770.728

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

India I-II.

India multja és jelene, vallásai, népélete, városai, tájai és műalkotásai. A pandzsáb, az északnyugati határvidék, a nagymogulok Indiája, rádzsputána és gudzserát/A Gangesz-síkság, a buddhizmus szent földje, Bengál, a Dekkan és Dél-India

Szerző

Kiadó: Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 659 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Két kötet egybekötve. Az I. kötet 79 fekete-fehér képpel és 1 térképpel, a II. kötet 77 fekete-fehér képpel illusztrált. Második, függelékkel bővített kiadás. A II. kötetnek ez a második kiadása. Nyomtatta Hornyánszky Viktor R.-T. m. kir. udvari könyvnyomda, Budapest.

Fülszöveg

Indiában sokan még ma is a mesék országát látják. Az útleírások a legtöbb művelt emberbe már ifjúságában beoltották a vágyódást India tündérországa után. De csak keveseknek jut osztályrészül, hogy el is érhességk vágyuk beteljesültét. A távol Keletre utazni még ma, a közlekedés bámulatos fejlődésének korában sem egyszerű dolog. A legtöbb esetben hiányzik hozzá, ha egyéb nem, hát a pénz és az idő - ami az amerikai mondás szerint egyet jelent. Indiába utazni nemcsak költséges passzió, hanem tekintélyes időt is igényel, hiszen egyedül a tengeri útra 16-20 napot kell szánni. És akkor még az utazó előtt áll India óriási területe. Ha a turista - mint a legtöbb idényutazó teszi - éppen csak egy kis részét akarja bejárni ennek a hatalmas területnek, akkor is legalább három-négy hónapot kell számítania a kirándulásra.

Tartalom

India (Előszó)5
Kelet felé. Utazás Indiába. Élet a hajón. Port-Said és a Szuezi-csatorna10
Bombay. Az európai negyed és a bennszülöttek városa. Elephanta szigetén22
Megered az eső. Fel, északra! Szimla, India nyári fővárosa32
India története nagy vonásokban43
Az Öt Folyó Foldjén. Lahor, a Pandzsáb fővárosa. Régi és modern világ. Dzsalandar60
A szikhek szent városa. A szikh felekezet. Hindu orvostudomány. Északi Pandzsáb78
A hinduk világnézete. Vallás, bölcseleti rendszerek. Bráhmanizmus és hinduizmus95
Az Iszlám Indiában. A hindu-muzulmán súrlódások116
India "Vadnyugata". Az északnyugati határvidék és a Khaibár-szoros128
Az indiai élet. Szokások. Viselet, étkezés. Szolgaszemélyzet137
Indiai figurák. A bazár150
Mahárádzsák udvarában. Kapurthala. Dzsind162
Patiála. A Darbár. Fény és árnyék. Egy tipikus keleti kényúr173
A nagymogulok Indiája. Delhi, India örök városa. New Delhi. A mai Delhi élete. Az urdu nyelv191
A Tádzs Mahál és Ágra. A Legnagyobb Nagymogul. Fatépur. Akbár sírja209
A nép közt. Falusi élet. Az "Árja Szamádzs"227
A rádzsputok földjén. Dzsajpur. Ambir. A Galta-völgy templomai. Majomtisztelet242
Adzsmir. India Főfakírja. A Puskar-tó. Ahol Brahmá a világot megteremtette. Csitorgarh. A fehér Udajpur255
Abu hegye. Évezredek élő legendái. A dzsainák. A Dilvara-templomok. Acsilgarh. A "Tehénszáj Forrás"277
Baroda. Gudzserát földjén. Ahmedábád. Szárkhedzs. Látogatás Mahátma Gándhinál293
A szaijágraha Ásram élete. Új India. Gándhi mozgalmának jelentősége307
Függelék: A legutóbbi évek folyamán Indiában beállt változások ismertetése321
Képek jegyzéke
A Tádzs Mahál holdfényben
Szimla, India nyári fővárosa
Pandzsábi táj
A Hazuri Bágh és a várkapu Lahorban
Részlet a Bádsáhi mecset belsejéből
Kilátás a Hazuri Bágh kioszkjából
Sir Mohamed Ikbál, a Pandzsáb nagy költője
Rádzsa Narendranáth, ismert padzsábi politikus
Rádzsa Kisan Kisor, hagyományokhoz ragaszkodó hindu főnemes
A Minden Vallások Temploma Dzsalandarban
Mindennapos áldozatát bemutató bráhman
A szikh felekezet legszentebb főtemploma Amritszárban
Jómódú szikh családfő a szentkönyv előtt
Előkelő szikh
Darbár a nagymogulok delhi-i palotájában
Mecsetudvar Rávalipindiben
Koránt olvasó indiai mohamedánok
A Khaibár-szoros egy megerődített pathán faluval
Pathán falu utcája
Afghanisztánból érkező tevekaraván
Khasszadárok
Vasúti állomásépület a Khaibár-szorosban
Az Islamia Kollégium Pesávar mellett
Mohamedán asszonyok a konyhájukban
Mohamedán szakács és családja
Hindu szolgák
Hosjárpuri faragók
Menyegzői menet
A dzsindi Mahárádzsa elefántjai esti itatásnál
A dzsini trónörökös
A patiálai trónterem óriási csillárjai
A patiálai Mahárádzsa
Pompás faragású fal a mecsetkapun
A nemrozsdásodó vasoszlop a Kutab Minár alatt
Nizám-ud-Din mohamedán szent sírja
A Dzsama Maszdzsid Delhiben
Dzsaj Szing régi csillagvizsgálója
Sáh Dzsehán nagymogul
A Tádzs Mahál kapuja és egyik szeglettornya
A Muntáz-i Mahál, Sád Dzsehán felesége
Akbár mecsetje az ágrai várban
Régi mogul harcosok (indus film szereplői)
Szitá Dévi híres hindu filmszínésznő
Fatépur látképe
A kihallgatási terem oszlopa Fatépurban
A Bulandi Darváza (Magas kapu) Fatépurban
Régimódi nemesi ház Pandzsábban
Falusi takács
Matindu hindu falu előljárói
Az ambiri "holt várkastély"
Fejedelmek síremlékei az ambiri út mellett
Szent majmok etetése a Galta-völgyi templomban
A Galta-völgyi templomok látképe
Az adzsmiri Darga-mecset
"India Fő Fakirja" Adzsmirban
A Puskar-tó, ahol a hagyomány szerint Mrahmá a világot teremtette
Modern Visnu-templom a Puskar-tó mellett
Régi kastély a csitorgarhi tavon
A Győzelem Tornya a csitorgarhi várban
A dilvarai régi dzsaina templom
Tirthankár (dzsaina szent) szobra
A fehér márványból faragott mennyezet egyik részlete
Pramar király nyilazó szobra Acsilgarhban
A három bivaly szobrai
Sziklás tó Abu hegyén
A Gaumukh-(Tehénszáj-) forrás
Régi hindu szentély a Gaumukh-forrás mellett
Utca Ahmedábádban
Baoli belseje
Az ahmedábádi dzsaina-templom
Márvány-sziget a Udai Puri tavon
Mahmud Bigara szultán síremléke a Szárkhedzsben
Mahmud Bigari szultán cenotáfiuma
Kilátás az egyik Udai Puri márvány-szigetről a fejedelmi palotára
Mahátma Gándhi
Ebéd Gándhi házának tornácán
Fonóterem Gándhi telepén
Szempontok
A Gangesz-síkság. Lakhnau, a dúsak városa. Kanhpur. Tragikus emlékek. A brit uralom válsága5
A hindu regevilág termőföldje. Benáresz, a hinduk legszentebb városa. Az indiai asztrológia. Élet Benáreszben8
Szádhuk, jógik, vezeklők. Igazi szentek és csalók. A misztikus India25
Buddha és tana. A buddhizmus Szentföldjén. Ahol a Buddha megvilágosult, ahol először hirdette a tant, és ahol meghalt48
Bengál. Bengál szerepe India újjászületésében. India nagy reformálói. Kalkatta. A Káli-ghát. A hinduizmus sötét oldala69
Látogatás Rabindranath Tagorénál. Sántinikétan, a "Békesség Otthon". Tagore mint művész és mint ember. Szurul, a mezőgazdasági reformiskola89
Dardzsiling. Kőrösi Csoma Sándor emléke és sírja. Gurkhák és tibetiek. A Himalája és a hegyvilág hatása az ind képzeletre110
Puri és a Dzsagannáth-templom. Napkultusz. A kanáraki "Fekete Pagoda" és a Nap misztériuma122
A Dekkan. A Nizám országa. Hajderábád és Golkonda. A régi muzulmán kultúra emlékei. Előkelő mohamedánok132
Egy kis kitérő északra: Gvalijar és Szancsi-Tope. Adzsanta barlangtemplomai és Ellora kőcsodái. A Himalája-szimbólumok143
A maráthák földjén. Sivadzsi, a hinduság nagy nemzeti hőse. Púna. A Deccan College. Dél-India felé159
Majszur, India leghaladottabb állama. Bangalur és Majszur. Egy eszmélyi fejedelem176
A hindu zene. Indus tánc és színjátszás185
A Krisnarádzs-gát. Szeringapatam. Régi templomok. A majszuri őserdő. Párduckaland. A Kék Hegyek közt. Egy titokzatos népfaj199
Madrász. Adjar, a teozófusok Rómája. Teozófia. Találkozás Krisnamurtival213
Dél-India nagy templomvárosai. A dravida hinduizmus. A Hold-kultusz ősi gyökerei és elterjedése. Tandzsur, Tricsinapalli228
Dél-India nagy templomvárosai (folytatás). Srirangam. Dzsembukésvar. Madura. Rámésvaram239
A kereszténység Indiában. A hittérítés eredményei és problémái. India Jézusa253
Szilan, a trópikus csodasziget. A déli buddhizmus emlékei. Colombo. Anuraddhapura. Pollonarua. Kandi, a régi szinhaléz főváros. Peradénija. Nurélija288
Búcsú Indiától303
Képek jegyzéke307
Név- és tárgymutató313
Képek jegyzéke
A benáreszi Gangeszpart
A Husszeinábád-kert Lákhnauban
A lákhnaui Nagymecset
A szipai-lázadás alatt megölt angolok emléke Kanhpurban
Benáreszi hindú templom aranykupolája
Mahárádzsa-palota Benáreszben
Benáreszi ghát
Halottégetés Benáreszben
Aurangzeb mecsetje Benáreszben
Kígyóbűvölők
Jógi
Bábá Masztrám, a franciából lett szádhu
Benáreszi vezeklő
A Bó-fa Buddh-Gajában
A nagy pagoda Buddh-Gajában
Egy tibeti láma a "teste hosszával méri fel" a pagoda kerületét
Tájkép Kászia környékén
A kásziai nagy sztupa, a Buddha halálának színhelyén
A Buddha szobra a kásziai Kalkattában
Áldozatra szánt kecskék eladása
Vallásos előadás a kalkattai Dalhousie Square-en
Kegyszerárus és homlokjel-festő bódéja
Rabindranáth Tagur arcképe
Rabindranáth Tagur háza Sántinikétanban
Bengáli lakkmunkát készítő iparművész
Fiatal bengáli az "észrádzs"-on játszik
A "Költő fészke" Szurulban
Dardzsingi piac
A Dzsagannáth-templom Puriban
A Dzsagannáth-templom kapuja
A kanáraki Fekete Pagoda
A "Négytorony" Hajderábádban
Előkelő párszi hölgy a lovával
Tó Hajderábád közelében
Kilátás a golkondai várból a királysírokra
A Szancsi Tope egyik kőkapuja
Részlet az adzsantai falfestményekből
Az adzsantai barlangtemplomok völgye
Az egyik adzsantai barlang bejárata
Buddhista gyülekezőcsarnok Adzsantában
A szómnáthi templom falrészlete
Az egyik ellorai barlangtemplom homlokzata
Az ellorai Kailász-templom
Káli és a Halál szobrai Ellorában
Sivadzsi szobra Púnában
Majszuri utca
A majszuri mahárádzsa palotája kivilágítva
A mahárádzsa felavatja lovát
A majszuri palota ezüstajtaja
A majszuri trónterem
A mahárádzsa trónja
Darbár a palota homlokzati oszlopcsarnokában
A majszuri mahárádzsa díszelefánton
Befuttatott út Majszurban
A Kavéri folyam
Szitárt pengető zenész
Vándormuzsikus a szárengi-n játszik
Kígyókövek a szeringapatami várudvaron
Tipu Szultán síremléke Szeringapatamban
Elefántborjak
Lehasaló uradalmi elefánt
Tóda-ház lakói
Natarádzsa (a táncoló Siva) szobra Tandzsurban
Vimána-gúlatorony (gúpuram) Tandzsurban
A Srirangam-templom külső udvara
A templom elefántjai az Ezeroszlopos Csarnok előtt
Faragott oszlopok a Srirangam-templomban
Tó (Teppa-kulam) a Dzsambukésvar-templomban
A madurai templom gópuramjai
A madurai templom udvara
Templomi állatok Madurában
Dévadászik (templomi táncosnők)
Gópuram kapuja Madurában
Az Iszurumunija Vihára Anuraddhapurában
A Szent Fog temploma Kandiban
Buddhista szerzetesek

Baktay Ervin

Baktay Ervin műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Baktay Ervin könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem