1.039.354

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Babits Mihály versfordításai

Tartalom

Első rész (Műfordítások 1910-ig)
Horatius: Mollia inertia7
Goethe: A Patkányfogó8
Wordsworth: Tünemény9
Az álomhoz10
Keats: La belle dame sans merci11
Shelley: Az érzékeny plánta13
Heine: Kitty24
Memento24
Lenau: Délre25
A nádi dalokból26
Tennyson: Nappali álom27
A lótusz-evők38
Maud44
The days that arc no more45
Browning, Robert: Egy gondolában46
Poe, Edgar: Lee Annácska55
Ulalume56
A Harangok59
Álomország63
Anni64
Valakinek a paradicsomban68
Baudelaire: Kísértet69
A semmi vágya72
A macska72
Szökőkút74
Que diras-tu75
Semper eadem76
Egy pogány imája77
Spleen77
Fantasztikus metszet78
Léthe79
Verlaine: Un grand sommeil noir80
A Clyméne80
Meredüh, George: Lucifer csillagfénynél82
Whitman, Walt: Halál-ének82
Swinburne: Árny, csönd és tenger85
Ballada Álomhonról85
Búcsú87
Rossetti, Dante Gabriel: a kártyásasszony89
Wilde, Oscar: Charmides91
Impressions111
Le jardin112
Arno mentén113
Szimfónia sárgában114
Impression du matin115
Endymion115
Szerenád117
Madonna mia118
Az arany-szobában119
Les ballons119
La mer120
Hélas!121
Requiescate121
Vízió122
Erdőben123
San Miniato123
Ave Maria gratia plena124
Carducci, Giosué: A Caracalla Thermái előtt125
Liliencron, Detlev von: A boldogok szigete127
Richepin, Jean: Ocano nos128
Terrienne (Matrózdal)130
Második rész (Műfordítások 1916-tól)
Homéros: Invokáció Aphroditéhez135
Sappho: Aphroditéhoz136
Dal az el nem jött leányról137
Anakreon: Szüret138
Szerelem játéka139
Bakkhylidés: Békedala140
Theokritos: Paraszt hexameterek141
Szerelmes párbeszéd142
Kallimachos: Mint a vadász146
Philodémos: A görög nathológiából148
Catullus: Lesbiához150
Lesbiához150
Galus, Cornelius: Szerelmes verse Lídiához151
Tibullus: Megbánás152
Ovidius: Nyári dél154
Propertius: Elmondja gyönyörűségeit155
Martialis: Phyllis157
Petronius Arbiter: A hitves és a fizetés158
Epithalamium158
A valódi gyönyörűség158
Szent Hilarius: Hajnali éneke Krisztus életéről160
Szent Ambrus: Esti imája163
Éneke Ágnes vértanuságáról164
Prudentius, Aurelius: Himnusza a betlehemi kisdedekről166
Himnusza a kakasszóra167
Esti éneke168
Partunatus, Venantius: Himnusza a szent kereszthez169
Nagy szent Gergely pápa: Alkonyi himnusza171
Silentiarios, Paulos: A görög anthológiából172
A görög anthológiából172
A tiszteletreméltó Béda: Zsoltára a Mindenek Urához173
Pál diákon: Himnusza a szentlélekhez176
Damiáni Szent Péter: Himnusza az Égi Jegyesről178
Lovardin, Hildebert de: Alpha és Omega180
Abélard, Pierre: Szombatesti himnusza184
Himnusza Urunk Mennybemenetelére185
Szent Bernát: Ujjongása Jézus nevére187
Ritmusa az isteni szeretetről189
Szent Hildegard: Éneke a Szentlélekről192
Vogelweide, Walter von der: A hársfaágak csendes árnyán194
Saint-Victor, Adam de: Mária-éneke196
Húsvéti éneke198
Bazoches, Guy de: Éneke a Boldogságos Szűzről200
Celanói Tamás: Éneke az utolsó ítéletről203
Franciaországi Himnusz a Szent Szűz anyaságáról205
Gréve, Philippe de: Éneke Mária Magdolnához207
Peckham, John: Himnusza a Szentháromságról208
Todi, Jacopo da: Stabat Mater209
Aquinói Szent Tamás: Úrnapi éneke211
Himnusza az Oltáriszentségről213
Éneke Krisztus testéről214
Magyarországi Hóra-ének a Hétfájdalmú Szűzről216
Angol költő Éneke Krisztus szerelméről218
Németországi Himnusz a szent szűzekről220
Ismeretlen költő Ritmusa a mulandóságról222
Magyarországi Himnusz a Szűz Máriáról223
Michelangelo: Szonett224
Shakespeare: Szonettjeiből225
Magyarországi Ének a világ megvetéséről227
Pázmány Péter: Éneke Magyarország Védasszonyáról229
Rochester, Earl of: Találós mese230
La Fontaine: A szerelmes kurtizán231
Bouflers, Chevalier de: A szív240
Voltaire: Felelet a "Szív" című versre242
Bovie, Ch: A lányok szíve243
A fiúk szíve245
Chénier, André: Egy ifjú panasza247
Éjjeli vendégség247
Goethe: Római elégia249
A napló250
Bürger, G. A.: Szerelmes ifjú estfantáziája 256
Cantel, Henri: Egy fiatal leányhoz258
Günther Christian: Nászdal259
Blake, William: Madárszerelem260
A Pokol közmondásai261
Shelley: Indián szerenád264
Béranger: A szegény varróleány266
Heine: Énekek éneke267
Browning, Robert: Két vers269
Barett-Browning, Elisabeth: A portugál szonettekből271
Lear, Edward: Az asztal és a szék272
Leopardi: Silviához274
Poe, Edgar: Eulália276
A holló277
Gautier, Théophile: Titkos muzeum281
Baudelaire: Áldás284
A beteg Múzsa287
Az eladó Múzsa288
A rossz szerzetes288
Az ellenség289
Kár290
A gőg büntetése290
Az ékszerek291
Sed non satiata293
A vámpír293
Síri bánat294
Duellum295
A megszállott296
Mindenestül296
Gyónás297
A szép hajó299
Őszi szonett300
Bánatos holdvilág301
A repedt harang301
Varázs302
Váratlan vendég303
Éjféli számvetés305
Szomorú madrigál306
Intőszózat307
Az örvény308
Egy Ikárusz panaszai308
A hét öreg309
A vakok311
Találkozás egy ismeretlennel311
A játék312
A hazugság szerelme313
A szép cseléd314
Reggeli szürkület315
A gyilkos bora316
A szeretők bora318
Gyönyörök mártírja318
Egy arc ígéretei320
Kárhozott asszonyok321
A vámpír metamorfózisai325
A Sátán litániája326
Szeretők halála328
Verlaine: Fifi329
Le petit coin330
Cithére331
Semmi mást!331
Intézeti lányok332
Roukine hercegnő333
Rombaud: Esti imádság335
Whitman, Walt: Zsúfolt fájdalmas folyamokból335
Ez a női alak337
Egy nő vár reám338
Swinburne: Tenger és alkonyég között341
Mallarmé, Stéphane: Une négresse342
Yeats, William Butler: Szerelmesét halottnak kívánja343
Galsworthy, John: Bury Hill344
De la Mare, Walter: Arábia345
Drinkwater, John: Nyárvég346
Sasson, Siegfried: A Hatalom és a Dicsőség347
Utószó349
Költők névmutatója351
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Babits Mihály versfordításai Babits Mihály versfordításai Babits Mihály versfordításai Babits Mihály versfordításai Babits Mihály versfordításai

Könyvtári könyv volt. A borító kopottas, foltos. A lapélek kissé foltosak, néhány lap széle sérült.

Állapot: Közepes
980 Ft
390 ,-Ft 60
6 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Babits Mihály versfordításai Babits Mihály versfordításai Babits Mihály versfordításai Babits Mihály versfordításai Babits Mihály versfordításai

A védőborító, a lapélek, több lap foltos. A védőborító széle szakadt.

Állapot: Közepes
980 Ft
490 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Babits Mihály versfordításai Babits Mihály versfordításai Babits Mihály versfordításai Babits Mihály versfordításai

A védőborító kissé szakadozott, kopottas.

Állapot:
980 Ft
490 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Babits Mihály versfordításai Babits Mihály versfordításai Babits Mihály versfordításai Babits Mihály versfordításai

A borító elszíneződött. A lapélek foltosak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba
konyv