A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

"Haza, a magasban" - Magyar nemzetismeret I-II.

A külhoni magyar diákoknak

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Antológia Kiadó
Kiadás helye: Lakitelek
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 400 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-9354-21-x
Megjegyzés: Fekete-fehér és színes fotókkal.

Fülszöveg

A történész és irodalomtörténész szerzők munkája a hazai, de még inkább a külhoni magyar diákoknak készült, de biztosak vagyunk benne, hogy haszonnal fogják forgatni a hungarológia kutatói és képviselői valamint a külföldi egyetemek magyar tanszékei is. A kötet áttekintést ad a magyar történelemről, és felvillantja irodalmunk legjelesebb alkotóinak portréját. Megtalálhatók benne a Kárpát-medence földrajzának összefoglalása mellett a legfontosabb hon- és népismereti tudnivalók is. Egyfajta magyar panteonként ismerteti népünk legkiemelkedőbb művészeinek, tudósainak eredményeit, és kitekint a sportra is. Nemcsak a magyar nyelvre vonatkozó alapvető tudásanyag magvát tárja az olvasó elé, hanem megkísérli megtalálni a nem egyszerű választ a "Mi a magyar?" kérdésre is.
Amikor az Illyés-centenárium évében megjelentetjük e hiánypótló könyvet, bízunk abban, hogy hozzájárulnak a nagy író azon törekvéséhez, amelyet a tőle választott cím summáz: hazát építeni a magasban, túl a határokon, túl a... Tovább

Tartalom

I. kötet
"Magyarország: Európa kicsiben" (K. Gy. Cs.)6
A magyar őstörténetből11
Elképzelések a magyarság hun-szkíta eredetéről13
Isten kardja14
Attila fiai15
Csörsz árka17
Az Uráltól - Hungáriáig19
Magyarok és szomszédaik21
A Kárpát-medence, a magyarok hazája26
A Kárpát-medence rövid leírása28
A Kárpátok hegyláncai30
A Kárpát-medence éghajlati jellemzői, vizei31
A Kárpát-medence földje, növény- és állatvilága36
Magyar történelem a honfoglalástól az 1848/49-es szabadságharcig40
"Árpád jöve magyar néppel"40
"A magyarok nyilaitól ments meg, Urunk, minket"43
Az államalapító Szent István44
A Szent lovagkirály46
A középkori Magyarország első fénykora48
Magyarország pusztulása és a második országalapítás51
"Szentekkel ékes Pannónia"52
Az utolsó aranyágacska54
Az Árpádok utódai: Anjouk a magyar trónon55
Zsigmond, a diplomata uralkodó58
A törökverő Hunyadi János60
A magyar középkor utolsó nagy uralkodója: Hunyadi Mátyás62
A Jagellók kora65
Az egységes magyar állam bukása: Mohács67
A három részre szakadt Magyarország69
A hitújítás Magyarországon72
A tizenötéves háború és a Bocska-felkelés75
Erdély aranykora78
A királyi Magyarország79
Katolikus megújulás és ellenreformáció82
A török kiűzése és az új ország83
A Rákóczi-szabadságharc86
Királynő a magyar trónon89
A "kalapos király" és a napóleoni háborúk kora91
A reformok kora93
"Száz vasutat, ezeret!"95
Forradalom Pesten98
A szabadságharc101
A magyar nyelv története105
Jövevényszavaink106
Az első összefüggő magyar nyelvű írásos emlékek109
Reformáció és ellenreformáció110
Reneszánsz és barokk111
Felvilágosodás és nyelvújítás111
Reformkor112
Irodalmi nyelvünk megszilárdulása113
Névtelen és híres nyelvművelők113
Magyar irodalom114
A gyémántkrajcár114
Népmese115
Magyar népdalok116
Erdő nincsen zöld ág nélkül116
Hej, halászok, halászok118
Weöres Sándor gyermekdalaiból119
Szán megy el az ablakod alatt119
Haragosi120
Suttog a fenyves120
Két vers a kuruc korból121
Csinom Palkó121
Zöld erdő harmatát122
Kölcsey Ferenc: Himnusz123
Vörösmarty Mihály: Szózat125
Petőfi Sándor127
János vitéz127
A négyökrös szekér131
Nemzeti dal133
Arany János135
Toldi135
Családi kör139
Rege a csodaszarvasról142
Gárdonyi Géza: Egri csillagok145
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk150
Ady Endre: Szent Margit legendája151
József Attila: Perc152
Versek az édesanyához153
Petőfi Sándor: Füstbement terv153
József Attila: Mama154
Csoóri Sándor: Anyám fekete rózsa155
Dalok karácsonyra156
Szent karácsony éjszakáján156
Csanádi Imre: Karácsony fája157
József Attila: Betlehemi királyok157
Ajánlott olvasmányok és filmek158
Anyaországi, határon túli és külhoni magyarok159
Ki a magyar? Mi a magyar?159
Kiskáté magyaroknak160
Kik s ki népei vagyunk?161
Hányan voltunk, hányan lettünk?162
Honfitársak és nemzettársak164
A határon túli magyarok165
A Kárpát-medence tájai, néprajzi csoportjai167
Magyar szórványok, szigetek, tömbök169
A magyar művészet panteonja171
Magyar művészet - építészet171
Magyar képzőművészet - festők176
Magyar képzőművészet - szobrászok183
A magyar filmművészet185
Magyar zeneművészet és folklór188
Híres magyar zeneművészek198
A magyar sportról az olimpiák tükrében192
II. kötet
Mi a magyar?3
A nemzetről és a nemzetjellemről3
A nemzeti jelképek világa7
A magyar címer és a nemzeti színek8
A nemzeti ünnepek12
Nemzeti jelképversek13
A magyarság jelképvilágáról20
A történelmi panteon22
Földrajz, néprajz, honismeret25
A Magyar Alföld27
Az Alföld tájai27
Az Alföld népe és települései29
Az Alföld nevezetességei32
Az Alföld hitélete, híres szülöttei35
A Dunántól39
A Kisalföld39
Alpokalja vagy Őrvidék44
A Dunántúli-dombság45
A Mecsek és környéke46
A Mezőföld48
A Dunántúli-középhegység49
Budapest és környéke51
A Balaton és környéke54
A Felföld vagy Felvidék56
A Felföld nép- és tájtörténete56
Palócföld59
Kárpátalja60
Az Északi-középhegység62
Erdély64
Erdély tájai és népe64
A Mezőség65
Erdély történelmi nevezetességei68
Erdély egyházai és híres magyar szülöttei71
Erdély magyar népcsoportojai72
Pillantás a Székelyföldre74
A csángók76
Magyar történelem a kiegyezéstől a 3. ezredfordulóig78
Önkény és kiegyezés78
A dualizmus kora80
Az ezredévtől a világháborúig82
A világ lángba borul83
Forrongó Magyarország85
A trianoni béke és az ország talpra állása87
Felemelkedés - de milyen áron?89
A második világégés92
Demokráciától a diktatúráig94
A diktatúra évei97
Amikor a világ Magyarországra figyelt98
Terror és restauráció101
Az új demokrácia születésének első évtizede103
Magyar nyelvismeret107
Beszéd és írás; hangok és betűk107
A magyar ábécé107
Mi különbözteti meg a magyar nyelvet a többi nyelvtől?109
Nyelvünk és a költői formák113
Köznyelv és nyelvjárások113
A magyar nyelv egységes114
A magyar nyelv helye a földkerekségen115
Hányan beszélnek magyarul115
A magyar nyelv jövője15
Magyar irodalom 2.116
Janus Pannonius: Pannonia dicsérete116
Balassi Bálint: Egy katonaének117
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez119
Petőfi Sándor: Szemtepber végén120
Egy gondolat bánt engemet121
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai123
Vörösmarty Mihály: A vén cigány126
Arany János: A walesi bárdok129
Mikszáth Kálmán: A néhai bárány133
Ady Endre: A föl-földobott kö137
Utálatos, szerelmes nációm138
Fölszállott a páva140
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig140
Babits Mihály: Hazám! Az igazi ország141
Füst Milán: A magyarokhoz142
József Attila: Buk föl az árból143
Radnóti Miklós: Nem tudhatom144
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról146
Nagy László: Ki viszi át a szerelmet149
Tűz150
A külhoni magyar diaszpóra152
A nyugati és tengerentúli magyarság152
A magyar diaszpóra összetétele, lélekszáma154
Magyarok a déli féltekén155
Afrika155
Ausztrália156
Dél-Amerika159
Magyarok Észak-Amerikában161
Amerikai Egyesült Államok (USA)161
Kanada163
Ázsia165
Izrael165
Nyugat-Európa magyarsága166
A nyugat-európai magyarok lélekszáma, megoszlása166
Európai magyar szervezetek és fórumok170
Magyar iskola173
Magyar panteon176
A "marslakók"176
A "marslakók" lexikona178
Nemzeti intézmények188
Magyar intézmények külföldön195
Magyar nagykövetségek és főkonzultusok címlistája195
A Magyar Köztársaságnak nemzetközi szervezetek mellett működő állandó képviseletei199
Külföldi magyar kulturális intézetek199
A külföldi egyetemi és főiskolai magyar oktató- és kutatóhelyek és a magyar diaszpóra intézményei200
Ajánlott könyvek201
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
"Haza, a magasban" - Magyar nemzetismeret I-II. "Haza, a magasban" - Magyar nemzetismeret I-II. "Haza, a magasban" - Magyar nemzetismeret I-II. "Haza, a magasban" - Magyar nemzetismeret I-II. "Haza, a magasban" - Magyar nemzetismeret I-II. "Haza, a magasban" - Magyar nemzetismeret I-II.

A kötetek gerince enyhén sérült, a lapélek foltosak.

Állapot:
3.860 Ft
3.080,-Ft 20
19 pont kapható
Kosárba
Vasárnapokra ezt találtuk ki Önnek!