Közel 4.000 kötet Minikönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Madách Gáspár, egy névtelen, Beniczky Péter, Gróf Balassa Bálint, Listius László, Esterházy Pál és Fráter István versei

Tartalom

Előszó5
Madách Gáspár:
O Jehowá Szént Istenem9
Az isten magosaghbool10
Czendes Lelekkel dichiriuk12
Az Vtnak ha ereddűnk14
Az én vram es Christusom16
Halgazd keresztien ember18
Miert tőrőddöl een lelkem22
Az hit remelendő dolgoknak allattia26
Nagy ioszág emberben az Patientia28
Okosagis vette kezben twkeorit29
Szeretet egiarant tartia eö giermeket29
Merö szerepeniöiet igasagis tatia29
Az hitnek olaya égedeggel vilaggal30
Keet felé teriti kezeit Remeniszég30
Alt fogta Eroszeg vasztagon oszlopiát31
Az keueliszegis már haszomlo Pauahoz31
Fösueniszegis iarul az maszodik rendben32
Irigisghis fogta kezedben lanczaiat32
Henieles az embert olira östökli33
Negiedik rendben latot az oroszlant33
Rezeges embernek chegere az pohar33
Ne hid minden kor az Aszonialatnak34
Aszonj alat ha haraghsik vgian resket35
Feleseget ne Végi magadnak ioszageért37
Felesziget ne Végi magadnak ioszaghért39
Jo Szerencheben magadat el ne higy40
Sokaigh walo életedet ne kywani41
Az Laszu Viz tudhad hogi partot mos42
Borral szerelemmel ha lehet iól éél44
Az mi lehetséges oliban teőrd magadat45
Weszet Marha Vtan te ne Sirankozál46
Reghi Baratodat meg ne ragalmazad47
Ely marhadbul szepen masznak hasznara47
Jgaz emberekel ne kezd teorwenikedni48
Ha te iol éls masznak gonoz eletiwel ne gondoli49
Tőbbet wigiáz S-tanuly teis mindenkoron51
Nagi Jsten aiandeká57
Aszoni embernek Semermeteseghe58
O tsalard wilagh mit tselekessel59
Szok seep dolgokot immar hallotunk60
Hidég orsagnak modgiak Sueciat62
Sodamahoz haszonlo parasnak haileka63
Komaromban lako te Bendo Panna65
Az én Solimoczkam Paloitan Vagion66
Az vr Istenben bizál erös vasztag hittel67
A Rimay-Madác-kódexek ismeretlen szerzőtől származó versei
Ne gondold Szerelmem keniü Jndulatnak71
Nagi peldaát adhatok en rolam mindennek72
Kiki Terhet Váálán kőswlunk visseli73
Birja bár akárki nagy jószágú Lévát73
Szerelemtwl dhiak kaár, hogi tiltunk szép szemelt74
Semmi alat ninchien földön niomorultab74
Egi Szep roza szalat kwltem aiandekon75
Látod ez gyöngy szemet75
Oly nehez, nem latom elotem Jarnia76
Hárfa.... at walahoua Juthat, min.... chiendessit77
Erczenl, kö sziklanál77
Szerelmessitöl valt Valoban nagi kint láát78
En edes job kezem, Toled keduen vessem78
Eörűl Immar lelkem, Szep kinchet talaltal79
Be borult folhozot banat hozó egem80
Peőngeszeét koboznak giakran ha te hallod81
Hadakot wiszeleő81
Beniczky Péter:
Az En Banatimban vygastaly megh Jstenem87
Jay Niaualias Fejem menij szok beöntt Tetem87
Magyar rithmusok avagy versek. Első rész
Reggeli ének
Minden nap vig kedvel88
Magával való lelki számvetés
Kösziklátul fajzott
Poenitentiára indult szivnek könyörgése
Hatalmas Istenség93
Más azon töredelemmel valö könyörgés
Vedd eszedben szivem96
Még-is más azon töredelemmel könyörög
Jaj fülem csendülő98
Az el-hagyott állapotban maga vigasztalása
Mit háborgatz lelkem101
Büneit ismérvén Istennek kegyeleméért könyörög
Rettegtet sok vétkem104
Itt az teremtésért Istennek hálát ád
Császárok Császára103
Az mennyei örök boldogságnak kévánása
Örüly s' vigadgy lelkem108
Uton jároknak oltalom kérése Istentöl
Szarándokságimot110
Hogy ez világ javáiban semmi nincs állandó
Szin festékkel mázolt112
Bu és bánat henyélő szívben vér fészket
Valahol el-megyek115
Hogy az Isten egyedül maga veri az hadakat
Seregek hadnagya118
Hogy az szabadságnak méltosága mindeneknél kévánatos
Mi lehet kedvesebb120
A' szerencsének tündéres mi vóltárul
Kis jók után keserves napim123
Más ugyan azon szerencsének álhatatlanságárúl
Mikor a' Szerencse fel-emel valakit125
A' kivanatos kikeletnek gyönyörűségérül
A Hera barlangját126
Vélekedés az ékességről, az melly tulajdonittatik az rosanak
Világ ékessége128
Az embernek maga ajánlásárul és biztatásárul
Pallyán vár ajándék131
Ember fogad fogadásást ag-eb ki meg-állya
Az Ló mind addig fút132
Hogy az szabad zabola nélkül valo nyelv mindeneket viszsza magyaráz
Crokodilus mint kis gyermek135
Masodik rész. A' közönséges magyar példa beszédekrül
Mas dolgom nem lévén139
Az esztendők négy részének mivoltárul
Most már minden ujjul213
Az külömböző szín festésének értelme és magyarázattya
Király szín méltoság215
Bé-fejezése ez verseknek
Véget vetek immár csekély rithmusimban216
Balassa Bálint:
Bujaságnak senki versemet ne vélje221
Bátorságot veszek szivemre ez nyáron222
Bátorságom inditója223
Békoban már227
Botlik az széréncse, s megh sem áll forgása231
Bujkálz, s njluán uan szépséged233
Bujdosuán tétova rebdesek234
Botlaue, uagy már régen elis estél?235
Átok
Eles elméd légyén, feleicsd el neuedet237
Etczer nem njughatuán241
Banom, hogy ugy buszulok245
Gyöngynél kegyesb sepet244
Bumra vonta latom vak világh harangját246
Batoricsad bennem bizo, bus szivemet248
Egeket alkato, mindentt altal hato250
Büneös lelkemett megh valtto, üdveössegemett ohajtto251
Tudom, nem eörülleöd, seött oyod s. kerülleöd253
Az ki az szelekre s. habos tengerkre254
Az el mult esztendeök, megh nem tereö üdeök256
Mit tréfálsz Cupido, mit sajat matkadal257
Pranczolatodra küldöm hat kövemet259
Most elojaroul harom par kovemet259
Kegies Kupidonak bizonjos tegzeim259
Busulva czudalliuk260
Listius László:
Magyar Márs avagy Mohách mezején történt veszedelemnek emlékezete263
Szép dologh a virtus, drága Amethystus267
Attilla Fejedelem Bendegucznak fia417
Serény Márstul nemzet Magyarságh Chillagha453
Almus Nemzetébül Árpád születteték454
Fegyvert s hadi-ezközt mind-addigh forgattam460
O TE düchösségben s Jeriko kertében Tündöklö Arany-alma470
Néppel bövelkedö s Mársal dühösködö O' te düchösséges Jel476
Tiz s. kilencz száz ezer hunnus nemzet közöt477
Esterházy Pál:
Az könyvnek elsö része
Az Istenröl valo versek
Én pennám mit irion az nagy Istenségről485
Az isteni bölczességről
Vallyon, s-nem kiálté az Bölczesség menyböl491
Az boldogságos szüzröl
Ki ád nékem innom Musák Kut Feiéböl495
Boldog Aszszony eneke
Diczöiczd én lelkem az Vrat, és álgyad502
Az vilagnak mvlando voltarol
Ó mely boldogtalan ez világ hiusága503
Az égi madarakrol valo versek
Tékénczed az nagy Sast Madarak királlyát512
Az földi állatokrol valo versek
Vadaknak királya mit gondolz ki légyen517
Az halakrol valo versek
Halak királyáuá Nagy Ceth halat tészem521
Kerti viragokrol valo versek
Egykor mulattomban, igen alattomban526
Az szerencze forgandoságának nem köl hinni
Ó mely Boldogh az ki mások kárán tanul529
Az had verés egyedöl Istentöl van
Körösztjén lelkeknek rendelt seregednek533
Az vadaszat madarászat mvlatsairol
Az szép Vadászatban sokan gyönörködnek536
Az boldogságos szüzröl valo enek
Minden napunk, azon legyünk540
Az könyvnek masodik része
Az esztendönek négy részéről valo ének
Vesd föl szemeidet és tekéncz az égre547
Az fülemile énekének magyarázattya
Ülök uala egykor harmatos hainalban557
Barátyának betegségéröl valo ének
Óh! edes Istenem564
Egy ártatlan ifjunak panasza Cupidora
Nisd meg én torkomat keserues sirásra567
Egy ifju panasza az szerencze ellen
Iai én szerenczétlen! iai miként aggodom570
Egy solyom madárol valo ének
Ály megh édes Solymom bátorne sokáigh577
Ariana sirása és kerserves halála
Isten az embernek vezérli ö dolgát580
Palas s-Ester kedves táncza
Fényes palotákban ékes köfalokban584
Egy ifju vadasznak panasza Cupidora
Rémitö Cupido, iai mint rontál engem587
Egy kis karvoly madarrol valo tancz ének
Isten hozzád karvolykám588
Az Cupido ellen egy hattyu madár miatt valo ének
Ó mely Boldogtalan Cupido te sorsod591
Az draga kövekröl valo táncz ének
El távozván immár Télnek fergetege594
A gyüjteményből kihagyott darabok
Egy czudálatos enek
Az világnak gyümölcsiröl598
Egy pusztában buidoso lélek eneke szerelemröl
Az Szerelem egy kis szörös verem617
Egy gondolom táncz enek egy szep rosa virágrul
Buidosásban lévén elmélkedésemben620
Ugy vagyon az hire622
Fráter István:
Földi eletednek -s- tantorgó hitednek625
Engedetlenségnek szomoru példája644
Szent Pál óldalában hegyes ösztön sátán652
Felseges Ut Isten, hozzád kiált lelkem653
Az olvasohoz
Mint setét bányábúl aranyat széd bányász655
Hogy sugár szarnyával sass repülne délre655
Jegyzetek
Bevezetés659
Madách Gáspár:661
A Rimay-Madách-kódexek ismeretlen szerzőtől származó versei733
Beniczky Péter:738
Balassa Bálint:738
Listius László:771
Esterházy Pál:795
Fráter István:805
Jegyzékek, mutatók
A források jegyzéke813
A képek jegyzéke814
A rövidítések jegyzéke815
Az énekek kezdősorainak mutatója816
Névmutató820
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem