A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar művészet 1927/1-10.

Harmadik évfolyam

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

A Műcsarnok nagy táj- és életképkiállítása a magyar festészet kialakulása történetének sűrített, részben hígított kivonata. Ok és alkalom ennek a kifejlődésnek végiggondolására. Az ilyen ok és... Tovább

Tartalom

TANULMÁNYOK:
Babits Mihály: Karcok a Szentföldről 570
Baldass, Ludwig (Bécs) : Herzog báró gyűjteménye 177
Bálint Lajos : Lux Elek 453
Baulier, Pierre (Brüsszel): A XVIII. század anvers-i
kismesterei 346
Dr. Bierbauer Virgil: Polláck Mihály pesti nagy
középületei. II. A Magyar Nemzeti Múzeum palotája 224
- A magyar klasszicizmus korának kastélyai.
I. Fóth és Gyömrő 465
- Egy építész németországi utazása 637
Devigne, Marguerile (Brüsszel) : A XI-XX. század
szobrászata Belgiumban 376
Dhuicque, Eugéne (Brüsszel) : A régi építészet
Belgiumban 402
Divald Kornél: Hütter János fogadalmi képe a
Nemzeti Múzeumban 272
Dömötör István: Rippl-Rónai József 117
- Koszta József 241
Gerő Ödön : A magyar népéletkép 1
Goffin, Arnold (Brüsszel) : A flamand primitívek 303
Gombosi György: Gróf Andrássy Gyula budapesti
gyűjteménye. I. Régi mesterek 59
- Gróf Andrássy Gyula gyűjteménye. II. Régi
mesterek képei a tiszadobi kastélyban. III.
Modern festők 431
Harsányt Kálmán: Sidló Ferenc 251
Hekler Antal: Művészet és világnézet 424
Kapossy János: Késő-barokk építészet Magyarországon 276
Laes, Arthur (Brüsszel): Breughel és a XVII. század 327
Lambotte, Paul (Brüsszel) : A belga festészet fejlődése (1830-1900.) 349
Lándor Tivadar: Zichy Mihály 491
Dr. Lázár Béla: Mányoky-tanulmányok. III 37
- Zichy és Petőfi 507
Lefjler Béla: A stockholmi új zenepalota 526
Lyka Károly: Fényes Adolf új képei 551
Molnár Géza: Beethoven 151
Nádai Pál; Piranesi 104
- A Biblena-nemzetség 577
- Magyar gyermek-képeskönyvek 620
Padányi Gulyás Jenő : A magyar építőművészet ügye 532
Pásztor József: Pásztor János művészete 207
Petrovics Elek: Szinyei nővérének arcképéhez ... 57
- Zichy Mihály >Keresztről való levétel«-e
ajándékozásának történetéhez 495
Péter András: Az osztrák gótika művészete 133
Ridder, André de (Anvers) : Napjaink belga művészete 363
Rózsaffy Dezső: Szolnok jelentősége a magyar
művészetben 607
Schwarz, Heinrich (Wien) : Johann Georg Dorfmeister egy reliefje 567
Szmrecsányi Miklós: Két kis Szent János-szobor
Pyrker pátriárka-érsek hagyatékából 560
Ybl Ervin: Liptóújvári Stróbl Alajos művészete... 87
- Magyar vonatkozású régiségek Admontban 154
- Gróf Tisza István otthona 519
- Maulbertsch egy ismeretlen alkotása 634
Velde, Henri van de (Brüsszel) : A belga építészetről 415
Vikár Vera: Victor Hugó rajzairól 267
KISEBB CIKKEK
BESZÉDEK, ELŐADÁSOK:
Szinyei Merse Pál emléke. Lázár Béla serlegbeszéde
az 1927. évi Szinvei-lakomán 48
Csók István és Petrovics Elek gyászbeszédei Rippl-Rónai ózsef temetésén 540
Budapesti József-műegyetem művészeti előadásai... 113
Budapesti Pázmány Péter-tudományegyetem művészeti előadásai 175, 489
Budapesti Szabad Egyetem művészeti előadásai ... 176
Debreceni "Nyári" egyetem művészeti előadásai... 298
Pécsi Erzsébet-tudományegyetem művészeti előadásai ; 113, 490
Orsz. M. Iparművészeti Múzeum előadásai 176
EGYESÜLETEK, TESTÜLETEK,
MŰVÉSZTELEPEK:
O. M. Képzőművészeti Társulat 1, 94, 1133, 113,
162, 176, 213, 220, 236-37, 240, 242, 292, 310,
332, 346, 426, 453, 479, 490, 539, 542, 606, 666
Szinyei Merse Pál Társaság 48, 49, 87, 103, 109,
111, 161-4, 176, 237, 540, 541
Képzőművészek Új Társasága 240
Benczúr-Társaság 606
"Kéve" művészegyesület 606
Magyar Építőművészeti Társulat 532-35
Magyar Iparművészeti Társulat 236, 620
Képzőművészek Egyesülete 49
Magyar Rézkarcoló Művészek Egyesülete 429 - 30, 666
Magyar Aquarell- és Pasztellfestők Egyesülete ... 300
Hősök emlékét megörökítő Orsz. Szövetség 490
Képzőművészek és Iparművészek Orsz. Gazdasági
Szövetsége 490
Független Művészek Társasága 490
Magyar Képzőművésznők Egyesülete 606
Kupeczky-Társaság 542
Nemzeti Szalon 113, 162, 176, 237,240, 302, 441,
478, 490, 606
Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 49
Magyar Rajztanárok Egyesülete 236
Éremkedvelők Egyesülete 167, 236
Műemlékek Orsz. Bizottsága 542
Orsz. M. Régészeti Társulat 542-44
Magyar Bibliophil-Társaság 620
A Művészeti Múzeumok Barátainak Egyesülete ... 169
Múzeumbarátok Egyesülete 169
Magyar Nemzeti Múzeum Barátainak Egyesülete 169, 224
Magyar Amateur-fényképezők Orsz. Szövetsége ... 490
Pesti Műegylet 5, 495
Műbarátok Köre 261, 426
Könyves Kálmán Művészeti Szalon 427, 539
Nagybányai művésztelep 292
Gödöllői művésztelep 262
Szolnoki Művészeti Egyesület 490, 607, 619, 666
Pécsi Képzőművészek és Műbarátok Társasága ... 606
Soproni Képzőművészeti Kör 298, 666
Libre Esthetique 367
Genossenschaft Bildender Künstler Wien 263
KIÁLLÍTÁSOK:
Hazai kiállítások naptára 113, 176, 240, 302, 490,
606, 666
Az Orsz. M. Képzőművészeti Társulat magyar táj- és életképkiállítása 113, 176
Az Orsz. M. Képzőművészeti Társulat flamand-belga kiállítása 240, 310, 332
A francia romantikusok grafikai kiállítása a Szépművészeti Múzeum metszetosztályában. Ism.
Vikár Vera 49
A Tavaszi Szalon 176
Képzőművészek Új Társaságának kiállítása 240
Magyar Aquarell- és Pasztellfestők Egyesületének
XIII-ik kiállítása 302
Építészkiállítás 302
Hősök emlékét megörökítő Orsz. Szövetség kiállítása 490
Független művészek társaságának kiállítása 490
Magyar Amateurfényképezők Orsz. Szövetségének
II. Nemzetközi művészi fényképkiállítása 490
Zichy Mihály-emlékkiállítás az Orsz. M. Szépművészeti Múzeumban 606
özv. Perlep-Procopiusné gyűjteményének kiállítása
az Orsz. M. Iparművészeti Múzeumban 606
A Kéve művészegyesület kiállítása Székesfehérvárott 606
Magyar Képzőművésznők Egyesületének karácsonyi
kiállítása 606
Benczúr-Társaság IV. kiállítása 606
Pécsi Képzőművészek és Műbarátok Társaságának
őszi kiállítása 606
Pécsi kiállítás. Ism. Felvinczi Takács Zoltán 162
Szolnoki Művészeti Egyesület retrospektív kiállítása Szolnokon 490
Kismartoni művészettörténeti kiállítás 293
Soproni Képzőművészeti Kör XX. jubileumi tárlata 666
Magyar művészeti kiállitások a külföldön:
Frank Frigyes párisi kiállítása 113
Simon János György zürichi kiállítása 176
Nagy Sándor londoni kiállítása 302
Magyar grafikusok sikere külföldön (Stockholm,
Malmö, Cleveland, Baltimore, New York, Massachusetts, Acron, Los Angeles, Tokio) 430
Magyar rézkarcoló-művészek szereplése Itáliában
(Firenze) 666
Medgyes László new-yorki kiállítása 606
Hubay Andor milánói kiállítása 606
Külföldi kiállítás:
Péter András: Az osztrák gótika művészete. (Az
Österreichisches Museum kiállítása) 133
MAGYAR MŰVÉSZETI ADATOK
IN MEMÓRIAM :
Liptóújvári Stróbl Alajos Ybl Ervintől 87
P. E.: Ferenczy Károly halálának tizedik évfordulóján 162
Lyka Károly: Csuk Jenő 162
- Károlyi Lajos 235
- Loránfi Antal 235
- Mirkva Halász János 236
- Sándor István 237
- Glatter Gyula 292
- Ujváry Ignác 425 :
- Endrődi Sebestyén 427
- Szirmai Antal 427
- Lukácsy Lajos 428
- Vadász Miklós 477
- Pálóczy Antal 477
- Gerster Kálmán 478
- Rippl-Rónai József 538
- Rohovszky József 542
- Koppay József 542
- Feketeházy János 588
- Czekelius Aurél 588
- Kemény Lajos 542
Elek Artúr : Keszler József 479
- Alexander Bernát 541
Herzog József: Adatok a hazai építészet XVI. szá-
zadi történetéhez. II és III 113, 588
Lyka Károly: Adatok művészetünk történetéhez :
(Pfannl Károly, Jenny Alajos, Jónás József, Joó
Ferenc, Pongrácz F., Forgó István, Fruman Antal) 547
Dr. Miklósy Zoltán: Sebestyén festő 479
MÚZEUMOK:
A francia romantikusok grafikai kiállítása a Szépművészeti Múzeum
metszetosztályában. Ismerteti Vikár Vera 40
Az Orsz. M. Szépművészeti Múzeum metszetosztályának
Zichy Mihály emlékkiállitása 606
A Szépművészeti Múzeum gyarapodása 1926-ban... 111
Az Orsz. M. Iparművészeti Múzeum gyarapodása
1926-ban 166
Az Orsz. M. Iparművészeti Múzeum olcsó katalógusa 546
Özv. Perlep-Procopiusné gyűjteményének kiállítása
az Orsz. M. Iparművészeti Múzeumban 606
Az Orsz. M. Iparművészeti Múzeum ismeretterjesztő
előadásai 176
KÜLÖNFÉLÉK:
Br. Bierbauer Virgil: Az állami építészeti nagy-díj 49
Herzog József: Andrea Palladio-levél az Országos
Levéltárban 168
Dr. Bierbauer Virgil: Az elcsúfított és a szép
Budapest. Rakovszky Iván cikke a Pesti Napló
húsvéti számában 237
Magyar művészek külföldi lapokban (Szentgyörgyi
Istvánról a londoni Graphic és a londoni Sporting
and Dramatic News) 591
Dr. Münsler László: Az Emporium júliusi száma 591
Dr. Lukinich Imre: Mányoky Ádám levele II. Rákóczi
Ferenchez 663
Schoen Arnold: Maulbertsch - képek nélkül 664
PÁLYÁZAT:
Az Association Francaise d'Expansion et d'Échanges
Artistiques közlése a "La Renaissance de l'Art
Francais et des Industries de Luxe" könyvborítékterv-pályázatáról 176
KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATISMERTETÉSEK

Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar művészet 1927/1-10. Magyar művészet 1927/1-10. Magyar művészet 1927/1-10. Magyar művészet 1927/1-10. Magyar művészet 1927/1-10. Magyar művészet 1927/1-10. Magyar művészet 1927/1-10. Magyar művészet 1927/1-10. Magyar művészet 1927/1-10. Magyar művészet 1927/1-10. Magyar művészet 1927/1-10. Magyar művészet 1927/1-10.

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
24.000 ,-Ft
192 pont kapható
Kosárba