A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magvető

A magyar irodalom élő könyve

Szerző

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 315 oldal
Sorozatcím: A magyar irodalom élő könyve
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-8250-49-6

Tartalom

Köszöntjük az olvasót5
Árpádok
Halotti Beszéd7
Ómagyar Mária-siralom10
Anonymus: Gesta Hungarorum12
Szent István, a magyarok első királya22
Vazul megvakíttatása23
Szent István király törvénykönyve24
Az első pór vihar28
Csanád balladája29
Magyarok symphoniája31
Szent Gellért intelme31
Magyar szolgák, cselédek, családok33
A magyarok a keresztesek szemében35
Nagy Magyarországról, Julianus barát utazása36
Rogerius mester Siralmas Éneke39
A magyar nép az Árpádok alatt43
A mohácsi vészig 1300-1526.
Róbert Károly udvara45
Nagy Lajos király viselt dolgai46
Tiszti eskü Nagy Lajos korában48
Az erdélyi pórok fölkelése49
Hunyadi János kormányzói esküje50
Bonfini: Mátyás királyról50
Galeotti Marzio: Mátyás király51
Janus Pannonius versei56
Temesvári Pelbárt57
Szent Adorján mártiriumsága59
Szabács viadala62
Virág Benedek: Parasztlázadás64
Verbőczy: Hármas könyve69
A török hódoltság 1526-1700
Apáti Ferenc Feddő éneke71
Burgio: Mohács előtt73
Heltai Gáspár: A mohácsi vész73
Tinódi Lantos Sebestyén: Az török császár kiveti az hálót76
Sokféle részögösről76
Szkhárosi Horvát András: Az átok77
Babonák ellen93
Szkhárosi Horvát András: Thúry György éneke79
Bornemissza Péter: Tragédia magyar nyelven : Electra79
Siralmas énnéköm83
Ilosvai Selymes Péter: Az hires nevezetes Toldi Miklós83
Moldovai Mihály deák éneke85
Hét levél a hódoltságból86
Pesti Gábor: Fabulák90
Heltai Gáspár: Egy nemes emberről és az ördögről91
Boszorkányok a török korban94
Balassa Menyhárt árultatása97
Balassa Bálint: Katonaének100
Ez a világ sem101
Idővel paloták102
Búcsúja hazájától102
Magyari István: Az országokban való sok romlásoknak okairól104
Bethlen Gábor leveleiből106
Szalárdi János: Bethlen Gábor uralkodása109
A gazdagról110
Pázmány Péter: Az urak és szolgák tisztiről111
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem115
Zrínyi intelme122
Bethlen Miklós: Zrínyi halála123
Gyöngyösi István: Kemény János124
Tatár rabságban levő erdélyiek dala125
Muranyi Vénus126
Tatár rabok éneke127
Petrőczy Kata Szidónia: Óh, kedves violám128
Tűz-víz között130
Megújhodás
A kölesdi harcról131
Csinom Palkó132
Buga Jakab éneke133
Bujdosó ének134
Rákóczi-nóta135
Mikes Kelemen: Levél Törökországból137
Apor Péter: Az erdélyiek régi alázatosságáról137
Cserei Mihály: Hanyatló Erdély139
Jobbágyokkal való gazdálkodás140
Virágének144
Mikor virrad144
Amor omnia vincit145
Faludi Ferenc: Forgandó szerencse155
Orczy Lőrincz: A bugaci csárdának tiszteletére156
A szegény parasztnéphez beszéd157
Bessenyei György: Magyarság, - magyar nyelv160
Péczeli József: Király és kapás161
Szentjóbi Szabó László: Az együgyü paraszt162
Verseghy Ferenc: Egy ártatlan felelet163
Tessedik Sámuel: Az első népfőiskola164
Batsányi János: A franciaországi változásokra169
Az európai hadakozásokra169
Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója166
Berzeviczy Gergely: A parasztok állapota Magyarországon171
Dugonics András: Magyar példabeszédek172
Csokonai Vitéz Mihály: Tempefői174
Jövendőlés az első oskoláról az Somogyban179
Az estve180
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor180
Oh szegény országunk181
Magyar! hajnal hasad!182
A Nagy Kor 1800-1900
Berzsenyi Dániel: Fohászkodás184
A pesti magyar társasághoz185
Napoleonra187
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi187
Nyári esti dal191
Hortobágyi dal191
Vitkovics Mihály: Bácskai regedal192
Kis János: A méh és a galamb193
Fáy András: Juhsors193
Kisfaludy Károly: A bánkódó férj193
Szülőföldem szép határa194
Rákosi szántó a török alatt195
Katona József: Bánk bán195
Kölcsey Ferenc: Huszt198
Hymnus199
Zrínyi dala200
Zrínyi második éneke201
Jósika Miklós: Rákos202
Czuczor Gergely: A falusi kislány Pesten203
Korteskedés205
Gaál József: Az ólmos botok206
Garay János: Az obsitos207
Kriza János: A hazatérő katona215
Wesselényi Miklós: A parasztság élete215
Széchényi István: Kelet népe217
Vajda Péter: Magyarország218
Táncsics Mihály: Parasztok és iparosok220
Vörösmarty Mihály: Magyarország címere221
Vörösmarty Mihály: Pázmán223
Szózat226
A Guttenberg albumba226
Az emberek228
A vén cigány230
Eötvös József: A szolgabíró221
Kuthy Lajos: Hortobágy223
Bajza József: Hazaszeretet226
Kossuth Lajos: Kiáltvány a néphez232
Petőfi Sándor: A magyar nemes235
A kutyák és a farkasok236
A szőlőszem236
A nép238
A nép nevében238
Föltámadott a tenger240
Arany János: Az elveszett alkotmány240
A szegény jobbágy245
Kemény Zsigmond: Forradalom után246
Tompa Mihály: A gólyához248
A madár, fiaihoz249
Forr a világ250
Ipolyi Arnold: Írás251
Madách Imre: Milliók egy miatt253
Gyulai Pál: A táblabíró255
Vajda János: A virrasztók256
Húsz év múlva257
Harminc év után257
Tolnai Lajos: A méltóságos úr258
Reviczky Gyula: Tedeum-ból260
Szívem261
Szabolcska Mihály: Salzburgi csapszékben261
A jelen
Ady Endre: Felszállott a páva262
Az ős Kaján263
Harc a Nagyúrral264
A mesebeli János265
Megáradt Tisza266
Babits Mihály: A gyémántszóró asszony267
Petőfi koszorúi268
Politika269
A magyarok Istenéhez269
Oláh Gábor: Szeretlek, ősi puszták270
A Hortobágyon271
Tóth Árpád: Őszi szántás272
Tóth Árpád: Aquincumi kocsmában273
Fénylő búzaföldek között274
Juhász Gyula: Magyar nyár 1918275
Magyar tél276
A tápai Krisztus276
Kosztolányi Dezső: Ó, hányszor látlak276
Alföld277
Kaffka Margit: A város278
Kassák Lajos: Mesteremberek278
Vers279
Erdélyi József: Anyám280
Magányos csillag281
Holt-Tisza282
Kúnhalom283
Sinka István: Simon Virág284
Szabó Lőrinc: A rabszolga285
Remenyik Sándor: Ahogy lehet286
Bartalis János: Az erdélyi országúton289
József Attila: Holt vidék290
A város peremén290
Gulyás Pál: Fény esett a parasztba292
Illyés Gyula: Ozorai példa293
Népköltés
Regős énekek295
Ráolvasások298
Közmondások299
Népdalok300
Táncszók307
Mesék308
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem