A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Vágóállat és hústermelés 1978. január-december

Állatforgalmi és Húsipari Tröszt, és a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Információs központja közös tájékoztatója - VIII. évfolyam 1-6. szám

Előszó

Az Állatforgalmi és Húsipari Tröszt több mint 30 000 fős dolgozó kollektívája az új év alkalmából tisztelettel köszönti Önöket.
Nehéz, de eredményekben és sikerekben gazdag év van mögöttünk. Ma... Tovább

Tartalom

Vágóállat és hústermelés 1978/1.
Dr. Banke Antal: Újévi köszöntő 1
Dr. Pillár László: A húsipar és a mezőgazdaság kapcsolata 3
Faludi Endre: Új kapcsolati formák a húskereskedelemben 8
Kapás Lajos: A mi versenyünk 12
Király Lajos: A húsprogram felett vállalt KISZ védnökségi munka alakulása a Kaposvári Húskombinátnál és a tejipari vállalatoknál 16
A húsprogram KISZ védnökség hírei 19
Versenyfelhívás: "Még többet a fogyasztóért" 20
Dr. Majosi Géza: A magyar húsipar körvonalai a kétezredik év küszöbén 21
Dr. Ruttkay György: Az üzemi demokrácia fórumrendszere az állatforgalom- és húsiparban 29
H. P.: Takarmánygazdálkodásunk időszerű kérdései az Állattenyésztési Tudományos Napok programján 36
Dr. Simon Gyula: A termelőszövetkezetek szarvasmarha-tenyésztésének néhány kérdése 44
Vadász P. Ferenc: Országos húsipari szakmai vetélkedő a Budapesti Húsipari Vállalatnál 48
Dr. Gál Gyula: "Magyar Sazalámi" Ausztriában 51
Szakirodalmi Szemle 54
Külföldi hírek:
A szarvasmarha-kiállítás eredményei az NDK-ban (Dr. Szilágyi Zsolt) 61
Az intenzív sertéstartás kiemelkedő eredményei az NDK-ban (Dr. Szilágyi Zsolt) 65
A juhhústermelés eredményei az NDK-ban (Dr. Szilágyi Zsolt) 70
A húsfajtájú bikák minőségének javítása sajátteljesítmény vizsgálattal (Dr. Szilágyi Zsolt) 74
A hízóbikák takarmányozásának hatása napi súlygyarapodásukra és vágóértékükre (Dr. Szilágyi Zsolt) 84
A-Hipovitaminózis silókukorica-szilázstól? (Dr. Szilágyi Zsolt) 86

Vágóállat és hústermelés 1978/2.
Dr. Lengyel Zoltán: Jó eredmények az 1978. évi élőállat-értékesítési akcióban 1
Krulis János - Ekker Péter: Az élőállat- és húsexporttal kapcsolatos feladataink 1978-ban 7
Vágvölgyi Ottó: A sertések vágás utáni minősítésének 1977. évi eredményei 14
Dr. Majosi Géza: A magyar húsipar körvonalai a kétezredik év küszöbén II. 22
Dr. Budavári János: Fejlődési tendenciák állatitermék-exportunk szerkezetében 27
Dr. Matos Lőrinc: a szőlőtörköly mint retardhatású karbamidhordozó 37
Fiatalok a húsprograméert! A Védnökség hírei 42
Dr. Sánta István: Integrációs tapasztalatok a Moldvai SzSzK-ból 46
Hegedűs Béla: Megalakult a húsipari üzemek Iparági Tanácsa 50
Szakirodalmi szemle 52
Külföldi hírek:
A csoportnagyság hatása a rácspadozatos rekeszekben tartott növendékbikák hizlalási eredményeire (Dr. Szilágyi Zsolt) 57
A szarvasmarha vágott felek formája és összetétele közötti összefüggés (Schármár Iván) 61
A húsmarhán felvett ultrahangos és hasított-testméretek összefüggése a feldarabol húsrészekkel (Gáspár Margit) 62
A vágás előtti etetés hatása néhány vágóérték-paraméterre (Gáspár Margit) 63
A természetes úton erjesztett, vagy propionsavval, illetve formalinnal tartósított föcstejet fogyasztó borjak gyarapodása (Dr. Szűcs Endre) 64
A vágóállatok vágóérték-minősítésének lehetőségei és korlátai minőségi osztályba soroláskor (Dr. Szilágyi Zsolt) 64
A fajtiszta és a hibridsertések stressz-rezisztenciája és húsminősége (Dr. Szilágyi Zsolt) 69
Szalmaetetési kísérletek az NSzK-ban (Dr. Szilágyi Zsolt) 71
A melléktermékek és a hulladékok, valamint egyéb, új takarmányféleségek felhasználásának alapelvei a kérődzők takarmányozásában (Gáspár Margit) 74

Vágóállat és hústermelés 1978/3.
Dr. Lengyel Zoltán: Új elemek az 1979. évi vágóállat értékesítési szerződések előkészítésében 1
Dr. Bedő Sándor: A húshasznosítású szarvasmarhák tápláló- és ásványianyag-szükséglete I. 7
Vita a szarvasmarha-takarmányozásról 12
Dr. Holló István - Dr. Horváth Ákor: Hústípusú bikákkal termékenyített magyartarka üszők ellésének lefolyása 19
Manheim László: A lengyel importmarhák hizlalásának tapasztalatai 26
Dr. Budavári János: Fejlődési tendenciák állatitermék-exportunk szerkezetében II. 30
Fetter Károly: A szocialista brigádvezetők tanácskozása 35
A húsprogram KISZ védnökségről tárgyalt a MÉM miniszteri értekezlete 43
Kodák István: A KISZ húsprogram védnökség Nógrád megyei tapasztalatai 48
Szakirodalmi Szemle 54
Külföldi hírek:
A húsmarha-tenyésztés tapasztalatai Ukrajnában (Varga Pál) 57
Az angol húsmarha-tenyésztés üzemi ellenőrzése (Dr. Szilágyi Zsolt) 59
A szarvasmarha tejtermelése és hústermelése közötti összefüggés (Dr. Szilágyi Zsolt) 63
Hereford és holstein tinók súlygyarapodása, valamint hasított testeik, illetve izmaik jellemzői (Gáspár Margit) 67
A tömegtakarmányokkal való szarvasmarha-hízlalásban és annak technológiájában észlelhető jelenlegi információhiány (Gáspár Margit) 68
Vegyileg tartósított és mesterségesen szárított kukorica összehasonlítása az éves tinók hizlalásában (Gáspár Margit) 70
Monensin biostimulátor a tinóhizlalásban (Gáspár Margit) 72
Szarvasmarha-hizlalás legelőn és egyéb tömegtakarmányokkal öntözött legelő (Gáspár Margit) 74
A zárt-, a félszabad- és a szabadtartás összehasonlítása az éves tinók hizlalásában (Gáspár Margit) 77
A vegyi tartósítószerek hatékonysága és a tömegtakarmányok minőségének javítása (Dr. Szűcs Endre) 78
A szalma értékesítése takarmányozás útján (Dr. Szilágyi Zsolt) 79
Malacnevelés és hizlalás kétszintes kutricákban (Varga Pál) 82
A koca- és malactartás berendezései az NSZK-ban (Dr. Szilágyi Zsolt) 83
A kukoricacsutka táplálóértékének javítása lugos kezeléssel (Gáspár Margit) 87

Vágóállat és hústermelés 1978/4.
Dr. Ruttkai György: Törvény az állami vállalatról 1
Dr. Joó Tamás: A gazdálkodó szervezetek szerződéses kapcsolatainak új szabályai 7
Szabó Berény: A fogyasztók szolgálatávban
Előzetes: az Őszi BNV-ről 14
Dr. Hajas Pál: Hogyan tovább a marhahústermelésben? Vágómarha- és húsbemutató Üllőn 17
Baksai Antal: A baksai "Ezüstkalász" Mezőgazdasági Termelőszövetkezetek kapcsolata a háztáji és a kisüzemekkel 21
Dr. Bedő Sándor: A húshasznosítású szarvasmarhák tápláló- és ásványianyag-szükséglete II. 25
Dr. Gál Gyula - Dr. Ruttkai György: Magyar színek az NSzK-ban 42
Felhívás az ifjú szak- és betanított munkások országos szakmai-politikai vetélkedőin való részvételre 47
Dr. Hajas Pál: A védnökség hírei 53
Szűts Gábor: A KISZ Húsprogram Védnökség tapasztalatai Veszprém és Zala megyében 56
Szakirodalmi szemle 60
Külföldi hírek:
Módszer a hízósertés és a növendékmarha teljesítményének előrebecslésére (Gáspár Margit) 67
Váltogató keresztezés az árutermelő sertéstenyésztésben (Gáspár Margit) 68
A hízósertések visszafogott takarmányozása a jobb hízlalási eredmények és soványabb vágott áru érdekében (Hantos Bertalan) 69
A kocaállomány-utánpótlás megszervezése iparszerű tartásban (Dr. Szilágyi Zsolt) 71
Az ivar hatása a süldők hízlalási és vágási eredményeire (Gáspár Margit) 81
Szintetikus fehérjehelyettesítők a kérődzők takarmányozásában (Dr. Bodon László) 82
Új báránynevelési rendszer (Varga Pál) 84
Juhhizlalás gazdasági társulásban (Varga Pál) 85
Iparszerű juhhizlalás (Varga Pál) 86

Vágóállat és hústermelés 1978/5.
Dr. Ruttkay György: Néhány gondolat az MSZMP KB 1978. március 15-i határozatából az ÁHT-ra háruló feladatokról 1
Dr. Nagy Nándor - Ferenczyné dr. Lévay Mária: A kifejezetten hústípusú, de genotípusban különböző növendék hízóbikák vágóértékének és húsminőségének összehasonlító jellemzői 7
Dr. Bencze András - Dr. Szabó Ferenc - Dr. Végh György: Szarvasmarhahizlalás karbamid-humát készítménnyel 15
Dr. Selmeci György: A minőségellenőrzés tapasztalatai 21
Takács János dr.: Húshigiénia a jó minőségű hústermelés érdekében 24
Lakatos Károly: A kecskegida-export jövőbeni lehetőségei 28
Baracskai László: A vágási melléktermékek hasznosulása 30
Keresztes Mátyás: Tűzvédelem az állatforgalom és húsiparban 39
Tepliczky Ottó: Állatkereskedelem és húsmívesség Magyarországon. VI. (XVII-XIX. század, - a céhek megszűnéséig III. rész) 46
A húsprogram felett vállalt KISZ védnökség hírei: Pest megyében végzett munkáról és a további feladatokról 57
Szakirodalmi szemle 61
Külföldi hírek:
A marhahús minőségének meghatározása három osztályozórendszer segítségével (Gáspár Margit) 64
Hústípusú borjak korábbi elválasztása (Gáspár Margit) 65
Hibridsertés-tenyésztés az NDK-ban a sertéstermelés intenzifikálásához (Hangos Bertalan) 66
A szövetségi hibridtenyésztési programból származó sertések üzemi vizsgálata az NSZK-ban (Hantos Bertalan) 67
A hibridsertések áruteszt jellegű elbírálása Nagy-Britanniában (Hantos Bertalan) 69
Minőségértékelés komputerrel (Hantos Bertalan) 72
A hibridsertések szaporasági eredményei (Gáspár Margit) 73
Sertések szelekciója a választás utáni nagy súlygyarapodásra (Gáspár Margit) 75
A sertés hústermelése és vágóértéke (dr. Szilágyi Zsolt) 76
A fajtatiszta és a keresztezett sertések stresszérzékenysége és húsminősége (dr. Szilágyi Zsolt) 78
A hízósertések környezete (Gáspár Margit) 79
Az energiafelvétel és a párosodáskori testsúly hatása a kocák növekedésére, vágóáru-termelésére és alomnagyságára (Gáspár Margit) 80
A takarmányfelvétel, a súlygyarapodás, a takarmányértékesítés, valamint a vágóérték közötti összefüggés különböző sertésfajtákban (Gáspár Margit) 83
A takarmányadag energiakorlátozásának hatása árusertések hízékonyságára és vágott árujának minőségére (Gáspár Margit) 84
Dán kísérletek bacon-sertések számára készített takarmánykiegészítőkkel (Gáspár Margit) 85
A takarmányozásmód, a vágás utáni tárolási hőmérséklet és a vákuumos csomagolás hatása a szarvasmarha vágott felek és kiskereskedelmi darabolt hús bakteorológiájára (Gáspár Margit) 86
Szalmakonzerválás tapasztalatai (Varga Pál) 88
Állatszállító járművek (Hantos Bertalan) 89

Vágóállat és hústermelés 1978/6.
Vass János: Termelésbe állt a Gyulai Húskombinát 1
Dr. Ruttkay György: Tröszt és tröszti vállalat 5
Dr. Joó Tamás: Néhány szó: Iparunk együttműködéseiről és a továbbfejlesztés lehetőségeiről 10
Dr. Fülöp Imre: A nádudvari Vörös Csillag Termelőszövetkezet és a Hajdú-Bihar megyei ÁHV együttműködése 16
Hajas Pál: Vita a szarvasmarha takarmányozásáról
Szalmapelletálás, szalmafeltárás 21
Dr. Matos Lőrinc: A növényi lisztek készítésének néhány elméleti és gyakorlati jelentősége 32
Mihálovits András: Flavomycin-tartalmú takarmánykiegészítő etetése hízómarhákkal 35
Király Lajos: Védnökségi munka egy állami gazdaságban és egy húsipari vállalatnál 39
A Húsprogram KISZ Védnökség Győr-Sopron megyei tapasztalatai 43
Tepliczky Ottó: VII. Állatkereskedelem és húsmívesség Magyarországon III. A céhek megszűnésétől az államosításig (1872-1942) 48
Szakirodalmi szemle 60
B. S.: Könyvkritika 67
Külföldi hírek:
A friss hús színének meghatározása objektív módszerekkel (Gáspár Margit) 69
Hízóbikák energiaellátása és súlygyarapodása (Dr. Csáky István) 71
Hízómarhák energiaértékesítése (Dr. Csáky István) 71
A hűtés hatása a sovány marhahús színére (Gáspár Margit) 74
A hízómarhából nyert vágott áruban lezajló glikolizis és az azzal kapcsolatos változások (Gáspár Margit) 76
A sertéshús minősége nagyüzemi termelés esetében (Dr. Bodon László) 78
Pietrain és német lapály sertések fehérjeellátása (Dr. Csáky István) 79
Az ivar és az ivartalanítás sertéshústermelésre és húsminőségre gyakorolt hatásának vizsgálata (Gáspár Margit) 80
Célszerű takarmányozás a sertéshízlalásnál (Hantos Bertalan) 82
A receptúrák összeállításával szabályozni lehet a hízósertések takarmányfelvételét (Dr. Csáky István) 83
Vemhes kocák takarmányozása szalmával (Dr. Csáky István) 84
Állati és növényi melléktermék felhasználásának lehetőségei a sertéshízlalásban (Hantos Bertalan) 85
Escherichia coli vakcina (Gáspár Margit) 86
Megoldódott a bőrös sertés azonosítási problémája (Gáspár Margit) 87
Istállózott merinó bárányok véghízlalása és vágóértéke (Dr. Csáky István) 88
Az anyajuhok ivarzásszabályozása (Dr. Szilágyi Zsolt) 89
A takarmánygazdálkodás megjavítása a juhtartásban (Dr. Szilágyi Zsolt) 94
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Vágóállat és hústermelés 1978. január-december Vágóállat és hústermelés 1978. január-december Vágóállat és hústermelés 1978. január-december Vágóállat és hústermelés 1978. január-december Vágóállat és hústermelés 1978. január-december

Az újságok gerince enyhén kopottas, néhány szám borítóján tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
12.000 ,-Ft
60 pont kapható
Kosárba