A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pénzügytan I-IV.

Nemzetgazdasági és vállalati pénzügyek

Előszó

E könyv, amelyet az Olvasó a kezében tart, terjedelmében biztosan, tartalma alapján feltételezhetően "súlyos" olvasmány. A szerzők elsődleges céljának megfelelően egyetemi tankönyv, azonban... Tovább

Tartalom

I. kötet
Pénz és arany az aranypénzrendszerben
A pénz fogalma19
Nemesfém-pénz és a pénzhelyettesítők21
Az aranyfedezet mértéke25
Az arany szerepe az aranystandard-rendszerben28
Az arany demonetizálódásának folyamata32
Irodalom35
Hitel és pénz a hitelpénzrendszerben
A pénzteremtés folyamata39
Elhatárolások39
A pénz fogalma és fajtái40
A pénzteremtés mechanizmusa41
A pénzteremtés hatásai a gazdaságban59
A pénzteremtés tovagyűrűző hatásai egy zárt gazdaságban60
A pénzteremtő hitelnek a gazdaság nyitottságából fakadó tovagyűrűző hatásai68
A pénzkínálat összetevői73
A pénztömeg nagysága és változása73
A külföldi hitelfelvételek monetáris hatása82
A pénz kereslete85
A forgalomhoz szükséges pénz mennyisége85
A pénzkeresleti függvény87
Az inflációs várakozások szerepe89
Mit lehet kikényszeríteni a hitelrestrikcióval91
A pénzügyi szektor közvetítő szerepe hitelpénzrendszer esetén95
A megtakarítás és a beruházás kapcsolata95
A megtakarítás: jövőbeni jövedelmek vásárlása100
Megtakarítás, beruházás, folyó fizetési mérleg102
A tőkeáramlási mátrix104
Az ideiglenes újraelosztás intézményei 115
Irodalom120
Árszínvonal-emelkedés-infláció
Az infláció általános jellemzői123
Az infláció fogalma123
Hatósági árrögzítés esetén jelentkező hatások125
A hiperinfláció folyamata126
Az árszínvonal változásának okai131
Belgazdasági hatások: a nominális bérösszeg és az újratermelési arányok131
Az árszínvonal-változás és a termelékenységváltozás kapcsolata133
Az állami költségvetés bevételi és kiadási szerkezetének és hiányának hatása az árszínvonal alakulására139
Külgazdasági hatások: a külkereskedelmi cserearány romlása144
Irodalom153
II. kötet
Bankrendszerek és bankműveletek
A bankszervezet20
A bankrendszerről általában20
A monetáris irányítás rendszere27
A magyar bankrendszer 1987. évi átalakítása és működése30
Magyar Nemzeti Bank 30
Az 1987-ben kialakított bankrendszer második szintje37
Monetáris szabályozás, bankfelügyelet44
A kétszintű bankrendszer eddigi tevékenységének áttekintése45
A kereskedelmi bankok műveletei53
A hagyományos banküzletágak54
Az elektronikus fizetések63
Bankszolgáltatások68
Kockázat a kereskedelmi bankok tevékenységében78
Hitelek a nemzetközi bankgyakorlatban82
Irodalom95
Államháztartás
Az államháztartás és alrendszerei, non-profit szféra100
Állami feladatok és funkciók100
A központi kormányzat104
A helyi önkormányzatok113
Non-profit szervezetek, alapítványok118
A költségvetés működése120
Az államháztartás felépítése Magyarországon127
A költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege130
A költségvetés bevételei130
A költségvetés kiadásai145
A költségvetés egyenlege, az államadósság159
A különböző országok költségvetéseinek összehasonlítása167
A fejlett piacgazdaságok költségvetési jellemzői167
Az Európai Közösségek (Európai Unió) költségvetése168
A magyar költségvetési rendszer jellemzői177
A társadalmi közös fogyasztás finanszírozási módszerei, döntési eszközök179
Allokációs kérdések: a finanszírozás első szintje179
Intézményi pnzellátási, finanszírozási formák180
Finanszírozási típusok182
Döntési eszközök188
A költségvetési szervek legfontosabb gazdálkodási sajátosságai190
A gazdasági tevékenység kettős szemléletű osztályozása191
A költségvetési szerveknél alkalmazható érdekeltségi rendszerek191
A költségvetési szervek gazdasági tevékenységének tervezése192
Irodalom194
A nemzetközi pénzügyi rendszer működési és intézményi keretei
Az aranydeviza-rendszer működési mechanizmusa198
Az aranydeviza-rendszer működésének alapjai és azok belső ellentmondásai198
A rögzített árfolyamforma viselkedése országonként különböző ütemű árszínvonal-emelkedés esetén200
A nemzetközi likviditás szabályozása206
A rövid lejáratú pénzmozgások hatása a valutaparitások fenntartására208
Újabb fejlemények209
A nemzetközi pénzügyi és fejlesztési intézmények működése211
A Nemzetközi Valuta Alap211
Az SDR217
A Világbank-csoport223
A Világbank és az IMF együttműködése229
A multilaterális beruházási és fejlesztési intézmények231
Az Európai Beruházási Bank231
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank233
Nemzetközi Fizetések Bankja236
Magyarország kapcsolatai a nemzetközi pénzügyi és fejlesztési intézményekkel241
Magyarország és a Bretton Woods-i intézmények241
Magyarország és a nemzetközi fejlesztési intézmények243
A BIS és Magyarország244
Az Európai Közösségek pénzügyei246
Az integrációs folyamat és a pénzügyi rendszer247
Az Európai Monetáris Rendszer248
Az Európai Gazdasági és Pénzügyi Unió terve252
Néhány elméleti kérdés253
Irodalom255
III. kötet
Devizagazdálkodás
A devizagazdálkodás fogalma20
A devizapiac21
Kereslet és kínálat21
A devizaárfolyam24
A fizetési mérleg31
Fizetési mérleg-elméletek37
Az elaszticitási megközelítés37
Az abszorpciós megközelítés51
A fizetési mérleg monetáris elmélete53
Kísérletek a megközelítések szintetizálására61
A flexibilis árfolyamok62
A vásárloóerő-paritás65
A kamatparitás70
Az árfolyamalakulás tőkepiaci elmélete79
Az árfolyam mint két ország pénzének relatív ára86
Az árfolyam mozgásának centruma a monetáris elméletben87
Az árfolyam rövid távőú alakulása a monetáris elméletben89
A rövid és hosszú távú árfolyamalakulás kapcsolata a monetáris elméletben91
Devizaárfolyam modellek94
A magyar árfolyamrendszer108
A magyar valutaárfolyam-rendszer elemei108
Az átlagárfolyam-határárfolyam vita110
A magyar árfolyampolitika az 1968 utáni időszakban113
A konvertibilitás118
A konvertibilitás értelmezése118
A konvertibilitás szükségessége és lehetősége124
Irodalom127
Értékpapírok, tőzsde
Értékpapírok131
Az értékpapír fogalma és fajtái131
Tőzsdeképes értékpapírok135
Nem tőzsdeképes értékpapírok146
Értékpapírpiacok149
A tőkepiac149
A tőzsde154
Külföldi értékpapírpiacok160
Tőkepiaci tendenciák160
Az értékpapírpiacok szabályozottsága163
A magyar értékpapírpiacok166
A kötvénypiactól az értéktőzsdéig166
Egyéb értékpapírok piaca185
Befektetési alapok190
Irodalom192
Pénzügyi piacok
Pénzügyi termékek és árfolyamuk196
Betételhelyezés, kamatszámítás196
Váltó, diszkontláb202
Kötvények árfolyama és hozama204
Részvények hozama, kockázata és árfolyama220
Opciók értékelése238
Devizaárfolyamok243
Pénzügyi piacok és kapcsolódásaik247
Devizaügyletek, értékpapírügyletek247
Szintetikus pozíciók257
A pénzügyi piacok általános jellemzői260
A határidős piacok261
Az árkockázat vállalása268
A spekuláció268
A fedezeti ügylet272
Irodalom276
IV. kötet
Nemzetgazdasági és vállalati pénzügyek
Gazdaságpolitika, pénzügypolitika21
A gazdaságpolitika fogalmi megközelítése23
A gazdaságpolitika funkciói24
Gazdaságpolitika, pénzügypolitika26
Gazdaságpolitikai ideológiák és iskolák27
A gazdaságpolitika kereteinek néhány alapvonása30
A gazdaságpolitika szereplői31
A kormányzati döntési mechanizmusok néhány jellemzője32
Irodalom34
A kockázat és kezelése35
Kockázat és bizonytalanság18
A portfólió fogalma38
A várható hozam és a szórás39
Portfóliók hozama és kockázata39
A diverzifikáció42
A tőkepiaci árfolyamok modellje44
Piaci portfólió48
A CAMP és a szeparációs tételek49
A CAPM tulajdonságai50
A CAPM alkalmazásai52
Kereskedelmi stratégiák - alfa52
Vagyonértékelés, módosított diszkontráta és a kockáz atmentes egyenértékes53
Irodalom55
Biztosításügy57
Kockázat és biztosítás59
A kockázat59
A kockázat kezelése61
A (nem) biztosítható kockázatok64
A biztosítás lényege65
A biztosítás(i kockázat)ok csoportosítása72
Biztosítások a gyakorlatban75
Az életbiztosítások75
A nem-életbiztosítások76
A viszontbiztosítások87
Irodalom89
A vállalkozások pénzügyei91
A vállalkozás94
A vállalkozás modern formái94
A vállalati pénzügyi döntések97
Az eszközök értékét meghatározó tényezők97
Vállalatértékelés104
Vállalati beruházási döntések113
Döntési kritériumok egy beruházási javaslat elfogadásához113
Beruházási javaslatok értékelése a nettó jelenérték alapján117
Beruházási javaslatok kölcsönhatásai, javaslatok közötti választás121
Vállalatfinanszírozási döntések123
Finanszírozási és beruházási döntések összefüggései123
Finanszírozási döntések alapvető területei126
Lehetséges finanszírozási források126
Tőkeszerkezet, a tőkeáttétel hatása134
A saját forrás és az idegen források aránya134
A tőkeszerkezet változásának okai135
A tőkeáttétel hatása a vállalat értékére137
Optimális tőkeszerkezet139
A befektetési és finanszírozási döntések kölcsönhatásai144
Módosított jelenérték szabály145
Módosított diszkontráta147
Súlyozott átlagos tőkeköltség149
Osztalékpolitika151
A vállalat értéke és az osztalékfizetés mértéke153
A vállalat értéke és az osztalék megváltozása154
A vállalat értéke és az osztalékfizetés módja155
A pénzügyi teljesítmény értékelésének alapjai156
A teljesítmény értékelésének szükségessége157
A részvénytársaságok mérlegadataiból és eredménykimutatásából számítható pénzügyi mutatók tartalma és elemzése158
A mutatók összehasonlítása az egyes vállalatok között, az ágazati átlaghoz képest és nemzetközi viszonylatban177
Rövid távú pénzügyi döntések179
A hosszú távú döntések hatása a rövid távú döntésekre179
A forgóeszközök és folyó források fő összetevői és kezelésük182
A forgótőke, azon belül a pénzeszközök változásának nyomon követése. A komulatív tőkeszükséglet meghatározása186
Likviditási terv190
Rövid távú finanszírozási terv195
Irodalom198
Vállalati szervezeti kérdések201
Vállalatok alapítása és megszűnése203
Vállalategyesítés, vállalatösszevonás, kivásárlás203
A fúzió fogalma és típusai203
A fúziók elemzése204
A fúzió hasznának lehetséges forrásai208
Fúz iós taktikák210
Kivásárlások és egyéb vállalati események212
A vállalatok irányításának piaca és a menedzseri hatékonyság214
A vállalat megszüntetése: csőd, felszámolás, végelszámolás217
A csőd és felszámolás legfosntosabb elméleti kérdései220
A csőd- és a felszámolási eljárás szereplői221
A vállalat eszközeinek értékelése csődhelyzetben, illetve a felszámolás során223
A csőd- és felszámolási költségek225
Néhány lehetséges "csődjátszma"226
Függelék: Csődeljárás, felszámolási eljárás és végelszámolás a hatályos magyar jogban228
Irodalom245
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Pénzügytan I-IV. Pénzügytan I-IV. Pénzügytan I-IV. Pénzügytan I-IV. Pénzügytan I-IV. Pénzügytan I-IV. Pénzügytan I-IV. Pénzügytan I-IV.

A kötetek borítója enyhén kopott, foltos, elszíneződött. Néhány oldalon színes sorkiemelés, aláhúzás látható.

Állapot:
5.980 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba