821.648

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Technika 1942. január-december

A magyar mérnök lapja - XXIII. évfolyam 1-10. szám

Tartalom

Műszaki, természettudományi, közgazdasági értekezések.
Babós Imre: A szőllösgyulai református templom 161
Dr. Balló Alfréd: Egy pár szó a folyamatos gyártásról 244
Bajó János: Számításbeli egyszerűsítések 221
Baskai Ernő: A művészettörténet temperái 78, 123
Dr. Csonka Pál: Czakó Adolf dr. h. c. gyászbeszéd 37
Dr. Dichgans Hans: Költségek és árak a vasfeldolgozó iparban 322
Domony András: Az alumínium hulladékok és forgácsok feldolgozása, finomítása 429
Dr. Erdey-Guz Tibor: A mágnesség szerepe a kémiában 382
Ethey Gyula dr. és ifj. Csemegi József: Beczkó vára 55
Fehrenteil-Gruppenberg László dr. lovag: Sokszögmenetek 14
Fialovits Béla: A MÁV. gőzmozdonyainak történeti fejlődése 26, 47, 171
Förster Rezső: Gyakorlati tudnivalók a tetőszerkezetek lángmentesítéséről 156
Gallus László: Keretek és többtámaszú tartók számítása függőleges terhelésre 16, 59
Gállik István dr. h. c.: Hegesztett kötésekkel végzett magyar és német kísérletek 236, 292
Geleji Sándor dr. Ing.: A képlékeny alakítás néhány gyakorlati jelentőségű elméleti problémája 369
Gillemot László dr.: A csapágyfémek vizsgálata 197
Dr. Gillemot László: öntött csapágybronzok pótlása aluminium ötvözetekkel 267
Gillemot László dr.: Nagypontosságú szakítógép papír- és szövetvizsgálatokhoz 385
Gillemot László dr. és Nagy Ferenc: Az öntött ónbronzok helyettesítésére szolgáló aluminium ötvözetek szilárdsági tulajdonságai 328
Gosztonyi András: Légbeszívószelepek 345, 442
Dr. Gosztonyi Gyula: A mecseki Jakabhegy hallstatti földvára és középkori páloskolostora 24
Gosztonyi Gyula dr.: A pécsi belsővár nyugati kaputornya 57
Gosztonyi Gyula dr.: Baranya vármegye középkori várai 419
Halácsy Endre dr. techn.: Hídkapcsolások alkatrészeinek méretezése 73
Halmos László: Újonnan létesülő vízierőtelepek 393
Hungária Magyar Technikusok Egyesülete Masztaba csoportjának házi kiállítása 10
Hungária Magyar Technikusok Egyesülete kiállítása a műegyetem dísztermében 210
Hungária-diákház tervpályázatának eredménye 104
Jáky József dr.: Rugalmasság és képlékenység 102
Juhász Károly Jenő: Megjegyzések Dichgans Hans dr. cikkéhez 396
Jóst Jenő: Makadám pá'vák tavaszi romlása 416
K. T. Dr. v.: A Hungária Magyar Technikusok Egyesülete Masztaba csoportjának házi kiállítása 10
Karafiáth László: A dinamikus talajvizsgálat 84
Kádas Kálmán dr.: Műszaki és gazdasági szempontok jelentősége a többtermelés megvalósitásában 215
Korán Imre: Trinitrotoluol szilárdsági vizsgálata 91
Kövesi Pál: Gépszerkezeti ötvözött takarékacélok 60
Krekó Béla: Kis mechanikai elmozdulások fényelektromos úton való felnagyítása 355, 422
Mezey Miklós: A rádió-vételi zavarok csökkentése frekvenciamodulációval 309
Mihailich Győző dr.: A Mérnöki Továbbképző Intézet beszámolója 151
Misángyi Vilmos dr.: Tömeggyártás az öntődékben 139
Modrovich Károly: Hévvizek hasznosítása központi fűtőberendezésekben 110
Molnár László: Celluloz-vizsgálatok 252, 288
Műegyetem Épülettervezési tanszék feladatgyűjteménye 22; 66, 94, 129, 169, 218, 264, 326, 398, 447
Műegyetem Középkori Építészeti tanszékének közleményei :
A pápóci Szent Mihály kápolna 119
Sabeva Donka: Két boígár műemlék 190
Gesztesi várrom 232
A kassai Szent Mihály kápolna 315
A kolozsvári városfal egy része a Bethlen-bástyánál 364
A sopronbánfalvi Mária Magdolna-templom. 432
Műegyetem Mechanikai Technológiai Intézetének közleményei:
A csapágyfémek vizsgálata 197
öntött csapágybronzok pótlása aluminium-ötvözetekkel 267
Az öntött ónbronzok helyettesítésre szolgáló aluminium-ötvözetek szilárdsági tulajdonságai 328
Nagypontosságú szakítógép papír- és szövetvizsgálatokhoz 385
Műegyetem Textilkémiai Intézetének közleményei:
Molnár László: Cellulóze-vizsgálatok 252, 288
Műegyetem Vasútépítés és Földművek tanszék közleményei:
Dinamikus talajvizsgálat 84
Műemlékvédelmi szemle:
A mecseki Jakabhegy hallstatti földvára és középkori páloskolostor 24
A pécsi belső vár nyugati kaputornya 57
Az érdi minaret 95
A miskolci avasi református templom 132
A gönci páloskolostorrom 161
A szöllősgyulai református templom 162
A rudabányai református templom 220
Simontornya vára 249
A széki református templom 250
A bánffyhunyadi református templom 375
A vizsolyi református templom 375
A jánoshidai premontrei templom 381
Gosztonyi Gyula dr.: Baranya vármegye középkori várai 419
Náray-Szabó István: Vegyi iparunk fejlődésének lehetősége a megnagyobbodott Magyarországon 208
Nyul Gyula dr.: Az ásványolaj pályafutása 3
Palcsik Sándor: Nagyvárad geopolitikai helyzete 362
Pattantyús Á. Géza dr.: Előszó 1
Pattantyús Á. Géza dr.: A vízerőgép lapátterhelése 193
Pattantyús Á. Géza dr.: A víz lehűlése szabadon álló medencében 279
Petry Béla: A légszivattyú megválasztása tartányok légtelenítéséhez 306
Pécsváry-Herrmann Miksa vitéz: Sínjáróművek indítása 44
Pintér Imre: Ascherik érsek főpapi sírja és az első főszékesegyház Kalocsán 286
Plank Jenő dr.: Szarvas Imre dr. f Emlékezés 183
Pöschl Imre selmeci műegyetemi tanár ünneplése 2
Rados Jenő dr.: A kolozsvári Szent Mihály templom restaurálása 143
Schwertner Antal dr.: A síkbeli feszültségállapot egy logaritmikus potenciál 153, 202
Resatkó Endre ifj.: A kassai Szent Mihály kápolna 315
Sabeva Donka: Két bolgár műemlék 190
Sándy Róbert dr.: A keverékkel dolgozó belső elégésü motorok tüzelőanyag adagolásával kapcsolatos törvényszerűségek 436
Tarics Sándor: Chicago földalatti villamost épít 88
Tárczy-Hornoch Antal dr.: Többpontú bekapcsolások 228
Tóth János dr. techn.: A keleti és nyugati székelység ép.tészeti kapcsolatai 377, 403
Török Kálmán: A vasbetontalpak fejlődése 260
Vargha Béla: Egy Dunaalatti kabelalagút kitűző mérése 349
Varga József dr.: Az ipar a honvédelem szolgálatában 99
Varga József dr.: Három év munkája: építés, szervezés, alkalmazkodás 184
Véber Zoltán: Hazai növényi rostanyagok 39, 106, 164
Könyvismertetés.
Abódy (Anderlik) Előd dr.: A repülőgép és a repülés 421
A M. Kir. József Nádor Műegyetem Bánya és Kohómérnöki Osztályának közleményei 276
Arbeitsmappe des Heizungsingenieurs 135
Baskai Ernő dr.: A freskófestés mestersége 196
Boggio A.: Pratica Costruttiva e di Manutenzione dei Velivoli 90
Bognár István: A győzelmes repülés titkai 401
Czike Gábor: Az alumínium tulajdonságai, vegyületei és előállítása 68
Deniflée Sándor: A könnyűfémek sajátságai és alkalmazásai 334
Deutsche Kraftfahrtforschung 69
Dinessen Dr. Ing. Joachim: Die schweisstechnische Verarbeitbarkeit von Hydronalium im Hinblick auf seine betriebsmássige Verwendung 69
Domony András: Alumínium kézikönyv 428
Francé Raoul: Földünk kincsei 135
Freund Mihály dr. techn.: A repülőbenzin 334
Frohner József dr.: Villamos és egyéb a gépészet körébe tartozó berendezések tervezéséről 275
Gáli Imre dr.: A gyorsvasút kérdése közlekedéspolitikai megvilágításban 160
Hausmitteilungen der Gutehoffnungshütte 224, 275
Héthársy Haszmann József v.: Szennyvíztisztítás 397
Höhner: Energieerzeugung 66
llyefalvy Lajos dr.: Budapest Székesfőváros Statisztikai Zsebkönyve 68
Ipari Szakkönyvtár 97
Kálmán Károly: üzemi anyaggazdálkodás alapelvei 181
Kelemen Móric és létzfalvi Györbiró István: Közszállítási jogszabályok 135
Kossalka János dr.: Tartók sztatikája és kinematikája 134
Konstruieren in neuen Werkstoffen 275
Lakatos István: Laméta 395
Lechner Egon: Géprajz rövid foglalata 314
Lósy-Schmidt Ede dr.: Az Országos Magyar Műszaki Múzeum és a Műszaki muzeális gyűjtemény fejlődése hazánkban 35
Löf ken Alexander dr.: Baulicher Luftschutz 181
Ludovikás Évkönyv
Lux Géza dr.: A Csallóköz régi temploma! 334
Malmi Rendeletek Gyűjteménye 97
Magyar Országos Szabványok 69, 180, 276
Méhes György dr. techn.: Az övrudak hosszváltozasának hatása 224
Műszaki Bibliográfiái, Közlemények 401
Neuberg Arthur: Das Weltbild der Physik 69
ürolin András: Vízvezeték szerelés 181
Pattantyús A. Géza dr.: Vízszolgáltatás mély kutakból, tekintettel az Alföld ivóvízellátására 334
Pichler'jános: Az árvíz és belvízvédelem időszerű kérdéseiről 224
Posewitz Tivadar: Iparvállalatok önköltség számítása és üzemi könyvelése 135
Proszt János és Erdey-Gruz Tibor: Fizikai-kémiai praktikum 34
Riedig Fr.: Bauarten, Steuerungen und Bedienug von Löffelbaggern für den Baubetrieb 87
Rihmer Pál: Városok a múltban és jövőben 223
Schmidt József: Logarléc kezelés 25
Silber József: Az olaj 96
Szoncsó László: Telepítsünk géperejű digózással 180
Szécsi János dr. H.: A 4-hengeres traktor üzemének és szerkezetének ismerete 135
Szeged városfejlesztési terve 401
Tóth János dr.: A Sághegy pincéi 377
Wagner Richard: A világegyetem és a Föld 377
Wallot Julius: Theorie der Schwachstromtechnik 223
Wessel Paul dr.: Physik für das Studium an technischen Hochschulen 223
Wittmann H.: Austauschbare Fertigung bei Stirnradgetrieben 68
Zinktaschenbuch 196
Hírek.
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet csatornázási és szennyvízkezelési előadássorozata 38
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet építészeti tervpályázati hirdetménye. (Huszár-laktanya) 361
A Magyar Szabványügyi Intézet pályázata. (Stenzil szóra) 276
A Műegyetem Mérnöki Továbbképző Intézete új tanfolyamai 33
Az Országos Világítástechnikai Bizottság teljes ülése 168
A soproni nyári egyetem előkészületei 163
Bevezetés a világítástechnikába 9
Bresztovszky Béla pályadíj 128
Bosch Róbert 103
„Darányi Ignác" mezőgazdasági pályázat 189
Kivonatos versenytárgyalási hirdetmény 54, 83 118, 134
Megjelenik a Mérnökegylet jubileum előadássorozatának könyve 192
Pályázati hirdetmény. (Magyar öntödei Szakemberek Egyesülete) 65, 402
Pályázati hirdetmény: Máv. villamosvonal felügyelői állásra 256
Tervpályázati hirdetmény. (A Hungária Egyesületi székházra) 21
Tervpályázati hirdetmény. (Járási székház, Kékes) 77
Válogatott fejezetek a világítástechnika köréből. (A Világítástechnikai állomás előadássorozata) 402
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Technika 1942. január-december Technika 1942. január-december Technika 1942. január-december Technika 1942. január-december Technika 1942. január-december Technika 1942. január-december Technika 1942. január-december

A borító enyhén kopottas, az egyes lapszámok borítója hiányzik.

Állapot:
15.000 ,-Ft
75 pont kapható
Kosárba