A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Banküzemtan

Egyetemi tankönyv

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Tanszék Pénzügyi Tanácsadó és Szolgált. Kft
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 348 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-04-9827-8
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér ábrával.

Tartalom

Előszó3
A bank általában, a bank fogalma11
A pénzügyi közvetítés szükségessége13
A modern bankok kialakulása15
A bank definíciója, funkciói18
Univerzális bankok, specializált bankok, bankassurance26
A bank és pénzintézeti tevékenység meghatározása Magyarországon33
A bankok helyzete a gazdaságban36
Kockázat a kereskedelmi bankok tevékenységében41
A kockázat fajtái44
A hitelkockázat vagy a visszafizetés kockázata44
A befektetési kockázat45
Likviditási kockázat45
Kamatkockázat46
Országkockázat46
Valutakockázat47
Szabályozási kockázat47
Működési kockázat48
A csalás kockázata48
A mérlegen kívüli tételek kockázata49
A bankok választási lehetősége a kockázat és a jövedelem között49
Kockázatvállalás és banktőke49
A betétbiztosítás szerepe50
A központi bank szerepe51
Bankcsőd és a bankok megrohanása52
A banki kockázat összefoglaló áttekintése53
A bankok teljesítményének értékelése55
A bankok teljesítményében érdekelt szervek, személyek57
Pénzügyi kimutatások58
A bankmérleg58
Az eredménykimutatás61
A magyar bankok pénzügyi kimutatásainak rendszere64
A banki teljesítmény pénzügyi kimutatásokkal való elemzése74
A banki teljesítmény elemzése pénzügyi mutatók segítségével 76
Jövedelmezőségi mutatók76
Eredménymutatók76
Egyéb jövedelmezőségi mutatók77
A jövedelmezőség összetevőinek elemzése. A Du Pont módszer79
Likviditási ráták83
Tőkeellátottsági mutatók84
Eszközminőségi mutatók87
Hatékonysági mutatók91
Piaci mutatók92
A mutatók alkalmazása, választás a mutatók között93
A banki teljesítmény értékelésének lehetőségei95
Aktív bankügyletek97
Hitelezés99
A hitel- és a kölcsönügylet fogalma és fajtái99
A hitelezés folyamata104
Faktorálás és forfetírozás127
A faktorálás kialakulása127
A faktorálás fogalma, típusai128
A faktorcégek131
A forfetírozás kialakulása131
A forfetírozás fogalma131
A faktorálás és forfetírozás eltérései132
A lízing133
A lízing meghatározása133
Jogi szabályozás134
Lízingfajták136
A lízing kockázatai145
Lízingkalkulációk148
Passzív bankügyletek151
Betéttípusok, a betétek csoportosítása153
Szerződéses betétek154
Bankszámlabetét (számlabetét)154
Felmondásos betét155
Lekötött betétek156
Takarékbetét157
Egyéb betétfajták158
Az értékpapír-formát öltő betétjellegű konstrukciók159
Rövid lejáratú értékpapírok160
Középlejáratú értékpapírok160
Hosszú lejáratú értékpapírok161
Bankközi források161
A jegybankktól származó források162
Folyószámlahitel163
Kényszer likviditási hitel164
Értékpapír fedezete mellett nyújtott hitelek164
Váltóviszontleszámítolás165
Devizafedezet mellett nyújtott hitelek165
Váltóviszontleszámítolás165
Devizafedezet mellett nyújtott hitelek165
Meghatározott gazdaságpolitikai célra igénybe vehető refinanszírozási hitelek166
A betétek kamatozása166
Kamattípusok166
A betéti kamatláb nagyságát befolyásoló tényezők167
Tőkegazdálkodás169
A tőke szerepe, funkciója a bankok gazdálkodásában 172
A banktőke elemei174
A tőkeellátottság mérése175
Mekkora tőkére van szüksége egy banknak?176
Felügyeleti szempontok177
Tulajdonosi szempontok185
A tőkeemelés belső és külső forrásai189
Belső források189
Külső tőkebevonás190
A hazai bankrendszer tőkehelyzetéről191
Fizetési forgalom195
Fizetési formák197
Belföldön használható különböző fizetési formák197
A bank és az ügyfél kapcsolata, a bankszámla-szerződés198
Választás a fizetési formák között200
Készpénzfizetés200
Bankszámlára történő készpénzbefizetés201
Készpénzátutalási megbízás201
Kifizetési utalvány201
Készpénzfelvételi utalvány203
Pénzforgalmi betétkönyv203
Esetenkénti egyszerű átutalással történő készpénzfelvétel204
Készpénz nélküli fizetési formák204
Átutalás205
Beszedési megbízás (inkasszó)205
Akkreditív208
Készpénzkímélő fizetési formák211
A csekk211
A bankkártya-rendszer212
A váltó220
A váltó törvényes kellékei220
Váltóátruházás221
A váltó elfogadása224
Váltókezesség225
A váltó kifizetése226
Fedezetlen váltó227
A váltó elévülése230
A bankközi zsírórendszer230
A bankközi zsírórendszer előzményei és előkészítése230
A zsírórendszer működése232
Új zsírószolgáltatások239
Mérlegen kívüli tevékenység241
A mérlegen kívüli tevékenység fogalma, fajtái243
A mérlegen kívüli tevékenységek kockázatai245
Működési kockázat245
Hitelkockázatok245
Árazási kockázat246
Likviditási kockázat246
Hitelkockázatot hordozó mérlegen kívüli tételek248
Piaci elhelyezési, illetve likviditási kockázatot hordozó mérlegen kívüli tételek251
Kötvénykibocsátással kapcsolatos szolgáltatások252
Bevezetés az eszköz-forrás menedzsmentbe255
Az eszköz-forrás gazdálkodás fogalma és fejlődése257
A bank általános modellje257
Az eszköz-forrás menedzsment rövid története259
A likviditásmenedzsment alapjai262
A likviditás és a likviditási kockázat262
A likviditási pozíció jellemzése265
Bázispozíció és a likviditási igény267
A kamatlábkockázat mérése és kezelése270
A bank és a piaci kockázatok270
A banki pozíció jövedelemalapú megközelítése - a mérleg szerinti gap271
A bank értékének alakulása a kamatlábváltozás következtében276
Nyitva hagyott problémák279
Hitelek és fizetések a nemzetközi bankgyakorlatban281
Hitelek a nemzetközi gyakorlatban283
Bankközi hitelek286
Konzorciális kölcsönök289
Kezességek és garanciák alkalmazása a nemzetközi bankgyakorlatban290
A devizaszámlák rendszere294
Fizetési forgalom a nemzetközi gazdasági gyakorlatban296
Átutalás296
Inkasszó (beszedési megbízás)297
Akkreditív299
A betétbiztosítás szerepe303
Betétbiztosítási rendszerek306
Az implicit betétbiztosítási rendszerek306
Az intézményesített betétbiztosítási rendszerek306
Az intézményesített betétbiztosítási rendszer alkalmazhatósága307
Az intézményesített betétbiztosítási rendszerek eldöntendő kérdései308
Állami vagy magántulajdon308
A biztosítási fedezet összege309
A betétbiztosítás finanszírozása313
A biztosítási díj megállapításának módszere316
A biztosítási díj alapja316
Díjtételek318
Az alap feltöltődöttsége319
A bankcsődök kezelése319
A bankcsődök kezelésének eszközei319
A csődkezelési eszközök közötti választás321
Célok és jogszabályi keretek321
Eldöntendő kérdések322
A döntés tényezői322
A csendes kiürítés folyamata323
Felügyeleti ellenőrzés, bankfelügyelet325
A felügyeleti tevékenység célja, tartalma327
A szabályozás fő területei328
A hatékony bankfelügyelet alapelvei331
A felügyeleti tevékenység modelljei332
A hitelintézetek felügyeleti értékelése334
A felügyelet intézményi keretei341
A nemzetközi gyakorlat341
A magyar bankfelügyelet szervezete341
A felügyeleti ellenőrzés módszerei Magyarországon342
A hitelintézetek helyszínen kívüli ellenőrzése343
A hitelintézetek helyszíni ellenőrzése344
Konzultációk a hitelintézetek vezetésével345
Irodalomjegyzék347
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Banküzemtan Banküzemtan Banküzemtan Banküzemtan Banküzemtan Banküzemtan Banküzemtan

A borító enyhén töredezett, a lapélek foltosak. Több oldalon aláhúzások és jelölések láthatók.

Állapot: Sérült
2.980 Ft
2.380 ,-Ft 20
12 pont kapható
Kosárba