Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

971.805

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Babérerdő

A magyar költészet java termékeiből - Segédkönyvül a magyar irodalomtörténet oktatásához

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magyar Könyvkiadó Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott kiadói egész vászonkötés
Oldalszám: 351 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta Révai és Salamon Könyvnyomdája, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

E költői gyüjteménynyel egy kisebb méretű anthológiát szándékoztam összeállitani olyképpen, hogy a főbb műfajok keretében régebbig ujabb, sőt legújabb költőink java termékeit s részben szavalásra... Tovább

Előszó

E költői gyüjteménynyel egy kisebb méretű anthológiát szándékoztam összeállitani olyképpen, hogy a főbb műfajok keretében régebbig ujabb, sőt legújabb költőink java termékeit s részben szavalásra is alkalmas darabjait foglaljam együvé. Az a czél lebegett előttem, hogy az ifjúság, ha nem is ösmerkedhetik meg e könyv révén egy-egy költőnk teljes egyéniségével, mégis egészben véve oly anthológiát kapjon, mely az illetőknek jellemző vonásait mutatja fel s rendkivüli gazdag és változatos tartalmával versenyképes lehessen a hasonló jellegű gyűjtemények tömegében és igy a serdülő és tanuló ifjúság, gyümölcsőzőleg használhassa magánolvasmányul vagy irodalomtörténeti ismereteit kiegészítő segédkönyvül. Jól tudom, hogy az aránylag szűk térj mely rendelkezésemre állt, bizonyos hézagosságot kikerülhetetlenné tett. A hiányokért azonban kárpótolni fogja a szives olvasót az a gazdag anyag, a mi ebben a gyüjteményben együtt található s számos szép költemény, mely jóformán a feledés lomtárából itt kerül újra napfényre, hogy megtalálja a szivekhez vezető utat és gyönyörködtessen. Vissza

Tartalom

Himnuszok, ódák, hazafias versek
Himnusz (Kölcsey F.)3
Szózat (Vörösmarty M.)4
A szabad Erdély (Kazinczy F.)5
Bátorítás (virág B.)7
Földi sírhalma felett (Csokonai)7
Fohászkodás (Berzsenyi)9
A magyarokhoz (Berzsenyi)10
Kelet népéhez (Garay)12
Nemzeti dal (Petőfi)16
Magyarország 1848-ban (Garay)18
Csatadal (Petőfi)19
A menekültek (Erdélyi I.)20
Ikarus (Tompa)21
Horatius olvasásakor (Gyulai)24
Előre (Tóth K.)26
Cassius éneke (Tóth Endre)28
A vén czigány (Vörösmarty)29
Samil hazája (Zalár)32
Luzitán dal (Vajda J.)34
A márcziusi ifjuság (Pósa L.)36
A hazaszeretetről (Szabolcska M.)37
A hazáról (Petőfi)39
A magyar ifjusághoz (Bartók L.)41
Rendületlenül (Arany)43
Márczius 15-én (Ábrányi E.)44
A magyarok istene (Petőfi)48
Mi a haza? (Pósa L.)49
Csak magyarok legyünk (Dalmady)51
Rákóczi-induló (Farkas Imre)53
Kik voltak a honvédek? (Tóth K.)55
Az aradi nap (Lévay József)56
Tizenhárom (Ábrányi E.)59
A szabadság-szobornál (Benedek János)61
Szeptember 10-én (Lampérth Géza)63
Dalok és rokonneműek
Rákóczi F. bucsudala67
Himfy-dalok (Kisfaludy S.)68
Szülőföldem (Kisfaludy K.)69
Szedjük életünk virágait (Bacsányi)70
Igyunk derűre (Kölcsey)71
Anakreoni dal (Csokonai)72
A violához (Bajza József)72
Szeretlek, kedvesem (Petőfi)72
Télen, nyáron (Tompa)74
Kondorosi csárda mellett (Arany)74
Fütyül a szél (Tóth K.)75
Őszi rózsa (Zalár)75
Édes hazám (Lisznyai K.)76
A koronczói harczmezőn (Thaly K.)77
A boldog királyné (Dalmady)78
Tele van a rózsabokor virággal (Boruth)78
Nagypénteken (Tóth Ede)79
A kanyargó Tisza mentén (Csepreghy F.)79
Barnult avar (Indali Gyula)80
Az ispán kürtje (N. Pap Gyula)81
Fölfedezés (Kisteleki Ede)82
Rejtett seb (Szabó sándor)83
Memento (Szabó Sándor)83
Királyné vagy te (Bartók L.)84
Dalok (Vargha Gy.)84
Hideg asszony (Kozma A.)86
Hangulat (Lipcsey Ádám)87
Dalok (Inczédy László)87
Enyéimhez (Földváry István)89
Éji ének (Czóbel Minka)89
Barcarollo (Szalay Fruzsina)90
Kivándoroltam (Somló Sándor)91
Réges-régen (Fejes István)92
A távozóhoz (Karoda Pál)92
Sírva járok (Dengi János)93
Ti rózsák, ti mirtuszok (Rónay István)93
Áldott kezek (Torkos László)94
Bordal (Szávay Gyula)96
Leányok (Szabolcska M.)96
Vadászok dala (Jakab Ödön)96
Tele van a kert virággal (Rudnyánszky Gy.)97
Dal a temetőből (Vértessy Gyula)98
Szeretem én (Balla János)98
Őszi tájon (Jékey Aladár)99
Tiltott csók (Dálnoky Lajos)99
Erdőben (Békássy Helén)100
Kis virág (Zempléni Árpád)101
Iszogatok, dalolgatok (Pap Zoltán)101
Egy szélfuvallat (Palágyi Lajos)101
Ha te úgy szeretnél (Ignotus)102
Mondd az éjszakának (Erdős Renée)102
Jer idegenbe (Erdős Renée)103
Megint nem alszom (Erdős Renée)104
Inseparables (Martos Ferencz)104
Anyám (Varsányi Gyula)105
Távozóban (Ifj. Apáthy István)106
Minek is van szerelem a világon (Kéry Gyula)106
Hegedű szól (Zoltán Vilmos)107
Dal (Farkas Imre)107
Bálban (Farkas Imre)108
Siratok egy kis lányt (Sas Ede)109
Az én utczám (Lenkei Henrik)109
Vonat a mezőn (Pásztor Árpád)110
A munkás (Csizmadia Sándor)111
Márcziusban (Ambrozovics Dezső)112
Hiába (Luky Sándor)113
Távol is tőled (Csergő Hugo)114
A tánczrend (Miklós Jenő)115
Karácsonyesti ének (Miklós Jenő)116
Leánykérés (Füzy Antal)117
Nagy szomoruságban (Oláh Gábor)119
Május (Csizmadia Sándor)121
Estharangszó után (Balla Irma)122
Ismerősök (Nikelszky Géza)123
Katóka meghalt (Kaffka Margit)123
A játékszer (Kaffka Margit)124
Jött egy leány (Bródy Mihály)124
Szőke kis leánykám (Apor László)126
Hedvig (Csergő Hugo)127
A Czenken (Aba József)128
Dal a dalról (Berkovics Miklós)129
Éjszaka (M. Kornis Aranka)130
Szőke kis lány (Pósa L.) 131
Oh ne sajnáld, édes (Pósa Lajosné)132
Erzsike levele (Herczeg Jenő)132
Nyiri juhász (Gyöngyössy László)134
Kenyérmorzsák (Jankovich Marczell)136
Megkérdeztem a szívemet (Fehér Jenő)136
Éva (Kardina Lilly)137
Elégiák
Egy boldogtalannak panaszai (Ányos P.)141
Tűnődés (Bacsányi János)142
Zrínyi dala (Kölcsey)144
Kis gyermek halálára (Vörösmarty)146
Szülőföldemen (Petőfi)147
Bucsu (Eötvös J.)148
Rachel siralma (Arany)150
Árverésen (Tompa)153
Margit szigetén (Gyulai P.)156
Látogatók (Lévay József)156
A halál (Tóth K.)158
Régi dal, régi dal (Jókai)160
Mult, jelen és jövő (Lauko G.)161
Nápolyi emlék (Kiss József)162
A harangok szava (Komóczy József)165
Hajótört (Zilahy Károly)166
Kedvest a kedvesnek (E. Kardos Gyula)168
Szécsényi kertben (Ferenczy Teréz)168
Csendes, holdas éj (Tóth Endre)172
Munkácson (Zsutay János)173
Borongás (Temérdek)177
Méla csend (Illyés Bálint)178
Kézimunka (Endrődi Sándor)180
Tul a hatvan éven (Szász Gerő)181
Szabadban (Udvardy Géza)182
Betegágynál (Inczédy László)184
Imakönyvem (Bericzky Gyula)186
Karácsonykor (Szabó Endre)187
Labdázó fiuk mellett (Indali Gyula)188
Apró sírhalmok (Sajó Sándor)191
Szatírák
Magyarország (Vajda Péter)195
Az ólmos botok (Szalkay Máté)203
A XIX. század (Erdélyi János)205
Korteskedés (Czuczor Gergely)208
Okatootáia (Petőfi)210
Az én lakásom (Tompa)213
Nagy sár (Szemere Miklós)216
Kortes tanyán (Komócsy József)218
Siralmas ének (Szini Károly)223
A hazafi (Szabó Endre)225
Csinált világ (Kozma Andor)231
Interview (Ujvári Béla)239
Festő költemények
A tél (Mentovich Ferencz)245
Az őstelek (Fachott Sándor)247
A Tiszánál (M. Kovács Gyula)249
A gólya (Petőfi)251
A tél királya (Tisza Domokos)255
Daloló leányok (Dalmady Győző)256
A régi karszék (Győry Vilmos)257
A vetések közt (Gbi Imre)259
Éjjel a Tiszán (Gárdonyi Géza)262
Rege (Telekes Béla)263
Pusztán (Szentessy Gyula)264
Béke (Harsányi Kálmán)265
Végig az országon (Zempléni Árpád)266
Életképek
Az együgyű paraszt (Szentjóbi Szabó L.)271
Zsugori uram (Csokonai)274
A falusi kis leány Pesten (Czuczor)275
Sári néni (Petőfi)277
A vén gulyás temetése (Arany)278
A vén kofa (Kuthen)279
A vén czimbalmos (Losonczy I.)282
Tilda néni (Lenkey Hensik)283
A tekintetes asszony (Lipcsey Á.)285
A kis savoyard (Ábrányi Emil)287
Az öreg batyus zsidó (Dömény József)289
A kismama (Gabányi Árpád)291
Erre járt a király (Móra István)293
Szöllőhegyben (Bedőházy János)293
Két regement (Heltai Jenő)294
Az olasz (Balla Ignácz)295
Elbeszélő költemények
A lengyelek fehér asszonya (Jókai M.)303
A bánkódó férj (Kisfaludy Károly)306
A furulyácska (Szigligeti Ede)307
Az özvegy és fiai (Tompa Mihály)311
Walesi bárdok (Arany János)314
A lány-mező (Zajzoni István)316
A törvény betűje (Reviczky Gyula)318
Egy könnycsepp (Radó Antal)323
Az utolsó sor (Váradi antal)325
A koldusasszony (Szász Károly)327
A társaságból (Temérdek)332
A Jahn tragédiája (Kompolthy Tivadar)334
A kitalálás (Temérdek)334
Donna Paula (Dóczy Lajos)335
Szabadi Erzsébet (Rácz Mihály) 336
Szép Ilonka (Vörösmarty Mihály)338
A bukás (Dózsa dániel)343
Három madár (Tóth Endre)344
A fogoly lengyel (Csengey Gusztáv)345
Bob herczeg (Martos Ferencz)347
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem