1.034.226

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Babits Mihály összegyűjtött versei

Szerző
Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 714 oldal
Sorozatcím: Babits Mihály művei
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 21 cm x 14 cm
ISBN: 963-15-0950-8
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Babits Mihály lírai életműve évtizedek múltával is megőrizte firsseségét, korszerűségét; olyan költészet ez, mely évről évre modernebbé válik, évről évre hozzáférhetőbbé a mai ember számára. Csupa kísérletezéssel, járatlan utakkal teli lírájának olyan csúcsai vannak, melyek tiszteletet parancsolóan emelkednek ki századunk magyar irodalmának hegyvonulatából. Nagy és teljes költészet az övé, s mert pályája válságos évtizedek viharain át, saját lelkének örvényei fölött ível, csupa ellentmondás is ez a líra, de mindig minden hangjában őszinte; életének és művészetének dolgairól mindig egyforma erővel szól, nehezen fölfejthető összetettséggel, ha bonyolultságukat akarja kifejezni, tiszta egyszerűséggel, ha kristályszerkezetüket akarja láttatni.
Babits mihály összegyűjtött verseinek új kiadása a Babits Mihály művei sorozat első kötete. A minden eddigi kiadásnál teljesebb kötet eredeti helyükre állított vissza eddig kihagyobb verseket és versszakokat. A Hátrahagyott versek című ciklust... Tovább

Fülszöveg

Babits Mihály lírai életműve évtizedek múltával is megőrizte firsseségét, korszerűségét; olyan költészet ez, mely évről évre modernebbé válik, évről évre hozzáférhetőbbé a mai ember számára. Csupa kísérletezéssel, járatlan utakkal teli lírájának olyan csúcsai vannak, melyek tiszteletet parancsolóan emelkednek ki századunk magyar irodalmának hegyvonulatából. Nagy és teljes költészet az övé, s mert pályája válságos évtizedek viharain át, saját lelkének örvényei fölött ível, csupa ellentmondás is ez a líra, de mindig minden hangjában őszinte; életének és művészetének dolgairól mindig egyforma erővel szól, nehezen fölfejthető összetettséggel, ha bonyolultságukat akarja kifejezni, tiszta egyszerűséggel, ha kristályszerkezetüket akarja láttatni.
Babits mihály összegyűjtött verseinek új kiadása a Babits Mihály művei sorozat első kötete. A minden eddigi kiadásnál teljesebb kötet eredeti helyükre állított vissza eddig kihagyobb verseket és versszakokat. A Hátrahagyott versek című ciklust pedig ötven új, eddig kötetben kiadatlan verssel bővítette. Vissza

Tartalom

LEVELEK IRIS KOSZORÚJÁBÓL
In Horatium7
Óda a bűnhöz8
Himnusz Irishez9
Messze... Messze13
Páris14
Tüzek16
Éjszaka!18
Sunt Lacrimae Rerum19
Anyám nevére20
Sírvers21
Darutörpeharc22
Hegeso sírája24
Aliscum éjhajú lánya27
Golgotai csárda28
Theosophikus énekek29
Strófák a Wartburgi dalnokversenyből31
Turáni induló34
Gáláns ünnepség36
Recanati37
San Giorgio Maggiore39
Zrínyi Velencében39
Itália40
Aestati Hiems40
Szőllőhegy télen41
Vásár42
Csendéletek43
Mozgófénykép44
Régi szálloda46
Városvég49
A világosság udvara51
Emléksorok egy régi pécsi uszodára54
Vérivó leányok58
Sugár59
Húnyt szemmel60
Fekete ország61
A halál automobilon62
Az örök folyosó64
A templom! Röpül!67
A lírikus epilógia69
HERCEG, HÁTHA MEGJÖN A TÉL IS!
Ballada Írisz fátyoláról73
Arany kísértetek74
Vasárnap74
Esti kérdés76
Az őszi tücsökhöz77
Ősz, kripta, ciprus, szüret, tánc, kobold78
Alkonyi prológus79
Névjegyemre80
Éhszomj80
Mindenek szerelme81
A költő szól83
Esti dal83
Éji dal84
Ima84
Szimbólumok85
Paysages Intimes87
Pictor Ignotus90
Csipkerózsa92
Kútban94
Haláltánc95
O Lyrix Love97
Örök dolgok közé legyen híred beszőtt97
Óda a szépségről98
Egy szegény magára maradott100
Vonaton101
Beloved, o beloved102
Festett cél, puszta semmi102
Szonettek103
Arany Jánoshoz104
Héphaisztosz104
Homérosz105
Protesilaos106
Klasszikus álmok...107
Két nővér108
A sorshoz109
Bakhánslárma110
Thamyris111
A Danaidák111
Új Leoninusok115
A Campagna éneke116
LAODAMEIA
Laodameia119
RECITATIV
FOGARAS
Új könyvekre155
Levél Tomiból155
Bolyai157
Cigánydal158
Spleen160
Téli dal161
Egy rövid vers162
Egy szomorú vers163
Naiv ballada164
Egy dal165
Szerenád167
Babona, varázs168
Aranyfürdő, aranyeső, danaé169
Vágyak és soha170
Hiszekegy171
Dal, régimódi172
INTERMEZZO
Vile Potabis173
Édes az otthon174
Gretna Green175
Játszottam a kezével176
Július180
Augusztus181
Nincsen kisértet182
Miként szélcsendben a hajó182
Anyám nagybátyja, régi pap184
A költő életének pusztájárólé185
AZ ÉGŐ PUSZTA
Oly szomorú, hogy oly nehéz megélni186
E komor június havon186
Az életemet elhibáztam188
Palotai est188
Immortale Jacur190
Fájó fázó ének190
A csengettyűsfiú192
Ecetdal193
Haza a telepre194
KÉPEK ÉS JELENÉSEK
Merceria196
Őszi harangozó197
Októberi ájtatosság198
Reggeli ének200
Atlantisz201
Vakok a hídon202
Isten kezében204
Illusztrációk mindenféle könyvekhez206
KABALA212
BÉKE ÉS HÁBORÚ KÖZT
Hadjárat a semmibe215
OIKEIA KAI KAIPIA
Régi vers egy fiatal költő keserűségeiből224
Palinódia225
Ady Endrének227
A ,,Fiamhoz"229
Május huszonhárom Rákospalotán232
ISTEN KEZÉBEN
Fiatal katona234
Magamról235
Kép egy falusi csárdában237
Recitativ239
Prológus241
Miatyánk243
Alkalmi vers245
Húsvét előtt247
Pro domo250
NYUGTALANSÁG VÖLGYE
Előszó253
Bilincs ez a bánat254
Szekszárd, 1915 nyarán254
Szálló nap után256
Éji út257
Háborús anthológiák259
Strófák egy templomhoz260
Egy filozófus halálára261
Kakasviadal264
Detektívhistória265
Szent Mihály267
Bénára mint a megfagyott tag271
A jóság dala272
Új esztendő275
Fortissimo276
Zsoltár gyermekhangra278
Zsoltár férfihangra279
Az óriások költögetése280
Emlékezés282
Egy perc, egy pille282
Szerelmes vers283
Énekek éneke284
Dal, prózában285
Két nyári vers286
A régi kert288
Szüret előtt290
Őszi pincézés290
Régi friss reggeleim291
Reggeli templom292
Korán ébredtem295
Reggel296
Könyvek unalma297
Szaladva fájó talpakon298
A könnytelenek könnyei298
Isten fogai között301
Csak a dalra302
Csillagokig!304
SZIGET ÉS TENGER
Örökkék ég a felhők mögött309
Régen elzengtek Sapphó napjai312
Könnyű dalt szeretnék írni a kedveshez313
Ideges esztendők314
Őszinteség314
Pesti éj315
Józanság316
A harmadik emeleten317
Bogárkák jó haláláért318
Esti megérkezés319
A jobbak elmaradnak320
Petőfi koszorúi322
A gyémántszóró asszony323
Vers, apostolokról324
A vén kötéltáncos327
Hegedűk hervatag szava327
Örömről daloltok328
Borús nap, de kezd már kiderülni328
Ablaknégyszög329
Erdei lakásban330
Dal az Esztergomi bazilikáról331
Free trade332
(Bár lenne a hangom tiszta...)333
Szent király városa334
Ádáz kutyám336
Nyár337
A sziget nem elég magas338
Egy fonnyadó bokorhoz339
Csövek, erek, terek340
Rekonvaleszcencia341
Télutó a Séd pataknál343
Önéletrajz344
Hazám!345
Keserédes348
Hús-szigetek a kőtengerben349
Kanizsai Dorottya350
Míg kesztyűddel és kalapoddal babrálsz354
Utca, délelőtt355
Utca, estefelé356
Himnusz357
AZ ISTENEK HALNAK, AZ EMBER ÉL
Síremlék361
Szökevény, renitens idill361
Hegyi szeretők idillje362
Hegytetőn363
A gazda bekeríti házát364
Ekloga365
Jó termés366
Rádió367
Győzelmi ének, estefelé369
Ketten, messze, az ég alatt...370
Engesztelő ajándék372
Miért lázadsz az este ellen?373
Szelek sodrában374
Magyar szonett az őszről375
Szobafestés376
Három angyal377
Psychoanalysis christiana377
Dániel éneke379
"Vén cigány"379
Csak a tilos szabad már...380
Verssor az utcazajban381
Hajnali gondolat382
Babylon egerei383
Egyfajta kultúra383
Dante385
A húszéves "nyugat" ünnepére386
Jászai Mari halálára388
Vasárnapi impresszió, autón388
Halvány téli rajz389
Cigány a siralomházban390
Vadak a fa körül391
Micsoda föstmény!392
A majdarin réme393
A Madonna fakyrja394
Szentjánosfő395
A lélek ünnepe395
A magyarok istenéhez396
Ne ily halált, ne ily harcot!397
Új mythológia398
Politika400
Az elmaradt tószt400
Kabátdobós, kalaphajítós!402
Doping403
Jobb és bal403
Elég a kóstoló407
VERSENYT AZ ESZTENDŐKKEL!
Mint a kutya silány házában411
Gondok kereplője413
Az álom kivetett414
Álmok kusza kertjeiből414
Rejtvények415
A kedves arcképe416
Füst és korom közül417
Fáradtság418
Isten gyertyája419
Introibo421
Medve-nóta422
Levél423
Holt próféta a hegyen324
Dzsungel-idill424
Csak egy kis méhe...425
Vers a csirkeház mellől426
Zengő légypokol428
Áfrika, Áfrika429
A vetkőző lelkek430
A nap nem emlékszik a csillagokra431
Verses napló432
Mint különös hírmondó...442
Tremolo444
Téli barlang445
Paplanom virágai447
Csak posta voltál448
Imre herceg450
Ájtatos párbeszéd húsvétra452
De te mégis szereted ezt a kort?453
A jó hír454
Olyan az életünk...455
Dobszó456
A felnőtt karácsony457
Beteg-klapancia458
Mint forró csontok a máglyán459
Elgurult napok460
Tavaszi szél460
Zöld, piros, sárga, barna...462
Botozgató463
Az Isten és ördög...465
ÚJABB VERSEK
A meglódult naptár469
A szökevény szerelem473
Délszaki emlék174
A gonosz hortenziák175
Gyümölcsbe harapva...477
Karácsonyi lábadozás478
Emlékezés gyermeteg telekre479
Restség dicséreti480
Ildikó482
Rímek484
Esős nyár485
Búcsú a nyárilaktól487
Ádventi köd488
Csillag után490
Az elbocsátott vad492
Intelem vezeklésre493
Ősz és tavasz között494
Balázsolás496
JÓNÁS KÖNYVE
Jónás könyve501
Jónás imája512
HÁTRAHAGYOTT VERSEK
(Sok a város háztetője)517
A zengő szobor dala517
Memento519
Napszálltakor519
Tájkép520
Olvasás közben520
Sok súlyos álom521
Újév522
A spinoza-szobor előtt523
Jövő524
(Egy teknő itt a völgy az ég alatt)524
Nervus Urbis525
Tavaszi harsona527
(Én aki azelőtt...)527
A bús rom532
La Bruyére-ből533
(Mondd, van-e, van-e szebb, mint)534
Nevessetek!534
(Szép kikelet, kelsz hát...)535
Márciusi reggelen535
(Gunnyasztva múzsám, szárnya tollpihéi)537
Ad Animositatem sapientium538
Tavaszi zápor539
Strófák Gizikéről540
A pályaudvaron541
Nyári idill542
(Mon cher ami!)545
(Hol fürge véna...)547
Ti modern lányok!548
(Valami nagy, mély szerelem)550
Ma délelőtt, ma délelőtt551
Tisza hídján551
Egy vers, a porvárosból552
A nagy szobában553
Egy régi szerelmes Velencében554
Régi magyar költők!554
Téli képzetek555
Megállj!556
Kék faluk557
Gyöngylelet558
Mi az? Mi az?559
A csüggedt kapitány559
Az Olt partján560
Vasúton561
Én is fa vagyok562
Reggeli szél562
Vágy ered564
Ékszerláda565
Ha eltörik az edény...566
Divina, Machina567
Az elveszett kincs568
Esti imádság569
Egy kuruc a XX. században570
Temetői tavasz571
A másnapok kifutója571
(A naptár az év himnusza)572
(Szilveszter)572
(Új esztendő beköszön)572
Epilóg576
Örökségem577
Ünnep579
Néma költő mentsége580
Arany581
Ady581
(Az Antikrisztust kelni láttuk őt...)583
Karácsony elé Inkának583
Erdő, fák, ágak...584
A legfőbb szemérem585
Az ezüst rózsa alatt586
Úgy mentem a harcba...587
(Ti gazdagok! Karácsony)588
Kevélység tornája589
Utálom a szememet590
Tudom, hogy csúszom590
A visszafelé szálló madarak591
A szépszemű öreg tovább mesél...592
Vértanúság vágya594
Művész imája596
Jókai597
Szimfónia az írógép előtt598
Őrült vasak és halk acélok599
Hajadnak nyírott lombját599
(Minden fény a vízbe mártja)600
Vonaton, Tátra felé601
Milyen ideges napok!602
Olyan-olyan gazdag voltam603
Reggel van, fényes reggel604
A festő halála605
Istenek özvegye606
A titkos szél608
Poshadó kisváros a zöldben610
Ablaktalan ház611
Ritmus a könyvről612
Abból a kikötőből...614
Ének az élet javairól615
Király-mese616
Fiatal leány617
Sötét vizek gyermeke618
(Nem merek közétek jönni...)619
Ember a mezőn620
Kislányomhoz621
Egynapos hó621
Varjak, verebek...622
(Furcsa elmenni délre)623
Az előkelő tél625
(Rossz utakon döcög már velem)626
(Hányan sirják panaszolva)626
(Öreg és puritán a versem)628
(Töredékek)629
Ha nem vagy ellenállás...637
(Jön, hozzám nyúl, kezemen szorít)637
Margitszigeti rímek639
Sarkutazás640
Indulás az öregkorba641
Karácsonyi ének643
(Hadakozom a világgal...)643
(Piros virágfejek lámpái lengnek)644
(Lelkem kiszikkadt mezején)645
(Mi van veled ember?)646
Tizenhárom párvers646
Az összes kötelményekre648
(Nem lovon, nem is Úri bricskán)648
Eucharistia649
(Miért hazudsz, te fáradt öreg arc?)650
Zsendül már a tavasz650
Hajnali szürkület651
Ezerkilencszáznegyven652
Talán a vízözön653
(Özönvizet, kőessőt, üstököst)655
(Vasárnapi csendes eső)656
(Világon való bujdosásaimnak)657
Egy verses levélre658
UTÓSZÓ ÉS JEGYZET
Utószó661
Jegyzet663
MUTATÓK
A versek első közlésének helye és ideje669
Betűrendes versmutató685

Babits Mihály

Babits Mihály műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Babits Mihály könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Babits Mihály összegyűjtött versei Babits Mihály összegyűjtött versei Babits Mihály összegyűjtött versei

A védőborító foltos. A kötés megtört.

Állapot:
1.920 Ft
1.340 ,-Ft 30
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Babits Mihály összegyűjtött versei Babits Mihály összegyűjtött versei Babits Mihály összegyűjtött versei

Néhány lap foltos.

Állapot:
1.920 ,-Ft
17 pont kapható
Kosárba
konyv