország két részre szakad (Uo. 11: 26-40; 12)443
Illés, Jahve prófétája (Uo. 17-19; Királyok II. könyve 1-2)446
Nábót szőlőskertje (Királyok I. 21; II. 9: 30-36)457
Az asszírok Jeruzsálem falai alatt (Királyok II. 18: 13-19; 37; Jesaia könyve 36-37)460
Tóbit és családja az asszír fogságban (Tóbiás apokrif könyve)464
A babilóni fogság mondái473
Dániel neveltetése (Dániel könyve 1)473
Nebukadnecár álma (Uo. 2)475
A tüzes kemencében (Uo. 3)479
A falra író kéz (Uo. 5)481
Dániel az oroszlánveremben (Uo. 6)484
Zsuzsánna és a vének (Apokrif kiegészítés Dániel könyvéhez)486
Novellák és fogság utáni századokról492
Ahasvérós király és Eszter (Eszter könyve)492
Holofernész és Judit (Judit apokrif könyve)504
Jób megpróbáltatása (Jób könyve I: 1-20: 10; 42: 10-17)510
Jónás küldetés Ninive ellen (Jónás könyve)514
Jegyzetek (Írta Kákosy László és Komoróczy Géza)517
Függelék (Összeállította Komoróczy Géza)547
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Bábel tornya Bábel tornya Bábel tornya Bábel tornya Bábel tornya

A védőborító kopott, rajta karcolásnyomok láthatók, a lapélek és néhány lap foltos.

Állapot:
2.280 ,-Ft
34 pont kapható
Kosárba