838.319

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Jézus evangéliuma

a négy evangélista tanúsága alapján

Szerző
Lektor

Kiadó: Véméndi Római Katolikus Plébánia Hivatal
Kiadás helye: Vérménd
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 118 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-400-084-3

Tartalom

Előszó5
A Fiúisten megtestesül7
Isten üzeni: megszületik a megváltó előhírnöke7
Az angyali üdvözlet7
Szűz Mária meglátogatja Erzsébetet8
Szent József, Szűz Mária jegyese8
A Megváltó születése9
Jézus Betlehembe született9
A pásztorok hódolata10
Jézus bemutatása a templomban11
Szemtanúk hitelesítik az evangéliumot12
A keresztény időszámítás12
A gyermek Jézusban még rejtőzött az istenség13
A napkeleti bölcsek hódolnak Jézusnak13
A szentcsalád Egyiptomba menekül14
Visszatértek Názáretbe14
A 12 éves Jézus kinyilvánítja istenségét14
Jézus a történelemben16
Keresztelő Szent János előkészíti Jézus működését16
János prédikál és keresztel16
János kijelenti: a Messiás Szentlélekkel keresztel17
Jézus megkeresztelésekor "megnyílt az ég"17
Ker. Szent János tanúsága tanítványokat támaszt Jézusnak18
Ker. Szent János további sorsa, vértanúsága19
Jézus tanítványokat gyűjt, és megalapítja Isten Országát19
Jézus meghirdeti az Isten Országát19
Milyen "JÓ HÍRT" (evangéliumot) hozott Jézus?20
Jézus tanítványokat gyújt az evangélium terjesztésére20
Péter és társai állandó tanítványai lesznek20
Máté meghívása21
Az valósítja meg Isten Országát, aki teljesíti akaratát21
Isten Országa még kicsi, mégis érdemes csatlakozni hozzá22
Isten Országa növekedni fog22
Jézus a beteg csodálatos orvosa23
A 38 év óta beteg ember gyógyítása23
A tisztátalan lelkek kiűzése24
A tíz leprás meggyógyítása24
A vérfolyásos asszony meggyógyítása24
Jézus föltámasztja Jairus leányát25
A lelki vakság a testi vakságnál is nagyobb baj26
A vakon született meggyógyítása26
Miért nem hisznek Jézusban ennyi csoda láttán?27
Sok szenvedésnek, sőt betegségnek oka a bűn28
Jézus nem ítélni jött a bűnösöket, hanem megmenteni29
Az elveszett bárány29
A barátságtalan szamariaiak29
Jézus a "vámosok és bűnösök barátja"30
Egy bűnös nő Jézus lábánál30
Szent Lukács evangélista32
Jézus az ígért Megváltó32
Jézus Názáretben az ígért Metváltónak modja magát32
Jézus minden nép megváltója (Kafarnaumi százados)33
Péter Messiásnak vallja Jézust33
Péter le akarja beszélni Jézust a szenvedésről33
A megváltás nem hatalomra, hanem önföláldozó szeretetre épül34
Jézus megkísértése35
Az apostolok Jézus küldöttei, rájuk építi Egyházát36
Isten új népe, új törzsatyákkal36
Az apostolok kiválasztása37
Az apostolok Jézus nevében tanítanak37
Az apostoli élet áldozatos élet, de megéri37
Jézus az apostolok megélhetésésre is gondolt38
Szent Péter apostol lesz az Egyház feje38
Milyen az élet az Isten Országában40
Ne aggódjunk: a terméseztes gondviselés megmarad40
Isten Országának "igazsága" a földi gondokat is enyhíti40
Isten Országában merünk Istenre hagyatkozni (Jézus és a gyermekek)41
Isten Országát birtokolni mindennél értékesebb kincs41
Isten Országa nem terület, hanem krisztusi lelkület42
Az Isten Országa az élet egyetlen biztos megoldása (sziklára épített ház)42
Az Isten Országát igazi követői alkotják, nem katonák védik42
Imádkoznunk kell Isten Országáért43
A nyolc boldogság43
Jézus az Egyházra bízta Isten Országának terjesztését44
A keresztséggel lépünk Isten Országába44
Az Egyház tagjaként csatlakozzunk Isten Országához45
Az Egyház a gyülekező helye az Isten Országába meghívottaknak45
Hogyan valósul meg bennünk Isten Országa?47
Tiszta szívvel be kell fogadni Krisztus tanítását (A magvető)47
A konkoly nem kerül Isten "csűrébe"48
Gyümölcséről ismerni mag a fát48
Aki befogadja Isten igéjét, "új emberré" válik49
Jézus anyja befogadta Isten szavát és gyümölcsöt termett49
Meg kell térni és új emberré válni (zakeus)50
Az új ember újítsa meg maga körül a világot (kovász)50
A keményre taposott föld nem fogadja be az igét (A farizeus és a vámos)51
Isten Országa csak fokozatosan valósul meg52
Jézus tanítását tisztán megőrizték...52
A kegyelem az isteni élet részesévé tesz53
A kegyelmi élet "Krisztusba ojtott" élet53
A kegyelmi élet - istengyermekség (tékozló fiú)53
A kegyelmi élet "Krisztusba öltözött" élet54
A kegyelem természetfeletti szépsége a színeváltozáskor55
A kegyelmi élet lelki tápláléka Jézus teste56
A csodás kenyérszaporítás56
Jézus szava mindig hatékony (vizen jár)57
Jézus eledelül ígéri testét és vérét58
Az apostolok kiállták a hit próbáját58
Jézussal eggyé kell válni58
Jézus az Istennel való imádságos kapcsolatra tanít59
"Taníts meg minket imádkozni!"59
Kitartóan imádkozzunk!60
Közösen is imádkozzunk!61
Jézus nevében kérjünk!61
Legyen időnk "Jézus lábához ülni" (Márta és Mária)61
Isten Országában az irgalmas szeretet uralkodik62
A főparancsolat62
Ki az a "másik", akit szeretnem kell? (Irg. szamaritánus)63
Örökre átkozott, aki cserbenhagyja embertársát (Ítélet)64
Szent János apostol és evangélista65
Mindenben győzzön a szeretet!66
Versengés lehet, de csak a szolgáló szeretetben66
Iten "nem áll szóba" azzal, aki haragot tart67
A megbocsátás is szeretet (A szívtelen szolga)67
Az erőszakot az engedékeny szeretet győzi le68
Szent Márk evangélista69
A föld csak ideiglenes hazánk, végleges otthonunk a mennyben van69
Az esztelen gazdag69
Aki nem áldoz a szegényekre, szegény lesz a másvilágon (A dúsgazdag és a szegény Lázár)70
A gazdag ifjú nem akarta vagyonát égi kincsre változtatni70
A gazdagság veszedelme71
Isten elszámoltat képességeinkről és lehetőségeinkről72
A talentumokat kamatoztatni kell!72
Ki hogyan kamatoztassa talentumát?73
Isten nem földi módon jutalmaz74
Erőteljes és szokatlan kifejezések a Szentírásban74
Jézus bizonyságot tesz Istenségéről77
Isteni hatalma van a bűnök megbocsátására77
Saját föltámadása lesz istenségének legfőbb bizonyítéka77
"Én és az Atya egy vagyunk"!78
Egykorú zsidó és pogány írók Jézusról79
Jézus ellenségei nem hiúsíthatták meg üdvözíti tervét80
Az írástudók80
A farizeusok (Az elsorvadt kezű ember meggyógyítása)80
A szadduceusok81
Csapdát állítanak Jézusnak81
Jézust addit nem tudták elfogni, amíg ő maga nem akarta82
Ellenségei sohasem hiúsíthajták meg Jézus üdvözítő szándékát82
Jeruzsálem pusztulása83
Jézus elindul a szenvedés útján84
Jézus visszatér Judeába, bár ott életére törnek84
Lázár föltámasztása84
A zsidó főtanács döntése. Meg kell halnia!85
Bevonulás Jeruzsálembe85
Júdás árulása86
Az utolsó vacsora87
A pászka87
A lábmosás87
Jézus kinyilvánítja, hogy elárulják88
Az utolsó vacsora, a szentmise mintája88
Jézus búcsúszavai89
Vért izzadva, de elvállalta a szenvedés áldozatát értünk90
Jézus az Olajfák-hegyén imádkozva készül az áldozatra90
Jézust elfogják91
A főtanács halálra ítéli Jézust92
Péter tagadása, Júdás öngyilkossága93
Jézus Pilátus hatalmában94
Jézus Pilátus bírói széke előtt94
Jézus Heródes előtt94
Jézus és Barabbás95
Jézust megostorozzák, és tövissel koronázzák95
Pilátus halálra ítéli Jézust95
Jézus bemutatta értünk a keresztáldozatot97
Jézus keresztútja97
Jézust keresztre feszítik97
Jézus a keresztre feszítve meghalt értünk98
Jézust testét sziklasírba teszik99
Jézus sírja elé őrséget állítanak99
A szent asszonyok Jézus dicsőséges sírjánál100
Jézus harmadnapra föltámadt100
Az asszonyok a sírnál100
A magdalai Mária hívására Péter és János a sírnál101
Jézus először Mária Magdolnának jelenik meg101
Az őröket megvesztegetik102
Jézus többször is megjelenik az apostoloknak103
Jézus az emmauszi tanítványok útitársa103
Jézus megjelenik az apostoloknak103
A megváltás ajándéka a bűnbocsánat104
Tamás elszakadt a közösségtől104
"Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek!"104
Ima a föltámadt Krisztushoz105
Szent Pál tanúsága a föltámadásról105
Jézus befejezvén művét, "ott ül az Atya jobbján"106
Jézus átadja Péternek az Egyház vezetését106
Az apostolok küldetése (Menjetek...)107
Jézus előkészíti apostolait a Szentlélek befogadására107
Jézus mennybemenetele108
Júdás helyébe Mátyást választják meg108
A Szentlélek betölti és élteti Jézus Egyházát109
Imádkozva várják a Szentlelket109
A Szentlélek pünkösdvasárnap eltöltötte az Egyházat110
Szent Péter pünkösdi beszéde110
Hogyan tovább?111

Bajtai Zsigmond

Bajtai Zsigmond műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Bajtai Zsigmond könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Jézus evangéliuma Jézus evangéliuma Jézus evangéliuma

A borító enyhén foltos, töredezett.

Állapot:
580 ,-Ft
3 pont kapható
Kosárba