A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V. (rossz állapotú)

Történelem/Állami és gazdasági élet/A magyar föld/Tudomány, irodalom, egyházi élet/Művészet, sport, statisztika

Szerző

Kiadó: Franklin-Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott félbőr kötés
Oldalszám: 2.322 oldal
Sorozatcím: Magyarország Vereckétől napjainkig
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 27 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Színes műmellékletekkel, színes térképekkel - közülük több kihajtható -, ezernél több képpel és térképvázlattal illusztrálva. Előszót nagybányai vitéz Horthy Miklós Magyarország kormányzója írt. Franklin-Társulat Nyomdája nyomtatta, Budapest.
Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Előszó

Egy pillantás a történelmi Magyarország térképére megérteti a szemlélővel, hogy a Kárpátok körívébe zárt terület a természet teremtőkohójában vált földrajzi egységgé, sőt egyéniséggé. Nem lehet... Tovább

Tartalom

I. kötet
Magyarország a magyarok előtt
Dr. Gaál István: A magyar föld őstörténete3
Dr. Tompa Ferenc: A magyar föld őskori lakói és kultúrájuk9
Dr. Nagy Lajos: Magyarország a rómaiak korában21
Magyarország története
Dr. Arday Pál: Kárpátia és a magyarság a honfoglalásig53
Dr. Balanyi György: Az államalapítástól a mohácsi vészig67
Dr. Arday Pál: A török hódoltságtól a kiegyezésig137
Berzeviczy Albert: Az alkotmányos békekorszak287
Pilch Jenő: A világháború és az őszirózsás forradalom333
Huszár Károly: A vörös rémuralom391
Praznovszky Iván: Trianon409
Gróf Bethlen István: Ellenforradalom és konszolidáció421
Történelmi arcképek
Dr. Székely Ákos: Árpád431
Dr. Karácsonyi János: Szent István436
Dr. Miskolczy István: Nagy Lajos444
Dr. Székely Ákos: Hunyadi János452
Dr. Koczab Frigyes: Mátyás király457
Dr. Zsitvay Tibor: Werbőczy464
Dr. Lányi József: Pázmány Péter467
Dr. R. Kiss István: Bethlen Gábor473
Dr. Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc479
Dr. Angyal Dávid. Gróf Széchenyi István487
Hegedüs Lóránt: Kossuth Lajos492
Br. Wlassics Gyula: Deák mint államférfiú496
Gr. Andrássy Gyula: Gróf Andrássy Gyula502
Kóbor Tamás: Tisza Kálmán507
Dr. Pesthy Pál: Szilágyi Dezső511
Szatmári Mór: Irányi Dániel512
Turi Béla: Gróf Zichy Nándor517
Kállay Tibor: Wekerle Sándor520
Dr. Lipcsey Ádám: Baross Gábor527
Barabás Béla: Justh Gyula531
Rákosi Jenő: I. Ferenc József535
Herczeg Ferenc: Gróf Tisza István539
II. kötet
Az állami élet
Dr. Egyed István: Alkotmány és közigazgatás7
Dr. Egyed István: Igazságszolgáltatás41
Bezegh-Huszágh Miklós: Államrendőrség61
Dr. Arday Pál: A magyar címer és zászló75
József kir. herceg, tábornagy: A magyar mint katona79
Pilch Jenő: A magyar katona ezer éven át87
Teleszky János: Magyarország pénzügyei123
Popovics Sándor: A magyar pénz151
Dr. Vass József: Nemzeti egység165
Dr. Dréhr Imre: Magyar szociálpolitika169
A gazdasági élet
Mutschenbacher Emil: Mezőgazdaság187
Fabricius Endre: Növénytermelés és növénynemesítés199
Dr. Wellmann Oszkár: Állattenyésztés223
Dr. Darvas Ferenc: A magyar gyümölcs265
Dr. Darvas Ferenc: Gyógynövénytermelés283
Osztrovszkyné Dr. E. Németh Ágnes: A magyar bor298
Dr. Herczeg József: Bányászat317
Biró Zoltán: Erdőgazdaság333
Zsindely Endre: Vadászat347
Br. Szterényi József: Ipar és kereskedelem369
Fenyő Miksa: Gyáripar381
Dr. Lipcsey Ádám: Kereskedelmünk multja és jövője393
Schober Béla: Pénzintézeteink407
Dr. Hencz Lajos: A magyar királyi posta417
Dr. Halmos István: Vasút437
Domony Móric: Folyamhajózás471
Vitéz Hefty Frigyes: Aviatika477
III. kötet
A magyar föld
Geszti Lajos: A magyar föld és népe7
Magyar városok
Dr. Ripka Ferenc: Budapest világváros163
Dr. Révay József: Az ország szíve (Budapest)167
Nemzetem büszkesége (Szeged)206
A hírös város (Kecskemét)213
Kossuth városa (Cegléd)218
A kálvinisták Róma (Debrecen)224
A magyar Athén (Eger)230
Szembere Bertalan városa (Miskolc)236
A magyar Sion (Esztergom)242
Királyok városa (Székesfehérvár)248
Ahol a villamos motor megszületett (Győr)254
Civitas fidelissima (Sopron)261
Szent Márton városa (Szombathely)267
Földi paradicsom (Pécs)272
Torday Géza: Recrudescunt... (Kass)279
A Felvidék gyöngyei (Késmárk, Eperjes, Bártfa, Lőcse)285
Megy-ballag már a vén diák (Besztercebánya, Körmöncbánya, Selmecbánya)296
Vitam et sanguinem (Pozsony)303
Üdvözlégy kegyelmes Szent László király (Nagyvárad)310
A magyar Golgota (Arad)315
Losonczy István városa (Temesvár)321
A bunyevác metropolis (Szabadka)327
Kincses Kolozsvár333
Bolyai kathedrája (Marosvásárhely)336
A szász sasfészek (Nagyszeben)340
Az ország kapuja (Brassó)344
Dr. Szilády Zoltán: Magyar érdekességek349
Dr. Rapaics Raymund: Európa virágoskertje373
Dr. Szilády Zoltán: A magyar állatvilág multja és jelene399
Dr. Steiner Lajos: Éghajlat és időjárás441
Dr. József Ferenc királyi herceg: Budapest fürdőváros449
Szviezsényi Zoltán: Magyarország gyógyértékei459
IV. kötet
Szellemi élet
Dr. Révay József: A magyar művelődés ezer éve7
Gróf Klebelsberg Kunó: Művelődésünk és a külföld27
Dr. Kornis Gyula: Kultúrfölényünk kérdése33
Dr. Révay József: Tudományosság45
Dr. Szelényi Ödön: A magyar iskola75
Kosáryné Réz Lola: Magyar nagyasszonyok87
Magyar lángelmék
Dr. Rados Gusztáv: A két Bolyai99
Dr. Rapaics Raymund: Kitaibel Pál106
Dr. Cholnoky Jenő: Kőrösi Csoma Sándor109
Dr. Rybár István: Jedlik Ányos114
Dr. Győry Tibor: Semmelweis118
Kozma Andor: Görgey, a magyar hadvezérzseni122
Dr. Lambrecht Kálmán: Herman Ottó132
Dr. Gelei József: Apáthy István135
Dr. Rybár István: Báró Eötvös Lóránd141
Dr. Lambrecht Kálmán: Három tudósdinasztia149
Halász Gyula: Magyar úttörők154
Irodalmi miniatűrök
Kosztolányi Dezső: Káté az anyanyelvről177
Schöpflin Aladár: A magyar irodalom jellemrajza182
Dr. Fitz József: A kódex története Magyarországon194
Dr. Dézsi Lajos: Balassi Bálint202
Dr. Sík Sándor: Zrinyi, a költő207
Dr. Benedek Marcell: A kuruc költészet és Mikes Kelemen214
Dr. Dézsi Lajos: Kazinczy Ferenc219
Oláh Gábor: Csokonai225
Dr. Kéky Lajos: Kölcsey Ferenc230
Szász Károly: A Bánk bán költője234
Babits Mihály: Vörösmarty237
Dr. Benedek Marcell: A történeti regény megteremtői (Jósika, Eötvös, Kemény)242
Dr. Földessy Gyula: Petőfi249
Schöpflin Aladár: Arany János254
Ravasz László: Tompa Mihály260
Hegedüs Lóránt: Jókai266
Schöpflin Aladár: Madách Imre270
Pintér Jenő: Vajda János275
Szász Károly: A népszínmű278
Dr. Kéky Lajos: Gyulai Pál282
Dr. Kéky Lajos: Beöthy Zsolt286
Dr. Kéky Lajos: Mikszáth Kálmán290
Dánielné Lengyel Laura: Herczeg Ferenc295
Dr. Sík Sándor: Gárdonyi Géza300
Kárpáti Aurél: Móricz Zsigmond305
Schöpflin Aladár: Kaffka Margit309
Kárpáti Aurél: Molnár Ferenc313
Schöpflin Aladár: Ady Endre318
Schöpflin Aladár: Babits Mihály321
Gróf Apponyi Albert: Rákosi Jenő325
Kállay Miklós: A magyar újságírás329
Egyházi élet
Dr. Galla Ferenc: A római katholikus egyház347
Dr. Szémán István: A görög katholikus egyház364
Dr. Erdős Károly: A református egyház369
Dr. Kapi Béla: Az evangélikus egyház377
Csamprág István: A görög-keleti szerb egyház385
Józan Miklós: Az unitárius egyház390
Dr. Szelényi Ödön: Kisebb vallásfelekezetek394
Dr. Hevesi Simon: A magyar zsidóság398
V. kötet
Művészet
Dr. Gerevich Tibor: A magyar művészet jelentősége7
Dr. Péter András: Magyar képzőművészet15
Dr. Genthon István: Magyar iparművészet121
Kertész K. Róbert: Magyarország műemlékei169
Petrovics Elek: Képzőművészeti gyüjtemények185
Dr. F. Takách Zoltán: Közgyüjteményeink231
Dr. Molnár Géza: A magyar zene257
Szász Károly: A magyar színészet száz éve291
Sport
Albrecht főherceg: Régi és modern sport314
Dr. Siklóssy László: A magyar sport317
Statisztika
Dr. Erdélyi Dezső: Magyarok a határon túl343
Dr. Elekes Dezső: Magyarország nemzetközi helyzete statisztikai megvilágításban355
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V. (rossz állapotú) Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V. (rossz állapotú) Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V. (rossz állapotú) Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V. (rossz állapotú) Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V. (rossz állapotú) Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V. (rossz állapotú) Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V. (rossz állapotú) Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V. (rossz állapotú) Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V. (rossz állapotú) Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V. (rossz állapotú) Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V. (rossz állapotú) Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V. (rossz állapotú) Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V. (rossz állapotú) Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V. (rossz állapotú) Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V. (rossz állapotú) Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V. (rossz állapotú) Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V. (rossz állapotú) Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V. (rossz állapotú) Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V. (rossz állapotú) Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V. (rossz állapotú) Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V. (rossz állapotú) Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V. (rossz állapotú) Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V. (rossz állapotú) Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V. (rossz állapotú) Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V. (rossz állapotú) Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V. (rossz állapotú) Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V. (rossz állapotú) Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V. (rossz állapotú) Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V. (rossz állapotú) Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V. (rossz állapotú) Magyarország történelme, földje, népe, élete, gazdasága, irodalma, művészete Vereckétől napjainkig I-V. (rossz állapotú)

A borítók sarkai kissé sérültek, néhány borító enyhén foltos, kopottas. A kötetek címlapján tulajdonosi bejegyzés található. Az I. kötetből a 423-426. oldal és 3 képtábla hiányzik. A II. kötetből 2 képtábla és 1 kihajtható térképmelléklet hiányzik, néhány lap kijár. A III. kötetből a 47-48. oldal, 4 képtábla és 1 térkép hiányzik. A IV. kötetből a 87-90. és a 119-122. oldal és 2 képtábla hiányzik. Az V. kötet hiánytalan.

Állapot: Rossz
12.500 ,-Ft
63 pont kapható
Kosárba